tiistai 6. helmikuuta 2018

Kultainen ansiomerkki

Kalajoen kaupunki ilmoiti minulle myöntämästään Kultaisesta ansiomerkistä. Samalla se osoitti minkäverrran se arvostaa kyseistä Kultaista ansiomerkkiä.

From: Roiko Minna
Sent: Thursday, February 1, 2018 12:18 PM
To: Erkki Aho
Subject: Ansiomerkki

Hei 
Teille on myönnetty kultainen ansiomerkki pitkäaikaisesta Kalajoen kaupungin luottamushenkilönä toimimisesta. 
Ansiomerkki on noudettavissa kaupungintalolta hallintopalveluista.
Mikäli ette pääse noutamaan ansiomerkkiä, niin lähetämme sen teille 8.2.2018 jälkeen. 

Ystävällisesti 
Minna Roiko
toimistosihteeri 
Kalajoen kaupunki / hallintopalvelut 

Minä vastasin Kalajoen kaupunginvaltuustolle asiasta seuraavasti:

Kiitän tiedosta, mutta katson, etten voi ottaa vastaan mitään kultaista ansiomerkkiä Kalajoen kaupungilta, sillä olen toiminut pitkän ajan Kalajoen kunnallispolitiikassa ja olen ollut kuntavaaleissa yksi luotetuimmista kunnallispoliitikoista, mutta siitä huolimatta en ole saanut sellaista luottamusmiesasemaa kuin äänestäjien luottamus olisi edellyttänyt. Katso

Olen joutunut Kalajoen kunnan ja myöhemmin Kalajoen kaupungin lähes 40 vuotta kestäneen syrjinnän kohteeksi, koska olen puolustanut veronmaksajien etua. Tässä todistusaineisto:
Matkailukuume riivaa kuntia
 Törkeä petos ja poliisirikokset sekä muut rikosepäilyt

Jottei totuus unohtuisi

 Otan ensimmäisenä esimerkkinä Oulun hallinto-oikeuden toiminnan Sun Arena-asiassa.
Kalajoen keskustan piti torpata valtuutettu Erkki Ahon valtuustoaloite Sun Arena-hankkeella, koska Erkki Ahon valtuustoaloitetta ei voida poliittisista syistä viedä eteenpäin. Siksi hyvälle idealle piti keksi uusi isä, kalajokinen yrittäjä Juha Hannula. Hänen korkealentoisille ideoille löydettiin rahaa ja rahan avulla pyritään torpedoimaan Ahon valtuustoaloite. Seuraan mielenkiinnolla tilanteen kehittymistä.

Valtuustoaloitteideni eliminointi ei ole uusi asia Kalajoella. Tein 29.1.1998 valtuustoaloitteen urheilupainotteisesta lukiosta. Asia saatettiin tiedoksi valtuustolle, mutta asian johdosta ei ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin. Vuonna 2007 huomattiin, että lukiosta on tehtävä urheilupainotteinen lukio ja nyt siellä voi opiskella myös jääkiekkoa, lentopalloa, yleisurheilua ja hiihtoa.

Tein 29.1.1998 valtuustoaloitteen, jonka mukaan lämpökeskusten polttoaineeksi tulisi ottaa hake. Valtuustoaloite saatettiin vain tiedoksi valtuuteuille. Muutama vuosi myöhemmin valtuustoaloitteeni toteutettiin kuitenkin niin, ettei kukaan siihen kiinnittänyt huomiota.

Tein aloitteen aikanaan myös matkailutien alituksesta. Sekin aloite saatettiin vain tiedoksi ilman toimenpiteitä. Asia kuitenkin toteutettiin virkamiesideana muutamaa vuotta myöhemmin.
Otan toisena esimerkkinä lainvastaisen kaavan laadinnan
Piiri pieni pyörii – lainvastainen kaavan laadinta, josta syyttömät joutuvat kärsimään
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.fi/2013/12/piiri-pieni-pyorii-lainvastainen-kaavan.html

Otan kolmantena asiana sivistystoimenjohtajan virkavaalin Kalajoella

Sivistystoimen virkavaali Kalajoella 2002 - KHO kumosi päätöksen 
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.fi/2008/11/sivistystoimen-virkavaali-kalajoella.html

Otan neljäntenä asiana vt. ympäristötarkastajan syrjinnän

Vt. ympäristötarkastajan työsuhteen päättäminen on vielä KHO:n käsittelyssä. Tässä taustatietoja asialle:

Ympäristötarkastajan määräaikaisen työsuhteen päättäminen oudolla tavalla

Kalajoen kunnanvaltuusto on estänyt minulta oikeuden saamisen ja aiheuttanut minulle valtavat taloudelliset tappiot ja mittaamattomat henkiset kärsimykset. Kalajoen kunta on estänyt minua tuomasta esille valtuustonkokouksessa kärsimäni oikeudelliset vääryydet, vaikka Kalajoen kunnanvaltuusto itse pyysi minulta selvitystä. Tein Kalajoen kunnalle 1879-sivun selvityksen asiasta. Kysmyksessähän oli minun saama väärä tuomio, jonka sai aikaan esteellinen syyttäjä ja virkavelvollisuutensa laiminlyönyt poliisi.

Olen joutunut kärsimään neljä konkurssia ja lukuisia vääriä kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt omaisuuteni, luottotietoni ja maineeni on mustattu loppuiäksi. Olen ollut luottokelvottomana jo 24 vuotta ja yritystoimintani on estetty Suomen valtion ja Kalajoen kaupungin toimesta. Perheeni on rikottu ja minut on häädetty kodistani.

Kysymyksessä on PR-talojen konkurssivyyhti, jossa oli törkeä petos kauppasopimuksia tehtäessä, törkeä prosessipetos konkurssiasiassa. Lisäksi kaupanvahvistajaksi oli merkitty tuleva syyttäjä, joka ei ollut paikalla kun kauppasopimukset tehtiin eikä myöskään kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ollut paikalla. Kaikki minua koskevat oikeuksien päätöksestä on mitättömiä ja saatu aikaan rikosten avulla.
Katso

PR-talojen konkurssivyyhti 1

 PR-talojen konkurssivyyhti 2

PR-talojen konkurssivyyhti 3

 Nettikirja

Terve Juha!

 Suomi ei ole oikeusvaltio.

Katso

Kirottu salaisuus

 Kirotun salaisuuden takia Suomessa ei laillisuusvalvonta toimi ja valtakunnansyyttäjävirasto on korruption kotipesä.
VKSV on korruption kotipesä

Oikeusmurhien uhrit laitetaan erittäin tukalaan asemaan kidutusministeriön toimesta.
Kidutusministeriö

Koiviston konklaavi

 Valtiopetos on tosiasia

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

Tapahtumien taustat ja todistusaineistot

Totuudenpuhujalla ei ole ystävää:

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

oikeudenkäynti tietämättämme

 rikolliset konkurssit

rikoksia ei tutkita
 ahojahti

Tein eräänlaisena terapiatyönä Kalajoki-näyttelyn palveluksena kalajokisille ja Kalajoen kaupungille.

Kalajoki-näyttely Etappi-Kirppiksellä

Kalajoki-näyttely Tapion Tuvalla

Kalajoki-näyttelyn synty

 Kalajoki-näyttelylle ei löytynyt tilaa Kalajoen kaupungin uusista kulttuuritiloista.
Sain sivistyslautakunnan pöytäkirjan ja ihmettelen suuresti lautakunnan menettelyä. Minulta Kalajoki-näyttelyn organisoijalta ja omistajlta ei ole kysytty mitään mitä minä haluan. Lautakunta suuressa viisaudessaan on ryhtynyt toimimaan omin päin.

Kuntalaisaloite. Valmistuvat kulttuuritilat ja Kalajoki -näyttely 423/12.03.01/2017, 33/00.02.00/2017 SivLtk 21.11.2017 § 66 (Valmistelija: Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa) Erkki Aho on jättänyt kuntalaisaloitteen koskien kokoamansa Kalajoki-näyttelyn sijoittamista, täydentämistä, esittelyä sekä useita ehdotuksia toiminnoista jotka tulisi sijoittaa uusiin kulttuuritiloihin. Tällä hetkellä Kalajoki-näyttely on esillä Etappi-kirppiksellä jonka tilasta näyttelyn omistaja maksaa kuukausivuokraa 200 €/kk. Aloitteessa esitetään että kaupunki ottaisi vastuulleen tämänhetkiset vuokrakulut ja uusien kulttuuritilojen valmistuttua osoittaisi tiloista näyttelylle pysyvän si joi tus paikan.Valmistuviin kirjasto-kulttuuritiloihin on suunniteltu näyttelytilaa, joka toteutetaan kirjastotilojen yhteyteen. Tavoitteena on toteuttaa tiloissa vaihtuvia näyttely tä jolloin myös Kalajoki-näyttelylle voidaan tilasta varata näyttelyaikaa, mutta pysyvää sijoittamista tiloihin on vaikea järjestää. Vaikkakin Erkki Aho on tehnyt näyttelyn kokoamisessa ja rakentamisessa arvokkaan työn, kaupunki ei ole näyttelyn tilaaja, eikä näin ollen ole perusteltua osallistua näyttelystä aiheutuvien kulujen kuten tilavuokran maksamiseen. Samoin aloitteessa mainittujen Unto Jutilan esineistön siirtäminen uusiin kulttuuritiloihin pysyvästi on mahdotonta, mutta teemallisia väliaikaisia näyttelyitä kootessa aineistoa voidaan hyödyntää. Kulttuuri-ja vapaa-aikajohtaja Lautakunta merkitsee kuntalaisaloitteessa mainitut esitykset tiedoksi saaduiksi ja toteaa, ettei lautakunta pysty sitoutumaan aloitteessa esitettyihin kustannuksiin eikä tarjoamaan pysyviä näyttelytiloja.

Hyvinvointipalvelujohtaja: Sivistyslautakunta hyväksyy kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan esityksen.

Sivistyslautakunta: Kirsti Siljander esitti, että kaupunki maksaa tilavuokraa 1.1.2018 alkaen 100 euroa kuukaudessa kulttuuritilojen valmistumiseen,kuitenkin enintään elokuuhun 2018 saakka. Aija Tilvis kannatti esitystä. Arja Isokääntä esitti, että selvitetään, onko mahdollisuutta, että näyttely sijoitettaisiin esille kaupungin olemassa oleviin kiinteistöihin, esimerkiksi Seniorikeskus Mäntyrinteelle. Ritva Mäntymäki kannatti esitystä. Hyväksyttiin suoritettavaksi nimenhuutoäänestys. Ensin suoritettiin äänestys kahden hyvinvointipalvelujohtajan esityksestä poikkeavan esityksen välillä. Siljanderin esitystä (jaa) äänestivät Markku Pasanen, Aija Tilvis ja Kirsti Siljander, yhteensä 3. .Arja Isokäännän esitystä (ei) äänestivät Sami Mölsä, Ritva Mäntymäki, Jaana Siermala, Niko Siironen ja Arja Isokääntä, yhteensä 5. Arja Isokäännän esitys voitti äänin 5-3.

KALAJOEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Sivistyslautakunta § 66 21.11.2017
Seuraavaksi asetettiin vastakkain hyvinvointipalvelujohtajan esitys ja Arja Isokäännän esitys. Hyvinvointipalvelujohtajan esitys (jaa) sai 0 ääntä ja Arja Isokäännän (ei) esitystä äänestivät Markku Pasanen, Aija Tilvis ja Kirsti Siljander, Sami Mölsä, Ritva Mäntymäki, Jaana Siermala, Niko Siironen ja Arja Isokääntä, yhteensä 8. Hyväksyttiin äänin 8-0 Arja Isokäännän esitys. Sivistyslautakunta päätti, että selvitetään, onko mahdollisuutta, että näyttely sijoitettaisiin esille kaupungin olemassa oleviin kiinteistöihin, esimerkiksi Seniorikeskus Mäntyrinteelle.
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoite tun otteen oikeaksi todistaa:

Kalajoella 29.11.2017
Heli Huttunen hallintosihteeri Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu

Katson, että Kalajoen kaupungin virkahenkilöt ovat toimineet asiassa kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin tahdon mukaisesti.

Olen pahoillani siitä, että Ahon perhe on hajoamassa minun käsitykseni mukaan Suomen  valtion, Kalajoen kaupungin ja vävyni lottovoiton seurauksena. Nyt minä olen syyllinen kaikkeen

 Erkki Aho 05.02.2018
Tuntemattomassa paikassa