maanantai 6. huhtikuuta 2009

Mistä oppilaat Tyngän aluekouluun?
Kalajoen kaupunginhallitus hyväksyi Tyngän aluekoulun pääpiirustukset 6.4.2009 §129. Tilvistien varteen rakennettavan koulun kerrosala on 1833,5 m2 ja tilavuus 9700 m2. Hankkeen lämmityssysteemiä vielä selvitetään. Tällä hetkellä alustava kustannusarvio on 3.07-3.22 miljoonaa euroa. Hankkeen alustavan aikataulun mukaan eri alojen suunnitelmat pitää olla valmiina toukokuun puoleen väliin mennessä ja urakoitsijat päätetään kesäkuun lopulla. Rakennustyöt aloitetaan elokuun alussa.

Mistä oppilaat?

Kun Kalajoen kouluverkkoa päätettiin supistaa valtuuston päätöksellä, niin silloin päätettiin myös Tyngän uuden koulun rakentamisesta. Tällöin oli esillä Tyngän, Tavastin, Käännänkylän ja Pitkäsen kylän koulujen sulkeminen. Näistä kouluista oli tarkoitus kerätä oppilaat uuteen Tyngän aluekouluun kuitenkin niin, että pääosa Pitkäsen kylän oppilaista siirtyy Pohjankylän koululle.

Olen ollut koko ajan sitä mieltä, että oppilaita ei ole riittävästi Tyngän uuteen aluekouluun. Siksi päätin selvittää tehdyt laskelmat. Sivistystoimenjohtaja Esa Siirilä on tehnyt todennäköisesti Kalajoen kaupunginhallitukselle selvityksen 16.1.2007. Sen mukaan uuden Tyngän aluekoulun oppilasmäärä on vuonna 2010 perusopetuksessa 118 ja esiopetuksessa 20. Selvityksessä on lisätietona seuraavaa: Myös Kärkisen alueen oppilaille tarjotaan mahdollisuutta opiskella uudessa koulussa. Lisäksi Käännänkylän Alavieskan puolelta uuteen kouluun voisi tulla oppilaita.
Kalajoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tyngän aluekoulun hankesuunnitelman 30.1.2007. Kaupunginvaltuutetuille jätettiin kertomatta, mitä kaupunginhallituksessa oli käsitelty. Jos Kärkisen oppilaat siirretään uuteen Tyngän aluekouluun, niin se merkitsee Raution koulun sulkemista, sillä Raution koululle ei enää riitä oppilaita. Tämä asia jätettiin valtuutetuille kertomatta. Pöllän koululla on nyt 32 oppilasta ja Raution oppilaat jouduttaisiin kuljettamaan jatkossa Pöllän kouluun. Raution koulu jäisi näinollen tyhjäkäytölle. Pöllän koululle saataisiin tällä järjestelyllä pari vuotta lisäaikaa.

Oppilastilanne 2010 uuteen Tyngän aluekouluun siirtyvistä oppilaista
Tavasti , Käännänkylä , Pitkänen
peruskoululaisia 51 + 17 + 8 = 76
esikoululaiset 18 + 0 + 0 = 18

Pitkäsenkylän koulun oppilaista 2/3 menee Pohjankylälle ja 1/3 Tyngän uuteen aluekouluun. Lisäksi Etelänkylällä on vielä runsaasti vapaita oppilaspaikkoja.

Tyngän uusi koulu tarvitsee Kärkisen oppilaat ja lisäksi Alavieskan Käännänkylän oppilaat jotta koulusta tulee riittävän iso yksikkö. Tämä merkitsee sitä, että Raution ja Pöllän koulu joudutaan sulkemaan varsin nopeassa tahdissa Tyngän aluekoulun avaamisen jälkeen. Raution koulu heti Tyngän aluekoulun valmistuttua ja Pöllän koulu pari vuotta sen jälkeen. Mielestäni nämä asiat olisi tullut kertoa ajoissa rautiolaisille. Rautiolaisilla on ollut oma mies kaupunginhallituksessa päättämässä asioista. Onko tiedonkulussa ollut katkoksia?

Myös Alavieskaan ollaan suunnittelemassa uutta aluekoulua keskustaan. Niissä laskelmissa on varmaan huomioitu asiat niin, että Alavieskan Käännänkylän oppilaat menevät Alavieskaan eivätkä mene lähempänä olevaan Tyngän aluekouluun Kalajoella. Näin on näreet. Keskustelu voi alkaa!
Katso
Kalliita ääniä
Koulu on elävän kylän tunnusmerkki
Nunnan nännit ja paavin pallit - kouluverkon supistaminen Kalajoella

Ei kommentteja: