torstai 14. kesäkuuta 2012

Ylituomari Marja MattilaOulun hallinto-oikeus

Ylituomari Marja Mattila

Oulun hallinto-oikeuden päätös 18.05.2012 päätösnumero 12/0220/2 diaarinumero 00667/10/2204
on perustuslain 6 §:n ja 15 §:n vastainen. Asiassa olisi pitänyt huomioida myös perustulain 106 § eli perustuslain etusijaisuus. Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Anne Oksala, Tuula Vilenius ja Anne-Mari Keskitalo ja esittelijänä on toiminut Rene Pulkkinen. Esittelijä Rene Pulkkinen lupasi päätöksen jo ennen joulua 2011, mutta päätös saatiin aikaan vasta 18.05.2012. Silloinkin jätettiin huomioonottamatta perustuslain 15 § päätöksenteossa, koska muutoin olisi jouduttu tekemään oikea päätös.

Tein Oulun hallinto-oikeudelle itseoikaisuvaatimuksen, koska Oulun hallinto-oikeuden päätös on kiistatta perustuslain 6 § ja 15 §:n vastainen. Oulun hallinto-oikeuden kansan oikeustajun vastainen päätös heikentää kansalaisten luottamusta oikeuslaitoksen toimintaa kohtaan. Laitoin asian tiedoksi ja toimenpiteitä varten oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille.

Hallintolaki 8 luku Päätöksessä olevan virheen korjaaminen
50 § (11.6.2010/581)
Asiavirheen korjaaminen
Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos:
1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen;
2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen;
3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai
4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.
Päätös voidaan korjata 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Päätös voidaan korjata 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa ainoastaan asianosaisen eduksi.

Olen pyytänyt Oulun hallinto-oikeudelta kaikkia sitä asiakirjamateriaalia ja esittelymuistioita jotta voin tehdä valituksen asiassa Korkeimpaan oikeuteen ja tarvittaessa rikostutkintapyynnön asiassa. Oulun hallinto-oikeus ei ole vieläkään toimittanut minulle näitä pyytämiäni asiakirjoja.

Minä pyydän, että hallinto-oikeuden ylituomari ottaa asian uudelleen käsittelyyn ja ottaa huomioon perustuslain niin kuin se lain mukaan kuuluukin ottaa huomioon päätöksiä tehdessä ja oikaisee Oulun hallinto-oikeuden väärät päätökset mahdollisimman nopeasti. Näin säästetään yhteiskunnan kuluja ja oikeus toteutuu mahdollisimman nopeasti. Pyydän vastausta kiireellisesti.

Kalajoella 14.06.2012

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: