tiistai 10. tammikuuta 2012

Vestia Oy:n toiminta kaihertaa


Kalajoen kaupunginhallitus käsitteli eilen (09.01.2012) kokouksessaan ympäristösuojeluviranomaisen taksoja. Maksuja on viimeksi tarkistettu vuonna 2007. Tarkistukset on jäänyt tekemättä, koska ympäristöviranomaisen töistä ei käytännössä ole vastannut kukaan, kun asioita on hoidettu omalaatuisella tavalla vt. ympäristötarkastajan Riku Halmeenpään työsuhteen erikoisen päättämisen seurauksena. Nyt ympäristöviranomaisen tuntitaksa on 45 euroa tunnilta. Maksut ajantasaistettiin, mutta kuitenkaan kaupunginhallitus ei hyväksynyt 100 prosentin korotusta eläinsuojien tarkastusmaksuihin vaan katsoi että 50 prosentinkin korotus on riittävä.
Myös jätevesimaksuihin tehtiin merkittävät korotukset.

Maan rakennuslain lain 171 §.n mukainen poikkeaminen hyväksyttiin toisen loma-asuntkerrostalon rakentaminen nyt rakennettavan viereen ja pohjoispuolelle. Poikkeusluvan hakijana on Kiinteistö Oy Kalajoen Timantti B. Hotelli Rantakalla on rakennettu vuonna 1972. Silloin hankkeessa olivat mukana kunnan rakennusmestari Olavi Nikkarikoski, Kalajoen Ouuspankin johtaja Aarne Isomäki ja kunnanlääkäri Untamo Sorasto. Nyt samassa korttelissa (22) on käynnissä rakennushanke huoneistohotellille. Tähän Kalajoen kaupunginhallitus on myöntänyt poikkeusluvan 14.02.2011 § 54. Rakennsutyöt on aloitettu syksyllä 2011. Kaupunginhallitus hyväksyi nyt myös tälle uudelle hankkeelle poikkeusluvan. Jotkut ovat sitä mieltä, että Kalajoen Hiekkasärkät on rakennettu pilalle, mutta on myös vastakkaisiakin mielipiteitä.

Vestia Oy:n osakassopimuksen muuttamisen osalta Kalajoen kaupunginhallitukselle Ympäristöyritysten liitto oli lähettänyt kirjeen, jossa oli liitteenä myös alueen ympäristöyrittäjien allekirjoittama vetoomus asian johdosta. Tämä kirje ja vetoomus oli tullut kaupunginhallitukselle osoitettuna, mutta se jätettiin monistamatta, jakamatta, tiedoksi saattamatta ja käsittelemättä. Perin outoa menettelyä asiassa.
Uusi jätelainsäädäntö tulee voimaan 1.5.2012. Uudistuva lainsäädäntö aikeuttaa tarpeen päivittää Vestia Oy:n osakassopimusta mm. yhteisen jätelautakunnan vuoksi. Jätelautakunnan perustamista on valmistellut työryhmä, jossa Kalajoen edustajana on ollut kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä. Työryhmä oli päätynyt esittämään, että alueelliseen jätelautakuntaan esitetään Kalajoelta keskustalaista naista. Nimi oli kuitenkin jätetty mainitsematta. Jos asiaa tarkastellaan juridisesti niin tällaisella työryhmällä ei ole edes esitysoikeutta tässä asiassa. Tällainen esitys luokkaa syvästi kunnallista demokratiaa ja suhteellista vaalitapaa.
Vestia Oy:n sopimukset vaikuttavat asiantuntijalausunnon mukaan lainvastaiselta. Hallinto-oikeudne professori Olli Mäenpään ukaan jätelautakuntaa ei saa sopimuksella tai muutoinkaan velvoittaa noudattamaan kuntayhtiön osakassopimusta. Jätelautakunnan johtosäännöllä ei saa velvoittaa jätelautakuntaa toimimaan yhteistyössä kuntien osakeyhtiöiden kanssa. Jätelautakuntaa koskevalla sopimuksella tai muutoinkaan ei voida antaa viranomaistehtäviä tai niiden valmistelua kuntayhtiöille. Kunnan/jätelautakunnan tulee itse valmistella jätehuoltomääräykset ja myös teknisesti ylläpitää jätteen kuljetuksista pidettävää rekisteriä. Mäenpään mukaan osakassopimukseen ei voi sisällyttää muita tehtäviä kuin kunnan vastuulla oleviin jätteisiin liittyviä. On muistettava, että yritysten, liikelaitosten ja teollisuuden jätteet sekä tuottajavastuun alaiset jätteet (paperi, pakkaukset ym) eivät kuulu kunnan vastuulla oleviin jätteisiin. Osakassopimuksella ei voida tehdä viranomaiselle kuuluvia julkisoikeudellisia päätöksiä tai edellyttää osakaskuntia sitoutumaan kuntayhtiön osakassopimuksessa sovittuihin asioihin, mitkä edellyttävät viranomaisen julkisoikeudellisen päätöksen, esim. kuljetusjärjestelmä.
Näyttää siltä, että Vestia Oy:n toimet herättävä yrittäjissä erittäin suurta närää. Kuntapäättäjät ovat suorastaan naimisissa Vestia Oy:n kanssa. MTK:n Keski-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Jouni Jyrinki on Kalajoen edustaja Vestia Oy:n hallituksessa ja yrittäjien mielestä hän on eri linjalla kuin MTK. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen, jolla hyväksytään kyseenlainen menettely.

Valtuustoaloite kotimaisen ruuan käytön puolesta sai nuivan vastaanoton kaupungin ruokapalvelupäällikön toimesta. Valtuustoaloitteen oli allekirjoittanut peräti 44 valtuutettua ja ruokapvaleupäällikön vastus aloitteeseen oli tämä: Esitän kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se ottaa edellä olevan selvityksen tiedokseen ja että Kalajoen kaupungissa elintarvikkeicen osalta voidaan edelleenkin, ruokapalvelupäällikön ohjauksessa, jatkaa jo vuosia hyvin toiminutta hankintajärjestelmää. Kalajoen kaupunginhallitus ja -valtuusto on kiitettävällä tavalla pystynyt huomioomaan myös elintarvikehankintoihin vuosittain tarvittavat määrärahat ja niissä tapahtuneet muutokset. Näiltä osin toivon edelleenkin hyvän toimintavan ja joustan yhteistyä jatkuvan.
Kaupunginjohtaja esitti kaupunginhallitukselle, että valtuusto merkitsee tiedoksi ruokapalvelupäällikön esityksen valtoostoaloitteeseen kotimaisen ruuan käytän puolesta.
Siis valtuustolle tiedotetaan, että 44 valtuutettua on tehnyt asiasta valtuustoaloitteen. Hyvä me!

Kristillisten Vesa Rauhalle esitetään myönnettäväksi ero valtuoston jäsenyydestä ja perusturvalautakunnan jäsenyydestä. Kristillisten varavaltuutettujen määrä on nolla, koska varavaltuuettu on muuttanut pois paikkakunnalta. Näin ei ole varavaltuutettua Vesa Rauhan tilalle ja valtuusto on kauden loppuun yhden valtuutetun vajaa.

Ei kommentteja: