maanantai 30. joulukuuta 2019

loppulausunto 2, jatko-osa


Loppulausunto 2

From: Erkki Aho
Sent: Monday, December 30, 2019 9:08 AM
To: sanna.marin@vnk.fi ; maria.ohisalo@vnk.fi ; anna-maja.henriksson@vnk.fi ; kirjaamo@okv.fi ; pev@eduskunta.fi
Cc: jussi.halla-aho@eduskunta.fi ; ville.tavio@eduskunta.fi ; leena.meri@eduskunta.fi ; jani.makela@eduskunta.fi
Subject: Arvoisa pääministeri

Pääministeri Sanna Marin – valtiopetos on tosiasia ja valtiopetos ei vanhene koskaan. Pyydän Teitä ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin kiireellisesti.
Pääministeri Sann Marin sanna.marin@vnk.fi

 Sisäministeri Maria Ohisalo

oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti

pev@eduskunta.f i
Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen

Suojelupoliisi

 Pääministeri Sanna Marin avustajat

Pääministerin sihteeri
Miia Maffeo
p. 09 1602 2001
Valtiosihteeri
Mikko Koskinen
p. 09 160 22006
Pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri
Jari Luoto
p. 0295 160 965
Avustajat
Erityisavustaja Henrik Haapajärvi (poliittinen erityisavustaja ja SDP:n hallitusryhmän sihteeri)
p. 050 339 2604
Erityisavustaja Matti Niemi (EU-asiat)
Erityisavustaja Tuulia Pitkänen (eduskunta-asiat)
p. 0295 160 231
Erityisavustaja Dimitri Qvintus (mediasuhteet)
p. 0295 161 073
Erityisavustaja Joonas Rahkola (talouspoliittinen erityisavustaja)
p. 0295 160 998
Erityisavustaja Pirita Ruokonen (viestintäasiat ja hallitusryhmien viestinnän koordinointi)
Erityisavustaja Lauri Voionmaa (kansainväliset asiat)
p. 0295 160 306
Koordinaattori Maria Svento
p. 0295 160 599
Valtioneuvoston kanslia
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 23, 00023 Valtioneuvosto
etunimi.sukunimi@vnk.fi

Oikeusministeri Anna-maja Henrikssonin avustajat

Ministerin sihteeri
Teija Moilanen
p. 0295 150 434
Valtiosihteeri
Malin Brännkärr
p. 040 534 7727
Avustajat
Erityisavustaja Otto Andersson (rikos- ja kriminaalipolitiikka, vankilat)
p. 0295 150 121
Erityisavustaja Camilla Mäkinen (talouspolitiikka)
p. 0295 150 119
Erityisavustaja Lisa Palm (demokratia ja kielipolitikka)
p. 0295 150 069
Erityisavustaja Hanna Seppä (tuomioistuinasiat ja julkisoikeus)
p. 0295 150 131
Eritysiavustaja Niklas Mannfolk (viestintä ja mediasuhteet)
p.050 306 3990
Oikeusministeriö
Eteläsplanadi 10, Helsinki
PL 25, 00023 Valtioneuvosto
etunimi.sukunimi@om.fi
Sisäministeri Maria Ohisalon avustajat
Yhteystiedot
Ministerin sihteeri
Jaana Söderman
p. 0295 418 801
Valtiosihteeri
Olli-Poika Parviainen
p. 0295 488 504

Avustajat
Erityisavustaja Jarno Lappalainen (viestintä ja mediasuhteet)
p. 0400 536 973
jarno.lappalainen(at)vnk.fi
Erityisavustaja Ville Hulkkonen (Vihreiden ministeriryhmän sihteeri)
p. 044 077 7226
ville.hulkkonen(at)vnk.fi

Erityisavustaja
Sami Kerman (sisäinen turvallisuus)
p. 050 477 8348
sami.kerman(at)intermin.fi

Erityisavustaja
Jussi Pyykkönen (talouspolitiikka)
p. 050 477 8354
jussi.pyykkonen(at)intermin.fi

Erityisavustaja 
Emilia Laaksonen (EU-asiat, maahanmuutto, turvapaikkapolitiikka, tiedustelu)
p. 050 574 1356
emilia.laaksonen(at)intermin.fi

Sisäministeriö
Kirkkokatu 12, Helsinki
PL 26, 00023 Valtioneuvosto
etunimi.sukunimi@intermin.fi

Puheenjohtaja


 • Johanna Ojala-Niemelä
       Johanna Ojala-Niemelä
  Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Varapuheenjohtaja


 • Antti Häkkänen
      • Antti Häkkänen
  Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Jäsenet


      • Outi Alanko-Kahiluoto
  Vihreä eduskuntaryhmä
      • Bella Forsgrén
  Vihreä eduskuntaryhmä
      • Jukka Gustafsson
  Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
      • Maria Guzenina
  Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
      • Olli Immonen
  Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
      • Hilkka Kemppi
  Keskustan eduskuntaryhmä
      • Mikko Kinnunen
  Keskustan eduskuntaryhmä
      • Anna Kontula
  Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
      • Markus Lohi
  Keskustan eduskuntaryhmä
      • Mats Löfström
  Ruotsalainen eduskuntaryhmä
      • Jukka Mäkynen
  Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
      • Sakari Puisto
  Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
      • Wille Rydman
  Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
      • Heikki Vestman
  Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
      • Tuula Väätäinen
  Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Varajäsenet


      • Sanna Antikainen
  Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
      • Paavo Arhinmäki
  Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
      • Johannes Koskinen
  Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
      • Mikko Kärnä
  Keskustan eduskuntaryhmä
      • Kai Mykkänen
  Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
      • Merja Mäkisalo-Ropponen
  Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
      • Iiris Suomela
  Vihreä eduskuntaryhmä
      • Sari Tanus
  Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
      • Juhana Vartiainen
  Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

Virkamiehet

Matti Marttunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2047, 050 563 1064
Mikael Koillinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2077, 050 454 6628
Liisa Vanhala, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2670, 050 308 8704
Ritva Bäckström, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2620, 050 550 7487
Riikka Kuronen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2237
Riitta Lyytinen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2049
Stina Nurmikoski, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2076

Yhteystiedot
Perustuslakivaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2049
pev(at)eduskunta.fi

Suomessa on tapahtunut valtiopetos, mikä ei vanhene koskaan.

Koiviston konklaavi

 Valtiopetosta todistaa muun muassa nämä asiakirjat
1.salaiseksi julisterut Koiviston konklaavin asiakirjat 6.5.1992
  2. salaiseksi julistettua SSP-sopimusta 22.10.1992
  3. 25 vuodeksi salaiseksi julistettua Aktiv-Hansa-kaupan asiakirjat 31.03.2000
Valtiopetosta todistaa muun muassa nämä videot

Koiviston konklaavi

SSP-sopimus

 Valtiopetosta todistaa muun muassa nämä selvitykset ja kirjat

Jorma Jaakkolan kotisivut

 Jukka Davidsonin nettikirja Isänmaan ryöstäjät

 Kiireellinen toimenpidepyyntö Euroopan neuvostolle

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset
Valtiopetos on tosiasia

Jatketun 24 vuoden oikeusmurhan ja kidutuksen kohteena

Pankkikriisi

Oikeuslaitos ja poliisi
 Näistä kirjoista olisi löytynyt lisää tietoa,Uutta todistusaineistoa asioista tulee koko ajan ja tärkein niistä on tohtori Jukka Davidssonin haastattelut 27.05.2019 ja tutkimukset, jotka tukevat omia todistusaineistojani

Totuudesta muutokseen

 Velallisten tuki ry
c/o Liisa Mariapori
Pohjolankatu 27, 96100 Rovaniemi
Suomi
liisa.mariapori@velallistentuki,fi
SUOMEN PERUSRAPORTTI YK:N SOPIMUSVALVONTAELIMILLE, MÄÄRÄAIKA 27.11.2019
IHMISOIKEUSRIKKOMUKSET SUOMESSA
Suomi on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin vuosina 1992-2019 ja syyllistyy edelleen:
Vuosina 1992-2019 ovat sadat tuhannet Suomen kansalaiset menettäneet perus- ja ihmisoikeutensa ja omaisuutensa julkisen vallan edustajien tekemien virhepäätösten seurauksena. Suomen poliittinen eliitti ja tulospalkkainen virkakoneisto ovat polkeneet suomalaisten ihmisoikeuksia vuodesta 1992 lähtien. Tämä on ollut mahdollista siksi, että Suomessa ei ole Perustuslakituomioistuinta, eikä laillisuusvalvonta Suomessa siten toimi. Suomessa on 1990 vuodesta lähtien säädetty hallitusmuodon ja Suomen perustuslain vastaista lainsäädäntöä. Tämä on ollut mahdollista siksi, että samat kansanedustajat, jotka oat mukana ensin säätämässä ja hyväksymässä lakeja, sitten istuvat perustuslakivaliokunnassa päättämässä itse hyväksymiensä lakien perustuslainmukaisuudesta. Näin Suomeen syntyy koko ajan lisää Suomen ja EU:n perustuslain vastaista lainsäädäntöä.
Suomessa on 90-luvun finanssikriisin seurauksena langetettu tuhansia ja taas tuhansia vankeustuomioita velallisen epärehellisyyden tms. perusteella. Nämä vuosina 1992-2019 annetut tuomiot perustuvat presidentti Mauno Koivisto määräykseen 6.5.1992, jolloin hän ns. Koiviston konklaavissa määräsi, että instituutiot eivät saa hävitä ja näin suomalaiset yrittäjät eivät ole voineet saada oikeutta Suomen oikeuslaitoksissa 1992 vuoden jälkeen.
Presidentti Mauno Koiviston määräyksestä vuonna 1992 johtuen Suomessa tapahtuu koko ajan vakavia ihmisoikeusloukkauksia, joista törkeimpiä ovat teot, jotka täyttävät kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kieltävän sopimuksen määrittäviä tekoja. Näihin tekoihin ovat syyllistyneet hallinnon virkamiehet ja kaikki Suomen hallitukset ja presidentit vuodesta 1992 lähtien, sillä presidentti Mauno Koiviston antamaa määräystä, että instituutiot eivät saa hävitä ei ole vielä tähän päivään mennessä kumottu. Ihmisoikeusloukkaukset ovat näin suomalaisten arkipäivää, ovat olleet jo kohta 30 vuotta.
Julkisen vallan edustajat ovat lainsäädännössä ja oikeuslaitoksissa selvästi suosineet kaikkia velkojia, kuten pankkeja ja perintätoimistoja aina 6.5.1992 lähtien ja näin julkisen vallan edustajat, Eduskunta ja koko oikeuslaitos ovat toimillaan aiheuttaneet tuottamuksellisesti tai tahallisesti taloudellista vahinkoa valtiolle ja suomalaisille yrittäjille kymmenien tai satojen miljardien eurojen edestä. Suomen eduskunta rikkoo lainmuutoksissa Euroopan Unionin perusoikeuskirjan säännöksiä monella eri tavalla. Suomessa ei ole elinkeinovapautta II-76 artikla, eikä suomalaisilla yrittäjillä ole Euroopan unionin perustuslain takaamaa omistusoikeutta II-77 artikla. Suomessa Eduskunta säätää ja on säätänyt jo 30 vuotta hallitusmuodon ja perustuslain vastaista lainsäädäntöä, jonka nojalla tulospalkkaiset Verohallinnon verotarkastajat voivat takavarikoida yrittäjien koko omaisuuden ennen lainvoiman saanutta verotuspäätöstä ja verot pitää maksaa muutoksenhausta huolimatta ja verojen täytäntöönpanon kieltoa ei myönnetä, jolloin yritykset joutuvat lopettamaan toimintansa, kun ulosottomiehet vievät kaikki rahat yritysten tililtä usein jo ennen verotarkastuskertomusten valmistumista. Suomessa yrittäjillä ei siis ole oikeutta nauttia laillisesti hankkimastaan omaisuudesta, eikä käyttää, luovuttaa ja testamentata sitä. Suomen ylisuuri virkakoneisto on ottanut Suomessa vallan ja käyttää sitä täysin mielivaltaisesti ja laittomasti saavuttaakseen Valtiovarainministeriön sille asettamat tulostavoitteet ja saadakseen itselleen tulospalkkion.
Nämä Suomen julkisen vallan tekemät ihmisoikeusrikkomukset tulisi kartoittaa riippumattoman kansainvälisen asiantuntijaryhmän eli totuuskomission toimesta, jotta näihin tekoihin syyllistyneet Suomen presidentit, hallitukset, virkamiehet ja muut virallisessa asemassa toimivat henkilöt saataisiin vastuuseen teoistaan vuosina 1992-2019 tapahtuneista teoista, joihin kuuluvat maanpetos, valtiopetos, törkeä virka-aseman väärinkäyttö, kansanmurha jne. Suomessa vallitseva hyvävelijärjestelmä ja syvä korruptio estävät kaikki ihmisoikeusrikkomusten tutkinnat Suomessa. Suomessa koko poliittinen johto ja virkakoneisto toimii yhdessä Suomen kansalaisia vastaan, joten suomalainen yrittäjä ei voi saada oikeutta Suomen täysin korruptoituneessa oikeuslaitoksessa, joka toimii edelleen presidentti Mauno Koiviston määräysten mukaan,.
Suomen perustuslaissa on turvattu ihmisarvon loukkaamattomuus, yksilön vapaus ja oikeudet sekä oikeudenmukaisuuden edistäminen yhteiskunnassa. Perusoikeudet ovat yksilölle kuuluvia oikeuksia ja ovat luonteeltaan yleisiä eli kuuluvat kaikille yhdenvertaisesti. Kun Suomen koko oikeuslaitos ja virkakoneisto on alistettu presidentti Mauno Koiviston määräyksellä tahoksi, jossa instituutiot eivät saa hävitä, on tämä presidentin määräys samalla vienyt suomalaisilta kaikki ihmisoikeudet ja nykyjärjestelmä tekee jatkuvia rikoksia ihmisyyttä vastaan ja näin Suomen valtio ja koko virkakoneisto polkee suomalaisten ihmisoikeuksia siitäkin huolimatta, että YK:n peruskirjassa asetetaan jäsenvaltioiden tehtäväksi suojella ihmisoikeuksia. Suomi on yhtenä peruskirjan allekirjoittajana sitoutunut mainittuun oikeuden turvaamiseen ja näin muodoin myös julistukseen, jossa ihmisoikeudet määritellään ja johon yhä enemmän vedotaan. ihmisoikeustuomioistuinten toiminnassa ja päätöksissä.
Suomen ihmisoikeusrikkomukset ovat peräisin 1980 luvun aikana tehdyistä täysin virheellisistä talouspoliittisista päätöksistä ja Suomen EU-jäsenyyskuntoon saattamiseksi vaatineista pankkien vakavaraisuuden nostamisesta 8 %:iin siten, että Suomen hallitus teki tiettyjen pankkien kanssa SSP-pankkisopimuksen vuonna 1993, jolla sopimuksella hallitus antoi pankeille luvan sanoa yksipuolisesti irti tiettyjen toimialojen yritysten velat ja näin kaataa 65.000 yritystä. Näin näistä 65.000 yrittäjästä ja heidän takaajistaan tehtiin Suomeen ikuisuusvelallisia. Samalla Suomen lainsäädäntöä muutettiin velkojia suosivaksi ja siirryttiin summaariseen menettelyyn oikeuslaitoksissa, mikä summaarinen menettely tarkoittaa käytännössä sitä, että velkojan ei tarvitse oikeuslaitoksessa esittää mitään todistetta velasta, ei velkakirjaa tai laskua vaan oikeuslaitoksen antavat lähes poikkeuksetta asiassa ns. yksipuolisen tuomion, jolla velallinen velvoitetaan maksamaan velkojan vaatimat velat siitäkin huolimatta, että velallinen perusteellisesti kiistää saatavan olemassaolon. Myöskään velkojen vanhentumista ei tutkita missään vaiheessa, kun alkuperäistä velkakirjaa siirtomerkintöineen ei tarvitse esittää.
Jotta suomalaisten yritysten tuho olisi täydellinen myi Suomen hallitus/talouspoliittinen ministerivaliokunta vielä 31.3.2000 ns. Arsenal kauppakirjalla näiden SSP-pankkisopimuksella ryöstettyjen yritysten velat (56.000 yrityksen 77.000 velkaa määrältään 12 miljardia markkaa)) norjalaisille perintätoimistoille, jotka olivat amerikkalaisen Pra Group-yhtiön bulvaaneja. Nämä 12 miljardin velat myytiin 5 %:lla niiden nimellisarvosta eli 600 miljoonalla markalla antamatta velallisille mahdollisuutta maksaa velkaansa pois tuolla 5 %:lla velan arvosta. Osaa näistä veloista peritään yrittäjiltä ja heidän takaajiltaan edelleen ilman velkakirjaa tai tilityksiä, jolloin esim. takaajat eivät pysty käyttämään regressioikeuttaan. Näillä valtion virkamiesten ja poliitikkojen toimilla saatiin Suomeen suurtyöttömyys, jolloin työttömänä on ollut pitkään noin 500.000 suomalaista.
Näillä Suomen hallituksen toimilla kumottiin Suomessa omaisuudensuoja. Ryhtyessään sopimussuhteeseen pankkien kanssa on Suomen valtio toteuttanut oikeustoimensa suunnitelmallisesti, tahallisesti ja tietoisena asioitten tilasta sekä seurauksista. Samalla valtio on julistanut asiakirjat salaiseksi, eikä esim. ns Arsenal kauppakirjaa 31.3.2000 ole vieläkään saatu julkiseksi monista yrityksistä huolimatta. Suomen hallitukset vuodesta 1992 ovat pystyneet ja pystyvät edelleen salaamaan omat rikoksensa julistamalla asiakirjat salaiseksi jopa 100 vuodeksi.
Valtioneuvoston sopimukset pankkien kanssa ovat laittomia, koska mainitut sopimukset ja niitten käytännön toteuttaminen ovat johtaneet törkeisiin ja moninaisiin ihmisoikeudenloukkauksiin. Tätä sopimusvyyhteä ja niiden aiheuttamia tekoja tulee arvioida kahden osapuolen rahallisena toimintana tiettyä ihmisryhmää vastaan. Kummankin osapuolen, valtion ja pankkien, olisi perusoikeuksien nimissä tullut ottaa huomioon aiheutettu loukkausten ketju sekä yksilöitten oikeudellisesti arvioitu heikompi asema. Valtion velvollisuutena on lisäksi valvoa mainittujen tekojen aiheuttajia, eikä itse olla aktiivisena sopijapuolena toteuttamassa niitä. Nämä ihmisoikeusloukkaukset Suomessa käsittävät suoraan laskentatavasta riippuen noin 200.000-400.000 Suomen kansalaista. Tämä määrä edustaa noin 4-8 % koko väestöstä laskettuna. Epäsuorasti loukkausten vaikutukset koskevat noin 1-1,3 miljoonaa suomalaista (26 %).
Suomen valtio oikeuslaitoksineen polkee ja on vuodesta 1992 alkaen polkenut suomalaistan ihmisoikeuksia seuraavasti:
 1. Omaisuudensuoja, PL 15 §, EIS ensimmäinen lisäpöytäkirja 1 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 17 artikla.
 2. Kansalaisten yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto. PL 6 §, EIS 14 artikla, seitsemäs lisäpöytäkirja 5 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 1 artikla, 2 artikla, 7 artikla, KP-sopimus 2 artikla, 3 artikla, 4 artikla, 14 artikla, 20 artikla, 23 artikla, 24 artikla, 25 artikla, 26 artikla, TSS-sopimus 2 artikla.
 3. Oikeusturva PL 21 §, EIS 6 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 10 artikla, 11 artikla, KP-sopimus 14 artikla.
 4. Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon EIS 13 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 8 artikla, KP-sopimus 2 artikla. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus 13 artikla.
 5. Oikeus työhön ja elinkeinovapaus PL 18 , Euroopan sosiaalinen peruskirja SopS 43-44/1991, 1 osa kohdat 1.12 erityisesti 1.10 artiklat. TSS-sopimus 6 artikla, 7 artikla, 11 artikla. YK:n ihmisoikeuksien julistus 20 artikla.
 6. Oikeus sosaaliturvaan PL 19 §, YK:n ihmisoikeuksien julistus 22 artikla, 25 artikla, TSS-sopimus 11 artikla
 7. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kielto PL 7 §, EIS 3 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 5 artikla, KP-sopimus 7 artikla. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus 1 artikla, 16 artikla.
 8. Perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuus ja oikeuksien väärinkäytön kielto. PL 22 §.
 9. Suomessa Verohallinto on vuosina 1992-2018 ajanut ja ajaa edelleen noin 3000 yritystä konkurssiin Verohallinnon verotarkastajien tekemillä virheellisillä verotarkastuskertomuksilla, jotka eivät perustu lakiin tai tosiasianäyttöön. Näin vuosittain 3000 yrittäjää menettää koko omaisuutensa ja usein vielä tuomitaan keksitystä veropetoksesta vankilaan syyttömänä.
Kuten kaikki edellä oleva osoittaa, Suomi rikkoo kaikkia solmimiaan ihmisoikeussopimuksia räikeästi ja suomalaiset eivät voi saada Suomessa oikeutta, kun presidentti Mauno Koivisto on 6.5.1992 määrännyt, että instituutiot eivät saa hävitä.
Kohta 30 vuotta Suomessa vallinnut oikeudeton tila on nyt johtanut siihen, että ensimmäinen suomalainen yrittäjä on hakenut Euroopan perustuslain II-78 artiklan mukaista turvapaikkaa Bulgariasta pakolaisten oikeusasemaa koskevan 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja pakolaisten oikeusasemaa koskevan 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyn pöytäkirjan määräysten sekä Euroopan perustuslain mukaisesti.
Tuhansia suomalaisia yrittäjiä on Verohallinnon suorittamien ryöstöverotuksen vuoksi muuttanut vapaaehtoisesti pois maasta ja muutosvirta kiihtyy koko ajan.
Kysymyksemme siis kuuluu: Missä maassa ja miten suomalaiset yrittäjät, joiden koko omaisuus on ryöstetty Valtioneuvoston ja pankkien tekemällä SSP-pankkisopimuksella 22.10.1993 tai Verohallinnon verotarkastajien vuosina 1992-2019 tekemillä lakiin perustumattomilla ja virheellisillä verotarkastuskertomuksilla, voivat saada asiassaan oikeutta ja miten saada Suomen valtio korvaamaan vuosina 1989-2019 Suomen yrittäjille ja heidän takaajilleen aiheuttamat vahingot?
Suomessa on tällä hetkellä ulosotossa 580.000 henkilöä ja köyhyysloukussa noin 1 miljoona suomalaista.
Jotta Suomessa oleva tilanne saadaan jotenkin hoidettua kuntoon, niin tämä kirje toimitetaan YK:n ihmisoikeustuomioistuimelle, Euroopan neuvostolle, Euroopan neuvoston vetoomusvaliokunnalle, Euroopan komissiolle ja Velallisten Tuki ry:n perusraporttina YK:n sopimusvalvontaelimille 27.11.2019.

Rovaniemellä 27 päivänä marraskuuta 2019.

Liisa Mariapori
Velallisten tuki ry:n puheenjohtaja
liisa.mariapori@velallistentuki.fi
  +358405604180


Toimin aikanaan Alavieskassa PR-Teollisuus Oy:n toimitusjohtajana ja osakkeen omistajana. Yritys ajettiin rikollisesti konkurssiin. Käytännön toimet hoiti rikosliiga, johon kuuluivat syyttäjä Sulo Heiskari, varatuomari Paavo M. Petäjä, joka on tunnustanut rikoksensa, entinen asianajaja, nykyinen varatuomari ja vankilakundi Asko Keränen, joka on tunnustanut tekonsa sekä Arsenal Oy ja Kera Oy sekä asianajajat Antti Latola ja asianajaja Hannu Maskonen sekä lestadiolainen poliisi Raimo Ollila. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että heille on annettu syytesuoja.
Olen pyrkinyt saamaan oikeutta jo lähes 25 vuotta. Viimeisin tilanne on se, kun käräjätuomari Sarinne Ervasti ja ulosottomies Eveliina Nissilä tekivät minusta rikosilmoituksen viranomaisen väkivaltaisesta vastustamisesta. Rikosilmoitus on perätön ilmianto. Kävin aikanaan Raahen käräjäoikeudessa tarkistamassa käräjäoikeuteen lsähköpostitse lähettämäni aineiston. Kävin tarkistamassa sen sen takia, että ulosottomies ilmoitti minulle ettei hän tiedä, että hänet on haastettu oikeuteen ja kuitenkin käräjätuomari oli ilmoittanut milloin päätös asiassa annetaan. Minä menin todistajan kanssa käräjäoikeuteen tarkistamaan sinne sähköisesti lähettämäni aineiston ja huomasin, että se oli tulostettu. Kaikki todistusaineisto oli jätetty tulostamatta. Todistajani voi todistaa asian. Käräjäsihteeri kutsui käräjätuomarin paikalle. Käräjätuomari oli hämillään, koska oli jäänyt rysän päältä kiinni. Hän yritti kierrellä, ettei todistusaineistolla ole asiassa mitään merkitystä. Tein hänelle muutaman tarkistuskysymyksen ja totesin, ettei hän ollut perehtynyt asiaan lainkaan. Hän teki tietoisesti väärän päätöksen. Siitä seurasi melkoinen prosessi, jonka olen kertonut loppulausunnoissani.
Käräjätuomari on siis tehnyt minusta rikosilmoituksen kun itse jäi rikoksesta kiinni. Tietenkin asiassa aloitettiin ”rikostutkinnat” koskea käräjätuomari on rikosilmoituksen tekijä. Kuulusteluissa en saanut esittää mitään todistusaineistoa, eikä toddistajiani kuultu. Kuulustelija ilmoittti minulle etäkäteen, että kuulustelun kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Minä tiedustelin, että miksi sitten kuulustelut suoritetaan. Hän pahoitteli sanavalintojaan. Minulla oli kuulustelutodistaja mukanani joka voi todistaa kuulustelutapahtuman ja sen lainvastaisuuden. Rikostutkijana asiassa Pekka Niskakangas, joka loppulausunnossani esittämän todistusaineiston mukaan on varmasti esteellinen ja tutkinnanjohtajana on Hannu Mensonen, joka on vuoren varmasti esteellinen. Lisäksi asia käsitellään Oulun käräjäoikeudessa, jossa ainakin neljää muuta käräjätuoamria on syytä epäillä asiassani virkarikoksesta. Siis minulta estetään esteetön rikostutkinta ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti, koska toverituomioistuin käsittelee asian.
Asiat selviävät loppulausuntoluonnoksistani jotka löytyvät netistä

loppulausuntoluonnos osa 1

loppulausuntoluonnos osa 2


kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari
asianjaja Antti Latola
asianjaja Hannu Maskonen
varatuomari Paavo M. Petäjä
entinen asianajaja Asko Keränen, nykyinen varatuomari
lestadiolainen poliisi Raimo Ollila
rikollisten suojelijat

Hätähuuto Suomesta

 ssp-sopimus

 Saattohoitajat
Rikoslaki 13 luku
1 § (21.4.1995/578)
Valtiopetos
Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai siihen rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen
1) kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka
2) muuttaa Suomen valtiojärjestystä
tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Valtiopetoksesta tuomitaan myös se, joka väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa.
2 § (21.4.1995/578)
Törkeä valtiopetos
Jos valtiopetoksessa
1) rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö,
2) rikoksen tekemiseen käytetään aseistettua joukkoa,
3) rikos tehdään ihmisiä surmaamalla tai
4) rikos on poikkeuksellisten olojen vuoksi erityisen vaarallinen
ja valtiopetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä valtiopetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Rikoslaki 15 bluku
10 § (24.7.1998/563)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsenraiskauksen, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (12.4.2019/486)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi nykyinen tai entinen aviopuolisonsa taikka nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, johon hänellä on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde. (12.6.2015/735)
11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Erkki Aho Yrittäjät joutuu lähtemään maanpakoon.

Siellä jossakin jouluna 2019

Jatketun 24 vuoden oikeusmurhan ja kidutuksen kohteena yrittäjä Erkki Aho

 Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

Erkki Ahon työkokemus

 • Konsulttitoimisto Erkki Aho Ky, toimitusjohtaja 1991 –
 • ITC Russia toimitusjohtaja 1997
 • ITC Finland Oy, toimitusjohtaja 1996 – 1997
 • PR-Teollisuus Oy, toimitusjohtaja 1996
 • PR-Teollisuus Oy, myyntipäällikkö 1995
 • Raahen Porvari- ja Kauppakoulu opettaja 1991 – 1995
 • Pohjanmaa-lehti, päätoimittaja 1990 – 1991
 • Särkkäin Sanomat, päätoimittaja 1988 – 1989
 • Raahen Porvari- ja Kauppakoulun Konsultit Oy, toimitusjohtaja 1988 – 1989
 • Pohjois-Suomen Toimitusjohtajakoulun vetäjä 1988 – 1989
 • Raahen Porvari- ja Kauppakoulun opettaja 1983 – 1988
 • Leiribaari Ky, toimitusjohtaja 1983 – 1988
 • Kalajoen Osuuskauppa, markkinointipäällikkö 1981 – 1983
 • Pudasjärven Osuuskauppa, markkinointipäällikkö 1981
 • Pudasjärven Osuuskauppa, tavaratalopäällikkö 1979 – 1981
 • Osuuskauppa Vuoksenmaa, osastopäällikkö 1978 – 1979
 • PKO-Sokos, tarkastaja 1977 – 1978
 • SOK:n liikkeenjohdollinen tavaratalokoulutus 1977 – 1978
 • Osuuskauppa Vuoksenmaa, henkilöstöpäällikkö 1976 – 1977
 • SOK Kokkola, tarkastaja 1976
 • SOK:n liikkeenjohdollinen kenttäkoulutus 1974 – 1976
 • Kalajoen Osuuskauppa, myyjä 1973 – 1974
 • Kalajoen Hiekkasärkkien leirintäalueen päävalvoja 1973
 • Kalajoen Osuuskauppa, myyjä Raution myymälä 1970
 • Raution kunnan nuoriso- ja urheiluohjaaja 1970
 • Lemminkäinen Oy, liikenteenohjaaja 1968
Erkki Ahon luottamustoimet

 • Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja 2009-2012
 • Kalajoen kaupunginvaltuuston jäsen 1988 – 2016
 • Kalajoen kaupunginhallituksen jäsen 2007 – 2008
 • Kalajoen kaupunginhallituksen varajäsen 2005 – 2006
 • Kalajoen ympäristölautakunnan puheenjohtaja 2005 – 2008
 • Kalajoen elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan jäsen 2007 – 2008
 • Perussuomalaisen puolueen puoluevaltuuston jäsen 2005 –
 • Keskipohjanmaan maakuntavaltuuston jäsen 2005 –
 • Kansanedustajaehdokas 2002
 • Kalevala-projektin puheenjohtaja 1996
 • Kalajoen sivistyslautakunnan jäsen ja varapuheenjohtaja 1992 – 1996
 • Kalajoen käsi- ja taideteollinen oppilaitos, johtokunnan puheenjohtaja 92 – 96
 • Kalajoen Junkkarit, jääkiekkojaoston puheenjohtaja 1988 – 1989
 • Kalajoen Junkkarit lentopallojaoston puheenjohtaja 1982 – 1983
 • Kalajoen reserviupseerikerho, hallituksen jäsen 1981
 • Pudasjärven kunta, tilintarkastaja 1981
 • Pudasjärven Urheilijat, lentopallojaoston puheenjohtaja 1980 – 1981
 • Pudasjärven reserviupseerit ry:n hallituksen jäsen 1981
 • SOK:n Oulun piirin päällikkökillan hallituksen jäsen 1980
 • Kalajoen kunnan nuorisolautakunnan puheenjohtaja 1973 – 1974
 • Raution Kisailijoiden puheenjohtaja 1974
 • Kalajokilaakson reserviupseerikerhon rahastonhoitaja 1974
 • Raution Kisailijoiden varapuheenjohtaja 1973
 • SM-maastojuoksut, järjestelytoimikunnan jäsen 1973
 • Kalajoen Osuuskauppa, nuorisotoimikunnan jäsen 1973
 • Nuoren Keskustan Liiton valtuuskunnan jäsen 1971 – 1972
 • NKL:n Raution osaston puheenjohtaja 1969 – 1971

Kunnallisvaalti 2012
1. Hanna Halmeenpää Vihreät 218
2. Eija Pahkala Keskusta 190
3. Juha Nivala Keskusta 160
4. Riitta A Tilus Keskusta 158
 1. Erkki Aho Perussuomalaiset 99
Kunnallisvaalit 2008
 1. Tomi Reinikainen Kokoomus 201
 2. Terttu Myllylahti Keskusta 153
 3. Jorma Untinen Pro Kalajoki 150
 4. Veli Ainali Kristillisdemokraatit 131
 5. Kaarlo Isokääntä Keskusta 113
 6. Erkki Aho Pro Kalajoki /Perussuomalaiset 105
Kunnallisvaalit 2004
 1. Jorma Untinen Pro Kalajoki 307
 2. Erkki Aho Pro Kalajoki 199
 3. Kaarlo Isokääntä Keskusta 145
 4. Raili Myllylä Keskusta 109
 5. Veli Ainali Kristillisdemokraatit 108
 6. Juhani Latukka Keskusta 102
Kunnallisvaalit 2000
 1. Erkki Aho Kristillisdemokraatit, sitoutumaton 216
 2. Simo Kärjä Keskusta 114
 3. Pirkko Nygård SDP 111
 4. Reijo Rautakoski Keskusta 105
 5. Päivi Siironen Keskusta 101
 6. Raili Myllylä Keskusta 98
Kunnallisvaalit 1996
 1. Erkki Aho Keskusta 243
 2. Eero Nevalainen Keskusta 150
 3. Raili Myllylä Keskusta 132
 4. Veli Ainali Kristillisdemokraatit 130
 5. Esko Lindström Vasemmistoliitto 127
 6. Alpo Murtoniemi Keskusta 114
Kunnallisvaalit 1992
 1. Esko Lindström Vasemmistoliitto 166
 2. Pirkko Nygård SDP 163
 3. Eero Nevalainen Keskusta 131
 4. Erkki Aho Keskusta 128
 5. Markku Rautio Kokoomus 110
 6. Keijo Kukkola Keskusta 107
Kunnallisvaalit 1988
 1. Esko Lindström Vasemmistoliitto 138
 2. Eero Nevalainen Keskusta 122
 3. Juha Tavasti Keskusta 113
 4. Erkki Aho Keskusta 111
 5. Alpo Murtoniemi Keskusta 101
 6. Jorma Juusola Keskusta 95

Erkki Aho

Liitän tämän aineiston asiani rikostutkinnan loppulausuntoon ja oikeudenkäyntimateriaaliin. Tiedoksi Euroopan komissiolle ja YK:n Ihmisoikesneuvostolle

30.12.2019
Siellä jossakin

Erkki Aho

Nimeni on Erkki Aho


From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, December 31, 2019 9:46 AM
To: pekka.niskangas@poliisi.fi ; maria.ohisalo@intermin.fi ; anna-maja.henriksson@om.fi
Subject: loppulausuntoa varten hankittava aineisto

Rikostutkija Pekka Niskakangas

Pyydän Teitä täydentämään loppulausuntoaineistoa 12.01.2019 mennessä ja tuomaan aineiston suoraan postilaatikkooni entisen tavan mukaan.
Pyydän hankkimaan haastehakemukseni ja haastehakemuksen täydennyksen näihin rikosilmoituksiin liittyen 5770/R/53493/18 ja 5770/R/15736/19.

Haastehakemuksessa olen esittänyt todisteet siitä, miksi kaikki ulosotossa olevat saatavani ovat perintäkelvottomia. Ne perintäkelvottomia, koska kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet rikosten avulla.

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Todellisia syyllisiä ovat nämä henkilöt
kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari
asianjaja Antti Latola
asianjaja Hannu Maskonen
varatuomari Paavo M. Petäjä
entinen asianajaja Asko Keränen, nykyinen varatuomari
lestadiolainen poliisi Raimo Ollila

Tästä syystä

Todistusaineisto asiassa - kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet rikosten avulla:
Kauppasopimukset Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipestä ja Euronio Oy ( 3 kpl)
Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi. Väliaikaiset pesänhoitajat eivät voi myydä kiinteää omaisuutta.
Kera Oy käytti saattohoitajaa, jonka tehtävänä oli tuhota yritys. Saattohoitaja teki muiden osakkaiden tietämättä Kera OY:n kanssa kuvassa olevan sopimuksen. Kysymyksessä on törkeä petos, koska myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yhtiön markkinoilta. Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.
Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myivät kiinteää omaisuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan kauppakaaren vastaisesti.
Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli 63 miljonan markan törkeä petos.
Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin. Sulo Heiskari on toiminut syyttäjän kauppasopimuksista käydyissä oikeudenkäynneissä. Syyttäjistä annetun lain mukaan hän on toiminut esteellisenä syyttäjänä.
Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Kauppasopimukset ovat siis laittomia.
Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomastai esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsopimus puretaan niin liitännäiset eli takaukset eivät voida voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki konkurssituomion väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu. Konkurssi oli siis laiton. Kysymyksessä on prosessipetos.
Todistusaineistona kauppojen purkusopimukset
Todistusaineistona virheellinen konkurssihakemus
Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa asian KRP:lle
Silloiselle asianajajalle Asko Keräselle annettiin valtakirjat asioiden hoitamiseksi, koska hän pyysi niitä sillä perusteella, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla..
Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Nyt ainoa mahdollisuus on saada purku korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei suostu purkamaan vääriä tuomioita eikä Ylivieskan käräjäoikeus ota asiaa käsiteltäväkseen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä

Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta. Ollilan esimiehet ovat olleet lestadiolaisia kuten Ollilakin. On syytä epäillä, että lestadiolainen mafia on suojellut omia aateveljiään rakennusalalla sekä poliisialalla.
Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, ”putosi” parvekkeelta ja kuoli.
Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.
Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei todellisuudessa edes ollut olemassa.
Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja Raili Myllylä organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asioista. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille valtuuston kokouksessa. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu. Poliisi kieltäytyi tutkimasta asiaa.

Olen pyytänyt haastehakemuksessani käräjätuomari Sarianne Ervastia hankkimaan todistusaineistot valtiopetokseen, koska PR-talojen konkurssivyyhti on suoraa seurausta valtiopetoksesta, mihin kuuluu seuraavat asiakirjat, jotka käräjätuomari jätti hankkimatta.
Valtiopetosta todistaa muun muassa nämä asiakirjat
1.salaiseksi julisterut Koiviston konklaavin asiakirjat 6.5.1992,
2. salaiseksi julistettua SSP-sopimusta 22.10.1992
  3. 25 vuodeksi salaiseksi julistettua Aktiv-Hansa-kaupan asiakirjat 31.03.2000
Lisäksi todistusaineistona olivat nämä aineistot
Videot
Erkki Ahon videot ( 6 videoa)
Hätähuuto Suomesta

 ssp-sopimus

 Saattohoitajat
Koiviston konklaavi

Valtiopetos on tosiasia

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun
Tämän aineiston olen toimittanut Ylivieskan käräjäoikeuteen vuonna 2016 ja korkeimman oikeuden päätöksen mukaan sitä pitää säilyttää siellä vuoteen 2021. Kävin tarkistamassa asian Ylivieskan käräjäoikeudessa, josta löytyi vain korkeimman oikeuden säilyttämisilmoitus, mutta ei aineistoa. Tein silloin rikosilmoituksen asiasta Oulun poliisille, mikä jätti asian tutkimatta. Pyysin kuitenkin käräjäoikeutta hankkimaan tämän aineiston, koska olen sen sinne toimittanut. Nyt Ylivieskan, Raahen ja Oulun käräjäoikeudet ovat yhtä käräjäoikeutta.

Pyydän rikostutkijaa hankkimaan Rovaniemen hovioikeudesta sinne löhettämäni valitushakemuksen liitteineen. Tähän on antanut lausumansa kärjätuomari Sarianne Ervasti. Myös tämä lausuman ja hovioikeudenpäätös on hankittava loppulausuntoaineistoon.

Tutkittavaan aineistoon liittyy myös vaimoni avioerohakemus ja siihen antamani lausuma. Käräjätuomarina oli asiassa Sarianne Ervasti. Olin pyytänyt käsittelemään ulosottoasiani ensin ja sitten vasta avioerohakemuksen. Käräjätuomari Sarianne Ervasti toimi juuri päin vastoin. Minä halusin ulosottoasian ja vahingonkorvaukset käsittelyyn ensin, koska olemme yhdessä vaimoni kanssa kärsineet valtavat taloudelliset menetykset ja hirvittävät henkiset kärsimykset Suomen valtion rikollisen toiminnan takia ja katsoin, että jos saan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin niin saan valtiolta korvaukset ja ne voidaan jakaa vaimoni kanssa. Nyt jos avioerohakemus käsitellään ensin niin vaimoni jää osattomaksi vahinginkorvauksista. Olen varma, että jos ulosottoasiani olisi käsitelty oikein ja ensin niin avioeroa ei minulla olisi tullut. Avioeron sai aikaan käräjätuomari Sarianne Ervasti virheellisellä menettelyllään. Siksi on tärkeää hankkia kaikki avioero-oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat käräjä- ja hovioikeudesta.

Tein tutkintapyynnön Oulun poliisille ennen kuin Sarianne Ervasti ehti tehdä vääriä päätöksiä. Pyysin Oulun poliisia estämään käräjätuomari Sarianne Ervastin rikolliseksi epäiltävän toiminnan. Pyydän rikostutkijaa hankkimaan tämän rikostutkintapyynnön ja siihen annetun vastauksen loppulausuntoa varten. Muistaakseni tutkimatta jättämispäätöksen asiassa teki nyt tutkinnanjohtajana oleva Hannu Mensonen. Mensoselta on hankittava sähköpostiviestivaihto, jonka kävimme asian johdosta loppulausuntoaineistoon.

Koska Oulun poliisi ei tutkinut asiaa, niin tein rikosilmoituksen asiasta KRP:lle. KRP jätti asian tutkimatta. Pyydän hankkimaan rikostutkintapyynnön liitteineen sekä siihen annetun vastauksen loppulausuntoaineistoon. Muistaakseni KRP.ssä tutkimattajättämispäätöksen on tehnyt Erkki Rossi.

Tein rikostutkintapyynnön poliisin toiminnasta valtakunnansyyttäjälle. Valtakunnansyyttäjävirastossa asian käsitteli kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinne. Savurinteen suojelupäätös perustui Oulun poliisin Antti Räsäsen ja Lapin poliisin Jukka Haatajan lausuntoon. Pyydän hankkimaan nämä asiakirjat eli valtakunnansyyttäjälle laittamani aineiston ja siihen annetun vastauksen sekä Oulun poliisin ja Lapin poliisin vastauksen.

Soitin kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinteelle ja hän tunnusti, että on tehnyt ratkaisun asiassa perehtymättä todistusaineistoon.

Siksi pyysin sisäministeri Maria Ohisalolta vastausta asiaan poliisin toiminnasta ja oikeusministeri Anna.Maja Henrikssonilta vastausta valtakunnansyyttäjäviraston toimintaan asiassa. Koska en ole saanut ministereiden vastausta asiassa niin pyydän virka-apua poliisilta jotta ministereiltä saadaan vastaukset asiaan ja ne voidaan liittää loppulausuntoaineistoon.

Siellä jossakin 31.12.2019
Erkki Aho
Hyvää Uutta Vuotta 2020 !