torstai 11. kesäkuuta 2015

Suunnitelmani Raution tulevaisuuden osalleRaution kyläkoulu on valtuuston päätöksellä päätetty lopettaa tämän kevään aikana. Valtuusto teki myös yksimielisen päätöksen, että uusi koulu rakennetaan Rautioon. Tavoitteeni on, että uuden koulun rakentaminen saadaan Kalajoen kaupungin investointisuunnitelmaan vuodelle 2016-2017. Investointibudjetti laaditaan tämän vuoden loka-marraskuun aikana ja se tulee valtuustokäsittelyyn viimeistään joulukuussa. Tavoitteenani on, että Raution uusi koulu saadaan Kalajoen kaupungin tulo-ja menoarvioon vuodelle 2017. Tavoitteenani on, että Raution uuden koulun rakentaminen aloitetaan vuonna 2017 ja se on valmiina viimeistään vuonna 2018.

Raution uusi koulu

Nykyinen pääministeri Juha Sipilä esitti Rautio-päivillä 1998, että Rautiosta tehdään ekologinen kehittämiskeskus. Raution uusi koulu vooidaan rakentaa hirrestä purettavan monitoimitalon ja entisen Raution kunnantalon paikalle. Näin voidaan hyödyntää likuntatiloina Raution Nuorisoseuran taloa ja Raution urheilukenttää. Energiantuotantojärjestelmänä voidaan käyttää aurinkopaneeleita sekä kahta Volter 30-laitetta, joka hyödyntää haketta lämpön ja sähkön tuotantoon. Volter-30-laitteet ovat niin tehokkaita, että pystyvät tuottamaan kaukolämpöä koko Raution keskustaan. Siksi yhteistyökumppaniksi on otettava Kalajoen Lämpö, joka rakentaa Rautioon kaukolämpölaitoksen. Kaukolämpölaitoksen yhteyteen voidaan rakentaa hakevarasto, josta toimitetaan haketta Kalajoen kaikille muille lämpölaitoksille. Hakkeen tekeminen työllistää Rautiossa lukuisia henkilöitä. Ehkä tarvitaan Rautioon oma hakeosuuskunta hakkeen toimittamista varten. Raution uudessa koulussa voitaisiin toteuttaa urheilukerhosuunnitelma, jossa urheilupuolta lisättäisiin opetukseen urheilukoulumuodossa ja se voisi olla esimerkkinä koko Suomelle.

Raution vanha koulu

Raution kylätoimikunnan voi ostaa Raution koulun Kalajoen kaupungilta. Koulu on kirjanpidossa jo poistettu joten sen arvo Kalajoen kaupungille on vähäinen. Tärkeintä Kalajoen kaupungille on se, että koulu saadaan pois Kalajoen kaupungin kirjanpidosta. Raution koulun lämmitysjärjestelmä on toimiva ja kustannustehokas. Sitä ei tarvitse muuttaa. Koulun viemäröinti on Kalajoen kaupungin laitettava kuntoon ennan kiinteistökaupan tekemistä, koska nyt jätevedet suoraan puhdistamattomana luontoon. Kalajoen kaupungin on tehtävä puhdistyskentän koulun päähän ja hoidettava asia lain vaatimalla tavalla.

Raution kirjasto lakkautettiin siivistyslautakunnan päätöksellä. Olin laittamassa kirjaston kirjat banaanilaatikoihin jotta ne voidaan siirtää uuteen paikkaan jonne kirjasto tullaan tekemään. Nyt pääosa kirjoista on Raution koulun vintillä banaanilaatikoissa ja osa kirjoista eli lasten kirjat ovat Pöllän koululla, koska jotkut halusivat pistää lusikkansa soppaa ja sotkea kirjaston uudelleen avaamissuunitelmat.
Kirjaston kirjahyllyt ovat vielä purettavassa monitoimitalossa. Kirjahyllyt voidaan käyttää uuden kirjaston kirjahyllyinä. Olen tehnyt suunnitelman uudesta kirjastosta Raution koulun 1-2-luokkaan ja 5-6-luokkaan. 1-2-luokkaan olen tehnyt pohjapiirroksen, jossa on hyllyjen järjestys ja lukupisteiden paikat sekä suunnitelma kirjojen sijoittamisesta hyllyihin.
5-6-luokkiin olen tehny pohjapiirroksen hyllyjen sijoittamisesta sekä kirjojen sijoittamisesta hyllyihin. 5-6-luokkaan tulee lapsille oma leikkinurkkaus ja satujen lukemista varten oma nurkkaus. Suunnitelmaan olen tehnyt omat pisteet musiikinkuuntelulle sekä tietokoneille, joita voidaan hyödyntää myös palvelupisteenä asiakkaille, koska esim. yhteiskunnanpalvelut siirtyvät yhä enemmän internettiin. Lisäksi monistuskoneelle tulee omapiste sekä digilaitteille oma piste. Lainausjärjestelmäksi voidaan ottaa järjestelmä, jossa lainaaja itse lainaa kirjansa eikä silloin välttämättä tarvita henkilökunnan apua. Omat erityiset lukupisteet ovat myös henkilöille, jotka haluavat tarkemmin perehtyä asioihin omassa rauhassaan.
Kirjasto tulisi olemaan nykyaikainen ja kustannustehokas kirjasto, joka voisi olla esimerkkinä koko Suomelle.

Kalajoki-näyttely

Kalajoki-näyttelyn paikaksi olen suunnitellut luokka 3-4. Olen suunnittelun pohjapiirroksen ammattitaiteilijan kanssa ja katsonut miten nykyistä valaistusta voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Näyttelyyn tulee n. 300 taulua, joissa on kerrottu Kalajoen ja Raution historiasta vuodesta 1323 nykypäivään. Näyttelyyn tulee noin 150 Kalajoen historiasta kertovaa näyttelyä sekä noin 30 rakennusten pienoismallia. Pienoismallit tulevat näkyvälle paikalle pöydille näyttelyyn. Näyttely liittyy olennaisella osalla uudenaikaiseen kirjastoon ja se tulee olemaan matkailunähtävyys.
Erkki Ahon Kalajoki-näyttely
Näyttelyä täydennetään vielä n. 20 rautiolaisen tohtorin kuvalla sekä pääministeri Juha Sipilän muotokuvalla sekä Raymond Ylitalon muotokuvalla. Hänen sanomiensa perusteellahan perustettiin NATO. Lisäksi näyttelyyn tulee n. 60 muutaa Kalajoen ja Raution historiasta kertovaa taideteosta.

Raution kylätoimikunnan huone

Lisäksi Raution koululle sijoitetaan Raution arkistot: Raution kunnan arkisto, Rauton Kisailijoiden arkisto, Raution Nuorisoseuran arkisto, Raution kylätoimikunnan arkisto, Rautio-viikon arkisto, Raution kalastuskunnan arkisto, Raution sotaveteraanien arkisto, Kärkisen järjestöjen ja yhteisöjen arkiston, Eino Takkusen arkisto, Osmo Tokolan arkisto jne. Nämä sijoitetaan suunnitelmassani kerhohuoneen ja opettajanhuoneen takana olevaan huoneeseen, josta tulee Raution kylätoimikunnan huone.

Liikuntasalista kuntosali

Olen suunnitellut koulun liikuntasaliin kuntosalia. Ongelmana on vielä suihkutilojen järjestäminen. Olen entinen liikunnanopettaja ja aktiiviurheilija ja tiimiini kuuluu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut liikuntatieteen maisteri, jonka kanssa olemme suunnitelleet kuntosalin kuntolaitteiden hankinnan ja sijainnin. Tarkoitus on hankkia liikuntasalille kunnonmittausasema. Silloin voidaan tehdä fyysisen toimintakyvyn kartoituksen henkilöille. Nykyisin Kalajoella kaikki yli 65-vuotiaat testataan ja tulokset käydään läpi laaditaan liikunta- ja ruokailusuositus. Nyt Raution koululle voidaan tehdä tällainen kuntosali ja kunnontestausasema, jolla voidaan varmistaa rautiolaisten terveellisten elintapojen ylläpitäminen. Rautiossa voidaan testata kaikki halukkaat ja laatia heille oma kuntoohjelma ja ruokailusuositus.

Kerhokuoneesta kokoontumistila

Raution koulun kerhohuoneesta tulee suunnitelani mukaan yleinen kokoontumispakka ja ruokailupaikka. Sinne sijoitetaan lehtilukupaikka ja se toimii myös kokoustilana. Keittiössä voidaan keitetään kahvit ja valmistaa edulliset ruuat. Kerhohuoneesta tehdään myös toimiva kokoushuone videotykkeineen ja kerhohuoneen vieressä olevasta opettajanhuoneesta tehdään toinen kokoustila joka samalla toimii toimistohuoneena. Keittiötoiminnan käynnistäminen liittyy toiseen hankkeeseen eli Raution vanhan myymälän kunnostukseen.

Perhepäiväkoti

Raution koululle voidaan sijoittaa Rautin perhepäiväkoti, koska siellä on tilat valmiina tällaiselle toiminnalle. Keittiö palvelee perhekotitoimintaa omalta osaltaan. Samalla Raution koulusta tulee koko Raution palvelupiste, josta hoidetaan vanhusten kotipalvelut Raution alueella.Ration koulusta tulee myös Raution palvelupiste.

Kansalaisopistotoiminnalle tiloja

Raution koululla on vielä koulun käsi- ja puutyöt tilat, joita voidaan käyttää esim. kanslaisopistotoiminnassa hyväksi. Ne voivat toimia myös työttömien työtupina. Kalajoen kaupunki joutuu maksamaan ns. Kela-sakkoja noin 530 000 euroa vuodessa ja nyt on katsottava miten Kalajoen kaupunki voi välttyä näiltä sakoilta hyödyntämällä Rautio-suunnitelmaa.

Raution myymälä

Raution vahva myymälä kunnostetaan ja piha-alueelle rakennetaan maatalouskoneita varten museorakennus. Olen ajatellut, että kunnostettavaan myymälään voidaan sijoittaa kirpputori sekä elintarvikkeiden jakelupiste. Olen jo selvittänyt Kalajoen kaupoista, että sieltä saadaan ylijäämätuotteet ja niistä voidaan hyödyntää elintarvikkeiden jakelupisteessä. Tällaisia pisteitä on Suomessa jo aika monta ja esimerkkinä voisi olla vaikka Kuopion toteutus. Raution myymälän omistaa Raution kotiseutuyhdistys. Raution myymälän suunnitelma liittyy myös Raution koulun keittiösuunnitelmaan, koska tällä tavalla saadaan Raution koululle erittäin edullinen ruokailupiste esim. vanhuksille ja työttömille. Raution koulu voisi tulevaisuudessa toimia kotihoidon tukipisteenä Rautiossa. Kokonaisuudesta pitää saada taloudellisesti kannattava yhtälö. Tämä tarkoittaa sitä, että tyäntekjöinä voidaan hyödyntää henkilöitä, joista muutoin Kalajoen kaupunki joutuu maksamaan Kela-sakkoja.

Pöllän koulu

Pöllän koulun toiminta on jatkossa suunniteltava Kalajoen kaupungin perusturvan kanssa sellaiseksi, että se hyödyttää rautiolaisia ja tukee Kalajoen kaupungin suunnitelmia sote-kulujen alentamiseksi. Myös Uutelan talojen tulevaisuus on otettava tarkempaan tarkasteluun.


Toivon, että Raution kylätoimikunta ja kotiseutuyhdistys voivat hyväksyä suunnitelmani keskustelun pohjaksi Raution tulevaisuudelle. Toivon, että suunnitelmaa päästää toteuttamaan mahdollisimman pian.

1 kommentti:

Unknown kirjoitti...

Hei Erkki. Olen pahoillani, että Kotiseutuyhdistys ei käynyt katsomassa näyttelyäsi. Kutsu on mennyt minulta ohi. Visioissasi Raution tulevaisuudesta näen paljon yhtymäkohtia omiini. Keskustelen mielelläni kanssasi yhteistyömahdollisuuksista. Omasta ja Kotiseutuyhdistyksen puolesta Rauno Kotiaho