keskiviikko 25. helmikuuta 2015

Kaksi valtuustoaloitetta

Marinan saunamaailman- ymmärrys hoi - äly älä jätä.

Kalajoen kaupunginvaltuusto kokoontui 24.02.2015 kokoukseen, jossa tein kaksi valtuustoaloitetta. Toinen valtuustoaloite koski tuulivoiman rakentamista.

Valtuustoaloite

Tuulivoiman rakentamisessa on hyvä noudattaa lääkäriliiton suosituksia. Tuulivoiman haittavaikutuksiin on syytä varautua ja esitän suojarajaksi eli tuulivoimalan etäisyydeksi asutuksesta 2 kilometriä.
Tuulivoimalan purkukustannukset eivät saa jäädä maanomistajan vastuulle, vaan tuulivoiman rakentajan on tehtävä tuulivoimalan purkukustannuksia vastaava pankkitalletus pankkiin jotta maanomistajan asema turvataan. Pankkitalletus on tehtävä maanomistajalle eikä kaupungille.

Kalajoella 24.02.2015

Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu

Toinen valtuustoaloite koski poliisitoiminnan parlamentaarista valvontaa.

Valtuuston esityslistalla oli kaavoituskatsaus 2015 ja kaavoitusohjelma 2015-2019.
Kaavoituskatsauksessa toin huoleni kaavoituksen tärkeysjärjestyksestä. Sanoin, että Marina-hanke on täysin utopistinen pilvilinna ja se on verrattavissa Sun Arena-hankkeseen. Siksi on varmistettava, että kaavoitusresursseja käytetään oikeiin.
Halusin tällä tuoda esille sen, että keskitytään tarpeellisiin ja realistisiin kaavoituskohteisiin. Marina on kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin korkealla palkalla vallan huumassa ideoina utopistinen pilvilinna. Vastaavia hankkeita kaupunginjohtajalla on ollut surullisen kuuluisa Sun Arenna sekä Puolangan kunnanjohtuuden ajalta Paljakan korpeen rakennettu elokuvateatteri. Minä olen vahvasti erimieltä Marina-hankkeesta kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin kanssa. Hankkeeseenhan liittyi erikoinen häätömenettely, jota en aikaisemmin pitkän valtuustouraniaikana ole kokenut. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että kaupunginjohtaja on pudotettava kuuta kiertä radaltaan maan pinnalle.
Kaavoituskatsauksesta on kuitenkin Kalajoen kaavoituspäällikölle annettava kiitettävä arvosana. Positiivista on myös Raution kaavoituksen osalta se, että siinä ehditään vielä valita paikka uudelle koululle.

Kalajoen kasvuohjelma on 17 000 euron taivaanrannanmaalaus, jossa mielikuvitukselle ei ole asetettu rajoja. Olisin halunnut, että tämä kasvuohjelma olisi saatettu tiedoksi valtuutetuile 17000 euron taivaanrannanmaalauksena, eikä se oli sitova. Joka tarkemmin perehtyy asiaan eli Kalajoen matkailun kasvuohjelmaan, niin voi kertomus pitää satuna. On perusteltua sanoa, että Kalajoen päättäjille nauravat aidat seipäätkin, kun ne ovat hyväksnyeet tällaisen ohjelman.

Valtuustoaloitteiden osalta voidaan todeta, että Raution osalta tilanne on kehittymässä parempaan suuntaan. Nyt on pidettävä huolta siitä, että Rautioon saadaan uusi koulu ja mielestäni uuden koulun paikka on nykkyisen monitoimitalon ja entisen kunnnantalon paikalla. Molemmat rakennukset on poistettava maantasalle ja paikalle on rakennetteva uusi koulu. Pöllän koulusta on tehtävä ip- ja ap-kerhojen pitopaikka ja sijoitettava sinne sellaiset toiminnot, jotka nyt oli tarkoitus sijoittaa monitoimitaloon. Nyt on toimittava aktiivisesti niin, ettei monitoimitaloon uhrata veroeuroja, vaan säästetään ne uudeen koulun rakentamista varten.
Raution koulusta on tehtävä kulttuuri- ja toiminta keskus, jonne sijoitetaan kirjasto, Raution kyläyhdistyksen toimisto, Raution eri järjestöjen ja organisaatioiden arkistot.
Lisäksi koululle voidaan sijoittaa Erkki Ahon Kalajoki-näyttely, kokoustiloja, kaupallisia tiloja, urheilutiloja, toimintatiloja jne. Suunnittelmat ovat jo melko pitkällä.

Valtuustoaloitteeni Raution ekologisesta kehittämiskeskuksesta etenee suotuisasti.
Pahkalan koulun osalta on sanottava se ikävä asia, että Kalajoen kaupunginhallitus on antanut Oulun hallinto-oikeudelle väärän lausuman ja toivon, että he ajoissa huomaavat asian, koska muutoin sillä saattaa olla varsin vakavat seuraukset.
Perussuomalaisten aloitteen pohjalta Kalajoen kaukolämpötariffit yhtenäistettiin. Valtuustoaloitteeseeni hiihtotunneliselvityksen osalta esitin jyrkän vastalauseen, koska asiaa ei oltu selvitetty millään tavalla, vaikka se olisi keskeinen vetonaula Kalajoen ympärivuotisessa matkailussa.

Urheiluseurojen tukeminen nimiseksi valtuustoaloitteeksei väännetty LiigaSärkkien ja JHT:n tukien selvittäminen ei vastannut sitä mitä minä aloitteellani tarkoitin. Selvittely jatkuu, sanon mitä. Toiminnan pitää olla avointa ja rehellistä sekä valtuutettujen hyväksymää. Kaupunginjohtajan tulee muistaa että hän on renki ja valtuutetut käyttävät päätösvaltaa asioissa. En siis ollut tyytyväinen aloitteen käsittelyyn.Ei kommentteja: