keskiviikko 10. kesäkuuta 2009

Ympäristölautakunnan puheenjohtajan lausunto (puheenjohtaja vaalikaudella 2005-2008)
Toimin Kalajoen kaupungin ympäristölautakunnan puheenjohtajana vaalikaudella 2005-2008. Ympäristötarkastajan viransijaisena vakinaisen ympäristötarkastajan äitiysloman aikana toimi Riku Halmeenpää. Hän perehtyi asioihin perusteellisesti ja yhteistyö lautakunnan puheenjohtajan sekä ympäristölautakunnan kanssa toimi moitteettomasti. Ympäristölautakunnan puheenjohtajan ja ympäristötarkastajan yhteistyö toimi mielestäni kiitettävästi. Ympäristötarkastaja halusi vaikeammissa ja tärkeimmissä asioissa kuulla ympäristölautakunnan puheenjohtajan mielipiteen asioista. Keskustelimme asioista ja asioiden hoitamisen periaatteista aina tarvittaessa. Asiakkailla oli tapana ottaa yhteyttä useasti myös suoraan ympäristölautakunnan puheenjohtajaan, koska he luottavat pitkäaikaisen suositun kunnallispoliitikon ammattitaitoon ja oikeudenmukaisuuteen.

Katso Kalajoen ääniharavat
http://www.erkkiaho.com/aaniharavat.html

Kerroin vs. ympäristösihteeri Riku Halmeenpäälle, että hänen edeltäjänsä Riina Mäkelän kanssa yhteistyö sujui hyvin, mutta yhdestä asiasta olisin toivonut toisenlaista ratkaisua. Ampumaradan ympäristöluvan päätöksestä olisin toivonut, että asiasta olisi keskusteltu ympäristölautakunnan puheenjohtajan kanssa ennen päätöksen tekemistä, sillä ampuradan häiriötekijöistä olen saanut erittäin runsaasti palautetta.

Vaikeimmat asiat ympäristölautakunnan puheenjohtaja Erkki Aho ja ympäristötarkastaja Riku Halmeenpää hoitivat yhdessä ja asiakkaat olivat tyytyväisiä. Ympäristötarkastaja Riku Halmeenpää hoiti tehtävänsä kiitettävästi ja asiakkaita tyydyttävällä tavalla. Kalajoen kaupungin ympäristöasioiden hoidon taso kesti vuoden 2008 lopussa vertailun minka tahansa Suomen paikkakunnan kanssa. Valitettavasti valtuutettu Jouni Jyrinki hengenheimolaisineen pyrki lyömään kapuloita rattaisiin niin paljon kuin kykeni. Siitä osoituksena seuraavat jutut. Lue molemmat jutut jotta saat paremmin kuvan tilanteesta.

Ympäristönsuojelumääräykset Kalajoella
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=64

Ympäristölautakunnan puheenjohtajana Kalajoella
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=585

Kunnallisvaalien jälkeen Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja, pankinjohtaja Eero Nevalainen on toiminut tapansa mukaan vallanjakajana eli hänen laskemiensa mukaan luottamusmiespaikkoja on jaettu muka vaalituloksen suhteellisuutta noudattaen. Tuossa paikkajaossa ympäristölautakunnan puheenjohtajan paikka kaudella 2009-2012 oli merkitty naiselle jotta Erkki Aho ei voisi jatkaa menestyksestä työtään ympäristölautakunnan puheenjohtajana. Keskustan kuvioihin kuuluu, että Erkki Aho ei saa menestyä, eikä onnistua ja Erkki Ahoa pitää sortaa kaikin keinoin. Sellaisen vaiktelamn olen kokemani perusteellla saanut.

Erkki Aho on ollut ylivoimaisesti suosituin kunnallispolitiikko Kalajoella vuodesta 1988 lähtien, kun otetaan tarkastelujaksoksi aika 1988-2009. Hän on ainoa valtuutettu, joka on saanut yhteensä yli tuhat ääntä kunnallisvaaleissa. Erkki Aho katsoi viisammaksi ryhtyä valtuuston varapuheenjohtaksi jotta voi paremmin vaikuttaa asioihin. Tämä paikka irtosi vasta sitten, kun Erkki Aho jätti eronpyynnön Kalajoen valtuuston jäsenyydestä syrjintään vedoten.
Katso Eronpyyntö Kalajoen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/01/eronpyynt-kaupunginvaltuuston.html

Betonista Oy:n rahoituksen esteenä Erkki Aho
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=180

Urheilupyykinpesua - miksi Kalepa luopui ykkössarjasta
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=453

Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=278

Ympäristötarkastajan äitisyloman sijaiseksi otettu vs. ympäristötarkastaja Riku Halmeenpään työsuhde oli määräaikainen eli äitisyloman sijaisuus, mikä päättyi 31.5.2009. Ympäristölautakunnan puheenjohtajana annoin vs. ympäristötarkastajalle selkeästi ymmärtää, että viransijaisuus jatkuu niin kauan kuin varsinainen viranhaltija on poissa virastaan. Koska Riku Halmeenpään viranhoidossa ei ollut moitteen sijaan, niin oli luonnollista, että hän jatkaa tehtävässä niin kauan kuin tarve vaatii. Tiesin, että alansa hallitsevia ympäristösihteereitä on erittäin vaikea saada. Tässä tapauksessa suurena etuna oli se, että Riku Halmeenpää on kalajokinen ja erittäin kovan ammattitaidon omaava yhteistyökykyinen henkilö.Tarve olisi vaatinut pidempään hänen palveluksiaan, koska viran vakinainen haltija halusi jatkaa lomaansa.

Toukokuussa kuulin yllättäen, että vs. ympäristötarkastaja Riku Halmeenpään työsuhde on päätetty erikoisella tavalla. Varsinainen ympäristötarkastaja, joka oli äitiysilomalla, oli ilmoittanut helmi-maaliskuun vaihteessa, että hän jatkaa lomaansa vielä vuodella. Uudeksi tekniseksi johtajaksi oli nimitetty Himangan kunnajohtaja Erkki Hirsimäki. Hänen edeltäjänsä Paavo Soukka oli saanut tarpeekseen kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin johtamistyylistä ja järkyttävästä painostamisesta, mitä kaupunginjohtaja Jukka Puoskari yhdessä valtuutettu Jouni Jyringin kanssa harrasti. Jouni Jyrinki toimi aikaisemmin Kalajoen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, mutta valtuuston luottamus hänen toimintatapoihinsa johti siihen, että Jouni Jyrinkiä ei enää valittu kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi.
Katso Tapaus Puoskari ja Soukka - härskiä valtapelia ja koston politiikkaa
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=430

Paavo Soukka kirjoitti 28.8.2007 - vastaus Paavolle
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=454

Teknisen johtajan toimenkuvaa jouduttiin muuttamaan, koska Himangan kunnanjohtaja Erkki Hirsimäki ei täyttänyt Kalajoen kaupungin teknisen johtajan pätevyysvaatimuksia. Tämän operaation jälkeen Hirsimäki valittiin Kalajoen kaupungin tekniseksi johtajaksi. Hirsimäki oli luonnollisesti pitänyt selvänä, että vs. ympäristötarkastaja Riku Halmeenpään työsuhde jatkuu niin kauan kuin viran vakinainen haltija Riina Mäkelä on poissa tehtävien hoidosta. Siksi tekninen johtaja Erkki Hirsimäki ei ollut ryhtynyt minikäänlaisiin toimiin asian suhteen, vaikka hän sai tiedon vakinaisen viranhaltijan loman jatkumisesta jo helmi-maaliskuun vaihteessa. Tämä osoittaa sitä, että vs. ympäristötarkastajan Riku Halmeenpään viransijaisuutta pidettiin itsestään selvänä.

Valtuuston kokouksessa käytiin mielenkiintoinen keskustelu, jossa valtuutettu Jouni Jyrinki otti maalitauluksi vihreiden valtuutettu Hanna Halmeenpään, joka on vs. ympäristötarkastaja Riku Halmeenpää aviopuoliso. Jyrinki totesi, ettei edes vasemmiston taholta ole kuultu tässä salissa tuollaisia puheenvuoroja kuin valtuutettu Hanna Halmeenpää esittää.

Asiat saivat uuden käänteen, kun kaupunginjohtaja Jukka Puoskari piti puhuttelun vs. ympäristötarkastaja Riku Halmeenpäälle. Tässä molempinen kertomukset tapahtumaketjusta ja Kalajoen kaupunginjohtajan Jukka Puoskarin johtamistyylistä
Katso
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/05/ymparistotarkastajan-maaraaikaisen.html

Jatkossa asia on edennyt näin

Kalajoen kaupunginhallitus 9.6.2009 klo 18.00 § 180
Kalajoen kaupunginhallitus käsitteli 9.6.2009 kokouksessa Ympäristötarkastajan virkajärjestelyt ja ympäristösihteerin tehtävien hoitaminen § 180:
Ympäristötarkastaja Riina Maari Mäkelälle on myönnetty hoitovapaa 1.8.2006, jonka jälkeen vapaa on jatkunut useissa jaksoissa äitiys/vanhempainloma/hoitovapaana. Viimeinen jakso päättyi 31.5.2009. Asianomaiselle henkilöllä on lomaoikeutta 36 päivää ja hänen lomansa on vahvistettu ajalle 1.6.-21.7.2009. 22.7.- 6.8.2009 väliselle ajalle henkilölle myönnettäneen palkatonta hoitovapaata. Henkilö on anonut äitiyslomaa ajalle 7.8.-8.12.2009 ja vanhempainloma ajalle 9.12.2009 - 19.6.2010.

Riku Halmeenpää on hoitanut viransijaisuutta 10.3.2008 alkaen ja viransijaisuus päätty 31.5.2009. Kalajoen kaupunki ja Himangan kunta ovat sopineet ymäristösihteerin palveluiden osalta, että Kalajoen kaupunki myy palvelua 2 pv kuukaudessa Himangan kunnalle.
Kuntien kiristyneen taloustilanteen johdosta Kalajoen kaupunki ja Himangan kunta ovat sopineet, että avoimia virkoja tai pitkäaikaisia viransijaisuuksia ei täytetä ilman keskinäisiä neuvotteluja. Kunnissa on lisäksii otettu käytäntö, että virantäytöt ja pitkäaikaiset sijaisuudet hyväksyy hallitus. Kuntien yhteinen työvaliokunta on käsitellyt ympäristösihteerin tehtävien hoitoa kokouksessaan 25.5.2009 ja päättänyt, että tehtävien hoitoa valmistellaan ostopalvelevaihtoehdon pohjalta.

Tekninen johtaja: Kalajoen kaupungin talousarvioita on jouduttu tarkistamaan kuluvan vuoden osalta ja palvelualueille on annettu 3 % säästötavoite. Teknisen osaston säästöä on haettu menopuolella noin 160 000 euroa ja lisätuloja löydetty 40 000 euroa. Säästötavoitteen saavuttamiseksi kaikki mahdolliset säästökohteet on tarkasteltava. Tässä tarkastelussa on selvitetty myös ympärsitösihteerin tehtävien hoito.
Vaihtoehtoiset mahdollisuudet säästötavoite huomioon ottaen ovat seuraavat: ympäristösihteerin tehtävät hoidetaan palkkaamalla ympäristötarkastajan virkaan puoliaikainen henkilö tai ostamalla ympäristölupien ym asioiden valmistelua varten asiantuntijapalveluja tarpeellinen määrä ja hoitamalla sisäisin järjstelyin ympäristölautakunnan esittely ja virkavastuulla tehtävät päätökset.

Kaupunginhallitus päättää, että
1. Ympäristötarkastajan kesäloman ja tulevien läkisääteisten vapaiden ajaksi ei palkata viransijasta.
2. Rakennustarkastaja Osmo Heikkala nimitetään suostumuksensa mukaiseksi toistaiseksi ympäristösihteeriksi ja hänen varalleen suostumuksensa mukaisesti rakennustarkastaja Matti Heikkilä.
3. Ympäristösihteeri oikeutetaan ostamaan asiantuntijanpalveluja Oy Ecospec Ltd:ltä toistaiseksi
4. Sopimus Oy Eospec Ltd:n kassan hyväksytään,
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen johtajan esityksen.

Asian käsittely kaupunginhallituksessa

Asian esitteli tekninen johtaja Erkki Hirsimäki. Paikalle oli kutsuttu myös Ecospec Oy Ltd:n Päiviö Vertanen esittelemään toimmintaansa.
Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajana ja entisenä ympäristölautakunnan puheenjohtajana toin selkeästi kaupunginhallituksen jäsenille esille sen, että konsultti Päiviö Vertanen ei voi tehdä viranhaltijapäätöksiä virkavastuulla. Lisäksi toin esille sen, että rakennustarkastaja Osmo Heikkala, joka nyt nimetään ympäristösihteeriksi ei tiedä tällä hetkellä ympäristölainsäädännöstä ja ympäristömääräyksistä sen enempää kuin sika tuulimyllystä. Mielestäni Osmo Heikkala ei ole vielä pätevä hoitamaan ympäristösihteerin tehtäviä. On järkyttävää, että asiakkaat joudutaan ohjaamaan sellaisen henkilön puheille, joka ei hallitse asiaansa. Kalajokisten palvelutaso romahtaa ympäristöasioiden hoidossa, kun kaikki pienetkin asiat joudutaan nyt viemään ympäristölautakunnan päätettäväksi. Ympäristölautakunta oli delegoinut ympäristötarkastajalle suuren osan viranomaispäätöksistä. Tekinen johtaja Erkki Hirsimäki ei ole kuullut ympäristölautakuntaa eikä edes lautakunnan puheenjohtajaa asiassa, kun hän teki esityksen kaupunginhallitukselle. Nyt Kalajoen kaupungin ympäristösihteerillä Osmo Heikkalalla ei ole pätevyyttä antaa viranomaispäätöksiä eikä konsultti Päiviö Vertanen niitä voi antaa. Mielestäni ja oman vahvan ympäristöasioiden kokemukseni perusteella katson, että Kalajoen ympäristöasioiden hoidon taso halutaan romahduttaa henkilökysymyksiin, mikä johtuu kaupunginjohtajan huonosta ja ala-arvoisesta henkilöstöjohtamisesta.

Valtuuston varapuheenjohtajana minulla on kaupunginhallituksen kokouksissa vain puheoikeus. En siis voi päättä asioista. Suoritan käytännössä toimien laillisuusvalvontaa seuraamalla asioiden päättämistä ja kaupunginhallituksen työskentelyä.
Havaintsin myös, että toimenpiteitä epäilemäni syrjintärikoksen peittelemiseksi on tehty jälkikäteen ja asiantuntijana on ollut henkilöstöjohtaja Pekka Ollila. Kaupunginahallitukselle ei esitetty laskelmia siitä, mitä tehtävien hoitaminen tulisi maksamaan jos vs.ympäristötarkastaja Riku Halmenpää olisi hoitanut tehtävät osa-aikaisena. Epämääräiset laskemat teoreettisista säästöistä, joita kaupungihallituksen jäsenet eivät voineet luotettavasti tarkistaa, tekninen johtaja Erkki Hirsimäki esitti omista papereistaan. Laskelmia ei ollut monistettu kaupunginhallituksen jäsenille. Ei voinut välttyä vaikutelmalta, että kaiken tarkoituksena oli se, että Riku Halmeenpäätä, joka on vihreiden valtuutettu Hanna Halmeenpään aviomies, ei voida palkata missään olosuhteissa Kalajoen kaupungin ympäristötarkastajaksi. Havaitsin myös sen, että rakennustarkastaja Osmo Heikkalaa oli jopa painostettu hoitamaan ympäristösihteerin tehtävät. Kaupunginhallitus ei voinut päättää muista vaihtoehdoista, koska muita vaihtoehtoja asian hoitamiseksi ei ollut valmisteltu. Havaitsin myös sen, että tekninen johtaja Erkki Hirsimäki tanssii kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin pillin mukaan.

Olen sitä mieltä, että Kalajoen kaupungin henkilöstöjohtaminen on nyt siinä pisteessä, että Kalajoen kaupungin palvelukseen on jatkossa erittäin vaikea saada henkilöstöä, sillä on suuri vaara, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin johtamistyyli karkottaa pian kaikki kynnelle kykenevät Kalajoen kaupungin palveluksesta. Päättäjillä on nyt erittäin suuri vastuu Kalajoen kaupungin toimista. Nyt vaaditaan keskustan lammasmaiselta valtuustoryhmältä selkärankaisuutta ja vastuullisuutta jotta Kalajoen kaupungin asiat saadaan oikeille raitelle. Henkiösuhteet Kalajoen kaupunginvirastossa kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin johtamistyylin seurauksena alkavat kohta olla katastrofin partaalla. Onko toistumassa sama asia kuin kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin edellisessä työpaikassa eli asioita käsitellään oikeussaleissa? Tällainen vaikutelma on syntynyt niiden yhteydenottojen perusteella mitä olen saanut kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin toiminnasta nykyisessä ja edellisessä työpaikassa.

Erkki Aho, entinen Kalajoen kaupungin ympäristölautakunnan puheenjohtaja ja nykyinen Kalajoen kaupunginvaltuusto varapuheenjohtaja

PS. Tämä julkinen lausunto on annettu Kalajoen kaupunkilaisten palvelujen pelastamiseksi ja henkilöstön työturvallisuuden sekä työmotivaation pelastamiseksi. Tämä lausunto on vapaasti käytettävissä myös mahdollisen valituksen tekemiseen kaupunginhallituksen päätöksestä ja muihinkin asioiden vaatimiin toimiin. Tämä lausunto on alan ammattilaisen lausunto, mikä perustuu erittäin vahvaan kokemukseeni työelämästä, johtamisesta, henkilöstöasioiden hoidosta, ympäristöasioiden hoidosta sekä kunnallisesta päätöksenteosta. Katso
Työkokemus
http://www.erkkiaho.com/tyokokemus.html

Ei kommentteja: