keskiviikko 25. helmikuuta 2015

Kaksi valtuustoaloitetta

Marinan saunamaailman- ymmärrys hoi - äly älä jätä.

Kalajoen kaupunginvaltuusto kokoontui 24.02.2015 kokoukseen, jossa tein kaksi valtuustoaloitetta. Toinen valtuustoaloite koski tuulivoiman rakentamista.

Valtuustoaloite

Tuulivoiman rakentamisessa on hyvä noudattaa lääkäriliiton suosituksia. Tuulivoiman haittavaikutuksiin on syytä varautua ja esitän suojarajaksi eli tuulivoimalan etäisyydeksi asutuksesta 2 kilometriä.
Tuulivoimalan purkukustannukset eivät saa jäädä maanomistajan vastuulle, vaan tuulivoiman rakentajan on tehtävä tuulivoimalan purkukustannuksia vastaava pankkitalletus pankkiin jotta maanomistajan asema turvataan. Pankkitalletus on tehtävä maanomistajalle eikä kaupungille.

Kalajoella 24.02.2015

Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu

Toinen valtuustoaloite koski poliisitoiminnan parlamentaarista valvontaa.

Valtuuston esityslistalla oli kaavoituskatsaus 2015 ja kaavoitusohjelma 2015-2019.
Kaavoituskatsauksessa toin huoleni kaavoituksen tärkeysjärjestyksestä. Sanoin, että Marina-hanke on täysin utopistinen pilvilinna ja se on verrattavissa Sun Arena-hankkeseen. Siksi on varmistettava, että kaavoitusresursseja käytetään oikeiin.
Halusin tällä tuoda esille sen, että keskitytään tarpeellisiin ja realistisiin kaavoituskohteisiin. Marina on kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin korkealla palkalla vallan huumassa ideoina utopistinen pilvilinna. Vastaavia hankkeita kaupunginjohtajalla on ollut surullisen kuuluisa Sun Arenna sekä Puolangan kunnanjohtuuden ajalta Paljakan korpeen rakennettu elokuvateatteri. Minä olen vahvasti erimieltä Marina-hankkeesta kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin kanssa. Hankkeeseenhan liittyi erikoinen häätömenettely, jota en aikaisemmin pitkän valtuustouraniaikana ole kokenut. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että kaupunginjohtaja on pudotettava kuuta kiertä radaltaan maan pinnalle.
Kaavoituskatsauksesta on kuitenkin Kalajoen kaavoituspäällikölle annettava kiitettävä arvosana. Positiivista on myös Raution kaavoituksen osalta se, että siinä ehditään vielä valita paikka uudelle koululle.

Kalajoen kasvuohjelma on 17 000 euron taivaanrannanmaalaus, jossa mielikuvitukselle ei ole asetettu rajoja. Olisin halunnut, että tämä kasvuohjelma olisi saatettu tiedoksi valtuutetuile 17000 euron taivaanrannanmaalauksena, eikä se oli sitova. Joka tarkemmin perehtyy asiaan eli Kalajoen matkailun kasvuohjelmaan, niin voi kertomus pitää satuna. On perusteltua sanoa, että Kalajoen päättäjille nauravat aidat seipäätkin, kun ne ovat hyväksnyeet tällaisen ohjelman.

Valtuustoaloitteiden osalta voidaan todeta, että Raution osalta tilanne on kehittymässä parempaan suuntaan. Nyt on pidettävä huolta siitä, että Rautioon saadaan uusi koulu ja mielestäni uuden koulun paikka on nykkyisen monitoimitalon ja entisen kunnnantalon paikalla. Molemmat rakennukset on poistettava maantasalle ja paikalle on rakennetteva uusi koulu. Pöllän koulusta on tehtävä ip- ja ap-kerhojen pitopaikka ja sijoitettava sinne sellaiset toiminnot, jotka nyt oli tarkoitus sijoittaa monitoimitaloon. Nyt on toimittava aktiivisesti niin, ettei monitoimitaloon uhrata veroeuroja, vaan säästetään ne uudeen koulun rakentamista varten.
Raution koulusta on tehtävä kulttuuri- ja toiminta keskus, jonne sijoitetaan kirjasto, Raution kyläyhdistyksen toimisto, Raution eri järjestöjen ja organisaatioiden arkistot.
Lisäksi koululle voidaan sijoittaa Erkki Ahon Kalajoki-näyttely, kokoustiloja, kaupallisia tiloja, urheilutiloja, toimintatiloja jne. Suunnittelmat ovat jo melko pitkällä.

Valtuustoaloitteeni Raution ekologisesta kehittämiskeskuksesta etenee suotuisasti.
Pahkalan koulun osalta on sanottava se ikävä asia, että Kalajoen kaupunginhallitus on antanut Oulun hallinto-oikeudelle väärän lausuman ja toivon, että he ajoissa huomaavat asian, koska muutoin sillä saattaa olla varsin vakavat seuraukset.
Perussuomalaisten aloitteen pohjalta Kalajoen kaukolämpötariffit yhtenäistettiin. Valtuustoaloitteeseeni hiihtotunneliselvityksen osalta esitin jyrkän vastalauseen, koska asiaa ei oltu selvitetty millään tavalla, vaikka se olisi keskeinen vetonaula Kalajoen ympärivuotisessa matkailussa.

Urheiluseurojen tukeminen nimiseksi valtuustoaloitteeksei väännetty LiigaSärkkien ja JHT:n tukien selvittäminen ei vastannut sitä mitä minä aloitteellani tarkoitin. Selvittely jatkuu, sanon mitä. Toiminnan pitää olla avointa ja rehellistä sekä valtuutettujen hyväksymää. Kaupunginjohtajan tulee muistaa että hän on renki ja valtuutetut käyttävät päätösvaltaa asioissa. En siis ollut tyytyväinen aloitteen käsittelyyn.sunnuntai 22. helmikuuta 2015

VALTUUSTOALOITE 24.02.2015Rikosylikomisario Ilkka Piispasen rikolliseksi epäiltävä toiminta

Yhteiskunnassa poliisin toiminta koetaan tärkeäksi. Poliisin toimintaa valvotaan parlamentaarisesti.Kalajoen kaupungin edustajana poliisiasiainneuvottelukunnassa on kaupungin valtuutettu Kullervo Niemelä. Valtuutetut toimivat virkavastuulla.
Vaadin, että valtuusto ryhtyy toimenpiteisiin rikosylikomisario Ilkka Piispasen toiminnan johdosta. Piispanen on toistuvasti toiminut tavalla, jota on syytä epäillä rikolliseksi: rikoslaki 15 luku ja 40 luku.

Tässä todistusaineisto:

Tutkintapyyntö – oikeusvaltio Suomi

Ilkka Piispanen – oletteko esteellinen?

Oulun rikosylikomisario Ilkka Piispasen päätös asiassa 12.02.2015 5770/S/1447/15

Olen valmis esittelemään todistusaineistot niin valtuustolle kuin tiedotusvälineille. En voi hyväksyä rikosylikomisario Ilkka Piispasen rikolliseksi epäiltävää toimintaa, koska se vaarantaa koko alueemme rikostutkinnan luotettavuuden.

Olen ollut aikaisemminkin huolissani poliisin toiminnasta samoissa asoissa. Tein 29.05.2012 seuraavan valtuustoaloitteen

Päiväkirjamerkintäni 13.09.2012
Poliisiasiain neuvottelukunta

Olen laittanut poliisiasiainneuvottelukunnan asian Alavieskan, Haapajärven, Haapaveden, Kalajoen, Kärsämäen, Merijärven, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Raahen, Reisjärven, Sievin, Siikajoen, Siikalatvan, Vihannin ja Ylivieskan valtuuston käsiteltäväksi. Hallitukset jotuvat valmistelemaan asiat valtuustoille.

Olen tänään 13.09.2012 vienyt Kalajoen kaupunginsihteerille Otso Juvoselle kaupunginhallitukselle jaettavaksi 15 kappaletta kirjojani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X. Kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuville on monistettu myös juridinen argumentointi ja kirjani todistusaineiston todistusteemat. Nämä aineistot ovat saaneet aikaisemmin poliisi Tomi Reinikainen ja poliisiasiainneuvottelukunnan jäsen Kullervo Niemelä, jotka molemmat ovat mukana Kalajoen kaupunginhallituksen kokouksissa. Jokilaaksojen poliisiasiainneuvottelukunnan pöytäkirjat tulevat kaupunginahllitukselle tiedoksi, mutta viimeisen kokouksen pöytäkirja en ole pyynnöistäni huolimatta saanut, mutta normaali käytäntäntö on se, että se tulee Kalajoen kaupungille ja näin kaupunginhallitus valvoo poliisiasiainneuvottelukunnan toimintaa. Kullervo Niemelä kertoi kaupunginhallituksen kokouksessa, että asiani on käsitelty poliisiasiainneuvottelukunnassa ja on katsottu niin, että asialle ei voida tehdä mitään. Poliisiasiain neuvottelukunnan puheenjohtajalla on saamani tiedon mukaan uskonnollinen vakaumus. Myös Kalajoen kapungin edustajalla Jokilaaksojen poliisiasiainneuvottelukunnassa on uskonnollinen vakaumus. Yksi pääepäillyistä asioissa on Jokilaaksojen nykyisen eläkkeellä oleva poliisi Raimo Ollila, jolla on sama uskonnollinen vakaus. Myös entisellä Oulun läänin poliisijohtajalla ja nykyisellä Oulun poliisilaitoksen poliisipäälliköllä Sauli Kuhalla on sama uskonnollinen vakaus. Keskeinen tekijä asioissa on Kalajoen nykyisin eläkkeellä oleva syyttäjä Sulo Heiskari. Sauli Kuha on vahvasti mukana suojelemassa henkilöitä ja estämässä oikeuden toteutumista.

Minulla on myös kopio salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta, mikä yhdessä Ns. Koiviston konklaavin, presidentti Halosen salaamispäätöksen ja Siimeksen Aktiv-Hansakaupan kanssa estävät kansalaisten oikeudensaannin Suomessa ja myös EIT:ssä, jossa suomalaisjaos estää suomalaisten oikeudensaannin. Todellisuudessahan on kysymys valtiopetoksesta tässä kokonaisuudessa ja se on niin rankka rikos, että se ei heti vanhene. Minulla on tähän asiaan runsaasti materiaalia. Suomessa tuhottiin lainvastaisen 22.10.1992 SSP-sopimuksen perusteella n. 60 000 yritystä ja yli 500 000 ihmistä jäi työttömäksi. N. 14500 ihmistä teki itsemurhan prosesseissa ja Aktiv-Hansa-kaupalla myytiin 12,2 miljardin saatavat 600 miljoonalla ulkomaiselle taholle rikosten peittelemiseksi. Aktiv-Hansa kauppa sisältää lainvastaisen klausuulin purkamisesta ja Aktiv Hansa on juridiselta kannalta tarkasteltuna törkeä petos, koska siinä myytiin runsaasti hoidettuja saatavia. Ulkomainen taho perii nyt velallista täyttä summaa velallisen kuolemaan saakka ja eduskunnan päätöksellä vielä sen jälkeenkin kuolinpesältä. Velalliset eivät päässeet eroon veloistaan 600 miljoonalla, vaan ne velat myytiin ulkomaille rikosten peittelemiseksi.

Laillisuusvalvonta Suomessa kansan pettämistä virkavastuulla ja verovaroilla. Hyvä ystäväni entinen kansanedustaja pastori Juhani Alaranta sanoi minulle, että kun hän oli perustuslakivaliokunnan varajäsen, niin oikeuskanslerin virasto kutsui perustuslakivaliokunnan vierailulle oikeuskanslerinvirastoon. Kutsussa oli mainittu, että baarikaappi avataan kello 15.00. Alaranta ei ollut mennyt ko. tilaisuuteen. Oikeusneuvos Jukka Okko oli sanonut Heino Virralle, että "on justiin sama mitä te tänne lähetätte, niillä ei ole yhtään mitään merkitystä". Tämä on totuus laillisuusvalvonnasta laillisuusvalvojan suusta.
Korkeimman oikeuden silloinen presidentti Leif Sevon soitti minulle kotiin ja antoi ymmärtää, ettei korkein oikeus voi tehdä oikeaa päätöstä asiassani. Siksi hän pyysi kääntymään minua EIT:n puoleen. Koska Suomi ryhtyi saamaan liukuhihnalta tuomioita EIT:stä, niin kesken kauden Suomen tuomariksi vaihdettiin Päivi Hirvelä valtakunnansyyttäjävirastosta Matti Pellonpään tilalle. Hirvelä valittiin tehtävään diplomi-insinööri Jali Raidan mukaan väärillä tiedoilla ja Raita epäilee myös sitä, että kenellä oli oikeus ja millä valtuuksilla vaihtaa Suomen tuomaria EIT:ssä.
Mielestäni Suomi on kaukana oikeusvaltiosta. Olen käynyt oikeustaisteluani jo 17,5 vuotta saamatta esteetöntä rikostutkinaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Perustuslain mukaan kansalaisen tulee saa asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä.

Infromoin asiasta Jokilaaksojen poliisin toiminta-alueen tiedotusvälineitä.

Olen tehnyt myös seuraavan valtuustoaloitteen

Korostan vielä, että kaikki kaupunginvaltuutetut toimivat virkavastuulla. Jos ne edelleen laiminlyövät virkavelvollisuutensa, niin heidän on syytä epäillä syyllistyvät rikokseen eli virkavelvollisuuksien laiminlyöntiin sekä rikoslain 40 luvun 8 §:n mukaiseen törkeään virka-aseman väärinkäyttöön, tai 9 §:n mukaiseen virkavelvollisuuksien rikkomiseen, tai 10 §:n mukaiseen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Lisäksi on syytä epäillä, että valuutettu syyllistyy rikoslain 15 luvu 10 §:n vastaiseen toimintaan tai 11 §:n vastaiseen toimintaan
10 § (24.7.1998/563)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (4.12.2009/990)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi puolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka henkilö, joka asuu hänen kanssaan yhteistaloudessa tai on muuten näihin rinnastettavan henkilökohtaisen suhteen takia läheinen.

11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittavarikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Olen jo aikaisemmin tehnyt selvityksen Kalajoen kaupunginvaltuutetuille 19.2.2007. http://www.erkkiaho.com/blogarchive/278.htm

Asiakirjat löytyvät Kalajoen kaupunginarkistosta ja ovat edelleenkin todistusaineistona asiassa. On syytä epäillä, että Kalajoen kauunki syyllistyy jatkettuun rikolliseen toimintaan.

Jos jollekin valtuutetulle tai toimittajalle tuottaa vaikeuksia ymmärrättää kirjoitettua tekstiä niin tässä on suullinen esitys asioista

Tässä lienee syy miksi en saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä enkä esteetöntä rikostutkintaa.

Totuudenpuhujalla ei ole ystävää:

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

oikeudenkäynti tietämättämme

rikolliset konkurssit

rikoksia ei tutkita

ahojahti

Erkki vastaan maailma

blogit ja videot

Nettikirja


Kalajoella 24.02 2015

Erkki Aho

kaupunginvaltuutettu

Huom. lähetetty tiedoksi kaikki Kalajoen kaupunginvaltuutetuille 22.02.2015 sekä teidostusvälineille