perjantai 25. helmikuuta 2011

Kalajoen kaupunginvaltuuston päätöksiä helmikuulta 2011


Kalajoen kaupunginvaltuusto käsitteli 22.02.2011 kokouksessa valtuutettu Hanna Halmeenpään ja kahdeksan muun valtuutetun valtuustoaloitetta Kalajoki reilun kaupan kaupungiksi. Ruokapalvelupäällikkö oli valmistellut asiaa ja esittänyt kaupunginhallitukselle, että kaupunki ei hae Reilun kaupan kannatusyhdistyksen myöntämää Reilun kaupungin arvonimeä. Perusteluina on, että Kalajoen kaupunki ei täytä Reilun kaupan kaupunki-kriteereitä. Kalajoen kaupungissa ei ole kannatustyöryhmää, joka koordinoisi ja ajaisi hanketta eteenpäin sekä vastaisi raportoinnista Reilun kaupan edistämisyhdistyksille. Kalajoen kaupunki ei ole varannut määrärahoja oheiseen toimintaan. Kaupunginhallitus hyväksyi ruokapalvelupäällikön esityksen ja esitti sen valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto äänesti asiasta ja kaupunginhallituksen esitys voitti äänin 31-25.
Erkin kommentti: Esimerkiksi Oulun kaupunki on Reilun kaupan kaupunki. Asian valmistelija ei ehkä ollut riittävästi perehtynyt asiaan tai sitten hänet oli ohjeistettu tekemään ko. päätösesitys. Kalajoella vastustus asiassa johtui enemmänkin siitä, että esityksen ensimmäinen allekirjoittaja oli vihreiden Hanna Halmeenpää. Halmeenpää teki asiasta välittömästi uuden valtuustoaloitteen, joka allekirjoitti lähes parikymmentä valtuutettua. Itse äänestin valtuustokäsittelyssä Reilun kaupan kaupungin puolesta, mutta äänestyksessä kärsimme tappion äänin 31-25.

Kalajoen kaupunginvaltuusto päätti antaa yksimielisesti omavelkaisen takauksen Junnikkala Oy:n vähemmistöosakkaille ( neljälle yksityiselle henkilölle), kun he olivat päättäneet ostaa Ruukki Group Oyj:ltä 31.1.2011 tekemällään aiesopimuksella 51 prosentin osuuden Junnikkalan Saha Oy:n koko osakekannasta kuudella miljoonalla eurolla. Kalajoen kaupungin takauksen suuruus oli 1,1 miljoonaa euroa. Yrityskauppaa perusteltiin muun muassa sillä, että yritys palautuu takaisin suvun haltuun. Suku ei kuitenkaan laittanut osakesalkkujaan velkojen pantiksi vaan velkojen takaajiksi haettiin veronmaksajat. Kaupunginvaltuutetuille kerrottiin, että tällä tavalla pelastetaan työpaikat ja turvataan lämpölaitoksen toiminta. Valtuutetut eivät ajatelleet sitä, että jos takausta ei olisi annettu, niin saha olisi pysynyt paikallaan ja lämpölaitos olisi jatkanut toimintaansa sekä työpaikat olisivat säilyneet. Valtuutetut vain päättivät, että veronmaksajien riskillä tuetaan yksityisten henkilöiden osakkeiden ostoa, kun suku ei rikkauksiaan pistänyt lainan pantiksi.

Kalajoen kaupunginvaltuusto päätti ostaa jakamattoman kuolinpesän osakkailta kiistellyt Ventelän talot. Nämä taloja eivät ole suojeltuja, mutta eräät tahot haluavat säilyttää ne talot. Päättäjille on annettu ymmärtää, että nyt on helpompi purkaa talot, kun ne ovat kaupungin omistuksessa. On kerrottu jopa sellaista, että jos taloille annetaan purkulupa, niin ympäristökeskus ei valita asiasta ja museovirastolla ei ole valitusoikeutta. Jos yksityiset henkilöt haluavat aikanaan valittaa purkulupapäätökset niin siitä alkaa taas vuosia kestävä prosessissa. Kun olin ympäristölautakunnan puheenjohtajana niin ympäristölautakunta antoi samaan taloryppääseen kuuluvalle Naatuksen talolle purkuluvan, mutta ympäristökeskus valitti asiasta, ja ympäristölautakunnan päätös kumottiin. Kalajoen kaupunki ei kuitenkaan valittanut asiasta KHO:een, vaikka mielestäni niin olisi pitänyt tehdä, jotta olisi saatu asia lopulliseen ratkaisuun. Suojelulle ei yksinkertaisesti ole mitään todellisia perusteita enää olemassa.

Kalajoen kaupunginvaltuusto päätti ostaa Rahjan satama-alueen laajentamista varten 12,6 hehtaarin suuruisen määrä-alan 333 900 eurolla. Hinta tuntui minusta korkealta, mutta kun perehdyin asiaan tarkemmin niin olin valmis hyväksymään muiden mukana kauppahinnan. Taustatiedot kaupasta valaisivat minulle paljon taustoista.

Kalajoen kaupunginvaltuusto päätti vuokrata Kylpylähotelli Sani Oy:n perustettavalle kiinteistöyhtiölle 1 129 m2 tontin kylpylän vierestä. Asia tuotiin aikanaan kiireellisenä Kalajoen kaupunginhallitukseen ohi esityslistan. Silloin sitä ei kukaan esitellyt eikä asiaan kukaan ehtinyt perehtyä. Vuosivuokra tontille on 2.888,00 euroa. Valtuustossa asia herätti keskustelua, koska rakennettava rakennus on yksikerroksinen ja alue on kaavassa varattu kolmikerroksisille rakennuksille. Nyt tämä yksikerroksinen rakennus ”syö” kolmikerroksisten rakennusoikeutta. Kukaan ei tiennyt millainen rakennus on tontille aikomus rakentaa. Hain kaupungilta piirustukset rakennuksesta, että päättäjät näin jälkikäteen näkevät mitä ovat päättäneet. Katso kuva.

Kalajoen kaupunginvaltuusto päätti myydä rakennusliike Nivat & Forss Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun tontin virastotalon ( poliisitilat, yrityspalvelukeskuksen tilat) takaa 30 000 eurolla. Tontille todennäköisesti rakennetaan toimistotiloja.

tiistai 15. helmikuuta 2011

Kalajoen kaupunginhallituksen päätöksiä


1. Kalajoen kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin esityksestä valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksestä 28.1.2011 n:o 11/0036/2 koskien Kalajoen kaupungin ympäristötarkastajan tehtävää hoitavan henkilön kelpoisuutta.
Erkin kommentti: Uskomaton valitusteksti. Perusteluista puuttui enää Raamatun lauseet. Totuus on se, että ympäristötarkastajaksi valitulla rakennustarkastajalla Osmo Heikkalalla ei ole lain määräämää pätevyyttä. Vt. ympäristötarkastaja Riku Halmeenpää savustettiin aikanaan pois tehtävästä ja häntä voidaan pitää ensimmäisenä ydinvoimalauhrina Pohjois-Suomessa. Riku Halmeenpää tapauksessa on syytä epäillä syrjintärikosta, mutta Jokilaaksojen poliisi eikä Oulun poliisikaan tutki asiaa, jos rikostutkintapyynnön tekijänä on Erkki Aho. Kalajoen kaupungin valitus merkitsee sitä, että vastapuolen on myös valitettava asiasta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen jotta totuus tulisi esille. Näin Kalajoen maine ja tunnettavuus kasvaa.

2. Kalajoen kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmassa otettiin aikalisä, koska työryhmän kaupunginhallituksen jäseneksi oli valittu yliopistonopettaja Sirkka Alho-Konu, mutta häntä ei ole kutsuttu yhteenkään kokoukseen. Katso http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/yhteystiedot/hlokunta/sirkka-alho-konu

Sirkka Alho-Konu on todellinen alan asiantuntija. Ihmetystä herättää miten näin on voitu menetellä.
Työryhmän suunnitelma oli kuntatekniikan päällikön vetämä. Hän on teknisen puolen asiantuntija. Suunnitelmassa lukee, että ”kunnanvaltuuston hyväksyy hyvinvointisuunnitelman osana kunnan kokonaissuunnitelmaa”. Tavoitteiden toteutumisesta ja seurannasta ei puhuta mitään. Mittaritkaan eivät ole täysin selkeitä.

3. Kaupungin takaus Junnikalan Saha Oy:lle. Junnikkalan Saha Oy:n vähemmistöosakkaat ostavat Ruukki Group Oyj:ltä 51 prosentin osuuden. Katso Ruukki Group Oyj http://www.ruukkigroup.fi/Suomeksi.iw3

Kokonaisrahoitustarve on 6 miljoonaa euroa. Kalajoen kaupunki haluaa turvata n. 120 työpaikan säilymisen ja lämpölaitostoiminnan takaamalla omistusjärjestelyissä antamalla 1,1 miljoonan euron lainan takauksen. Kaupunki saa takaukselle vastavakuudet. Kokonaisrahoituspaketti on muutoin kasassa, mutta vielä puuttuvat Kalajoen kaupunginvaltuuston ja Oulaisten kaupunginvaltuuston takaus. Oulaisten kaupungin osuus on 0,4 miljoonaa euroa. On huomioitava Junnikkalan Saha Oy:n toiminnan kerrannaisvaikutukset alueelle. Siksi yrityksen saaminen takaisin ”suvun haltuun” on myös veronmaksajien edun mukaista toimintaa.

4. Työterveyspalveluiden kilpailuttaminen. Kalajoen kaupungilla on työterveyspalveluista sopimus Condia Oy:n kanssa. Sopimuksen osapuolet olivat Kalajoen kaupunki ja ODL Terveys Oy. Myöhemmin yritysjärjestelyn seurauksena sopimus on tuottajan puolella siirtynyt Condia Oy:lle, jonka on omistanut puoliksi ODL Terveys Oy ja Oulun kaupunki. Yritysjärjestelyn seurauksena on vuoden 2011 tammikuussa ODL Oy:n osakekannan omistanut Oulun Diakonissalaitos säätiö on myynyt kyseisen omistuksen Terveystalo Oy:lle. Kalajoen kaupungin henkilöstön määrä on 1050 henkeä.
Nyt on koettu, että palvelut eivät toimi, niin kuin ennen ja siksi on päätetty ryhtyä terveyspalveluiden kilpailuttamiseen.
Erkin kommentti: Minun mielestäni työterveysasiat olisi paras hoitaa palkkaamalla oma työterveyslääkäri ja – hoitaja omaan terveyskeskukseen. Samalla työterveyslääkäri voisi palvella myös terveyskeskusta.

5. Kalajoen kaupungin hankekäsikirja hyväksyttiin käyttöönotettavaksi. Siinä on 51 sivua ja siihen perehtyminen vaatii aikaa runsaasti. En itsekään ehtinyt perehtymään siihen riittävästi, mutta se vähäinen perehtymisen perusteella minkä ehdin tekemään, pidän hankekäsikirjaa varsin hyvänä asiakirjana.

6. Hotelli Rantakalla Oy:lle annettiin maanrakennuslain 171 §:n mukainen poikkeaminen. Kysymyksessä dyynin päälle rakennettava kolmikerroksinen loma-asuntokerrostalo (1394 m2).
Erkin kommentti: Sanotaan, että kauneus on katsojan silmässä. Minun silmissäni suunniteltu rakennus on vähemmän kaunis ja vielä vähemmän maisemaan ja nykyisen Rantakallan rakennuksen viereen sopiva.

7. Ylimääräisiä asioita tuotiin kaupunginhallituksen kokoukseen kokonainen lista eli asiat 21-27. Kukaan ei ehtinyt perehtyä asioihin eikä niitä julistettu kiireelliseksi. Ne vain yksinkertaisesti tuotiin päätettäväksi. Kaikki asiat eivät olleet niin pieniäkään. Muun muassa Aino Auroora Siipolta päätettiin ostaa maata 333 900 eurolla. Maa-alue sijaitsee Rahjan sataman läheisyydessä. Asia menee vielä valtuuston päätettäväksi.

8. Ylimääräisenä asiana tontin vuokraus/myynti rakennusliike Nivat & Forss Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Yhtiöllä on tarkoitus toteuttaa kohteeseen uusi liike- ja toimistotalo. Tontti sijaitsee virastotalon vieressä eli poliisin tilojen takana oleva tontti n. 1300 m2. Kauppahinta on 30 000 euroa tai vuokratessa 1500 euroa vuosi.

9. Kaupunginhallitus hyväksyi ympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti MRL 137 §:n mukaisen suunnittelutarveratkaisun Anssi Honkelalle. Tämä on kiistaa ja keskustelua herättänyt ratkaisu.

10.
- Hyväksyttiin Raution asemakaavan ajantasaistaminen.
- Hyväksyttiin kiinteistöjen osto Ventelän jakamattoman kuolinpesän osakkailta. Kysymys on kiistellyistä suojelutaloista, mitkä näin siirtyvät kaupungin omistukseen.
- Hyväksyttiin tontinvaraushakemus Kalajoen Kylpylähotelli Sani Oy:lle.

torstai 3. helmikuuta 2011

Kalajoen kaupunginhallitus menetteli lainvastaisesti

Oulun hallinto-oikeus on antanut 28.01.2011 päätöksen 11/0036/2 diaarinumero 00906/09/2203 ja 01295/10/2203. Päätöksessään Oulun hallinto-oikeus toteaa, että ”kaupunginhallitus on menetellyt lainvastaisesti määrätessään ympäristösihteerin virkavastuullisten tehtävien hoitajaksi henkilön, jolle ei ole virkaan vaadittua kelpoisuutta.

Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajana ole ollut seuraamassa päätöksen tekoa kaupunginhallituksen kokouksissa, joissa minulla on puheoikeus. Olen selkeästi tuonut tosiasiat esille tässä asiassa kaupunginhallituksen jäsenten tietoisuuteen ja voin sanoa, että kaupunginhallitus on tehnyt tietoisesti vääriä päätöksiä ja on antanut tietoisesti vääriä lausumia Oulun hallinto-oikeudelle.

Kysymys on tästä asiakokonaisuudesta, katso: http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/04/kalajoen-kaupungille-2300-euron.html


Yllä oleva on jatketta näille asioille:

KALAJOEN SYRJINTÄPOLITIIKKA

Sivistystoimen johtajan virkavaali Kalajoella
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2008/11/sivistystoimen-virkavaali-kalajoella.html

Kalajoen kaupungille 2300 euron oikeudenkäyntikulut
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/04/kalajoen-kaupungille-2300-euron.html

Tapaus Puoskari ja Soukka
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=430

Vastaus Paavolle
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=454

Pahuuden voimat ja vallan varkaat
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/08/pahuuden-voimat-ja-vallanvarkaat.html

Syrjintävuorossa JormaTikkanen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/syrjintavuorossa-jorma-tikkanen.html

Syrjinnän kohteena jo lähes 30vuotta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syrjinnn-kohteena-jo-lhes-30-vuotta.html

Jotta totuus ei unohtuisi
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/11/jotta-totuus-ei-unohtuisi.html

Vastine Kalajokiseudulle
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/02/vastine-kalajoenseudulle.html

Eronpyyntö kaupunginvaltuuston jäsenyydestä
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/01/eronpyynt-kaupunginvaltuuston.html

Ylimääräinen asia
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/11/ylimaarainen-asia.html

Kalajoella kohdellaan työttömiä kaltoin
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/04/kalajoella-kohdellaan-tyottomia-kaltoin.html

Työkykypassi ja työtaitoprojekti
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/07/tyokyky-ja-tyotaitopassiprojekti-ja-sen.html

Kalajoen työttömät joutuvat luopumaan toimitiloistaan
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/10/kalajoen-tyottomat-joutuvat-luopumaan.html

Kalajoen kaikuja
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/10/kalajoen-kaikuja.html

Näin Kalajoella kilpailutetaan
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2008/12/nin-kalajoella-kilpailutetaan.html

Äänestystulos 20-15
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2008/12/nestystulos-20-15-valtuuston-1kokous.html

Miten tämä on mahdollista? Poliisi on jättänyt kaikki rikostutukintapyynnöt asioissa tutkimatta tekemättä edes tutkimattajättämispäätöstä. Kysymys on Ylivieskan poliisista Raimo Ollilasta ja Oulun poliisista Tapani Tasannosta sekä osaltaan myös Kalajoen poliisista Harri Rahkolasta.