torstai 26. marraskuuta 2009

Erkki Ahon blogi mukana Kansallisessa digitaalisessa kirjastossaOlen iloinen siitä, että blogini on mukana Kansallisessa digitaalisessa kirjastossa. Tässä selvitystä kansallisesta digitaalisesta kirjastosta:

Kansallinen digitaalinen kirjasto

Tietoa tarvitseville ja elämyksiä etsiville
Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke tuo kulttuurin ja tieteen saavutukset kaikkien ulottuville:

•Vuonna 2011 valmistuva asiakasliittymä avaa pääsyn sähköisiin aineistoihin ja palveluihin.
•Pitkäaikaissäilytys turvaa aineistojen säilymisen satojenkin vuosien päähän.
•Europeana-portaali tarjoaa näkymän eurooppalaiseen kulttuuriin
Opetusministeriön käynnistämässä hankkeessa (2008 - 2011) on mukana 35 organisaatiota.

Pitkäaikaissäilytys

Sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytyksellä tarkoitetaan tiedon hallinnan prosessia, jonka avulla varmistetaan aineiston käyttökelpoisuus tulevaisuudessa. Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeessa suunnitellaan kansalliset pitkäaikaissäilytysratkaisut kulttuuriperinnön säilyttämisestä vastaavien organisaatioiden sähköisille aineistoille.

Pitkäaikaissäilytystä koskeva suunnitelma valmistuu kesällä 2010. Tavoitteena on, että sen toteuttaminen päästään käynnistämään lähivuosina.

Hankkeessa myös kehitetään organisaatioiden valmiuksia siirtyä sähköiseen toimintaympäristöön muun muassa lisäämällä sähköisen säilyttämisen ja aineiston hallinnan osaamista. Erityistä huomiota kiinnitetään metatietojen määrittelyyn ja tallennukseeen tiedon tuotantoprosessissa.

Digitointi

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä alun perin fyysisessä muodossa olevien kirjasto-, arkisto- ja museoaineistojen digitointia sekä näiden aineistojen saatavuutta.

Hankkeen aikana toteutettava yhteinen asiakasliittymä kokoaa digitoidut aineistot yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä kokonaisuus palvelee sekä kansalaisten että tieteen, kulttuurin ja opetuksen tarpeita. Aineistojen säilymisen ohella digitointi hyödyttää yhteiskuntaa ennen muuta aineistojen käytön ja uudelleenkäytön kautta.

Digitoidun aineiston luomisessa käytetyn tekniikan ja siihen liitetyn metadatan tulee vastata käyttötarpeita ja pitkäaikaisen säilyttämisen vaatimuksia niin, ettei aineistoa tarvitse digitoida myöhemmin uudestaan.
Opetusministeriö tukee avustuksin kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistojen digitointia.

Osaamisen kehittäminen

Yhtenä Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen tavoitteena on lisätä digitointiin sekä sähköisten aineistojen hallintaan, säilyttämiseen ja levittämiseen liittyvää osaamista. Hankkeen myötä osaamista levitetään mukana olevien organisaatioiden lisäksi myös muille tahoille.

Kirjasto- arkisto- ja museoalalla osaamisen kehittämistarpeet liittyvät tieto- ja viestintäteknologisiin muutoksiin, kulttuurin- ja tieteenalojen kehitykseen, sähköisten aineistojen hallittavuuteen sekä erilaistuvien asiakasryhmien tarpeiden kasvuun. Osaamisen turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää osaamisen jakamista, vertaisoppimista sekä kansainvälisten kehityssuuntien seuraamista.

Hankkeen järjestämä koulutus liittyy asiakasliittymä- ja pitkäaikaissäilytys-hankkeisiin sekä hankkeessa suositeltavien standardien tunnetuksi tekemiseen ja käyttöön ottamiseen organisaatioissa. Koulutusohjelma perustuu hankkeen vaiheiden lisäksi niihin koulutustarpeisiin, joita kirjasto- arkisto- ja museosektorien asiantuntijoilla on.

Hanke suunnittelee ja toteuttaa koulutuksia yhteistyössä muiden organisaatioiden ja verkostojen kanssa. Kansallisten koulutus- ja keskustelutilaisuuksien järjestämisen ohella hankkeessa tehdään yhteistyötä myös kansainvälisten kehittämishankkeiden ja verkostojen kanssa.

Katso
http://www.kdk2011.fi/fi/ajankohtaista/alan-blogeja

Ei kommentteja: