keskiviikko 1. lokakuuta 2014

Valtuusto näytti kaapin paikanKalajoen kaupunginvaltuusto kokoontui 30.09.2014 klo 18.30 merkittävään valtuuston kokoukseen. Edellisen illan palverissa päätettiin, että valtuustossa suoritetaan koeäänestys FennoVoima-asiassa.

Asiantuntija: Kunnat eivät ymmärrä Fennovoiman riskejä – piikki on auki tappiin asti

Hyvät kuntapäättäjät

Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari oli ajanut FennoVoima-asiaa valtuutettujen vastuksesta huolimatta kuin käärmettä pyssyyn, vaikka Kalajoen kaupunginvaltuusto on sijoitustoiminnasta tehnyt ylläolevan päätöksen, jota sen on noudatettava.

Kokoomuksen kansanedustajaehdokas Hanna Saari on suu vaahdossa pahannut FennoVoimasijoituksen puolesta,vaikka se on Kalajoen kaupungin sijoitustoimintaohjeiden vastaista.

Eilisessä valtuuston kokouksessa ei sitten suoritettukaan äänestystä FennoVoima-asiassa, koska kaupunginjohtaja Jukka Puoskarille ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylälle oli käynyt selväksi, että valtuutettujen enemmistö ei kannatta Kalajoen kaupungin varojen sijoittamista FennoVooimaan, koska päätös olisi sijoistustoiminnan ohjeiden vastaista. Siis luovutusvoitto järki-ihmisille. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä ilmoitti, että Kalajoen kaupungin osalta tämän asian valmistelua ei enää jatketa.
Näin Kalajoen kaupunginvaltuusto oli näyttänyt kaapin paikan kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle.

Varsinaisessa valtuuston kokouksessa käsiteltiin suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi vuoteen 2025. Suunnitelma oli varsin hyvin laadittu, mutta siitä huolimatta minulle jäi sellainen tunne, että toimet ovat riittämättömiä samoin kuin resurssit tulevaisuudessa asioiden hoitamiseen. Mielestäni asiaa tulee seurata erittäin tarkkaavaisesti.

Kesärannan asemakaavan muutosta ja laajennusta käsiteltiin. Kysymys oli Viitasammojen mahdollisesta esiintymisestä kaava-alueella. Tässä on Viitasammokko, jota asiapapereiden ja todistusaineiston mukaan kukaan ko. alueella ei ole nähnyt, vaikka sen olemassaolosta ja elinympäristön turvaamisesta on tehty oikausuvaatimus ELY-keskuksen toimesta.
Kesärannan kaavasta on valitettu ja valituskäsittely kestäneen noin 2-3 vuotta ja Kalajoella on nyt myynnissä vain 8 vapaa-ajan asunnon tontia. Mielestäni tähän tilanteeseen jouduttiin Kalajoen kaupungin taitamattoman ja peräänantamattoman toiminnan johdosta, vaikka kaupunginhallituksen puheenjohtaja nosti syyttävän sormensa pääkaupunkiseudun ihmisille.

Kalajoen elinkeinostrategiasta käytiin vilkasta keskustelua. Keskustan ryhmässä oli jo saatu selkävoitto campusasiassa, mikä poistettiin elinkeinostrategiasta. Tähän oli itsekin tyytyväinen.
Omana näkemyksenäni toin esille kauppakeskusten utopistisuuden ja vaadein, että kaupallisten palveluiden kehittämisen ja keskustan kehittämiseen on saatava järjellinen ja kalajokisten edun mukainen ratkaisu vuosien 2015 ja 2016 aikana.

Valtuutetuille esiteltiin matkailustrategian ja sen kasvuohjelman käynnistäminen eilen 16.30 eli ennen valtuuston kokousta. Paikalla oli kahdeksan valtuutettua. Nyt valtuuston kokouksessa kaikki 35 valtuutettua olivat valmiita hyväksymään matkailustrategian ja sen kasvuhankkeet vaikka asin työstäminen käynnistettiin juuri ennen valtuuston kokousta ja se on valmiina 2014 loppuun mennessä. Nyt valtuutetuilla onkin suuri vastuu siitä, että matkailustrategia tulee olemaan realistinen eikä ole tuulentupia täynnä. Rohkea teko valtuutetuilta hyväksyä säkki päässä asia.
Aion olla aktiivinen matkailustrategian työstämisessä vaikka minua ei siihen ole nimettykään.

Olen iloinen siitä, että Kalajoen kaupungin kaikki valtuustoryhmät ovat yksimielisiä Sote-esityksen mielettömyydestä. Itse käytin valtuustossa puheenvuoron jossa totesin, että ”perustuslaki on säädetty turvaamaan kansalaisen perusoikeuksia. Hälyytyskellojen pitäsi soida SOTE-lakiluonnoksen johdosta, koska se on perustuslain vastainen. Kuntalain 1 §:n mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. SOTE-lakiluonnoksen mukaan päätös- ja laskutusvalta on sote-alueen kuntayhtymällä. Ongelmana on se, että yksittäisen kunnan mahdollisuudet vaikuttaa kustannuksiin ovat pienet, käytännössä olemattomat. Sote-lakiluonnoksen lähtökohtana tulisi olla yksittäinen kansalainen ja hänen palvelunsa. Nyt SOTE-lakiuudistuksen lähtökohtana on ministeriön näkökulma ja ohjaus – ein kansalaisten palvelujen tarve ja itsenäisen kunnan päätösvalta. Sote-uudistusken heikkous on rahoitusongelma. On lähdetty soitellen sotaan piittamatta kustannuksista ja vastuuta tuntematta.
SOTE-uudistus lisää byrokratiaa, se lisää valvontaa ja hallintoa, se lisää kustannuksia ja heikentää palveluja. Palvelujen tuottaminen Kalajoella maksaa huomattavasti vähemmän kuin yleensä Pohjois-Suomessa. Kalajoki kärsii SOTE-uudistuksessa järkyttävän ison taloudellisen vahingon. On järjen vastaista vaatia kalajokisia maksamaan muiden sotepalvelut. SOTE-uudistuksessa valta ja vastuu eivät kohtaa. Kunnat joutuvat kasvottoman virkakoneiston maksumieheksi. Näin ei saa tapahtua, koska se on laitont aja perustuslain vastaista.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki valtuustoaloitteen leirikoulutoiminnan tehosamisesta ja Rahjan koulun erikoistumisesa.

Leirikoulutoiminnan tehostaminen ja Rahjan koulun erikoistuminen

Rahjan koulun urheilukenttä on pienin kustannuksin kunnostettavissa ja hyötykäyttöön otettavissa. Rahjan koululla on hyvä liikuntasali ja pihalla hyvät liikuntatelineet ( osa tarvitsee vähintäänkin vuosihuoltoa), koulun läheisyydessä ovat erinomaiset maastot juoksua, hiihtoa ja suunnistusta varten. Myös ala-asteet voivat erikoistua. Rahjan koulusta on mahdollisuus kehittää liikuntapainotteinen ala-aste.
Rahjan koulu voisi olla myös leirikoulun pitopaikka. Leirikoulujen järjestämisessä olisi hyödynnettävä Kalajoen matkailua ja Rahjan koulun sijaintia Kalajoen matkailukeskuksen läheisyydessä. Leirikoulujen ohjelmassa voisi liikunnan lisäksi olla tutustuminen monipuoliseen luontoon Siipojokivarressa ja Rahjan saaristossa. Kalajoen matkailu tarjoaa loistavat puitteet leirikoulun järjestämiseen ja Rahjan koulu erinomaisen toteuttamispaikan. Leirikoulua voitaisiin pyörittää koko kesän ajan ja siten se palvelisi myös Kalajoelle matkustavia matkailijoita ja heidän perheitään. Kalajoella toteutettu matkailuun yhdistetty leirikoulu olisi erinomainen yhdistelmä ja oikein markkinoituna kiinnostava ja haluttu kohde.
Samalla tällä tavalla saataisiin kerättyä rahaa Rahjan koulun tulevaisuuden turvaamiseen.

Kalajoella 30.09.2014

Perussuomalaisten valtuustoryhmä


Erkki Aho                   Lek Pernu