tiistai 31. joulukuuta 2013

Hyvät kalajokisetKalajoen päättäjät ovat suurten päätösten edessä vuonna 2014 johtuen yhteiskunnan rakennemuutoksesta. Maaltapaon myötä myös maaseudun ikärakenne on muuttunut: nuoret muuttavat työ- ja opiskelupaikkojen perässä ns. kasvukeskuksiin, ja jäljelle jäävät tarvitsevat enemmän yhteiskunnan palveluita. Kalajoella yli 65-vuotiaita on kahdeksan vuoden kuluttua n. 700 enemmän kuin tänä päivänä. Kalajoen on valmistaudutta tähän muutokseen. Miten muut kunnat pystyvät hoitamaan ikääntuvän väestön asiat? Voisiko tämä asia olla Kalajoen vahvuus? Voidaanko Kalajoesta kehittää eläkeläisten paratiisi, koska Kalajoki on hyvä ja miellyttävä paikka elää ja asua.

Pienissä kunnissa kehitys on johtanut ylitsepääsemättömään tilanteeseen; samalla kun terveys-ja sosiaalimenot ovat kasvaneet, ovat verotulot vähentyneet. Liitosalueet vajoavat helposti uuden kunnan periferiaksi, kun palvelut keskittyvät keskustaajamiin ja maakuntien keskuskaupunkeihin. Kun kylät ja kulmakunnat menettävät viimeisetkin palvelunsa – koulut, postikonttorit, kyläkaupat, julkisen liikenteen – jäljelle jäänyt väestö joutuu entistä riippuvaisemmaksi yhteiskunnan tuesta. Tämä puolestaan kiihdyttää reuna-aluiden tyhjentymistä entisestään. Kuntauudistushankkeen päämääränä ovat vakavaraiset kunnat, jotka kykenevät tarjoamaan asukkailleen lakisääteiset palvelut ja suoriutuvat omin voimin niille määrätyistä velvoitteista. Kokonaisuuten sisältyväät kuntien tehtävien kartoitus ja terveydenhuollon palvelurakenteen ja kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistaminen.

Kalajoki on esittänyt oman näkemyksensä sote-hankkeen toteuttamiseksi. Meidän tavoitteenamme on se, , että Kalajoki toimii isäntäkuntana Merijärvelle, Pyhäjolle ja Alavieskalle. Myöskään Kannus ei ole poissuljettu mahdollisuus. Tällä tavalla voisimme varmistaa Kalajoen tehokkaiden ja laadukkaiden sote-palvelusten jatkumisen. Mikäli kalajokiset veronmaksajat joutuvat Jokilaakson kuntien sotepalveluiden maksajiksi, niin se merkitsee taloudellista katastrofia Kalajoen kaupungille. Nyt vuodenvaihteen jälkeen yksitäiset kansalaise näissä kunnissa voivat valita terveyskeskuksekseen Kalajoen kaupungin terveyskeskuksen. Tämä on ns. luonnollista valintaa eli terveyskeskus voidaan valita läheisyyden, edullisuuden ja palvelukyvyn perusteella, vaikka asuisikin toisessa kunnassa.

Opetuspalveluiden uudelleenorganisoiti on Kalajoen päättäjille haasteellien tehtävä. Suomesta tulee poistumaan noin 100 lukioa johtuen valtion toimenpiteistä. Tilanne on Kalajoen lukiolle haasteellinen. Kalajoen on voimistettava entisestään lukion kilpailukykyä. Uusi lukio Arteman kanssa samaan koulukompleksiin on erinomainen vahvuus- ja vetovoimatekijä niin lukiolle kuin Artemallekin. Suomessa vähennetään myös ammattisella puolella koulutuspaikkoja ja Kalajoen on turvattava myös Arteman asema tulevaisuudessa. Kalajoki tarvitsee myös täysimittaisen liikuntasalin jotta voidaan tarjota parhaat mahdolliset toimintamahdollisuudet Kalajoella opiskeleville sekä urheiluseuroille. Kalajoen urheiluseurojen toiminta on erittäin monipuolista ja tuloksellista. Toivottavasti Kalajoki-Akatemian toiminta saadaan vihdoinkin käyntiin tarvetta vaativalla tavalla.

Sivukylien koulujen lakkauttaminen on päättäjille vaikea asia, koska säästöt syntyvät vasta vuosien kuluttua. Koulu on elävän kylän tunnusmerkki. Varsinkin Vuorenkallion osalta koulun lopettaminen on vaikeasti perusteltava asia. Myös Raution osalla kouluratkaisu on vaikea asia. Juha Sipilä esitti Rautioviikolla 1998 Rautiosta ekologista kehittämiskeskusta. Ajatus on erinomainen, mutta rautiolaisten on yhdessä Kalajoen kaupungin maatalouspuolen kanssa kartoitettava ekologisen kehittämiskeskuksen toteuttamistapa. Bioenergia on tulevaisuuden energiamuoto. Biokaasu vahvistaa energiateollisuuttamme. Kotimaisen bioenergian käyttö vahvistaa maaseudun yrittäjyyttä. Bioenergia vahvistaa yrittäjyyttä ja tukee sahateollisuutta. Bioenergia on tulevaisuutta. Bioenergiaan liittyy myös Raution kouluratkaisu ja odotan rautiolaisilta järkevää ja konkreettista toteusratkaisua helmikuun aikana. Jokaiselle kylälle olisi saatava aikaa oma kylästrategia. Kylät eivät saa autioitua.

Kalajoen kauppakeskusasiat ovat olleet lievästi sanoen hakoteillä. Järkevällä toiminnalla asiat olisivat jo paljon pitemmällä. Valitettavasti ammattitaito ei ole ollut rasitteena Kalajoen kauppakeskusvouhotuksessa. Toivottavasti asioissa palataaan maan pinnalle mahdollisimman pian.

Kalajoen kaupungin talous on pysynyt tasapainossa tarkan taloudenpidon johdosta. Tarkkaa taloutta on pystytty pitäämään johtuen Kalajoen monipuolisesta elinkeinorakenteesta johtuen. Valitettavasti kielteisiltäkään asioilta ei ole voitu välttyä. Kalajoen kaupunki lähetti vuosi sitten kalajokisille turkistrhaajille ja peruna-alan yrittäjille paimenkirjeen ulkomaalaisten työntekijöiden kohtelusta. Valitettavasti asiat eivät ole muuttuneet toivotulla tavalla eikä tehtyjä virheitä ole korjattu.

Toivotan kaikille kalajokisille hyvää uutta vuotta 2014. Pidetään huolta toisistamme.

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuutettu , ps

Ei kommentteja: