maanantai 30. elokuuta 2010

Kuin kusi lumeen….
Kuvat saat isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä.

Minä en ole voinut osallistua kahteen viimeiseen kaupunginhallituksen kokoukseen minuun kohdistuneiden poliisi- ja oikeustoimenpiteiden vuoksi. Näin jälkikäteen kiinnitän huomiota 23.8.2010 kokouksessa käsiteltyyn työkyky ja työtaitopassi- Avaimet työelämään projektin ohjausryhmän tarkistamiseen.
Projektin tavoitteena on työllistämisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Projektissa kehitetyillä työmenetelmillä kartoitetaan pitkäaikaistyöttömän kuntoutuksen, valmennuksen ja ohjauksen tarve ja kehitetään koulutuskokonaisuus, jonka avulla työtön voi suorittaa työkyky- ja työtaitopassin. Projektin kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät ja erityisesti yli 50-vuotiaat pitkään työttömänä olleet.
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/07/tyokyky-ja-tyotaitopassiprojekti-ja-sen.html

Kalajoen työttömät joutuivat luopumaan toimitiloistaan
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/10/kalajoen-tyottomat-joutuvat-luopumaan.html

Nyt kaupungin työllistämispalvelut kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi, Redi-palveluiksi. Redi-palveluihin kootaan paitsi sosiaalinen yritystoiminta, myös muut työllistämishankkeet, työpajakoulun kehittäminen, nuorten työllistäminen, vajaakuntoisten työllistäminen sekä työharjoittelut kaupunkikonsernisssa eri yksiköissä. Ohjausryhmässä on seuraavat kaupungin edustajat Raili Myllylä, Jukka Puoskari, Juhani Sammallahti ja Anne Mäki-Leppilampi. Muut jäsenet ovat Päivi Alho, Juha Rahkola ja Tapio Lahola sekä Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen Virve Kivelä ja Ville Mehtälä.
Totuus on se, että projektirahat ovat menneet kaikkeen muuhun kuin projektin kohderyhmään.

Kaupunginhallitus kumosi virheellisen päätöksensä 18.6.2010 § 214, että ympäristöntarkastajan tehtävien hoitaminen ajalla 1.7.2010 – 31.5.2011 ostetaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Oy Ecospec Ltd:ltä, hankintalain vastaisena.
Kaupunginhallitus käsitteli oikaisuvaatimuksen ympäristötarkastajan tehtävien hoitamisesta 31.5.2011 saakka. Kaupunginhallitus toteaa, että Meriter Oy, Marko Sieväsen oikaisuvaatimus ei ole sisältänyt sellaisia seikkoja, joiden vuoksi kaupunginhallituksen tekemä päätös tulisi kumota ja oikaisuvaatimus hyväksyä. Ympäristötarkastajan viransijaisuutta hoitava rakennustarkastaja Jouko Lehikoinen on kokonaisuutena arvioiden kelpoisuudet ja muut virkakriteerit täyttävä ja joka on hänen aiemmasta työskentelystään katsottu sopivaksi. Ympäristötarkastajan tehtävien hoito on järjestetty vakinaisen viranhaltijan hoitovapauden ajan sisäisin järjestelyin. Kunnanhallitus on pitänyt tätä edullisempana ja tarkoituksenmukaisempana vaihtoehtona.

Mielestäni tämä päätös on lainvastainen, sillä Jouko Lehikoinen ei täytä lain edellyttämiä vaatimuksia päteväksi ympäristötarkastajaksi. Ei se, että hänet kaupunginhallitus on katsonut sopivaksi tee häntä päteväksi.

Seuraavana asiana kaupunginhallitus on merkinnyt tiedoksi Kalajoen kaupungin ha Oy Ecospec Ltd sopimuksen. Kaupunginhallitus on 9.6.2009 § 190 päättänyt hyväksyä sopimuksen Oy Ecospec Ltd:n kanssa. Kumpikaan osapuoli ei ole sanonut sopimusta irti. Sopimus on toistaiseksi voimassaoleva.
Valitettavasti tuo sopimus ei ole minun oikeustajuni mukaan kilpailulain mukainen. Se olisi pitänyt kilpailuttaa oikein. Näin jatkuu ympäristöasioissa Kalajoen kaupungin imagon kannalta ikävä ja kaupunkilaisten kannalta vahingollinen toiminta. Oulun hallinto-oikeus ei ole vieläkään asiaa ratkaissut.
Katso Ympäristötarkastajan valintashow Kalajoella jatkuu
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/07/ymparistotarkastajan-valintashow.html

Kalajoen kaupungille 2300 euron oikeudenkäyntikulut
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/04/kalajoen-kaupungille-2300-euron.html

Tukeeko tarjouspyyntö rikosepäilyjä
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/12/tukeeko-tarjouspyynto-rikosepailyja.html

Oikaisupyyntö ja kyselytunti
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/07/oikaisupyynto-ja-kyselytunti.html

Ympäristölautakunnan puheenjohtajan lausunto
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/06/ymparistolautakunnan-puheenjohtajan.html

Ympäristötarkastaja työsuhteen päättäminen oudolla tavalla
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/05/ymparistotarkastajan-maaraaikaisen.html

Kaupunginhallitus on hyväksynyt lausunnon Kalajoen kaupungin valtuuston 27.4.2010 § 56 päätöksestä tehtyyn valitukseen Oulun hallinto-oikeudelle. Lausunto ei vastaa valituksessa esitettyihin asioihin. Lausunto on käsittämätöntä venkulointia eikä liity asiaan juuri millään tavalla. Minä häpeän Kalajoen kaupunginhallituksen puolesta tällaisia lausuntoja. Asia on Oulun hallinto-oikeuden ratkaistavana. Minun oikeustajuni mukaan Sun Arena asia alkaa olla siinä vaiheessa, että on syytä epäillä vähintäänkin petosta. Rahoituksesta ei ole tietoakaan.
Minä ihmettelen kuinka huonosti kaupunginhallituksen jäsenet asioihin perehtyvät. He ovat täydellisiä luottamushenkilöitä. He luottavat ja luottavat. Kaikki menee niin kuin kusi lumeen. Kaikille on tärkeintä saada olla ”kultapossukerhon” jäsen, päätösten laillisuus ja oikeellisuus on toissijainen asia.

Eurolla 60 hehtaaria maata Kalajoen Hiekkasärkiltä
http://e-aho-urheilublog.blogspot.com/2009/12/eurolla-50-hehtaaria-maata-kalajoen.html

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/03/arvoisa-puheenjohtaja-hyva-valtuutetut.html

Loppuraportti on valmis
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/03/loppuraportti-on-valmis.html

Loppuraportti Sun Arena projektista kiinnostaa
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/12/loppuraportti-sun-arena-projektista.html

Mun vai Sun Arena
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/12/mun-vai-sun-areena.html

Vastaus Torstille jotta totuus ei unohtuisi
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/05/vastaus-torstille-jotta-totuus-ei.html

Ei kommentteja: