torstai 10. toukokuuta 2012

Merta-Marketin alueen tulevaisuusKalajoen kaupunginhallitus käsitteli maanantaina 07.05.2012 osakkeiden ostamista MK Finland 1 Oy:ltä. Kysymys on entisen Merta-Marketin liiketiloista Kalajoen keskustan keskeisimmällä kauppapaikalla valtatie 8 varrella. Tilat ovat olleet pitkään tyhjillään. Liiketilojen käyttöön oikeuttavat osakkeet omistaa MK Finland 1 Oy. Koko kiinteistössä on liike-, toimisto- ja huoltotiloja yhteensä noin 2707 neliömetriä, joista MK Finland 1 Oy:n omistuksessa on noin 1126 neliömetriä. Kaupungin teettämän kuntoarvion perusteella ko. olevat liiketilat ovat niin huonokuntoiset, että ennemmin ne kannattaa rakentaa kokonaan uutta kuin peruskorjata vanhaa. Osakkeiden osastolla Kalajoen kaupunki saa määräenemmistön kiinteistöosakeyhtiön osakkeista.

Kaupunginhallitus päätti esittää Kalajoen valtuustolle, että Kalajoen kaupunki ostaa MK Finland 1 Oy:ltä Kiinteistö Oy Kalajoen Linja-autoaseman osakkeet numerot 1 – 1126 yhteensä 275 000 euron kauppahintaan ja esittää, että valtuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään kauppakirjan ehdot. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että osakkeiden osto rahoitetaan väliaikaisesti kaupungin omilla varoilla tai lyhytaikaisella lainoituksella ja lopullinen ratkaisu tehdään sitten, kun ratkaistaan kaupungin sijoitusvarojen kohdentaminen.

Miksi Kalajoen kaupunki ostaa osakkeet?

Osakkeiden ostamisella varmistetaan se, että Merta-Marketin aluetta päästään hyödyntämään kaavoituksen avulla niin, että alueella voidaan rakentaa iso tavaratalo ja muutakin toimintaa. Halpa-Halli Oy on pitkään hakenut riittävän suurta tonttia Kalajoelta rakentaakseen uuden Halpa-Hallin kooltaan 4500 m2. On enemmän kuin todennäköistä, että Halpa-Halli Oy on tontista erittäin kiinnostunut ja etulyäntiasemassa muihin nähden siinä, että jos Halpa-Halli Oy saa mahdollisuuden rakentaa uuden 4500 m2 kauppahallin tontille, niin silloin nykyisen Halpa-Halli Oy.n tilat jäävät muiden pienempien yritysten käyttöön. Näin saadaan aikaan pienten yritysten kauppiastavaratalo. Tässä ratkaisussa pienille yrityksille saadaan aikaan suhteellisen edulliset toimitilat, mikä mahdollistaa liiketoiminnan kannattavuuden pienemmilläkin liikevaihdoilla. Tämä on kalajokisten ja Kalajoen pienten yritysten etu.

Kalajoen lukio toimii nykyisin erittäin ahtaissa tiloissa. Kalajoen lukion vetovoima kasvaa vuosi vuodelta ja lukio kuuluu maamme parhaimpiin. Lukion toiminta on turvattava jatkossakin. Siksi lukion laajentamiseen pitää olla mahdollisuudet. Nämä mahdollisuudet avautuvat, kun kirjasto siirretään uuteen paikkaan ja lukion toimintaa laajennetaan nykyisen kirjaston tiloihin. Kalajoella on pitkän aikaa odotettu uutta kirjasto- ja kulttuuritaloa. Nyt siihen on mahdollisuus, kun uuden Halpa-Hallin yhteyteen rakennetaan kirjasto – ja kulttuuritalo. Kirjasto- ja kulttuuritalon rakentamiseen saadaan mitä suurimmalla todennäköisyydellä valtionavustusta. Investointi on kuitenkin sellainen, ettei sitä ole edes Kalajoen kaupungin viiden vuoden investointiohjelmassa. Siksi nyt on ryhdyttävä erittäin voimakkaasti ajamaan kirjasto- ja kulttuuritalon suunnittelua. On todennäköistä, että kun kaava Merta-Marketin alueen osalta saadaan tehtyä ja vahvistettua, niin Halpa-Halli Oy aloittaa välittömästi uuden Halpa-Hallin rakentamisen. Kirjasto- ja kulttuuritalon hankkeen täytyy kulkea samassa tahdissa, jos sellainen Kalajoelle aiotaan saada. Toteuttamisvuosi voisi olla vuosi 2014.

Nämä ajatukset ovat kaupunginvaltuutettu ja kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Erkki Ahon omia ajatuksia, ei siis missään kaupungin virallisessa elimessä päätettyjä. Nämä ajatukset saattavat olla uusia jopa kaupungin virkamiehillekin. Nyt on joka tapauksessa tärkeää, että asiasta keskustellaan ja puheenvuoro on Kalajoen asukkailla.
Ei kommentteja: