keskiviikko 11. heinäkuuta 2012

RAUTIO 2020
Erkin ajatuksia
Kalajoen vanhusväestön määrä nousee merkittävästi lähivuosina. Vanhuksille Kalajoella täytyy varata hoitopaikkoja lisää. Pöllän koulu sopii yksitasoratkaisuna erinomaisesti palvelukotityyppiseksi ratkaisuksi vanhusten ongelmien ratkaisemisessa.

Myös vanhusten palvelutalo Uutela on remontoitava ja kolmesta vanhuskeskuksesta on muodostettava sellainen kokonaisuus, jossa voidaan hyödyntää kaikkia kolmea keskusta synergiaetujen merkeissä.
Raution koulu on kivikoulu ja se on erittäin hyvässä kunnossa. Koulu sopii erinomaisesti seniorikeskuksen ja taide- ja kulttuurikeskuksen paikaksi. Varsinaisen seniorikeskuksen muodostaisi neljä rivitaloa, joissa kussakin olisi neljä asuntoa. Seniorikeskukseen pyritään saamaan paikkakunnalta poismuuttaneita eläköityneitä henkilöitä viettämään eläkepäiviään Rautioon. Koululle voitaisiin pystyttää esim. taidenäyttelynäyttelyitä sekä järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia. Raution seniori- ja kulttuurikeskukseen pyritään saamaan taitelijoita asumaan ja toimimaan. Koululla on hyvät keittiötilat ja -laitteet sekä kerhohuone esim. kokousten pitopaikaksi sekä ruokailu- kahvilatilaksi. Liikuntasali sopisi Kalajoki-näyttelyn pysyväksi paikaksi erinomaisesti.

Monipalvelukeskus eli uusi koulu, Pöllän palvelukoti ja Raution seniorikeskus voisivat kaikki toimia rautiolaiset sukujuuret omaavan Keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän opein. Katso


Ei kommentteja: