keskiviikko 29. joulukuuta 2010

Konserniyhtiörakenteen kehittäminen


Himangan kunnan ja Kalajoen kaupungin kuntaliitoksen jälkeen Kalajoen kaupungin konserniin kuuluu yhteensä 15 tytäryhtiötä, joista 8 tuli Himangan kunnalta ja 7 Kalajoen kaupungilta. Himangan kunnalta tulivat seuraavat tytäryhtiöt: Himangan Kehitysyhtiö Oy, Himangan Matkailu Oy, Kannuskylän Liiketalo Oy, Himangan Redi Oy, Koy Himangan Köli Oy, Apu-Invest Oy, Sautinkarin Maretarrio Oy As Oy Himangan kotipesä. Kalajoen kaupungilta tulivat Kalajoen Lämpö Oy, Koy Kalajoen Kalajoentie 5, Koy Marin Park, Kalajoen Hiekkasärkät Oy ja sen tytäryhtiöt Kalajoen Apartementos Oy ja Koy Kalajoen Kylpylähotelli sekä Koy Kalajoen Vuokra-asunnot.

Himangan Matkailu Oy:n osalta oli vaadittu useamman henkilön suulla eritystilintarkastuksen suorittamista. Kalajoen kaupunginhallitus päätti 3.5.2010 § 153 hyväksyä Oy Audiapro Ab:n tarjouksen ja antaa kaupunginjohtajalle valtuudet sopia tarkemmin kokonaishinnan puitteissa konsulttityön laajuudesta ja sisällöstä.
Hieman epäselväksi jää kenen päätöksellä tarjous yleensäkin pyydettiin ja miksi kaupunginjohtaja halusi itselleen valtuudet sopia konsulttityön laajuudesta ja sisällöstä. Asia selviää hieman myöhemmin.

Kalajoen kaupunginhallitus päätti 20.12.2010 1. antaa ohjeen Sautinkarin Maretaario Oy:n, Apu-Invest Oy:n, Himangan Kehitysyhtiö Oy:n ja Himangan Matkailu Oy:n kaupungin yhtiökokousedustajille sekä kaupungin esittämille ja valituille edustajille em. yhtiöiden hallituksissa ryhtyä toimenpiteisiin em. yhtiöiden purkamiseksi.

Himangan Kehitysyhtiön hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja Pekka Märsylä. Hän on myös Kalajoen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Hallituksen jäseninä ovat Kalajoen elinkeinojohtaja Miia Himanka, Kensapuu Oy:n johtaja Sauli Kurikkala, Kalajoen kaupunginvaltuutettu Mari Niemelä, Kalajoen kaupunginhallituksen 3. varapuheenjohtaja Hanna Saari. Yhtiön toimitusjohtaja on Kalajoen elinkeinojohtaja Miia Himanka. Päävastuullinen tilintarkastaja on Audiator Oy:n Risto Hyvönen ja tilintarkastaja Heikki Kajomeri.

Himangan Matkailu Oy:n toimitusjohtaja on Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n toimitusjohtaja Esa Siirilä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on Juhani Sammallahti ja muut hallituksen jäsenet ovat Hilkka Harju, Niko Jäppinen, Veli Märsylä ja Eero Tuorila.

Sautinkarin Maretario Oy:n hallituksen puheenjohtaja on Erkki Hirsimäki ja hallituksen jäsenet ovat Arto Hekkala, Jouko Lehikoinen, Juhani Sammallahti ja Veikko Yli-Tokola.

Apu-Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja on Erkki Hirsimäki ja hallituksen jäsenet ovat Simo Boren, Otso Juvonen, Jonne Sandberg. Tilintarkastajia ovat Kauko Korpi ja Simo Pesola.

Kalajoen kaupunginhallituksen 20.12.2010 tekemän päätöksen toteuttaminen, mikä tarkoittaa Sautinkarin Maretaario Oy:n, Apu-Invest Oy:n, Himangan Kehitysyhtiö Oy:n ja Himangan Matkailu Oy:n alasajamista, maksaa kalajokisille veronmaksajille n. 820 000 – 850 000 euroa. Tällä summalla vältetään Himangan Kehitys Oy:n ja Himangan Matkailu Oy:n konkurssit. Selvyyden vuoksi on todettava, että tappiot eivät ole syntyneet yhtiöiden nykyisten hallitusten aikana.

Miten on jouduttu tähän tilanteeseen? Mikä on tilintarkastajan vastuu? Mikä on toimitusjohtajan vastuu? Mikä on yhtiön hallituksen jäsenen vastuu?

Tilintarkastulaki 51 § määrittelee tilintarkastajan vastuun näin: 51 § Vahingonkorvausvelvollisuus
Tilintarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua tehtävää suorittaessaan aiheuttanut tahallisesti tai huolimattomuudesta yhteisölle tai säätiölle. Sama koskee vahinkoa, joka tätä lakia, yhteisöä tai säätiötä koskevaa lakia taikka yhtiöjärjestystä, sääntöjä tai yhtiösopimusta rikkomalla on aiheutettu yhteisön osakkaalle, yhtiömiehelle tai jäsenelle taikka muulle henkilölle. Tilintarkastaja vastaa myös vahingosta, jonka hänen apulaisensa tahallisesti tai huolimattomuudesta on aiheuttanut. Jos tilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö, vastaavat vahingosta yhteisö sekä se, jolla on päävastuu tilintarkastuksen toimittamisesta.

Yhtiön hallituksen jäsenen vastuu on määritelty osakeyhtiölain 22 luvun 1 §:ssä Johtohenkilön vahingonkorvausvelvollisuus:
Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 8 §:ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle. Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten tätä lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

Toimitusjohtajalla on hyvinkin laaja vastuu. Hän saattaa joutua paitsi rikosoikeudelliseen vastuuseen, myös vahingonkorvausvastuuseen tekemisistään tai tekemättä jättämisistään.
Erikoiseksi syntyneen tilanteen tekee se, että Himangan Kehitysyhtiö Oy:n tilintarkastaja on Audiator Oy.

Mitä jäi selvittämättä?

Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari on päättänyt, ettei Kalajoen konserniyhtiöistä tehdä vastaavaa selvitystä.
Kalajoen kaupunki omistaa Sanifani-kylpylän ja uimahallin. Kalajoen kaupunki maksaa näistä kiinteistöistä ja niiden ylläpitämisestä kuluja noin 800 000 euroa vuodessa veronmaksajien rahoilla. Kiinteistö on vuokrattu Kalajoen Hiekkasärkät Oy:lle, josta se maksaa vuokraa kaupungille noin 100 000 euroa vuodessa. Hiekkasärkät Oy ylläpitää Sanifanissa ravintolatoimintaa ja kerää lipputulot kylpylän, uimahallin, keilahallin ja kuntosalin käyttäjiltä. Se on Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n ainoa liiketoiminta. Koska Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n toiminta on ollut lähes koko olemassaolonsa ajan tappiollista, niin uintilipun hintaa on jouduttu pitämään erittäin korkeana naapurikuntien vastaaviin verrattuna ja ravintolapalveluidenkin hinnat ovat puolta kalliimpia kuin muiden Hiekkasärkkien alueen ravitsemuspisteiden hinnat. Kalajoen Hiekkasärkät Oy toiminnallaan vääristää alueen hintamielikuvaa. Jos kylpylä- ja uintilippujen ja keilahallin, kuntosalin ylläpitäjänä olisi Kalajoen kaupunki, niin lippujen hintoja voitaisiin laskea muiden paikkakuntien vastaavalle tasolle. Jos kylpylän ravitsemustoiminta vuokrattaisiin yksityiselle, niin kilpailutilanne normalisoituisi ja hinnatkin tulisivat kilpailun edellyttämälle tasolle. Jos nämä ratkaisut tehtäisiin, niin kilpailu tervehtyisi ja Kalajoen Hiekkasärkät Oy voitaisiin ajaa alas. Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n hengissä pitämisen toimet ovat nykyisin mielestäni kestämättömällä pohjalla. Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n toimitusjohtajan palkasta 1/3 kirjataan Kalajoen sivistystoimen piikkiin ja Kalajoen kaupungille kuuluvia vuokratuloja kirjataan Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n vuokratuloiksi. Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n hallituksen puheenjohtajana on Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä.
Kalajoen kaupunginjohdon ja aikaisemmin Kalajoen kunnanjohdon "oma yritys" Kalajoen Hiekkasärkät Oy pelastettiin tiistaina 26.2.2008 konkurssilta Kalajoen kaupunginvaltuuston päätöksellä. Tämä yhtiö on pelastettu konkurssilta jo useita kertoja aikaisemmin historiansa aikana.

Pelastava kiinteistökauppa

Kalajoen kunta myi 15.10.1982 Tuomimaja-nimisen tilan Kalajoen Hiekkasärkät Oy:lle 675 000 markalla. Tällöin ostajana ja myyjänä oli käytännössä sama persoona. Nyt tuo sama maa-alue ollaan ostamassa takaisin hintaan 1 500 000 euroa. Kalajoen kaupungin budjetissa ei ole mitenkään varauduttu tällaiseen summaan. Kauppa tehdään ohi budjetin. Onko tämä hyvää hallintotapaa?
Miksei kellekään kerrota suoraan ja rehellisesti, että tällä kaupalla halutaan pelastaa Kalajoen Hiekkasärkät Oy konkurssilta?

Kaupunginvaltuuston esityslistan mukaan Kalajoen kaupunginhallitus on käsitellyt kiinteistöjen ostamista Kalajoen Hiekkasärkät Oy:ltä.
Esityslistassa lukee:
Kaupunginhallitus
18.2.2008 § 43 Hiekkasärkät Oy:n liiketoimintojen uudelleen järjestelyjen yhteydessä on Jukumaan toiminnolle tulossa uusi yrittäjä Jukupark Oy. Liiketoimintojen supistuessa on tarpeen saada myös vastuita pienemmiksi. Liiketoimintojen uudelleen järjestelyssä on sovittu, että Hiekkasärkät Oy myy omistamiaan kiinteistöjä Kalajoen kaupungille seuraavasti;
1) Tuomitaverna RN:o 3:321 (2,4960 ha), rakennuksineen (Dyyni –hotelli ja asuntolarakennus) ja liittymineen ja Tuomirinne RN:o 3:511 (0,9830 ha), yhteensä = 1.500.000 euroa (kauppahinnasta on rakennusten ja liittymien osuus 348.000 euroa ja maapohjan osuus 1.152.000 euroa)
2) Jako-osuus RN:o 72:1 (0,0 ha) = 5.886 euroa
Tilalla Jako-osuus RN:o 72:1 on 0,02000 –osuutta Etelänkylän jako- ja kalastuskunnan yhteisiin maa- ja vesialueisiin sekä koskiin,
3) Leirintä RN:o 3:213 (0,1310 ha), = 7.034 euroa
Leirintä –niminen tila RN:o 3:213 on virheellisesti luovutettu 1.8.2007 allekirjoitetulla vaihtokirjalla Kalajoen Etelänkylän jako- ja kalastuskunnalle.
Yhteensä = 1.512.920 euroa
Maanmittausteknikko: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kalajoen kaupunki ostaa Kalajoen Hiekkasärkät Oy:ltä tilat Tuomitaverna RN:o 3:321 (2,4960 ha), rakennuksineen (Dyyni – hotelli ja asuntolarakennus) ja liittymineen, Tuomirinne RN:o 3:511 (0,9830 ha), Jako-osuus RN:o 72:1 (0,0 ha) ja Leirintä RN:o 3:213 (0,1310 ha), Kalajoen kaupungin Etelänkylässä (karttaliite 1:2000). Kauppahinta on miljoonaviisisataakaksitoistatuhattayhdeksänsataakaksikymmentä (1.512.920,00) euroa.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy maanmittausteknikon esityksen.
ja esittää lisäksi, että valtuusto myöntää tarkoitukseen (1.500.000) euron investointimäärärahan muutoksena vuoden 2008 talousarvioon ja että valtuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen nostamaan (1.500.000) euroa lainaa oston rahoittamiseksi. Kaupunginhallitus voi purkaa sijoituksia vastaavalla summalla lainanoton vaihtoehtona, mikäli se harkitsee rahoitusmarkkinatilanteen huomioiden sen kaupungille edullisemmaksi.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.
Tapani Ojala ja Raili Myllylä poistuivat esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Konkurssilta pelastaminen

Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n liiketoiminnat on yksityistetty ja jäljelle on jäänyt vain vuokralaisena toimiminen Kalajoen kaupungin omistamassa kylpylä- ja uimahallikiinteistössä. Samalla yhtiön toimitusjohtajan työt ovat vähentyneet siinä määrin, että tehtävää voidaan verrata kesällä opettajan ja talvella sisävesilaivan kapteenin tehtävään.
Kalajoen Hiekkasärkät Oy:llä on velkaa reilusti yli 2 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan tulot eivät riittäneet velkojen lyhentämiseen ja korkojen maksuun. Siksi oli myytävä omaisuutta, jotta toimintaa voidaan jatkaa ja konkurssi välttää. Kun Kalajoen kaupunki osti Hiekkasärkät Oy:lta takaisin maa-alueet, jotka se aikanaan lähes lahjoitti yhtiölle, niin Hiekkasärkät Oy:n konkurssi voitiin välttää.
Kalajoen matkailun värikkäät vaiheet ja alati muuttuvat yrityskuviot saattavat sekoittaa monen valtuutetunkin ajatuksenjuoksua. Miten matkailuasiat todellisuudessa ovat? Millaisia yrityksiä siellä toimii ja miten ne toimivat?

Yhteenveto matkailuyrityksistä ja niiden liikesuhteista

Kalajoen kaupunki omistaa Kalajoen Hiekkasärkät Oy:stä 90 prosenttia. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi Kalajoen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Tapani Ojala. Yhtiön hallituksen jäsenenä toimi Kalajoen valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä. Nyt Raili Myllylä on yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Kalajoen Hiekkasärkät Oy:llä ei ole kovin paljon tulonmuodostusta, mutta sillä on velkaa reilusti yli kaksi miljoonaa euroa. Velkojen 2 077 000 eurossa on Kalajoen kaupungin takaus.

Kalajoen Hiekkasärkät Oy omistaa 80 prosenttia Kiinteistöyhtiö Kalajoen kylpylähotelli Oy:stä. Loput 20 prosenttia omistaa hotellia pyörittävä yritys Kalajoen kylpylähotelli Sani Oy, jossa omistajina ovat 1/3 osalla Minna Kamunen, 1/3 osalla Pekka Kamunen ja 1/3 kehitysyhtiö Nordia. Kiinteistöyhtiö Kalajoen kylpylähotelli Oy:n osakepääoma on 400 000 euroa. Yhtiöllä on lainaa kohtuullisesti ja 1 350 000 eurossa on Kalajoen kaupungin takaus.

Ennen nimenmuutosta Kiinteistöyhtiö Kalajoen kylpylähotelli Oy:n nimi oli Kalajoki Stocking Estate Oy. Tämän yrityksen nimi oli aikaisemmin Paratiisikylpylä Oy. Yritys jäi paperiyhtiöksi, kun Kalajoen silloinen kunta otti vastattavakseen Paratiisikylpylän 27,2 miljoonan markan korkeakorkoiset lainat ja pelasti näin kylpyläyhtiön ja sen emoyhtiön Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n konkurssilta. Nykyisin Kalajoen kaupunki omistaa kylpyläkiinteistön ja uimahallin, joissa Kalajoen Hiekkasärkät Oy toimii vuokralaisena ja maksaa tilojen käytöstä nimellistä vuokraa. Kalajoen Hiekkasärkät Oy kerää tästä liiketoiminnasta tuotot ja Kalajoen kaupunki maksaa kiinteät ja muut kulut. Liikeidea on tältä osin Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n kannalta ajateltuna erinomainen, muussa mielessä nurinkurinen.

Kalajoen Hiekkasärkät Oy on vuokrannut Kalajoen kaupungilta JukuJukumaan alueen ja on maksanut siitä vuokraa vuodessa 1000 euroa. Kalajoen kaupunki on vuokraamassa Jukujukumaan aluetta Jukupark Oy:lle, mutta vuokratulot menevät Kalajoen Hiekkasärkät Oy:lle. Menettely on perustuslain 6 §:n vastainen, koska menettely asettaa muu kalajokiset yritykset eriarvoiseen asemaan. Olen aivan varma, että moni kalajokinen yritys olisi valmis vastaanottamaan Kalajoen kaupungin maa-alueita lähes ilmaiseksi ja vuokraamaan alueet edelleen ottaen tällaisesta vuokratulot itselleen.

Kalajoen Hiekkasärkät Oy omistaa Kalajoen matkailuhotellin, jossa vuokralaisena on ravintola Dyyni, jonka omistavat Hanna Saari ja Aulis Yppärilä. Vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2015. Liiketoimintojen uudelleen järjestely -esityksen mukaan maa-alue ja kiinteistö siirtyvät Kalajoen kaupungille. Dyynin maksamat vuokratulot kuuluvat luonnollisesti silloin Kalajoen kaupungille, eikä Hiekkasärkät Oy:lle. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että vuokratulot menevät edelleen Kalajoen Hiekkasärkät Oy:lle, vaikka Kalajoen kaupunki omistaa maa-alueet ja kiinteistöt. Näin voidaan turvata johtaville luottamushenkilöille hallituspaikat kunnallisessa matkailuyhtiössä.
Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n viime vuoden (2009) tulos on reilusti tappiollinen. Yrityksen olisi pitänyt esittää Kalajoen kaupungin päättäjille toimenpidesuunnitelma miten tappiokierre katkaistaan. Tilintarkastajien olisi pitänyt puuttua yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. Miksi tilintarkastajat ovat sokeita yhtiön taloudellisen tilan suhteen? Johtuuko asia siitä, että tilitarkastustoimisto on valittu erikoisella tavalla?

Katso myös:
Kalajoen Hiekkasärkät Oy pelastetaan jälleen
http://www.erkkiaho.com/kalajoki/blog/?content=detail&id=4

Jukujukumaa yksityisille kaupunginvaltuuston päätöksellä
http://www.erkkiaho.com/kalajoki/blog/?content=detail&id=9

Maaliskuun valtuusto 31.3.2009, siitä kohta: Tilintarkastajayhteisön valinta
http://www.erkkiaho.com/kalajoki/blog/index.php?content=detail&id=86

torstai 2. joulukuuta 2010

Joulukuun taiteilija Oma Orell

Tapion Tuvan näyttelytiloissa on joulukuun ajan taitelija Oma Orellin taidenäyttely.

Oma Orell
http://www.kotinet.com/oma.orell/


keskiviikko 13. lokakuuta 2010

Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle asiassa 00667/10/2204

Kalajoen kaupunginhallitus on hyväksynyt lausunnon Kalajoen kaupungin valtuuston 27.4.2010 § 56 päätöksestä tehtyyn valitukseen Oulun hallinto-oikeudelle. Lausunto ei vastaa valituksessa esitettyihin asioihin. Lausunto on käsittämätöntä venkulointia eikä liity asiaan juuri millään tavalla. Mikään vakiintunut käytäntö ei ylitä lakia. Sun Arena-asiassa ei ole kysymys harrastustoiminnasta. Minä häpeän Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajana Kalajoen kaupunginhallituksen lausuntoa. Minun oikeustajuni mukaan Sun Arena asia alkaa olla siinä vaiheessa, että on syytä epäillä vähintäänkin petosta ja muita rikoksia. Rahoituksesta ei ole tietoakaan eikä myöskään investoinnin ja toiminnan kuluista. Siksi ei ole syytä antaa tonttiakaan. On syytä epäillä, että ylisuurta tonttia käytetään keinotteluun. Pyydän Oulun hallinto-oikeutta harkitsemaan asian siirtämistä rikostutkintaan.
Minä ihmettelen kuinka huonosti kaupunginhallituksen jäsenet asioihin perehtyvät. He ovat täydellisiä luottamushenkilöitä. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että heille on tärkeintä saada olla ”kultapossukerhon” jäsen, päätösten laillisuus ja oikeellisuus on toissijainen asia.

Näin prosessi on edennyt:

Mun vai Sun Arena
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/12/mun-vai-sun-areena.html

Loppuraportti Sun Arena projektista kiinnostaa
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/12/loppuraportti-sun-arena-projektista.html

Loppuraportti on valmis
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/03/loppuraportti-on-valmis.html

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/03/arvoisa-puheenjohtaja-hyva-valtuutetut.html

Eurolla 60 hehtaaria maata Kalajoen Hiekkasärkiltä
http://e-aho-urheilublog.blogspot.com/2009/12/eurolla-50-hehtaaria-maata-kalajoen.html

Kalajoen kaupungin matkailuinvestoinnit ovat olleet vuosikymmenet kyseenalaisia ja kiistanalaisia. Verovaroja investointeihin on mennyt noin 160 miljoonaa mummon markkaa. Kalajoen kaupungin johtava rooli matkailussa on kilpailulain vastainen. Katso miten on toimittu:

Vastaus Torstille jotta totuus ei unohtuisi
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/05/vastaus-torstille-jotta-totuus-ei.html

Pyydän Oulun hallinto-oikeutta kumoamaan Kalajoen kaupunginvaltuuston päätöksen lainvastaisena. Tarkemmat perustelut nyt esitettyjen lisäksi on esitetty alkuperäisessä valituksessa.

Kalajoella 13.10.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

maanantai 30. elokuuta 2010

Kuin kusi lumeen….
Kuvat saat isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä.

Minä en ole voinut osallistua kahteen viimeiseen kaupunginhallituksen kokoukseen minuun kohdistuneiden poliisi- ja oikeustoimenpiteiden vuoksi. Näin jälkikäteen kiinnitän huomiota 23.8.2010 kokouksessa käsiteltyyn työkyky ja työtaitopassi- Avaimet työelämään projektin ohjausryhmän tarkistamiseen.
Projektin tavoitteena on työllistämisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Projektissa kehitetyillä työmenetelmillä kartoitetaan pitkäaikaistyöttömän kuntoutuksen, valmennuksen ja ohjauksen tarve ja kehitetään koulutuskokonaisuus, jonka avulla työtön voi suorittaa työkyky- ja työtaitopassin. Projektin kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät ja erityisesti yli 50-vuotiaat pitkään työttömänä olleet.
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/07/tyokyky-ja-tyotaitopassiprojekti-ja-sen.html

Kalajoen työttömät joutuivat luopumaan toimitiloistaan
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/10/kalajoen-tyottomat-joutuvat-luopumaan.html

Nyt kaupungin työllistämispalvelut kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi, Redi-palveluiksi. Redi-palveluihin kootaan paitsi sosiaalinen yritystoiminta, myös muut työllistämishankkeet, työpajakoulun kehittäminen, nuorten työllistäminen, vajaakuntoisten työllistäminen sekä työharjoittelut kaupunkikonsernisssa eri yksiköissä. Ohjausryhmässä on seuraavat kaupungin edustajat Raili Myllylä, Jukka Puoskari, Juhani Sammallahti ja Anne Mäki-Leppilampi. Muut jäsenet ovat Päivi Alho, Juha Rahkola ja Tapio Lahola sekä Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen Virve Kivelä ja Ville Mehtälä.
Totuus on se, että projektirahat ovat menneet kaikkeen muuhun kuin projektin kohderyhmään.

Kaupunginhallitus kumosi virheellisen päätöksensä 18.6.2010 § 214, että ympäristöntarkastajan tehtävien hoitaminen ajalla 1.7.2010 – 31.5.2011 ostetaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Oy Ecospec Ltd:ltä, hankintalain vastaisena.
Kaupunginhallitus käsitteli oikaisuvaatimuksen ympäristötarkastajan tehtävien hoitamisesta 31.5.2011 saakka. Kaupunginhallitus toteaa, että Meriter Oy, Marko Sieväsen oikaisuvaatimus ei ole sisältänyt sellaisia seikkoja, joiden vuoksi kaupunginhallituksen tekemä päätös tulisi kumota ja oikaisuvaatimus hyväksyä. Ympäristötarkastajan viransijaisuutta hoitava rakennustarkastaja Jouko Lehikoinen on kokonaisuutena arvioiden kelpoisuudet ja muut virkakriteerit täyttävä ja joka on hänen aiemmasta työskentelystään katsottu sopivaksi. Ympäristötarkastajan tehtävien hoito on järjestetty vakinaisen viranhaltijan hoitovapauden ajan sisäisin järjestelyin. Kunnanhallitus on pitänyt tätä edullisempana ja tarkoituksenmukaisempana vaihtoehtona.

Mielestäni tämä päätös on lainvastainen, sillä Jouko Lehikoinen ei täytä lain edellyttämiä vaatimuksia päteväksi ympäristötarkastajaksi. Ei se, että hänet kaupunginhallitus on katsonut sopivaksi tee häntä päteväksi.

Seuraavana asiana kaupunginhallitus on merkinnyt tiedoksi Kalajoen kaupungin ha Oy Ecospec Ltd sopimuksen. Kaupunginhallitus on 9.6.2009 § 190 päättänyt hyväksyä sopimuksen Oy Ecospec Ltd:n kanssa. Kumpikaan osapuoli ei ole sanonut sopimusta irti. Sopimus on toistaiseksi voimassaoleva.
Valitettavasti tuo sopimus ei ole minun oikeustajuni mukaan kilpailulain mukainen. Se olisi pitänyt kilpailuttaa oikein. Näin jatkuu ympäristöasioissa Kalajoen kaupungin imagon kannalta ikävä ja kaupunkilaisten kannalta vahingollinen toiminta. Oulun hallinto-oikeus ei ole vieläkään asiaa ratkaissut.
Katso Ympäristötarkastajan valintashow Kalajoella jatkuu
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/07/ymparistotarkastajan-valintashow.html

Kalajoen kaupungille 2300 euron oikeudenkäyntikulut
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/04/kalajoen-kaupungille-2300-euron.html

Tukeeko tarjouspyyntö rikosepäilyjä
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/12/tukeeko-tarjouspyynto-rikosepailyja.html

Oikaisupyyntö ja kyselytunti
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/07/oikaisupyynto-ja-kyselytunti.html

Ympäristölautakunnan puheenjohtajan lausunto
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/06/ymparistolautakunnan-puheenjohtajan.html

Ympäristötarkastaja työsuhteen päättäminen oudolla tavalla
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/05/ymparistotarkastajan-maaraaikaisen.html

Kaupunginhallitus on hyväksynyt lausunnon Kalajoen kaupungin valtuuston 27.4.2010 § 56 päätöksestä tehtyyn valitukseen Oulun hallinto-oikeudelle. Lausunto ei vastaa valituksessa esitettyihin asioihin. Lausunto on käsittämätöntä venkulointia eikä liity asiaan juuri millään tavalla. Minä häpeän Kalajoen kaupunginhallituksen puolesta tällaisia lausuntoja. Asia on Oulun hallinto-oikeuden ratkaistavana. Minun oikeustajuni mukaan Sun Arena asia alkaa olla siinä vaiheessa, että on syytä epäillä vähintäänkin petosta. Rahoituksesta ei ole tietoakaan.
Minä ihmettelen kuinka huonosti kaupunginhallituksen jäsenet asioihin perehtyvät. He ovat täydellisiä luottamushenkilöitä. He luottavat ja luottavat. Kaikki menee niin kuin kusi lumeen. Kaikille on tärkeintä saada olla ”kultapossukerhon” jäsen, päätösten laillisuus ja oikeellisuus on toissijainen asia.

Eurolla 60 hehtaaria maata Kalajoen Hiekkasärkiltä
http://e-aho-urheilublog.blogspot.com/2009/12/eurolla-50-hehtaaria-maata-kalajoen.html

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/03/arvoisa-puheenjohtaja-hyva-valtuutetut.html

Loppuraportti on valmis
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/03/loppuraportti-on-valmis.html

Loppuraportti Sun Arena projektista kiinnostaa
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/12/loppuraportti-sun-arena-projektista.html

Mun vai Sun Arena
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/12/mun-vai-sun-areena.html

Vastaus Torstille jotta totuus ei unohtuisi
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/05/vastaus-torstille-jotta-totuus-ei.html

lauantai 14. elokuuta 2010

Myrskyluodon Maija


Kalajoen kesäteatteri on tänä kesänä pullistellut yleisöstä. Siellä on esitetty Myrskyluodon Maija-musiikkinäytelmää, mikä perustuu Anni Blomqvistin romaanisarjaan. Sen tapahtumat perustuvat fiktiiviseen kuvaukseen 1800-luvun puolivälin asioista, jotka ovat tapahtuneet oikeille ihmisille Ahvenanmaan saaristossa. Anni Blomqvist (1909-1990) eli koko elämänsä Ahvenanmaan saaristossa meren keskellä. Kalastajaperheen tyttärestä tuli merimiehen vaimo, ja perhe elätti itsensä rahtipurjehduksella, viljelyllä sekä lohen kalastuksella. Kun Annin mies ja poika hukkuivat myrskyssä, Anni alkoi purkaa suruaan kirjoittamalla. Hänen kirjansa perustuvat saariston menneen ajan elämään, hänen itsensä ja hänen sukulaistensa kokemuksiin. Musiikkinäytelmän on ohjannut Sanna Finnilä ja alun perin Tampereen työväenteatterille käsikirjoittanut Jussi Helminen. Musiikin on säveltänyt Matti Puurtinen. Pekka Peltola on koonnut viisijäsenisen orkesterin, jossa soittavat Pekka Peltolan lisäksi Kalevi Kärkinen, Martti Kärkinen, Raimo Hentunen ja Juuli Kärkinen. Näytelmässä on n. 20 laulua. Esityksen kokonaispituus on n. 2,5 tuntia.
Esityksen vastaavana puvustajana on toiminut Soile Savela ja pukujen tekijöinä Rosita Terho ja Paula Koivu.

Ahvenanmaan saariston kalastajan vaimoa, Myrskyluodon Maijaa esittää kalajokinen laulunopettajaksi valmistunut sopraano Annuliina Ikäheimo, jonka esitys on häikäisevän valovoimainen. Voidaan perustellusti sanoa, että teatteritaivaalle on syntynyt uusi kirkas tähti. Maijan miestä Jannea esittää hyvällä roolisuorituksella teatteri-ilmaisua opiskeleva kokkolalaistunut Aleksi Lankinen. Vanhemman Maijan roolissa on harrastajateatterin taidoiltaan todellinen ammattilainen Terttu-Liisa Tokola. Vesa Pietikäinen pastorin roolissa on erinomainen.
Muissa rooleissa esiintyvät Anna Kääriäinen äitinä, Arto Tokola isänä, Sari Anttila Vallborg-kummina, Maria Myllykangas Maijan siskona Fiiana, Niina Mella ruustinnana, Markus Saarnio Tobiaksena, Eini Pekola Tobiaksen vaimona Frederikana, Hermanni Hentunen Herrmannina, Niina Mella Hermannin vaimona Kustaavana, Heikki Joensuu Olle-suutarina, Raimo Hentunen Jannen isänä Erkerina, Maija Myllykangas Maijan miniänä Eevana. Maijan ja Jannen lapsina esiintyvät Henna-Riina Kokko, Tekla Knuutila, Venla Knuutila, Jesse Simonen, Aapeli Kääriäinen, Frans Peltola ja Hermanni Hentunen. Saaristolaisten roolissa ovat Vesa Pietikäinen, Aarni Knuutila, Sanni ja Siiri Kääriäinen.
Myrskyluodon Maija on ollut todellinen vetonaula tänä kesänä. Olosuhteet onnistuneelle teatterikesälle ovat ilmojenkin puolesta olleet erittäin hyvät. Musiikkinäytelmä Myrskyluodon Maija on minun mielestäni arvosanaltaan täyden kympin suoritus.

maanantai 2. elokuuta 2010

Tukkilaisfilmijulistenäyttely 2.8.-5.9.2010 Tapion Tuvalla

Kaikkiaan maassamme on filmattu 29 pitkää tukkilaiselokuvaa vuosien 1923-2004 aikana. Pääasiassa ne kuvattiin ns. vanhan suomalaisen elokuvan mustavalkoisella kaudella ennen 1960-lukua. Tällöin niiden osuus oli eri vuosikymmeninä Suomen elokuva-tuotannosta n. 4-5 %.

Tukkijoella – Siiponjoella
http://kalajoenhistoria.blogspot.com/2008/11/tukkijoella-siiponjoella.html

http://www.alnus.fi/

Me tulemme taas
http://www.youtube.com/watch?v=PM4ZMDNBXdc&feature=PlayList&p=A6102EA7E4D01D4E&playnext=1&index=12

On lautalla pienoinen kahvila http://www.youtube.com/watch?v=dyhDV79MLsk&feature=PlayList&p=4F17EAF8B4551CB7&playnext=1&index=54

Kaunis Veera
http://www.youtube.com/watch?v=KfI90i5SlH4&feature=related

Ievan polkka http://www.youtube.com/watch?v=sx1vZJSDNHc&feature=related

Rovaniemen markkinoilla
http://www.youtube.com/watch?v=PJJ_zmDWGqc&feature=related

Tukkilaisten tarinaa
http://www.youtube.com/watch?v=zGKIzcNRMTo&feature=related

Ievan polkka Loituma http://www.youtube.com/watch?v=4om1rQKPijI&feature=related

sunnuntai 1. elokuuta 2010

Elokuun tapahtumia Kalajoella


Kalajoki-näyttely
http://kalajoki-nayttely.blogspot.com/2010/04/kalajoki-nayttely.html

Katso kuvat http://picasaweb.google.com/htilus/KalajokiNayttelyMetsakulttuurikeskusTapionTupaHiekkasarkat#

Kari Isopahkalan näyttely http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/06/kari-isopahkalan-kesanayttely.html

Markku Hakolan näyttely http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/06/markku-hakolan-taidenayttely-sininen.html

Ylivieskanseudun kuvantekijöiden näyttely "Männyntuoksua ja mansikoita
Tapion Tupa Matkailutie 3 Kalajoki
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/05/ylivieskan-alueen-kuvantekijoiden.html

Meriluontokeskus kesällä avoinna joka päivä klo 10-18! Vapaa pääsy!

Lohilaakso, lohenongintaa ja virvelöintiä, saaliin perkaus ja savustus, kahvila, erikoisolutta & drinkit, korumyymälä http://www.lohilaakso.fi/

Ravintola Dyynin ohjelmatiedot
http://www.hiekkadyyni.fi/ohjelmatiedot.asp

Rantakallan ohjelmatiedot
http://www.rantakalla.fi/tmp_rantakalla_site_0.asp?lang=1&sua=1&q=h4l7difb4+h4di4a4bb4&s=5

Yleisurheilun kesän ohjema: http://www.kalajoenjunkkarit.fi/@Bin/296905/Kesän+ohjelma+10+D.pdf

Painonnosto: Uudet punttikoululaiset ovat tervetulleita harjoittelemaan maanantai– ja torstai–iltaisin
klo 18 –19. Lisätietoja asiasta antaa: Hannu Niemi puh. 0400-631 496
Timo Nauha puh. 044-5397 125

Jäähallin vuorot löytyvät tämän linkin kautta http://www.kalajoki.fi/alltypes.asp?menu_id=196

Kalajoen Golf http://www.kalajokigolf.fi/

Kalajoen kristillisen opiston ohjelma http://www.kkro.fi/


SU 1.8.
klo 12.00-15.00 Kalajuhlat Rahjan satamassa. Perinteisillä kalajuhlilla voit nauttia kalasoppaa, hiillostettua- ja savustettua kalaa hanurimusiikin soidessa.

MA 2.8.
Tukkilaisfilmijulistenäyttely Tapion Tuvalla. Näyttely on osa Alnus ry:n järjestämää
Me tulemme taas -tukkilaisfilmifestivaalia, jonka elokuvanäytökset esitetään 1.-5.9.2010.
Katso http://www.alnus.fi/

Näyttelyssä on esillä edustava otos suomalaisia tukkilaisfilmijulisteita.
Näyttelyn avajaiset ma 2.8.2010 klo 10.00

ma-to 2.-5.8. klo 10-18 JUKUJUKU-LEIRI Hiekkasärkillä JukuJuku-liikuntaleiri 8-14 v. lapsille ja nuorille

TI 3.8.
Miesten IV-sarjan peli K-Pallo - LBK
Kalajokilaakson iltarastit, Partiomaja, lähtöväli 17-19, Radat: A 5-7 km, B 4-5 km, C 2-3 km, RR 1-2 km.

KE 4.8.
Rantakalla Naistentanssit, Taimo Löf & orkesteri
Merisärkkä Taikakuu

TO 5.8.
Rantakalla Karaoketanssit

PE 6.8.
Kesäpäivä Kalajoella 11:00 - 17:00 Kalajoen lentokenttä, kutsu loma-asukkaille
Kalajoen Vormula Weekend 2010 http://www.jopevormula.net/

Naisten III-sarjan peli K-Pallo – HBK
Rantakalla Tarmo Malila & Täysikuu
Merisärkkä Unelmavävyt

LA 7.8.
Saharan markkinat http://www.hiekkadyyni.fi/

klo 16.00 Kesäteatteri Myrskyluodon Maija
Perinteiset latotanssit Kalajoki-Rautio Maaseutunuoret järjestää perinteiset latotanssit Ojalan Karin konehallissa. Esiintyy yhtye Leijat.
Rantakalla Tarmo Malila & Täysikuu
Merisärkkä Jean. S. & Swingers

SU 8.8.
klo 14.00 Kesäteatteri Myrskyluodon Maija
klo 15.00 elokuva Miesten vuoro Merenojan sali
klo 17.00 elokuva sinkkuelämää 2 Merenojan sali
klo 19.30 elokuva Twilight – epäilys Merenojan Sali

TI 10.8.
Torstairastit Viitapakat,Rahja,opastus 8-tie HUOM! MUUTTUNUT PÄIVÄ!

KE 11.8.
Rantakalla Naistentanssit, Terhi Matikainen & Haavemaa

TO 12.8.
Rantakalla Karaoketanssit

PE 13.8.
Onkikilpailut klo 18.00 Tyngän Mylly http://www.tynganmylly.fi/

klo 19.00 Kesäteatteri Myrskyluodon Maija
IV-sarjan jalkapallo-ottelu K-Pallo – HBK
Merisärkkä Matti ja Teppo sekä Horizone

LA 14.8.
klo 16.00 Kesäteatteri Myrskyluodon Maija
ULKOKALLAN MAJAKKAVIIKONLOPPU
Lauantaina on kansallinen majakkapäivä ja sunnuntaina on kansainvälinen majakkapäivä. http://www.fememare.fi/

Merisärkkä Maarit Taavitsainen

SU 15.8.
klo 14.00 Kesäteatteri Myrskyluodon Maija
Miesten IV-sarjan peli K-Pallo - GBK II

TI 17.8.
Naisten III-sarjan peli K-Pallo - FC-92

KE 18.8.
Yleisurheilun Hippo-kisat
Rantakalla Naistentanssit

TO 19.8.
Torstairastit, Partiosuunnistus, Jukuparkin parkkipaikka. Tehkää 2 hengen partiot valmiiksi
Rantakalla Karaoketanssit

PE 20.8.
Hiekkasärkät Soi 2010 20.-22.8. Harmonikan soittajien ja muiden pelimanninen sekä laulajien tapaaminen, yhteissoitot ja konsertit
Merisärkkä Kuorosodan voittaja Ismo Alanko

LA 21.8.
Merisärkkä Myrskytuuli ja La Strada

MA 23.8.
Naisten III-sarjan peli K-Pallo - KPV leidit

KE 25.8.
Rantakalla Naistentanssit

PE 27.8.
27.8. – 29.8. Kansalliset esteratsastuskilpailut – Hyppää venetsialaisiin Ravirata Hiekkasärkät http://www.rannikonratsastajat.com/

Yörastit, Hiihtomaja klo 22. Radat A, B, C
Venetsialaiset http://www.hiekkadyyni.fi
Rantakalla Karaoketanssit
Merisärkkä Frederik

LA 28.8.
klo 11.00 JM - jokamiesluokan autokilpailut Isonkallion moottoriurheilurata. JM -jokamiesluokan autokilpailuissa ajetaan tänä vuonna poikkeuksellisesti neljä eri luokkaa seuraavassa ajojärjestyksessä: yleinen, nuoret, naiset, etuveto/kardaani.
Merisärkkä klo 15.00 VENETSIALAIS PÄIVÄN ILOKSI Järjestämme KOKO Perheen JuraHevi Konsertin klo. 15.00 jossa esiintymässä kaikki salit loppunmyynyt HEVISAURUS http://www.hevisaurus.com/

Rantakalla Venetsialaiset
Merisärkkä A.Aallon Rytmiorkesteri sekä Susanna Sakko & Onnenpotku

keskiviikko 30. kesäkuuta 2010

Heinäkuun tapahtumia Kalajoella
Kalajoki-näyttely
http://kalajoki-nayttely.blogspot.com/2010/04/kalajoki-nayttely.html

Katso kuvat http://picasaweb.google.com/htilus/KalajokiNayttelyMetsakulttuurikeskusTapionTupaHiekkasarkat#

Kari Isopahkalan näyttely http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/06/kari-isopahkalan-kesanayttely.html

Markku Hakolan näyttely http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/06/markku-hakolan-taidenayttely-sininen.html

Ylivieskanseudun kuvantekijöiden näyttely "Männyntuoksua ja mansikoita
Tapion Tupa Matkailutie 3 Kalajoki
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/05/ylivieskan-alueen-kuvantekijoiden.html

Meriluontokeskus kesällä avoinna joka päivä klo 10-18! Vapaa pääsy!
2.6.-20.7. Aikapuu- Metsähallitus 150 vuotta- juhlanäyttely
"Astu aikapuuhun aikamatkalle erilaisiin lapsuuksiin"

Havula on sahanjohtaja kauppaneuvos Oskari Santaholman koti. Havulassa vierailija pääsee tutustumaan 1910-30-lukujen varakkaaseen pohjoispohjalaisen porvarisperheen elämään ja kotiin alkuperäisine sisustuksineen. Havula on avoinna ke,to,pe 14-18, la 12-16, su 15-20, pääsymaksu 5 euroa. Opastukset tasatunnein.
Kahvila Siiri avoinna 11-20, ei maanantaisin
Kalastusmuseo avoinna ke,to,pe 10-14, su 12-15, pääsymaksu 1 euro
http://www.vanhaplassi.fi/

Tiekirkko joka päivä 10-16
Kesäkahvila Malbergin tupa ma-pe 12-15, su 11-15
Kesämusiikkia Vuorenkallion kappelissa keskiviikkoisin klo 19.30

Kalajoen kristillisen kansanopiston leirit ja kurssit http://www.kkro.fi/kurssit/tulevaa/kurssit_aikajarjestys.html

Golf-tapahtumat löytyy osoitteesta http://www.nexgolf.fi/klg/ExternalCompetitionListAction.np

Kesän yleisurheilukoulun ohjelma
http://www.kalajoenjunkkarit.fi/@Bin/278624/Kesän+ohjelma+10+B.pdf

Katso myös http://www.kalajoenjunkkarit.fi/jaostot_toiminta/

Vesipuisto Jukupark avoinna klo 11-19
sisäänpääsy 20 euroa/henkilö
Kylpylä Sanifani + Vesipuisto JukuPark 28 euroa/henkilö
http://www.jukupark.fi/

Tapioland Vesipuisto uimala, vesiliukumäki, saunat

Lohilaakso, lohenongintaa ja virvelöintiä, saaliin perkaus ja savustus, kahvila, erikoisolutta & drinkit, korumyymälä http://www.lohilaakso.fi/

Ravintola Dyynin ohjelmatiedot
http://www.hiekkadyyni.fi/ohjelmatiedot.asp

Rantakallan ohjelmatiedot
http://www.rantakalla.fi/tmp_rantakalla_site_0.asp?lang=1&sua=1&q=h4l7difb4+h4di4a4bb4&s=5

Rautio-viikon ohjelma 3.7 -11.7.
http://www.rautio.info/

TO 1.7.
Miesten IV-sarjan jalkapallo-ottelu K-Pallo - LoVe

PE 2.7.
Kalajoki Top Camping terassi, A-oikeudet Bluesliders
Merisärkkä Uniklubi

LA 3.7.
klo 10-15 PLASSIN KESÄJUHLA X Plassin torilla
* Perinteinen kesäjuhla Kalajoella Santaholman konttorin (Plassin kylätalo) pihapiirissä ja Kaljaasihallilla
* Lohisoppaa ja savukalaa. Onkikilpailut lapsille.
* Hyvää musiikkia.
klo 18-20 KALAJOKI-VALSSI IX Plassin torilla
* Tilaisuudessa laulattajana on Matti Korkiala ja Simodeus.

3.7.2010 - 4.7.2010 10:00 - 16:00 Rompetori Hiekkasärkkien ravirata
Merisärkkä Arto Nuotio & Fantasia

SU 4.7.
3.7.2010 - 4.7.2010 10:00 - 16:00 Rompetori Hiekkasärkkien ravirata

Kalajoen kotiseutupäivät
klo 10.00 MESSU Kalajoen kirkossa, jonka jälkeen muistokäynti Paavo Saaren haudalla.
klo 13.00 JUHLA SILTASAARESSA. Ohjelmassa mm. vuoden kalajokisen julkistaminen. Kalajokiseudun harmonikkakerho, joht. Tero Översti. Tarjoilusta vastaavat Pitkäsenkylän maa-ja kotitalousnaiset

KE 7.7.
Merisärkkä Kaija Kärkinen & Ile Kallio

TO 8.7.
11:00 - 17:00 Toritorstai Kalajoen tori

PE 9.7.
18:00 Särkkäin ravit
Kalajoki Top Camping terassi, A-oikeudet joku paikallinen bändi
Merisärkkä Strtatovarius

LA 10.7.
Hiekkaolympialaiset
http://www.kalajoenjunkkarit.fi/tapahtumat/ii-hiekkaolympialaiset-10-7-2010/

Raumankarin markkinat Himangalla

klo 12.00 Kesätapahtuma Vasankarin asukkaille ja mökkiläisille, mutta kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita. Leikkimielistä ohjelmaa, hyvää syötävää ja vapaata yhdessäoloa.

IV-sarjan jalkapallo-ottelu K-Pallo – KP-V

BMW-Bimmerparty 2010 Kalajoen lentokenttä

Merisärkkä Channel Four sekä Markku Laamanen

SU 11.7.
BMW-Bimmerparty 2010 Kalajoen lentokenttä

KE 14.7.
klo 18.30 Hirvenjuoksu Kalavieska Cup Hiihtomaja
Merisärkkä Jeans sekä Swingers

PE 16.7.
Kesäteatteri Myrskyluodon Maija Dramatisointi: Jussi Helminen, Musiikki: Matti Puurtinen
Ohjaus: Sanna Finnilä, Lavastus: Markku Hernetkoski, Puvustus: Soile Savela.
esitykset.la 17.7. klo 19 (ensi-ilta), ti 20.7. klo 19.00, ke 21.7. klo 19.00, to 22.7. klo 19.00, la 24.7. klo 16.00, su 25.7. klo 14.00, ke 28.7. klo 19.00, to 29.7. klo 19.00, pe 30.7. klo 19.00, pe 6.8. klo 19.00, la 7.8. klo 16.00, su 8.8. klo 14.00, pe 13.8. klo 19.00, la 14.8. klo 16.00, su 15.8. klo 14.00

Hinnat ja liput:
LIPUT: 15 € / peruslippu, 13 € / eläkeläiset, työttömät, opiskelijat
Ryhmät yli 20 henkilöä -10 %

Lapsille Myrsky-Maijan hengessä NÄKKIJAHTI
Esitykset:
ensi-ilta la 10.7.klo 14.00,
su 11.7 klo 15 ja 19,
ke 14.7 klo 14.00,
su 18.7 klo 15 ja 19,
pe 23.7 klo 14

Ilkeä Näkki on noussut vedestä ja häiritsee kyläläisten elämää. Kyläläiset yhdessä katsojien kanssa koittavat karkottaa Näkin. Mutta miksi Näkki on ilkeä...
Tule mukaan vauhdikkaaseen kokoperheen seikkailutarinaan. Esityksen kesto n. 1 tunti, ei väliaikaa. Suositellaan yli 3-vuotiaille.

Hinnat ja liput:
Liput: 8 € peruslippu, perheet 4 henkeä ja yli 6,50 € / hlö.
Järj. Teatteri Willi Lakeus

Rauhan Sanan kaksikieliset suvijuhlat 16.-18.7. Himangalla

Kalajoki Top Camping terassi, A-oikeudet Mira & Brainless
Merisärkkä Maija Vilkkumma

SU 18.7.
klo 13.00 Poniravit raviradalla

Junkkareiden SM-painonnoston 80-vuotisjuhlakisa Ravintola Dyyni

Merisärkkä Kaija Lustila sekä Väriloiste

KE 21.7.
Merisärkkä Yölintu sekä Mira & Brainless

TO 22.7.
16:00 - 20:00 Iltatori ja Kirppis

PE 23.7.
Kalajoki Top Camping terassi, A-oikeudet anne Vihelä Band
Merisärkkä Mamba sekä Sami Hakala & Elokuu

LA 24.7.
Hiekkasählyn SM 2010 Ravintola Dyyni

Tynkä Maraton http://www.tynka.net/

FHRA Summer Nationals SM-kilpailu, kiihdytysajot
Merisärkää Lauri Tähkä & Elonkorjuu

SU 25.7.
Kallan karikokous Karikokous on klo 12.00. Karihartaus sitä ennen.
Tiedustelut kuljetuksista:
femEmare puh. 040 7226401 tai
Blue Sea and Sky Ay, puh. 040 960 5502.

TI 27.7.
naisten III-sarjan jalkapallo-ottelu K-Pallo - KPS

KE 28.7.
18:30 Hirvenjuoksun Kalavieska Cup
Merisärkkä PMMP

PE 30.7.
Kajari pe-la 30.-31.7. KAJARI – Kalajokisen kevyen musiikin festivaali
Kalajoen keskusta, Kalajoentie 1
Tapahtuma järjestetään viidettä kertaa.

Kalajoki Top Camping terassi, A-oikeudet Wanha Jaguar
Merisärkkä Kari Tapio ja hänen orkesterinsa

LA 31.7.
Tractor Pulling SM-osakilpailu Kalajoen ravirata
Merisärkkä Jari Sillanpää & Men in Black Night Clubissa Marella

torstai 24. kesäkuuta 2010

Kalajoen kaupunginhallitus 18.06.2010 ja kommentit päätöksiin


Vänrikki Stoolin tarinat mahtuvat pienempään tilaan kuin Kalajoen kaupunginhallituksen kokouskutsu liitteineen. Ihmeellisiä tarinoita kummassakin.

Kalajoen kaupunginhallitus kokoontui 18.6.2010 klo 13.00 ja käsitteli erittäin paksua esityslistaa. Esityslista tuli kaupunginhallituksen jäsenille sähköpostitse. Minä olen vaatinut esityslistasta myös paperikopion, sillä siitä on paljon helpompi perehtyä asioihin. Nyt esityslistan paksuus oli 2,9 cm. Kaupunginhallituksen jäsenillä on täysi mahdottomuus perehtyä noin laajaan esityslistaan niin lyhyessä ajassa. Se lienee ollut tarkoituskin.

Kurjenalan asemakaavamuutoksessa ei sinänsä ollut mitään ihmeellistä, mutta Tyngän asemakaava vaati melkoista perehtymistä asiaan. Ongelmallinen asia on ollut Ylivieskantien ja Rautiontien risteysalueen alikulun sijoittaminen. Kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki oli esittelemässä Tyngän kaavaa. Tyngän kaava tulee nyt valtuuston päätettäväksi.

Kalajoella ei ollut huomauttamista Ylivieskan keskustan osayleiskaavaehdotukseen. Kaksi vuotta sitten kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin esityksestä Kalajoki vastusti vähittäiskaupan suuryksiköiden perustamista Ylivieskaan. Silloin Ylivieskassa ei ollut kaupunginjohtajan paikkaa avoinna. Baariparlamenteissa on viime aikoina keskusteltu paljon siitä, että kerätään linja-autoporukoita Kalajoelta Kärkkäisen kauppakeskukseen Ylivieskaan kehumaan Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskaria ylivieskalaisille jotta nämä osaisivat kysyä oikeaan henkilöä tulevaksi kaupunginjohtajaksi.

Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemiseen Kalajoella ei ole vuonna 2010 perusteita. Kaupungin talousjohtaja esitteli asian samoin kuin korjaukset Kalajoen kaupungin vuoden 2009 tasekirjaan. Talousjohtaja esitteli 56-sivuisen osavuosikatsauksen 30.4.2010. Osavuosikatsauksen tuskin yksikään kaupunginhallituksen jäsen oli ehtinyt perehtyä riittävän syvällisesti. Otetaan muutamia poimintoja osavuosikatsauksesta. Väestön määrä oli huhtikuun lopussa 12 558 asukasta. Työttömyysaste Kalajoella oli huhtikuun lopussa 9,4 eli 538 henkeä. Työllinen työvoima on 5738 ihmistä. Avoimia työpaikkoja Kalajoella oli huhtikuun lopussa 77. Kalajoella arvioidaan kunnallisveroa kertyvän 25 520 000 euroa. Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 2071 000 euroa. Valtionosuuksia on arvioitu kertyvän 26 324 100 euroa. Käyttötuloarvio (verot, valtionosuudet ja toimintatulot) koko vuodelle on 74 508 493 euroa.
Lainamäärä 30.4.2010 oli 32 451 000 euroa eli 2584 euroa asukasta kohti. Sijoitusten markkina-arvo on 12 097 482 euroa. Nämä ovat ns. Repo-rahoja eli sähköyhtiön myynnistä saatuja tuloja, jotka on sijoitettu.
Sataman kokonaisliikenne kasvoi vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana 16,9 %. Tuontiliikenne kasvoi 15 %.

Kalajoen kaupungin tytäryhtiöistä kaupungin talousjohtaja esiteli yhteenvedot. Valitettavasti niiden pohjalta eivät päättäjät pääse kovin syvälle yhtiöiden toimintaan. Olisiko sittenkin Himangan Matkailu Oy:ssä pitänyt tehdä erityistilintarkastus? Millainen todellinen riski veronmaksajille on Kiinteistö Oy Kalajoen kylpylähotelli? Vierasta pääomaa on 4 119 687 euroa. Miten käy venetehtaan kiinteistöosakeyhtiön Kiinteistö Oy Kalajoen Marin Parkin? Vierasta pääomaa on 3 008 324 euroa. Onko tarvetta enää Himangan Kehitysyhtiö Oy:lle? Voittoprosentti on -473,8%.

Kaupunki ottaa talousarviolainaa Kuntarahoitus Oy:ltä 7 miljoonaa euroa. Lainalla vähennetään kuntatodistusten määrää.

Käsiteltiin kylpyläkiinteistön vuokrasopimus Kalajoen kaupunki/Kalajoen Hiekkasärkät Oy. Kylpyläsalin ja aaltosalin kuukausivuokra on 8 576,00 euroa kuukaudessa. Yhdyskäytävän vuokra Kalajoen kaupungille on 177 euroa + alv kuukaudessa.

Maakunnan toteuttamissuunnitelman 2011-2012 hanke-esitykset ovat seuraavat:
1. Sun Arena 23 000 euroa jne… Tämä hanke sisältyy osaan taloudellisen tilanteen edellyttämät elvytystoimet. Laitoin tämän julki sen vuoksi, että päättäjät huomaisivat viimeistään nyt mitä ovat päättäneet. On käsittämätöntä miten Sun Arena asiaan pumpataan lisää rahaa vaikka hanke on täysin mielikuvituksellinen ja toteuttamiskelvoton hanke.

Käsiteltiin Himangan Kärmekallionportti 1 osakkaiden haastehakemukseen vastaamista kiinteistöä koskevassa riita-asiassa. Kysymyksessä on väestösuoja-asiasta. Väestösuoja on rakentamatta.

Käsiteltiin tarjouspyyntöä toimistopalveluiden suunnittelusta. Tämä on asia, jossa päättäjien on syytä pitää silmät ja korvat auki jottei jouduta hunnigolle. Henkilöstöjohtaja Pekka Ollila valmistelee asiaa jos ”uusilta työkiireiltään” ehtii.

Ympäristötarkastajan tehtävien hoito/ostopalvelusopimuksen hyväksyminen oli asia, jonka valmistelusta vastasi kaupunginjohtaja Jukka Puoskari. Esityksen mukaan kaupunginhallitus päättää, että ympäristötarkastajan tehtävien hoitaminen ajalla 1.7.2010 – 30.5.2011 ostetaan Oy Ecospec Ltd:ltä. Tarjouspyyntö asiassa oli tehty siten, että on syytä epäillä prosessissa aikaisemmin tapahtuneet asiat huomioon ottaen tarjouspyynnön tukevan rikosepäilyjä. Tarjouspyynnössä hinnan painoarvo oli 20 % laadun 80%. Lisäksi vertailulaskelmat oli tehty väärin, sillä niistä puuttui kilometrikorvaukset ja päivärahat jne. Lisäksi on otettava huomioon, että konsultti ei voi toimia virkavastuulla ja siksi kaupunginhallitus päätti nimetä lisäksi määräaikaiseksi ympäristötarkastajaksi Jouko Lehikoisen, jonka pätevyys ei täytä ympäristötarkastajan pätevyysvaatimuksia. On syytä epäillä, että todellisuudessa ympäristötarkastajan tehtävien hoitaminen on nyt paljon kallimpaan ja palvelultaan heikompaa kuin aikaisemmin, mutta kaikki tämä on pitänyt tehdä siksi, ettei vt. ympäristötarkastajana toiminutta Riku Halmeenpäätä voida valita vt. ympäristötarkastajaksi. Mielestäni syrjintärikos on kiistaton.
Kaupunginhallituksen päätös oli täysin ympäristölautakunnan päätöksen vastainen. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan mukaan lautakuntien päätöksillä ei ole kovin suurta merkitystä.

Kaupunginhallitus käsitteli oikaisuvaatimusta Tyngän aluekoulun koulunjohtajan valinnasta. Edellisessä kokouksessa kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta asiassa ja teki sivistyslautakunnan päätöksen vastaisen päätöksen. Näyttää siltä, että asiaa käsitellään vielä seuraavassa valtuustossakin. Esitin edellisessä kaupunginhallituksen kokouksessa, että päätöksen kirjataan perustelut. Niitä ei kirjattu joten ei ole ihme vaikka asian vatkaaminen jatkuu.

Käsiteltiin aiesopimus tietohallinnon palvelukeskuksen KPK ICT Oy:n perustamisesta. Kalajoki lähtee hankkeeseen mukaan.

Itsenäisyyspäivän merkkien anominen on tuottanut vaikeuksia. Nämä merkit ovat joillekin tärkeitä, jotkut eivät niitä tahdo. Minä en kovin korkealle tällaista toimintaa arvosta.

Keskipohjanmaan liiton perussopimuksen tarkistaminen hyväksyttiin läpihuutojuttuna. Tiesikö kukaan mitä hyväksyi? Luottamusmies luottaa, se on luottamusmiehen tehtävä.

Izumo-Suomi yhdistyksen 10-vuotisjuhlaan Japaniin on lähdössä ne, jotka nauttivat muutenkin vallan antamista.

Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että kaupungin sisäinen valvonta ja konsernivalvonta on järjestetty pääosin asianmukaisesti. Tämä on tilintarkastuskieltä ja tarkoittaa suomeksi, että asiat ovat kuin pyöränistuin eli päin persettä.

Santaholman alueen asemakaavan muutos tulee uudelleen valtuuston käsittelyyn. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on jättänyt oikaisukehotuksen valtuuston päätöksestä ja Eero Laukkanen on valittanut valtuuston päätöksestä Oulun hallinto-oikeuteen. Kalajoella johtaminen on nykyisin sellaista, että hyvin monista asioista lähtee valitukset hallinto-oikeuteen.

Tuula ja Toni Heikkilän villisikatarhaus ja asian valmistelu ovat kiinnostaneet himankalaisia varsin suuressa määrin ja asia kuuluu olleen myös baariparlamentin käsittelyssä. Maan hinta tässä päätöksessä on todennäköisesti alhaisempi kuin puuston arvo. Onko menettely oikea ja yhdenvertainen? Lisäksi oli joitakin käytännön kysymyksiä asiasta kiinnostuneiden mielestä ratkaisematta.

keskiviikko 23. kesäkuuta 2010

Saara Kiiverin konsertti 23.6.2010 Kalajoella Vuorenkallion kappelissaSaara Kiiveri, sopraano

Kalajoella elokuussa 1986 syntynyt Saara Kiiveri aloitti musiikkiopintonsa 1995 Ylivieskan seudun musiikkiopistossa pianon soitolla. Hän vaihtoi pääaineensa lauluun syksyllä 2003 opettajanaan Katriina Leppänen. Saara valmistui musiikkipedagogiksi Oulu seudun ammattikorkeakoulusta parhaalla arvosanalla joulukuussa 2009 yliopettaja Airi Tokolan johdolla. Saara suoritti syventävät instrumenttiopinnot erinomaisin arvosanoin Ensimmäisen naisen roolissa Mozartin Taikahuilu-oopperassa (Oulun seudun ammattikorkeakoulu). Saara on täydentänyt opintojaan mm. Sirkku Wahloor-Kaitilan, Udo Rainemannin, Marica Trinin ja Jorma Hynnisen mestarikursseilla sekä Peter Nelssonin ja Ilmo Rannan lied-kursseilla.
Syksyllä 2007 Saara sai Musica-Oulun musiikkiteatteriyhdistys ry:n stipendin sekä valittiin Oulun Tullin Rotaryklubin vuoden 2008 stipendiaatiksi.
Kevätkaudella 2008 Saara oli vaihto-oppilaana Luganossa (Conservatorio della Svizzera Italiana) opettajanaan professori Marica Trini. Sveitsissä ollessaan Saara esiintyi paljon ja lauloi myös orkesterin solistina.

Hanna Kaikkonen, piano

Hanna Kaikkonen (s.1986) aloitti piano-opintonsa Kainuun Musiikkiopiston Suomussalmen toimipaikassa 8-vuotiaana ja jatkoi niitä Liisa Vähäsarja-Juntusen johdolla kevääseen 2004 asti, jolloin hän suoritti ylioppilastutkinnon lisäksi musiikkiopiston päättötodistuksen. Syksyllä 2004 hän aloitti opintonsa Oulun seudun ammattikorkeakoulussa musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehdossa opettajanaan Riitta Tötterström. Opinnot Hanna sai päätökseen kesäkuussa 2009 suoritettuaan B-tutkintonsa keväällä 2008 parhaalla arvosanalla sekä osallistuttuaan kansalliseen Leevi Madetoja-pianokilpailuun tammikuussa 2009.
Tällä hetkellä Hanna suorittaa Master of Arts-opintoja Ruotsin Piteån musiikkikorkeakouluun opettajanaan Jouko Tötterström. Opintojensa aikana Hannalla on tarkoitus perehtyä erityisesti liedmusiikin tekemiseen työskentelemällä useiden eri laulajien kanssa. Hän on osallistunut useilla pianonsoiton, kamarimusiikin ja liedin mestarikursseille Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, opettajanaan mm. Konstatin Bogino, Ronald Brautigan, Staffan Scheja, Udo Reienmann, Heinrich Martin ja Bernahrd Fagrascher.

Ohjelma:

Ahti Sonninen: Op. 14 (Unkarilaisia kansanrunoja, suom. Otto Manninen)
1. Lammaspaimen
2. Siintää metsä
3. Yö on tyyni
4. Mull' oli kultaa kolmetoista
5. Älä kutsu kukkaseksi
6. Anna, armas, sirpin olla
7. Munkiksi joutava

***

A. Vivaldi: Gloria: VI Domine Deus
C. Gounod: Ave Maria
J.S. Bach: Magnificat: Quia respexit
G. Caccini: Ave Maria

Kari Isopahkalan kesänäyttely keramiikkapajalla 21.6.-15.8.2010