sunnuntai 30. elokuuta 2009

Matkailutiellä hurjasteltiinViime yönä (29-30.8.2009) hurjasteltiin matkailutiellä Kalajoen Hiekkasärkillä raviradan kohdalla kuvan osoittamin seurauksin.

keskiviikko 26. elokuuta 2009

Yhteisvaltuusto kokoontui – taustat ja tunnot


Kalajoen kaupunginvaltuuston ja Himangan kunnanvaltuuston ensimmäinen yhteinen kokous pidettiin 25.8.2009 Kalajoen valtuustosalissa klo 18.30. Näin alkoi kuntaliitoksen toteuttaminen. Ensimmäisessä kokouksessa valittiin suhteellisen vaalin lautakunta vuosille 2009-2012. On todennäköistä, että lautakunnalla ei tule olemaan kovinkaan paljon töitä. Kokouksen tärkein asia oli yhteisen valtuuston puheenjohtajiston valinta sekä kaupunginhallituksen valinta vuosille 2009-2012.

Sopiva valittiin – valtakunnan ääniharava syrjäytettiin

Kalajoen kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pekka Märsylä Himangalta. Valintaa oli edeltänyt melkoinen junttatyö ja vallan kähmintä. Ensin Kalajoen keskustan ryhmässä juntattiin asia ja sen jälkeen Himangan keskustan valtuustoryhmässä äänestettiin asiasta. Siellä ”blondi” ilmoitti, ettei vaalituloksella ole mitään merkitystä kun Kalajoen valtuuston puheenjohtajistoa valitaan. Ilmoitus sinänsä oli oikea, mutta monelle varsin yllättävä. Valtakunnan ääniharava ja 17,3 prosenttia eli 318 ääntä saanut entinen Himangan kunnanjohtaja Jorma Tikkanen oli saanut ryhmässä kahdeksan ääntä ja kalajokisten junttatyön tuloksena Himangan kuntavaaleissa 89 ääntä saanut Pekka Märsylä sai tässä äänestyksessä kahdeksan ääntä. Yhteisessä valtuustoryhmien palaverissa koko ryhmä juntattiin Märsylän taakse. Pekka Märsylä oli junttaporukan mielestä sopiva tehtävään. Menettely on aika häikäilemätöntä ja mielestäni keskustan ryhmää on nyt viety kuin pässiä narussa. Voidaan kysyä, onko keskustan valtuustoryhmän jäsenet nyt onnellisia. Minun mielestäni eivät, ainakaan positiivisessa mielessä.

Jorma Tikkasella entisenä Himangan kunnanjohtajana ja kuntavaalien valtakunnallisena ääniharavana olisi ollut erittäin paljon annettavaa Kalajoen kaupungille valtuuston puheenjohtaja. Hänen tietonsa ja taitonsa ovat ylivertaiset toisiin valtuutettuihin nähden. Hänen kontaktiverkkonsa ja suhdetoimintakykynsä on ylivertainen muihin valtuutettuihin nähden. Hänellä oli äänestäjien eli kuntalaisten valtakunnan suurin luottamus. Hänet kuitenkin piti siirtää sivuun, koska hänet ehkä koettiin liian vaaralliseksi Kalajoen valtaeliitille. Mielestäni menettely oli todella häikäilemätöntä valtapolitiikkaa.

Erikoisuutena valtuuston puheenjohtajiston valinnassa oli se, että valtuustolle valittiin kolme varapuheenjohtajaa. Näin oli meneteltävä jotta kaupunginhallituksesta saadaan sopiva. Ensimmäiseksi valtuuston varapuheenjohtajaksi valittiin keskustan Kaarlo Isokääntä, toiseksi varapuheenjohtajaksi kokoomuksen Tomi Reinikainen ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Pro Kalajoen Erkki Aho.

Ketkä suunnittelivat ja toteuttivat operaation. Näyttää siltä, että kysymyksessä on keskustan valtuustoryhmän johtoporukka Raili Myllylän johdolla. Keskusta oli valinnut uuden yhteisen keskustaryhmän puheenjohtajaksi Jouni Jyringin vävyn Miika Heikkilän. Jouni Jyrinki syrjäytettiin aikanaan Kalajoen valtuuston puheenjohtajan tehtävistä luottamuspulan vuoksi. Näyttää siltä, että Jouni Jyrinki on tehnyt paluun parrasvaloihin ja työn tulos näkyy. Minun mielestäni ikävällä tavalla.

Kaupunginhallitukseen kahdeksan paikkaa keskustalle

Kalajoen kaupunginhallitukseen valittiin 12 jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin Raili Myllylä ja hänen varaedustajakseen Jouni Jyrinki. Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Jorma Tikkanen ja keskustaa edustaviksi jäseniksi Kullervo Niemelä Rautiosta, Anu Prittinen Pohjankylältä, Mikko Rahja Rahjasta, Juhani Latukka Pohjankylältä, Eeva-Liisa Heikkilä Himangalta ja Kimmo Mäkelä Himangalta. Vasemmistoliitosta valittiin Sirkka Alho-Konu Kalajoelta ja Juha Tuliniemi Himangalta, kokoomusta edustaa Hanna Saari Etelänkylältä ja Pro Kalajoen edustaja on Jorma Untinen.

Kuntavaalien yhteenlaskettu tulos on seuraava:

Äänimäärät ja prosentuaalinen osuus
Keskusta 3582 ääntä 54,6 % äänistä
Kokoomus 869 ääntä 13,2 % äänistä
Pro Kalajoki 699 ääntä 10,6 % äänistä
Vasemmistoliitto 692 ääntä 10,6 % äänistä
SDP 333 ääntä 5,1 % äänistä
Kristilliset 250 ääntä 3,8 % äänistä
Vihreät 140 ääntä 2,1 % äänistä

Vaalituloksen mukaan keskustalle olisi kuulunut vain kuusi paikkaa ja kun heille tuli sekä puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus niin heille olisi pitänyt riittää viisi paikkaa. Keskusta tarvitsi hallitukseen sopivia jäseniä niin paljon ettei ollut pelkoa siitä, että mahdollisessa äänestyksessä voisi tulla tappio. Nyt valtaa on kähmitty kahdeksan paikan verran ja muille jäi vain neljä paikkaa. Mielestäni kysymys on törkeästä vaalituloksen vääristämisestä ja häikäilemättömästä vallanvarastamisesta.

Äärettömän vaikea hyväksyä

Minulle tämä häikäilemätön keskustan vallan varastaminen oli äärettömän vaikea hyväksyä. Olin varautunut siihen, että esitän keskustan Jorma Tikkasta valtuuston puheenjohtajaksi. Jos olisin näin tehnyt niin olisin vaarantanut oman valintani kaupunginvaltuuston kolmanneksi puheenjohtajaksi. Siksi jouduin toimimaan vastoin omantuntoni ääntä eli sitä minkä koin oikeaksi.

Äärettömän vaikea minun oli hyväksyä Raili Myllylää Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi. Olin kirjoittanut jo eriävän mielipiteeni valmiiksi asiaan, mutta en jättänyt sitä jotta yhteisen uuden kaupunginvaltuuston alkutaival näyttäsi sileältä ja kiiltoiselta.

Minä en ole voinut hyväksyä ympäristötarkastaja Riku Halmeenpään työsuhteen päättämistä. Minun oikeustajuni mukaan kysymys on kiistatta syrjinnästä, koska Riku Halmeenpäätä ei haluttu ko. tehtävään tiettyjen piirien toimesta eli samojen tahojen toimesta jotka nyt organisoivat uuden valtuuston vallan jaon. Katso koko prosessi osoitteesta

oikaisuvaatimuksista äänestystulos
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/08/oikaisuvaatimuksista-aanestystulos.html

Rikoslain 11 luvun 9 §:n mukaan syrjintä määritellään näin: Syrjintä Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaanrodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Jokainen voi itse muodostaa käsityksen siitä onko kysymyksessä syrjintärikos. Lisäksi laki sanoo
Rikoslain 40 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Avoimena, rehellisenä, lainkuuliaisena ja oikeudenmukaisena ihmisenä olen joutunut
kärsimään niin valtion kuin kunnankin rikollisesta toiminnasta. Minut on syyttömästi leimattu rikolliseksi ja minulta on estetty oikeudensaanti ja tosiasioiden esilletuonti niin oikeussaleissa kuin Kalajoen valtuustossa.

DVD-dokumentti Youtubessa todistaa suullisen selvityksen ja asiakirjanäytöin asiat.
Katsohttp://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Erikoinen isänpäivä - tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/search?updated-max=2008-11-26T09%3A52%3A00%2B02%3A00&max-results=7

Avaintodistajan lausunto – Sulo Heiskarin oudot kaupanvahvistukset
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=85
Rienstrat paljastuivat rahanpesijöiksi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/rienstrat-paljastuivat-rahanpesijiksi.html

Syyttäjän esteellisyys ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Korkeimman oikeuden päätös syyttäjän esteellisyydestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/korkeimman-oikeuden-paatos-syyttajan.html

Minulta on estetty tosiasioiden esille tuonti Kalajoen valtuustossa Raili Myllylän toimesta, vaikka valtuusto itse pyysi asioista selvitystä minulta.
”Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella”
Ylivieskan käräjäoikeuden päätöksen 28.11.2005 perusteella Kalajoen Keskusta päätti kantaa kortensa kekoon Erkki Ahon maineen mustamaalaamisessa. Keskeisessä roolissa tässä asiassa oli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Raili Myllylä sekä Kalajoen kunnan hallintojohtaja Pekka Ollila. Kalajoen kaupunginhallitukseen tuotiin kiireellisenä asiana 12.12.2005 § 343 ohi esityslistan nimikkeellä ”Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella”.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto käy asiasta periaatekeskustelun ja päättää mahdollisista toimenpiteistä.Kaupunginvaltuusto päätti 20.12.2005 § 143, että asiassa suoritetaan hallintomenettelylain mukainen kuuleminen riittävässä ajassa.
Pro Kalajoen ryhmä esitti, että odotetaan oikeuden lainvoimaista päätöstä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Äänestyksessä valtuutettu Aila Siirilän ehdotus voitti äänin 29-6.

Ahon selvitys valtuutetuille
Vetosin hallintolain 34 §:n, jonka mukaan asianosaiselle on varattava tilaisuus ennen asian ratkaisemista lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Esitin myös vaatimuksen hallintolain 37 §:n mukaisesta suullisesta selvityksestä asiassa. Vaadin myös hallintolain 40 §:n mukaista todistajien käyttöä asiassa.

Tein 1879 sivun suuruisen selvityksen asioista todistusaineistoineen. Lisäksi mukana oli kaksi kirjaa todistusaineistona, joista toinen kirja oli 530 sivun kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa.Paljastin selvityksessäni PR-talojen konkurssivyyhden rikokset, Suomen Naturan laittomuudet ja rikokset sekä Kalajoen matkailun laittomuudet ja rikokset. Kaikki nämä tarkkoine todistusaineistoineen.Myös oikeudenkäynnistäni oli selvitys, sekä todistusaineistot oikeudenkäynnin laittomuuksista.

Todistuksena oli myös kahden sydäntautilääkärin lausunnot tilastani oikeudenkäynnin aikana. Toinen lääkäri lausui näin: ”Sinun pitää tulla vastaanotolle ja sitten katsomme tilannetta. Varmasti on mahdollisuuksia tehostaa verenpainelääkitystä. 258/142 on vaarallinen tilanne. Hyvä, ettei toistuisi”.Toinen lääkäri lausui näin: “Of course, this situation was dangerous. Your medicine was weak. Ask a doctor to prescribe for you a new medicine: “diltiasem” 90 mg x times during the day or 1 time in day. This is a good medisine, works longer. Write me”.

Selvitystä ei annettu valtuutetuille eikä tiedotusvälineille. Kaupunginhallituksen jäsenille ei jaettu selvitystä lainkaan. Selvitystäni ei jaettu myöskään valtuutetuille. Selvitystäni ei laitettu liitteeksi mihinkään kaupunginhallituksen pöytäkirjaan, eikä mihinkään valtuuston kokouksen pöytäkirjaan. Selvityksestä haluttiin vaieta tyystin, vaikka se on virallinen ja julkinen asiakirja. Se paljastaa lukuisia rikoksia ja rikoksentekijöitä.Kaupunginvaltuustolle en saanut esittää selvitystäni lainkaan. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä esti asian valtuustokäsittelyn. Minulle varattiin valtuustonkokouksen ulkopuolelle muutaman minuutin puheenvuoro asiassa.

Valtuuston puheenjohtajalla ei ole oikeutta rajata asian käsittelyä valtuuston kokouksen ulkopuolelle, eikä rajoittaa valtuutetun puheoikeutta. En hyväksynyt menettelyä. Katsoin, että valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä ylitti toimivaltuutensa, kun hän esti asian valtuustokäsittelyn sekä todistusaineistoni jakamisen valtuutetuille. Asian käsittely täyttää mielestäni törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkistön. Lisäksi valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylää sekä Kalajoen kaupungin hallintojohtajaa Pekka Ollilaa on syytä epäillä rikollisten suojelusta ja rikosten peittelystä. Raili Myllylän kannalta arkaluontoisin asia lienee ollut syrjintärikoksien paljastukset sekä kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin toimien julkistaminen.Tein valituksen kohtelustani Oulun hallinto-oikeudelle, joka suojeli rikolliseksi epäiltävien toimintaa ja syyllistyi samalla rikosten peittelyyn ja rikollisten suojeluun. Asian esittelijänä Oulun hallinto-oikeudessa oli nettipäiväkirjassani usein mainittu Kaarina Kemppainen.

Syrjinnän kohteena lähes 30 vuotta

Kalajoen kunnan monopoli ärsyttää
Kylpylä rakennetaan

Hotelliasiaa ajettiin kuin käärmettä pyssyyn
Starttiraha katkaistiin kostona – maineen mustaaminen

Kalajoen työvoimatoimiston "laho" päätös
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/kalajoen-tyvoimatoimiston-laho-pts.html

Tarkoitushakuinen oikeudenkäynti - Tapio Laholan vai Erkki Ahon kunnia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/tarkoitushakuinen-oikeudenkynti-tapio.html
Lestadiolainen värisuora
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/lestadiolainen-varisuora.html

Julkinen selvityspyyntö maaherra Siuruaiselle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/julkinen-selvityspyynt-maaherra-eino.html

Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissaYlivieskan poliisille Raimo Ollilalle Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänut tutkintapyyntöä 23.3.1997.Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen.Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen.

Kalskeen suojelupäätös
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/apulaisvaltakunnansyyttj-kalskeen-pts.html


15 luku 11 § (24.7.1998/563)Rikoksentekijän suojeleminen Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä´
1) surmaa tai orjuuttaa toisen, käy hänellä kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, myymällä tai vuokraamalla taikka kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai muulla tavoin,
2) karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä,
3) vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden perustavaa laatua olevien määräysten vastaisesti taikka aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen,
4) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa tai
5) harjoittaa rotuerottelua taikka vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella taikka niihin rinnastettavilla muilla perusteilla,on tuomittava rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi.Yritys on rangaistava.
4 § (11.4.2008/212)Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa"alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisestija rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.Yritys on rangaistava.

torstai 20. elokuuta 2009

Kalajoella tapahtuu 21.8 – 6.9.2009

Hiekkasärkät Soi tapahtuma

Kalajokiseudun Harmonikkakerho järjestää jo 5. kertaa peräkkäin Hiekkasärkät Soi tapahtuman.
Ohjelma:

pe 21.8. klo 16-19 Ilmoittautuminen ja kahvit kylpylä SaniFanissa; yhteissoitot
klo 18 Soittokurssilaisten kokoontuminen SaniFanissa
klo 19-21 Pihasoitot Hiekkasärkillä
klo 21-01 Harmonikka- ja pelimannitanssit hotelli Rantakallassa

la 22.8. klo 10-16 Soittokurssit SaniFanissa
klo 11-13 Pihasoitot Kalajoen keskustassa ja Hiekkasärkillä
klo 16-18 Iltapäiväjamit MeriBistrossa
klo 19-21 Yhteislaulut ja –soitot Top Camping Hiekkasärkät –leirintäalueella
klo 21-23 Yhteislaulut ja –soitot Lokkilinnassa

su 23.8. klo 10 Kalajoen kirkossa; muusikot mukana jumalanpalveluksessa
klo 10-12 Soittokurssit jatkuvat SaniFanissa
klo 13.30 Juhlakonsertti Hotelli Sanin Aalto-salissa (kesto noin 2 tuntia)


PE 21.8. Merisärkkä tangokuningas Amadeus Lundberg
PE 21.8. Ravintola Dyyni DJ. Mikko P

LA 22.8. Nuorten aikuisten tapahtuma Kristillisellä kansanopistolla
http://www.kkro.fi/kurssit/tulevaa/kurssitiedot/natapahtuma.html

LA 22.8. Jääkiekon harjoituspelejä
klo 13.30 C94 JHT - KKP (Kiiminki)
klo 16.30 JHT B - Ahmat B, harjoitusottelu
Merisärkällä Teemu Harjukari & Taivaanrannanmaalarit sekä EXODUS
Ravintola Dyynissä DJ. Mikko P ja DJ Tomi
Rantakallassa Tanssiorkesteri Atlantic

SU 23.8. klo 12.00 JM-Kalajoki, Isokallion autourheilualue
SU 23.8. Jääkiekon harjoituspelejä
klo 13.00 D1 JHT - Kärpät, harjoitusottelu
klo 15.00 JHT 95 - Kärpät 95
klo 16.50 JHT D97 - Hermes 97
Ravintola Dyynissä Summer Dance karaoke by Dj Mikko P

TI 25.8. klo 18.30 Kalajoki - Himanka yhteisvaltuuston kokous

KE-PE 26.28.8. Purjelautailun Rankingosakilpailu. Luokat; Formula Funboard & RaceBoard. Järjestää Kallan Purjehtijat
Ravintola Dyynissä Summer Dance karaoke by Mikko P
Rantakallassa naisten tanssit

TO 27.8. klo 22.00 Hiihtomaja Kalajokilaakson yörastit
Rantakallassa karaoketanssit

PE-SU 28.-30. 8. klo 9.00 Kansalliset Hyppää Venetsialaisiin esteratsastuskilpailut Raviradalla http://www.rannikonratsastajat.com/

PE-SU 28-30.8. Kalajoen kristillinen kansanopisto Naisten viikonloppu Heinäkalliolla
http://www.kkro.fi/kurssit/tulevaa/kurssitiedot/naistenviikonloppu_heinakallio.html

PE 28.8. klo 16.30 jääkiekon harjoitusottelu JHT-Hermes
PE 28.08 Merisärkällä MAMBA sekä Swingers
Ravintola Dyynissä Skandinavian Hunks ja DJ Mikko P
Rantakallassa Ricky J & Tropical

LA 29.8. klo 11.00 Merenojan urheilukenttä Vattenfall seura-cup, Mega-sarjan finaali
Finaalin lajit:
T/P11: 60 m, 1000 m, pituus, kuulaT/P13: 60 m aj, 1000 m, korkeus, moukariT/P15: 100 m, 2000 m, seiväs, keihäsN/M17: 1500 m, 3-loikka, kuulaSukkulaviesti 16 x 60 m.
Seuracupin finaaliin selviää 15 seurajoukkuetta jokaisessa sarjassa. Finaalissa kilpailee lähes 500 urheilijaa.


LA 29.8. klo 14.00 Lasten venetsialaiset, Teatteri Willi Lakeus http://www.willilakeus.fi/
LA 29.8. klo 14.00 Saappaanheittokilpailu, Ravintola Dyyni
La 29.8. IV-sarjan jalkapallo-ottelu K-Pallo - GBK II
LA 29.8. Merisärkällä Tony Montana sekä 2009 Tangokuninkaallinen II. Kaija Lustila yhtyeineen
Ravintola Dyynissä DJ. Mikko P ja DJ Junkle
Rantakallassa Ricky j & Tropical

Su 30.8. kl0 19.00 Pohjankylän koulu Vancouverin kanadansuomalaisten vierailukonsertti, Kanadan Länsirannikon Korsukuoro on perustettu vuonna 1998. Nyt Korsukuoro saapuu Suomeen viidennelle kertueelleen. Konsertit ovat kunnianosoituksia kaikille Suomen veteraaneille, joita he toivovatkin näkevän kovasti konserteissa. Kuoron perustaja ja johtaja, rovasti Jukka Joensuu on syntyisin Himangalta. Esiintyjiä kuorossa on kymmenen ja laulut lauletaan suomeksi. Konsertissa lauletaan lähinnä sota-ajan lauluja kunnianosoituksena sotiemme veteraaneille ja kaikille niille suomalaisille, jotka ovat kokeneet ja kestäneet sotiemme ajan.
Ravintola Dyynissä Summer Dance karaoke by Wesku

KE 2.9. Rantakallassa naistentansseissa Juha Niemi & Soittorasia
TO 3.9. klo 18.30 Jääkiekon harjoitusottelu JHT – Jeppis
TO 3.9. klo 18.00 Torstairastit Pahkalassa
PE 4.9.klo 18.00 Vasankarin nuorisoseura 44. Sonnikallion lenkki
PE 4.9. Rantakallassa Kultakurkku karaokekisan alkukarsinta
LA 5.9. Merisärkällä Unelmavävyt

keskiviikko 19. elokuuta 2009

Oikaisuvaatimuksista äänestystulos

Kalajoen kaupunginhallitus käsitteli 10.8.2009 kokouksessaan ympäristötarkastajan virkajärjestelyjä ja ympäristösihteerin tehtävien hoitamista (§ 205). Kaupunginhallitus käsitteli asiaa aikaisemmin 9.6.2009 § 180. Silloin asia esiteltiin niin, että ympäristötarkastaja Riina Maari Mäkelälle on myönnetty hoitovapaata 1.8.2006, jonka jälkeen vapaa on jatkunut useissa jaksoissa äitiys/vanhempainloma/hoitovapaana. Viimeinen jakso päättyy 31.5.2009. Asianomaisella henkilöllä on lomaoikeutta 36 päivää ja hänen lomansa on vahvistettu ajalle 1.6.-21.7.2009. Hänelle myönnettäneen palkatonta hoitovapaata 22.7.-6.8.2009 väliselle ajalle. Henkilö on anonut ajalle 7.8.-8.12.2009 äitiyslomaa ja vanhempainlomaa ajalle 9.12.2009-19.6.2010.
Riku Halmeenpää on hoitanut viransijaisuutta 10.3.2008 alkaen ja viransijaisuus päättyy 31.5.2009.

Teknisen johtajan Erkki Hirsimäen esityksestä Kalajoen kaupunginhallitus päätti. että
Ympäristötarkastajan kesäloman ja tulevien lakisääteisten vapaiden ajaksi ei palkata viransijaista.
Rakennustarkastaja Osmo Heikkala nimetään suostumuksensa mukaisesti toistaiseksi hoitamaan ympäristösihteerin virkavastuullisia tehtäviä ja hänen varalleen suostumuksensa mukaisesti rakennustarkastaja
Matti Heikkilä
Rakennustarkastaja oikeutetaan ostamaan asiantuntijapalveluita Oy Ecospec Ltd:ltä toistaiseksi
Sopimus Oy Ecospec Ltd:n kanssa hyväksytään.


Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. Keskustelun kuluessa Jorma Untinen esitti, että asia jätetään pöydälle.

Oikaisuvaatimuksia asiasta

Kalajoen kaupunginhallitus käsitteli asiaa 30.6.2009 § 199. Asiasta olivat jättäneet oikaisuvaatimuksen Hanna Halmeenpää, Vuokko Saari, Mari Niemelä, Kari Untinen ja Markku Männistö sekä toisen oikaisuvaatimuksen yrittäjä Marko Sievinen.
Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin esityksestä kaupunginhallitus päätti panna päätöksen väliaikaisesti täytäntöön siihen saakka kunnes päätös on lainvoimaisesti ratkaistu.

Oikaisuvaatimusten uusi käsittely

Hanna Halmeenpää, Vuokko Saari, Mari Niemelä, Kari Untinen ja Markku Männistö olivat tehneet oikaisuvaatimuksen asiassa 22.6.2009.

Oikaisuvaatimus

Kalajoen kaupungin hallintosäännön (27.9.2005 § 111) 28 §:n mukaan toimivalta virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää kaupunginhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä taikka muussa johtosäännössä muuta määrätty.
Hallintosäännön 1 §:n mukaan hallintosäännön ohella kaupungin toimitaan ohjataan johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena.
Toimivalta ympäristösuojeluviranomaiselle kuuluvassa tehtävässä kuuluu Kalajoen ympäristölautakunnan johtosäännön (23.2.2009 § 52) mukaan ympäristölautakunnalle. Oikeus siirtää ympäristölautakunnalle kuuluvaa toimivaltaa kuuluu johtosäännön mukaan ympäristölautakunnalle.
Voimassa olevan ympäristölautakunnan delegointipäätöksen mukaan toimivaltaa ympäristönsuojeluasioissa on siirretty ympäristötarkastajalla, Ympäristötarkastajan ollessa vuosilomalla tai virkavapaalla ja viransijaisen puuttuessa, ei Kalajoen kaupungissa ole ympäristölautakunnan delegointipäätöksen tarkoittamaa virkamiestä.
Kalajoen kaupunginhallitus on ylittänyt toimivaltansa nimittäessään rakennustarkastaja Osmo Heikkalan hoitamaan ympäristösihteerin virkavastuullisia tehtäviä ja hänen varalleen rakennustarkastaja Matti Heikkilän. Kaupunginhallitus ei myöskään voi käyttää otto-oikeutta asiassa, ellei toimivaltainen toimielin (ympäristölautakunta) ole ensin tehnyt asiassa päätöstä.
Toimivallan ylityksen lisäksi kaupunginhallituksen päätös 9.6.2009 § 180 on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska ympäristölautakunnalle ei ole varattu tilaisuutta tulla kuulluksi ympäristösuojeluhallintolain 10 § mukaisesti.
Lisäksi viranhaltijalla, jolle siirretään kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle kuuluvaa toimivaltaa, tulle olla tehtävien edellyttämä pätevyys (L kuntien ymp.suojelun hallinnosta 1986/64 7 §). Rakennustarkastaja Osmo Heikkalan pätevyyttä toimia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ei ole kaupunginhallituksen päätöksessä perustellusti osoitettu.
Asiantuntijapalvelun ostoa Oy Ecospec Ltd:ltä ei ole hankintalain mukaisesti kilpailutettu, kun hankinnan ennakoitavissa oleva kustannus on yli 15 000 euroa (2007/348 15 §). Tätä ei voi Kalajoen ympäristövalvonnan tehtävien hoidon tapauksessa perustella kiireellä, koska kiire ei johdu hankintayksiköstä.

Marko Sieväsen oikaisuvaatimus

Yrittäjä Marko Sievänen toteaa oikaisuvaatimuksessaan seuraavaa:
Hankintalain (JulkHankL 1 ja 15 §) mukaan kunnan on kilpailutettava palveluhankinta, jos hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on 15 000 euroa tai enemmän. Hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa (JulkHankL 17 §) joka tässä tapauksessa Kalajoen kaupungin ja Oy Ecospec Ltd välillä solmitun sopimuksen perusteella olisi 52 vko x 12h/vko x 40 euroa/tunti= 24 960 euroa (tarkemmin arvon laskemisesta JulkHankL 17-19 §). Hankintaa ei saa jakaa eriin, osiin tai laskea poikkeuksellisin menetelmin hankintalain säännösten soveltamisen välttämiseksi (JulkHankL 20§).

Hankinlain mukainen suorahankinta (JulkHankL 5 §) ilman kilpailuttamista voisi tulla kyseeseen lähinnä hankintalain 67 ja27 pykälien perusteella, jolloin ehtona olisi, että sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi. Toisin sanoen, molempien ehtojen tulisi toteutua: 1) sopimuksen tekeminen tulisi olla välttämätöntä ja 2) hankintalaissa säädettyjen määräaikojen muodostamisen hankintayksiköistä riippumattomista, ennalta arvaamattomista syistä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi mahdotonta.

Ehto yksi ei ole toteutunut, koska vaihtoehtoisena mahdollisuutena on teknisen johtajan tekemän esityksen mukaan, vieläpä säästötavoite huomioon ottaen, ollut esimerkiksi ympäristösihteerin tehtävän hoitaminen palkkaamalla ympäristöntarkastajan virkaan puoliaikainen henkilö. Ehdon kaksi suhteen tilanne on sama, koska ympäristönsihteerin viimeisimmän virkavapaan päättymisajankohta ja sen jälkeen käytettävissä olevat, ja myös vahvistetut, lomaoikeudet eivät mitenkään ole voineet olla ennakolta arvaamattomia äärimmäisen kiireen aiheuttaneita syitä, koska esimerkiksi KVTESin mukaan äitiys- ja vanhempainvapaasta sekä hoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa.

Teknisen johtajan esitys kaupunginhallitukselle

Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 4 §:n mukaan ympäristönsuojelun yleissuunnittelua johtaa kaupunginhallitus. Järjestely koski puhtaasti organisointia eikä ympäristönsuojelua. Näin ollen kaupunginhallitus voi perustellusti päättää organisoinnista ilman, että ympäristölautakunta olisi ottanut asiaan kantaa.

Kuntalain 44 § mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Näitä virkavastuullisia tehtäviä hoitamaan kaupunginhallitus nimesi rakennustarkastaja Osmo Heikkalan. Kysymys hänen pätevyydestään hoitaa ympäristönsihteerin virkavastuullisia tehtäviä on yksiselitteinen. Hänellä on virka ja hän siis toimii virkavastuulla.

Kaupunginhallituksen päätös koskee periaatteessa koko sitä aikaa, jona vakinainen viranhaltija on poissa viranhoidosta eli 19.6.2010 saakka. Päätökseen sisältyi ajatus, että asiaa tarkastellaan uudestaan kuluvan vuoden lopulla niiden kokemusten perusteella, joita kokeiluaikana saadaan. Kaupunginhallitus päättikin nimenomaisesti, että puolen vuoden kuluttua laaditaan seurantaselvitys asiasta. Seurantaselvitys valmistuu siis ajalta 1.6.-30.11.2009.

Vakinaisen viranhaltijan ”viralliseksi tulkittava” ilmoitus on tullut sähköpostilla vasta 12.5.2009. Ennen tätä sellaiset toimenpiteet kuin ulkopuolisen palvelun kilpailuttaminen ei luonnollisestikaan ollut mahdollista. Lopulta todettiin, että kilpailutukseen ei asiassa ole enää aikaa.

Tekninen johtaja esitti, että edellä mainitut seikat huomioon ottaen kaupunginhallitus katsoo, että väliaikaisen ulkoisen palvelun ostamisen kilpailuttaminen ei ole ollut tarpeellista eikä käytännössä kaupunginhallitukisesta johtumattomasta syystä mahdollistakaan. Kaupunginhallitus hylkää molemmat oikaisuvaatimukset perusteettomina. Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari esitti, että kaupunginhallitus hyväksyy teknisen johtajan esityksen.
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen äänin 7-2.

Erkin kommentit asiaan: Entisenä ympäristölautakunnan puheenjohtajana ja nykyisenä valtuuston varapuheenjohtajan olen ehkä Kalajoen päättäjistä paras asiantuntija asiassa. Katson, että Kalajoen kaupunginhallituksen menettely on väärä, koska

1. Menettelyä ei voida perustella säästösyillä, koska elinkeinojohtaja on 26.6.2009 päätöksellään nro 97 valinnut Kalajoen kaupungin yritysneuvojaksi Mirja Mustosen. Yritysneuvoja ei ole Kalajoen kaupungille välttämätön virkamies tällaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa ympäristötarkastajan palveluista joudutaan luopumaan. Määräaikaisen ympäristötarkastajan työsuhteen päättämisessä ei siis ole kysymys säästöistä. Teknisen johtajan Erkki Hirsimäen laskelmat säästöistä oli täyttä päättäjien sumutusta eli harhaanjohtamista, koska laskelmissa oli verrattu vääriä asioita.

2. Teknisen johtajan käsitys siitä, että kun on olemassa virka, niin virkaa hoitava henkilö toimii virkavastuulla ja virkavastuullisia tehtäviä hoitamaan voidaan nimetä kuka tahansa virkamies, on varmasti väärä. Virka edellyttää myös pätevyyttä hoitaa virkaa virkavastuulla. Hirsimäen logiikan mukaan ympäristötarkastajan tehtäviin voidaan nimetä vaikka siivoja, jos hän on virkasuhteessa Kalajoen kaupunkiin.

3. Tekninen johtaja johtaa kaupunginhallitusta harhaan ilmoittamalla, että vakinaisen viranhaltijan ”viralliseksi tulkittava” ilmoitus on tullut sähköpostilla vasta 12.5.2009. Tämä ei pidä paikkaansa vaan vakinainen viranhaltija on ilmoittanut asiasta Kalajoen kaupungille jo aikaisemmin eli lain edellyttämässä ajassa eli helmikuussa.
Vakinainen viranhaltija ”pakotettiin” ottamaan lomaa 1.6.-21.7.2009 jotta va. ympäristöntarkastaja Riku Halmeenpään työsuhteen päättäminen näyttäisi lailliselta toimenpiteeltä.

4. Teknisen johtajan Erkki Hirsimäen ilmoitus siitä, ettei ulkopuolisen palvelun kilpailuttaminen ollut mahdollista, koska viranhaltijan ”viralliseksi tulkittava” ilmoitus tuli vasta 12.5. on täyttä valetta. Ympäristötarkastajan äitiysloman sijaisuuden jatkaminen oli tiedossa Kalajoen kaupungilla jo helmikuussa 2009. Silloin asia ei ollut esillä, koska ei ollut tarvetta lopettaa va. ympäristötarkastaja Riku Halmeenpään työsopimusta, koska Riku Halmeenpää hoiti tehtävänsä moitteettomasti ja kiitettävästi.
Lisäksi tulevien kuntaliitosten johdosta on erittäin tärkeää, että Kalajoen kaupungilla on oma ammattitaitoinen virkavastuulla toimiva ympäristötarakstaja, jonka palveluja voidaan käyttää myös ympäristökunnissa ennen kuntaliitoksia. Kysymys on myös Kalajoen imagosta ympäristöasioiden hoitajana.

5. Va. ympäristötarkastajan työsuhteen määräaikaisessa katkaisemisessa on kiistatta kysymys syrjinnästä. Syrjinnän takana ovat kaupunginjohtaja Jukka Puoskari ja keskustan MTK-lainen siipi hännystelijöineen. Käytännön toteutuksen asiassa on joutunut tekemään kaupungin tekninen johtaja, kaupunginjohtajan juoksupoika Erkki Hirsimäki. Rakennustarkastajien Osmo Heikkalan ja Matti Heikkilän kirjallista suostumusta asioiden järjestelyille ei ole olemassa, vaan heidät on painostettu ottamaan tehtävät vastaan. Kilpailutus olisi tullut suorittaa lain mukaisesti.

6. Kaupunginhallituksessa asia meni läpi sen takia, että monelle kaupunginhallituksen jäsenelle on tärkeämpää olla kultapossukerhon jäsen kuin se, että tehdään oikeita ja lainmukaisia päätöksiä. Osa kaupunginhallituksen jäsenistä on uusia ja kokemattomia, jotka katsovat, että on parempi olla kuuliainen valtaapitäville, jotta uraputki ei katkea. Siksi laittomuudenkin voi hyväksyä, vaikka olisi poliisi ammatiltaan. Vanhemmat kaupunginhallituksen jäsenet ovat jo siinä pisteessä, etteivät he erota väärää oikeasta, koska eivät ole sitä tehneet aikaisemminkaan. Surullista, mutta totta.

On todennäköistä, että asian seuraava käsittelyvaihe tapahtuu Oulun hallinto-oikeudessa ja eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa.

Katso aikaisemmat jutut:

Ympäristötarkastajan määräaikaisen työsuhteen päättäminen oudolla tavalla
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/05/ymparistotarkastajan-maaraaikaisen.html

Ympäristölautakunnan puheenjohtajan lausunto
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/06/ymparistolautakunnan-puheenjohtajan.html

Oikaisupyyntö ja kyselytunti
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/07/oikaisupyynto-ja-kyselytunti.html

maanantai 17. elokuuta 2009

Pahuuden voimat ja vallanvarkaat


Jorma TikkanenSuomen todellinen ääniharava viime kunnallisvaaleissa oli himankalainen 69-vuotias Jorma Tikkanen (kesk). Hän sai eniten ääniä suhteessa kunnan äänimäärään. Entinen kunnanjohtaja, sosionomi Tikkanen sai Himangan äänistä lähes joka viidennen eli 17,30 prosenttia. Yksittäisiä ääniä kertyi hänelle 318. Himangalla hyväksyttiin 1 839 ääntä. Tikkasen vetoavulla keskusta sai Himangalla yhden lisäpaikan ja kokoomus menetti ainoan paikkansa. Keskustalaisista toiseksi eniten ääniä sai Riitta A. Tilus (103). Pitkälti Tikkasen "vetoapuna" keskusta sai Himangalla yhden lisäpaikan ja kokoomus menetti ainokaisen. Keskustan suhteellinen osuus annetuista äänistä lisääntyi kunnassa 2,1 prosenttiyksikköä. Ehdokaskohtaiset tulokset Himangalla selviävät seuraavista linkistäKuntavaalien tulos Kalajoella

http://192.49.229.35/K2008/s/tulos/kutulos_kalajoki.html

Vaalitulosten perustella on selvää, että uuden valtuuston puheenjohtajan nimi on Jorma Tikkanen. Vaalituloksen lisäksi Jorma Tikkasen etuna on se, että hänellä on ylivoimaisesti paras ammattitaito tehtävään ja lisäksi hän tuntee Himangan kunnan asiat entisenä pitkäaikaisena Himangan kunnanjohtajana kaikkein parhaiten nykyisistä valtuuston jäsenistä. On järkyttävää toimintaa yrittää syrjäyttää tällainen ammattitaito ja yhteisen kunnan etu valtuuston puheenjohtajavalinnoissa. Kysymys on todella moraalittomasta, häpeämättömästä ja häikäilemättömästä vallankäytöstä. Syrjäyttämishankkeet antavat todella huonon esimaun yhteisen uuden kunnan toiminnalle.

Pahuuden voimat

Kalajoen kaupungin ja Himangan kunnan yhdistyessä 1.1.2010 uuden valtuuston jäsenmääräksi tulee 56 valtuutettua siirtymäaikana 2010-2012. Yhteisvaltuusto kokoontuu 25.8.2009 valitsemaan yhteisvaltuustolle puheenjohtajaa ja kahta varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajista yksi henkilö tulee olemaan Himangalta. Tällä hetkellä vallan kähmintä on järkyttävän suurta ja ahneuden pirut sekä vallanvarkaat ovat kovassa touhussa. Vaalituloksella ei näytä olevan mitään merkitystä, vaikka laki kieltää vaalituloksen vääristämisen. Voidaan sanoa, että pahuuden voimat ovat nyt liikkeellä niin Kalajoella kuin Himangallakin. Käsitteellä pahuuden voimat on hyvin vahva historiansa. Erottelu hyvän ja pahan, oikean ja väärän välillä on ikivanha inhimillisen kulttuurin piirre. Pahuudella on vahva ote maailmasta. Pahuuden voimat ovat kaikkea elävää uhkaavia ilkeämielisiä olioita. Elämä on taistelua hyvän ja pahan välillä. Raamatussa tuota pahuutta kutsutaan synniksi. Synnin seurausta on maailmassa rehottava väkivalta, itsekkyys, epärehellisyys, kateus, ahneus. Antiikin filosofi Sokrates uskoi, että jos ihminen vain tietää, mikä on hyvä, hän väistämättä myös toimii tuon hyvän mukaan ja edistää sitä. Valitettavasti Kalajoella asia ei ole näin.
Kun uuden valtuuston vallanjaosta on kysymys, niin pahuuden voimat ovat jo saapuneet paikalle. Vaikuttaa siltä, että pirun ihmiskopio on kaivettu naftaliinista. Taru kertoo, että Lucifer oli ensimmäinen arkkienkeli, kunnes hänestä tuli liian ylpeä ja vallanhaluinen. Taivaallisen sodan jälkeen Jumala karkotti Luciferin, jolloin Luciferista tuli paholainen, langennut enkeli, ja hänen seuraajistaan demoneita. Näyttää siltä, että Kalajoen keskustalla on omat luciferit ja demonit eli pahat henkiolennot, jotka ovat ruumiillistuneet keskustan valtuustoryhmän jäseniksi. Keskustan lucifereilla on ollut ahofobia ja nyt myös tikkaskammo. Keskustan luciferit ovat käynnistäneet valtakunnan äänikuningas Jorma Tikkasen vastaisen kampanjan. He ovat saaneet siihen mukaan myös Himangan keskustan ryhmästä puolet valtuutetuista. Nämä vallanvarkaat ja vaalituloksen vääristäjät ovat juuri niitä samoja henkilöitä, joita on Kalajoella syytä epäillä syrjintärikoksista.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelu

Kävin perjantaina 14.8.2009 eduskunnan päivystävän lakimiehen kanssa perusteellisen analyysin Kalajoen vallankäytöstä. Hän suorastaan vaati kantelua ympäristötarkastajan työsuhteen päättämisestä ja siihen liittyvistä muista järjestelyistä sekä Kalajoen kaupungin harjoittamasta syrjinnästä. Suomalaiseen yhteiskuntaan tarvitaan nyt selkeä esimerkki tällaisesta toiminnasta ja sillä siis tulee olemaan laajaa yhteiskunnallista merkitystä. Tällainen kantelu tehdään tämän viikon aikana. Koska syrjintärikokset ovat mielestäni kiistattomia, niin katson, että kaupunginhallituksen puheenjohtajan Raili Myllylän on ainakin syytä vetäytyä poliittisesta toiminnasta kokonaan. Hän on keskeinen epäilty yhdessä muiden nimeltä mainitsemattomien henkilöiden kanssa.

torstai 6. elokuuta 2009

Saara Kiiveri – huippulahjakas lyyrinen mezzosopraano

Vuorenkallion kappelissa lauloi keskiviikkona 5.8. klo 19.00 huippulahjakas lyyrinen mezzosopraano Saara Kiiveri. Häntä säesti pianolla Hanna Kaikkonen. Saara Kiiverin ohjelmisto oli seuraava:

Oskar Merikanto Kevätlinnuille etelässä (J.H. Erkko)
Erkki Melartin Minä metsän polkuja kuljen (Eino Leino)
Sydänmaan lammella (Ilmari Kianto)
Heino Kaski Olis vierelläni hän (Erkki Kivijärvi)
Lauri Pohjanpää Suviyö (Lauri Pohjanpää)
Yrjö Kilpinen Illalla (Eino Leino)
Ahti Sonninen Siintää metsä (unkarilainen kansanruno, suom. Otto Manninen)
Toivo Kuula Kesäyö kirkkomaalla (V.A. Koskenniemi)
Leevi Madetoja Ei mitään multa puutu (Heikki Klemetti Psalmin 23 mukaan)
Armas Maasalo Rukous (Hilja Haahti)
Illan rauha (J.J. Wecksell)
Giulio Caccini Ave Maria

Mielestäni Saara Kiiveri on yksi Suomen lahjakkaimmista lyyrisistä mezzosopraanoista, jolla on erinomaiset äänivarat.

sunnuntai 2. elokuuta 2009

Kalajuhlat RahjassaRahjan kalajuhlien juhlapuheen piti koordinaattori Sari Alajoki aiheenaan Rahjan saariston pitkä ja erikoinen historia. Rahjan saaristo käsittä yli sata saarta.
Rahjan kalajuhlissa tarjottiin yleisölle lohta ja siika eri muodoissaan, kilpailuja ja musiikkia. Hiillossikaa oli varattu myytäväksi yli 200 kiloa. Lohen painoa arvuuteltiin ja se painoi peräti 7850 grammaa.

lauantai 1. elokuuta 2009

Sää ei suosinut Kajaria
Kajari on kalajokisen kevyen musiikin festivaali, mikä järjestettiin nyt neljännen kerran. Ensimmäistä kertaa tapahtuma oli kaksipäiväinen. Ensimmäistä kertaa kokeiltiin myös kauppojen yömyyntiä tapahtumaan liittyvänä kokonaisuutena Kalajoen keskustassa. Ars-Kalajoki oli tapahtumassa mukana taidemaalaustempauksella. Tapahtumaan liittyi myös torimyyntiä. Näin musiikkitapahtuma on saanut laajemmat puitteet.
Kajaritapahtuman huipennus oli Sibelius-Akatemiassa opiskelevan Anne Vihelän huikea lavashow lauantai-iltana. Anne Vihelä on kehittynyt valtavin harppauksin ja kuuluu varmasti tämän hetken Suomen kärkiartisteihin. Loppullinen läpimurto on vain ajan kysymys. Anne Vihelän esitys oli todella mahtavaa katseltavaa ja kuunneltavaa. Kaikkiin tapahtumiin oli vapaa pääsy.
Sää ei suosinut koko aikaa musiikkitapahtumaa, vaan Esteri pyllisteli tapahtumalle ajoittaen antaen tuutin täydeltä vettä. Ensi kesänä vuorossa on tapahtuman viisivuotisjuhlat.
Kajari-tapahtuman musiikkillinen tarjonta oli seuraava:
perjantai
klo 18.00 Jokilatvan Showdance
klo 18.15 Kalajoen Naisvoimistleijoiden tanssiryhmä
klo 18.30 Kalajoen Nuorisoseura: unkarilaista tanssia
klo 19.00 Kim Herold
klo 20.00 The Cower Girls
klo 20.20 Sister Twister
lauantai
klo 10.00 Festivaalin avaus
klo 10.05 Rytmiorkesteri Katke
klo 10.20 Bändikurssilaiset
klo 10.45 Vanhat Harput
klo 11.30 Sointupeli
klo 12.15 Leijat
klo 13.00 Le Bal Noir
klo 13.45 Marita Silvasti & Steel
klo 14.30 Kalajoki Line Dance
klo 15.00 Kajari-palkinnon luovutus
klo 15.05 Victoria & Segovia
klo 15.40 The Hangers
klo 16.20 Hidalgo & Casey`s Case
klo 17.00 Lätkänpolttajat
klo 17.30 Emma-hoo
klo 18.10 Shallow Pop
klo 18.50 Creamsound
klo 19.30 Kone-Kekkone
klo 20.10 Anne Vihelä Band
klo 20.50 Javestone
klo 21.30 Endover
klo 22.10 iRonica

Joonas Vähäsöyringin ja Lotta Vuorman näyttelyt Tapion Tuvalla
Tapion Tuvan elokuun taidenäyttely koostuu sisarusten, taiteiden maistereiden Joonas Vähäsöyringin ja Lotta Vuorman teoksista, He kuvaavat teoksissaan arkisia, mutta merkittäviä hetkiä. Vähäsöyringin osalta näyttelyssä nähdään öljyväri- ja akvarellimaalauksia, grafiikkaa sekä reliefityyppisiä teoksia. Vuorman kaikki teokset ovat grafiikkaa. Joonas Vähäsöyringin teokset ovat maisemia, näkymiä ja yksityiskohtia. Hän maalaa valovaikutelmia ja on kiinnostunut valosta ja sen luomasta tunnelmasta. Lotta Vuorman monotypiavedokset käsittelevät äitiyttä omakohtaisen tutkistelun ja pohdiskelun kautta. Teoksiinsa hän on vanginnut osan niistä itselleen merkityksellisistä ja tunnepitoisista hetkistä äitinä.

Yhdestoista Farmari

Järjestyksessään yhdestoista Farmari, Suomen Maatalousnäyttely järjestettiin Kokkolassa 30.7.-2.8.2009. Mukana näyttelyssä on myös kalajokisia yrityksiä ja yrittäjiä.

Näyttelyalueena toimii keskellä kaupunkia sijaitseva vapaa-aikakeskus. Farmarin teemana on menestyvä elintarvikeketju ja monipuolistuva maaseutu. Näyttelyssä on noin 500 näytteilleasettajaa. Näyttelyssä on todella paljon katseltavaa. Oma kokemukseni perusteella perjantailta väitän, ettei yhden päivän aikana ehdi tutustua tehokkaasti koko näyttelyalueeseen. Näyttelyssä tapaa monia tuttuja pitkänkin ajan takaa. Näyttely on myös sosiaalinen tapahtuma. Pääsymaksu näyttelyyn on 16 euroa.

Näyttelyssä on metsäosasto, jossa saa tietoa metsäverotuksesta, metsänparannustöistä, metsäsuunnittelusta, metsien luonnonhoidosta, metsälaiesta, sukupolvenvaihdoksesta, tilusjärjestelyistä ja yhteismetsistä. Historiallisella Koneosastolla Kokkolan Perinneyhdistys ry ja Weteraanimoottorikerho Wanha Woima ry esittelevät koneita ja toimintaa.

Kala- ja eräosastolla on kalankäsittelyä ja valmistusta, ongen rakennusta ja ongintaa, katiskan tekoa ja hirvensarvikanteleen soitantaa. Kotieläinosastolla esitellään monipuolisesti lypsy- ja lihakarjaa, hevosia, lampaita ja sikoja. ProAgriahallissa esitellään haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä ja annetaan neuvontaa käsittelyvaihtoehdoista. ProAgrian energiaosastolla on energiainfot, tutkijoiden ja käyttäjien puheenvuorot. Esittelyssä biokaasu, hakelämmitys, pellettilämmitys, biodiesel, ilma- ja vesilämpöpumput, maalämpö, aurinkolämmitys, tuulivoimalat ja energian säästäminen.
Juhlasalissa on eri päivinä nimekkäitä luennoitsijoia. Torstaina juhlapuheen piti maatalousministeri Sirkka-Liisa Anttila. Lauantaia luennoivat professori Eero Uusitalo ja professori Hannu Katajamäki. Sunnuntaina juhlapuheen pitää pääministeri Matti Vanhanen.

Farmari on koko Keskipohjanmaan voimain ponnistus, josta on varmasti myönteisiä seurauksia alueelle. Näitä hyötyjä ja näyttelyn vaikutuksia on vaikea mitata. Asiaa on katsottava kokonaisuutena. Monet yrittäjät voivat katsoa näyttelyyn osallistumisen velvollisuudeksi yhteisen asian puolesta. Koska näyttelyvierailla on paljon katseltavaa niin saattaa olla, että näyttely ei ole paras mahdollinen kaupantekopaikka, mutta näyttelyllä voi olla positiivisia vaikutuksia yritysten toimintaan myöhemmin.