torstai 31. toukokuuta 2012

Ääni keskustalle on ääni Raili Myllylälle – Laura Kaattari jyrättiin Myllylän toimesta


Kaupunginvaltuutettu Laura Kaattarin kysymykseen valtuuston kyselytunnilla vastasi muun muuassa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä kaupunginhallituksen nimissä, vaikka kaupunginhallitus ei ollut pöytäkirjan mukaan asiaa käsitellytkään. Raili Myllylä kierteli vastauksessaan asiaa eikä pysytynyt suoraan vastaamaan kysymykseen. Lisäkysymykseen vastatessaan Raili Myllylä totesi, että kouluverkkotyöryhmää voidaan täydentää elokuussa. Hän jätti kuitenkin sanomatta, että viivyttelyn avulla kouluverkkoratkaisut voidaan siirtää yli kunnallisvaalien ja sen jälkeen ratkaisut on helpompi tehdä vaikeat ja äänestäjien tahdon vastaiset päätökset. Raili Myllylä siis käveli puoluetoverinsa Laura Kaattarin ja tämän asiallisen ja perustelun kysymyksen yli.

Valtuutettu Laura Kaattari on oikeassa siinä, että Vuorenkallion koulu tarvitsee ratkaisun ongelmiinsa nyt eikä vasta vaalien jälkeen. Paras ratkaisu asiaan on viipalekoulu, mikä olisi voitu rakentaa tai hankkia kesän aikana. Tällöin tilat olisivat olleet valmiina syksyllä, kun lukuvuosi alkaa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllyllä on omat visiot asiassa ja ne eivt ole yhteneväiset valtuutettu Laura Kaattarin näkemyksen kanssa. Valtuuston kyselytunnilla Myllylä jyräsi Kaattarin. Näin tuli todistetuksi asia, että keskustalle annettu ääni menee Raili Myllylle, joka käyttää ääntä kaikkien keskustalaisten valtuutettujen puolesta. Tämä asia on äänestäjien hyvä muistaa äänestyspäätöstä tehdessään.

Kouluverkkoasia kuumentaa tunteita
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2012/02/kunnallisvaaliehdokkaan.html


tiistai 29. toukokuuta 2012

Ajatuksiani valtuuston kokouksessa 29.05.2012


Kalajoen sataman asemakaavan valmistelussa on tuotu esille luontoympäristön selvityksessä, että kaava-alueen läheisyydessä on kuusikoita, joista aiempina vuosina on löytynyt liito-oravan reviiri ja papanoita, viitteenä on Alarisku 2010. FM, biologi Ville Suorsan mukaan aluetta voidaan pitää lähes varmasti liito-oravien elinalueena (FCG Oy 2010).

Kaavasta on nyt suosiolla jätetty pois sataman kehittämisen kannalta erittäin tärkeä alue siinä pelossa, että kaavasta joku valittaa, jos tällaista epäilyä ei oteta vakavasti.

KHO on antanut 25.6.2003 päätöksen 2003/ 38 taltionumero 1540 Diaarinumero 1764/3/01. Päätöksen mukaan alueelta tulee löytyä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat eli pesäpuu, muut kolopuut näitä ympäröivine suoja- ja ravintopuineen sekä tarpeellisien kuluhteyksineen.

Nyt ympäristöselvityksessä ei ole selvitetty Kalajoen sataman osalta luotettavasti onko siellä liitto-oravia. Valitusten pelossa joudutaan tekemään huono kaavaratkaisu.

Olen keskustellut teknisen lautakunnan puheenjohtajan Mikko Rahjan kanssa ja antanut hänelle tehtäväksi tarkistaa biologi Eero Laukkasen kanssa onko alueella luotettavasti liitto-oravia. Kerroin Mikolle mitkä kriteerit täyttyy täyttyä jotta aluetta voidaan pitää liito-oravan elinalueena. Nykyisinhän saa netistä ostaa liitto-oravan paskoja ja josku on liito-orava paskoina käytetty jopa sinapin siemeniä.

Mitä haittaa on siitä, että joudutaan tekemään huono kaava? Kun laivalastia puretaan niin nyt lasti joudutaan purkamaan 200 metrin sijasta 800 metrin päähän. Yhteen laivalastiin menee noin 300 kuormaa. 300 x 200, menopaluuna 300 x 400 m ja 300 x 800m ja menopaluuna 300 x 1600m on iso ero kustannuksissa ja ajassa jopa hiilijalanjäljissä. Termillä hiilijalanjälki viitataan yleensä jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaan ilmastokuormaan eli siihen, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy.

Ehkä kaavan valisteluvaiheessa olisi pitänyt tarkemmin selvittää luontoasiat, mutta sekään ei todennäköisesti olisi auttanut, koska kaavasta siitä huolimatta olisi voitu valittaa.

Kaava-asiaan vaikuttaa myös Suomen virheellinen Natura-ratkaisu, jossa liito-orava-asia on mukana. Habitaattidirektiivin liite III mukaan kansallinen arvioitni tapahtuu alueiden suhteellisen merkityksen perusteella. Suojeltavien alueiden valintaperusteet määritellään liitteessä 1 mainitulle luototyypille ja kullekin liitteesä II mainitulle lajille. Alueen arviointiperusteena a) alueella elävän lajin kannan koko ja tiehys verrattuna kansallisen alueen muihin kantoihin, d) Yleisarviointi alueen merkityksestä kyseisen lajin suojelulle.

Jäsenvalton luokittelevat näiden perusteiden mukaan alueet, joiden kansallisessa luettelossaan ehdottavat soveltuvat yhteisön tärkeiksi pitämiksi alueiksi sen mukaan, mikä niiden suhteellinen merkitys on jonkin liitteessä mainitun lajin suojelulle.

Direktiiviperusteisten suojelutavoitteiden saavuttamismenetelmä on vahvistettu luontodirektiivin osalat EY tuomioistuinpäätöksillä C-371/98 ( kohdat 15,22 ja 23), ja C67/99, C-71/99, C-220/99 ja C117/03.

Olen pyytänyt Jokilaaksojen poliisia tutkimaan asiaa Naturan osalta, mutta Jokilaaksojen rikosylikomisario osoitti päätöksellään ettei ymmärrä Naturasta sen enempää kuin sika tuulimyllystä. Ei voinut välttyä vaikutelmalta, että virkamerkki korvaa ammattitaidon.

Kansanedustaja Pirkko Mattila tekee Naturasta nyt kuudennen kirjallisen kysymyksen hallitukselle. On todennnäköistä, että ympäristöministeri Ville Niinistö vastaa niin kuin ennenkin. Kun kysyjä kysyy aidasta niin Niinistö vastaa aidanseipäistä.

Miksi sataman kaavalla on kiire? Sataman kaavalla valmistaudutaan muun muassa mahdolliseen Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamiseen. Todennäköinen rakentaja on japanilainen Toshiba. Japani on päättänyt luopua ydinvoimasta Fukusiman onnettomuuden jälkeen. Japanilaisille on tietekin suuri asia, että pääsevät rakentamaan ulkomaille ydinvoimaa, koska se ei ole enää mahdollista Japanissa. Tämän Pyhäjoen mahdollisuuden ovat varmistaneet muun muassa Oulun vaalipiirin keskustalaiset kansanedustajat.

Satama on Kalajoelle tärkeä asia. Siksi sen tulevaisuus on varmistettava. Edessä on lähitulevaisuudessa sataman yhtiöittäminen. Me kaikki päätäjät tiedämme, että Kalajoen sataman yhtiöittäminen on tehtävä harkiten ja siten, että turvataan sataman tulevaisuus. Kalajoen satamaan on satsattu noin 200 miljoonaa mummon markkaa. Sataman kannattavuus ei ole ollut paras mahdollinen. Ehkä tänä vuonna pääsemme plussalle. Sataman kehittäminen edellyttää edelleenkin voimakasta investoimista. Tällaisen kehityksen turvaaminen edellyttää, että uusi yhtiö on sellainen, jota tuuli ei heiluta. Mielestäni Kalajoen satama ja Kalajoen Lämpöytiö on yhtioitettävä yhdeksi yhtiöksi.

Puutun vielä sataman osalta talvisatama statukseen. Sitä ei ole missään lailla määritelty. Kysymys on siis mielivaltaisesta määritelystä, mikä on EU:n kilpailulainsäädännön vastainen. Minun mielestäni asiaan on puututtuva. Kalajoki on talvisatama yhdellä lailla kuin ns. talvistatuksen saaneet satamat. Kuka on antanut statuksen ja mihin laki se perustee. Se asia on selvitettä ja Kalajoen satamaan on jäämurtaja apu nyt turvattava aivan samalla tavalla kuin muihin satamiin. On siis ryhdyttävä noudattamaan lakia.

Osakkeiden osto

Osakkeiden ostamisella varmistetaan se, että Merta-Marketin aluetta päästään hyödyntämään kaavoituksen avulla niin, että alueella voidaan rakentaa iso tavaratalo ja muutakin toimintaa. Halpa-Halli Oy on pitkään hakenut riittävän suurta tonttia Kalajoelta rakentaakseen uuden Halpa-Hallin kooltaan 4500 m2. On enemmän kuin todennäköistä, että Halpa-Halli Oy on tontista erittäin kiinnostunut ja etulyöntiasemassa muihin nähden siinä, että jos Halpa-Halli Oy saa mahdollisuuden rakentaa uuden 4500 m2 kauppahallin tontille, niin silloin nykyisen Halpa-Halli Oy.n tilat jäävät muiden pienempien yritysten käyttöön. Näin saadaan aikaan pienten yritysten kauppiastavaratalo. Tässä ratkaisussa pienille yrityksille saadaan aikaan suhteellisen edulliset toimitilat, mikä mahdollistaa liiketoiminnan kannattavuuden pienemmilläkin liikevaihdoilla. Tämä on kalajokisten ja Kalajoen pienten yritysten etu.

Kalajoen lukio toimii nykyisin erittäin ahtaissa tiloissa. Kalajoen lukion vetovoima kasvaa vuosi vuodelta ja lukio kuuluu eturivin lukiohin. Lukion toiminta on turvattava jatkossakin. Siksi lukion laajentamiseen pitää olla mahdollisuudet. Nämä mahdollisuudet avautuvat, kun kirjasto siirretään uuteen paikkaan ja lukion toimintaa laajennetaan nykyisen kirjaston tiloihin. Kalajoella on pitkän aikaa odotettu uutta kirjasto- ja kulttuuritaloa. Nyt siihen on mahdollisuus, kun uuden Halpa-Hallin yhteyteen rakennetaan kirjasto – ja kulttuuritalo. Kirjasto- ja kulttuuritalon rakentamiseen saadaan mitä suurimmalla todennäköisyydellä valtionavustusta. Investointi on kuitenkin sellainen, ettei sitä ole edes Kalajoen kaupungin viiden vuoden investointiohjelmassa. Siksi nyt on ryhdyttävä erittäin suunnittelemaan kirjasto- ja kulttuuritaloa. On todennäköistä, että kun kaava Merta-Marketin alueen osalta saadaan tehtyä ja vahvistettua, niin Halpa-Halli Oy aloittaa välittömästi uuden Halpa-Hallin rakentamisen. Kirjasto- ja kulttuuritalon hankkeen täytyy kulkea samassa tahdissa, jos sellainen Kalajoelle aiotaan saada. Toteuttamisvuosi voisi olla vuosi 2014. Kannatan osakkeiden ostamista esitetyllä tavalla.

Valtuustoaloite

Valtuustoaloitteesani vaadin Jokilaaksojen poliisin poliisiasiain neuvottelukuntaa hätäkokoukseen. Vaatimus johtuu siitä, että Jokilaaksojen poliisi ei ymmärrä Naturasta mitään ja rikoslaista ei senkään vertaa. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Jokilaaksojen poliisi on tyhmempi kuin Lapin vasemman jalan saapas. Nyt joutuu miettimään sitä on tyhmyys luontaista vai ylhäältä johdettua. Olen sitä mieltä, että se on suureksi osaksi ylhäältä johdettua. Kysymys on kansalaisten oikeusturvan kannalta vakava. Myös eläkkeellä oleva Jokilaaksojen poliisi on kääntynyt puoleeni Jokilaaksojen poliisien rikolliseksi epäiltävän toiminnan johdosta. Mielestäni on paras ratkaisu on se, että asiat käsitellään Jokilaaksojen poliisiasiain neuvottelukunnassa kiireellisenä jotta vältytään Hyvinkään kaltaisilta tapahtumilta.

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 11 §:n mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on seurata poliisin toimintaa ja antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista. Vaadin, että Kalajoen kaupunki toimittaa kiireellisenä valtuustoaloitteeni poliisiasiain neuvottelukunnan tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Vaadin, että Kalajoen edustaja poliisiasianneuvottelukunnassa varmistaa, että asiat käsitellään oikein ja asiallisesti eli siten, että valtuustoaloitteen tekijä Erkki Aho tulee esittelemään Jokilaaksojen poliisin toiminnan poliisiasiain neuvottelukunnalle ja neuvottelutoimikunta toimii asian vaatimalla tavalla jotta kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet turvataan myös Jokilaaksojen poliisin toiminta-alueella. Lähetän valtuustoaloitteen sähköpostitse myös kaikille Kalajoen kaupunginvaltuuston jäsenille jotta he voivat valvoa edustajansa toimintaa poliisiasiainneuvottolukunnassa.

Marraskuun 25. päivänä eli Pyhän Katariinan päivänä vuonna 1596 käynnistyi tapahtumasarja, josta kehittyi maamme suurin ja samalla Pohjoismaiden viimeinen merkittävä talonpoikaiskapina, nuijasota. Hyvin monet tietävät nuijasodan, mutta hyvin harvat tuntevat sen. Nuijasota on yksi suomalaisuuden symboleista. Sitä pidetään suomalaisten nousuna vierasta sortajaa edesauttanutta aatelia vastaan Nuijamiesten pääideologiksi kutsuttu Kalajoen kirkkoherra Ljungo Tuomaanpoika piti nuijasodan keskeisenä syttymissyynä talonpoikien päätöstä lakata maksamasta laittomiksi katsomiaan linnaleirejä.

Minä katson, että olen nykyajan Nuijasodan pääarkkitehti eli palautan Suomen takaisin oikeusvaltioiden joukkoon taistelemalla nykyajan nuijia, rikollisia poliiseja, syyttäjiä, tuomareita ja laillisuusvalvojia vastaan. En hyväksy heidän lainvastaista ja rikollista toimintaansa. Ei sitä pidä hyväksyä muidenkaan. Suomi on palautettava takaisin oikeusvaltioiden joukkoon. Kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet on toteutettava lain mukaisesti. Luonnollisesti asialle tarvitaan tiedotusvälineiden tuki. Haluamme paremman Suomen.

Valtuustoaloite: Jokilaaksojen poliisiasianneuvottelukunta kutsuttava hätäkokoukseen
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2012/05/valtuustoaloite-poliisiasiain.html


maanantai 28. toukokuuta 2012

VALTUUSTOALOITE: POLIISIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA HÄTÄKOKOUKSEENVALTUUSTOALOITE: POLIISIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA HÄTÄKOKOUKSEEN

( uudistettu rikostutkintapyyntö)

Jokilaaksojen poliiseja ja poliisipäällikköä on syytä epäillä törkeistä rikoksista. Siksi on syytä kutsua Jokilaaksojen poliisilaitoksen poliisiasian neuvottelukunta kiireelliseen hätäkokoukseen.

Poliisilaitoksen yhteydessä toimii poliisin hallinnosta annetun lain ja asetuksen mukaisesti poliisin neuvottelukunta. Asetuksen 11 §:n mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on:

 1. seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa
 2. tehdä aloitteita poliisin toiminna kehittämiseksi
 3. antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista, sekä
 4. käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.
  Oulun lääninhallituksen poliisiosasto on päättänyt, että vuoden 2009 alusta toimintansa aloittaneen Jokilaaksojen poliisilaitoksen neuvottelukunnassa on yksi jäsen jokaisesta toimialueemm 18 kaupungista/ kunnasta. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Lasse Nikula, varapuheenjohtajan Erkki Rytky ja sihteerinä Anni Nisula. Neuvottelukunnan muina jäseninä toimivat

Alavieska Jani Hannus, varajäsen Antti Takalo

Haapajärvi Risto Paassilta, varajäsen Esko Lapinoja

Haapavesi Erkki Rytky, varajäsen Heikki Halla-aho

Kalajoki Kullervo Niemelä, varajäsen Kaarlo Isokääntä

Kärsämäki Väinö Parkkila, varajäsen Veikko Niemi

Merijärvi Ari Mehtälä, varajäsen Antti Sakko

Nivala Kaija Jämbäck, varajäsen Kaarlo Laurila

Oulainen Lasse Nikula, varajäsen Tapio Anttila

Pyhäjoki Seppo Ukonsaari, varajäsen Sami Pirkola

Pyhäjärvi Heikki Hankila, varajäsen Lauri Puro

Pyhäntä Raimo Hoikka, varajäsen Raimo Luhtavaara

Raahe Markku Ylikulju, varajäsen Kari Törmälä

Reisjärvi Heikki Jylkkä, varajäsen Teijo Haapaniemi

Sievi Maarit Silver, varajäsen Satu Huhtala

Siikajoki Raimo Niinimaa, varajäsen Erkki Ollila

Siikalatva Viljo Långström, varajäsen Ilmari Ojakoski

Vihanti Arvo Soini, varajäsen Raune Mäntyniemi

Ylivieska Jouko Pesämaa, varajäsen Eero Huttunen.

Vaadin, että Jokilaaksojen poliisiasiain neuvottelukunta kutsutaan kiireellisesti hätäistuntoon poliisien ja poliisipäällikön rikolliseksi epäiltävän toiminnan johdosta. Jokilaaksojen poliisi on tietoisesti jättänyt tutkimatta järkyttäviä rikoksia ja aiheuttanut suurta turvattomuutta ja valtavaa taloudellista vahinkoa rikolliseksi epäiltävällä toiminnallaan.

Jokilaaksojen poliisin rikosulikomisaario Ilkka Piispanen on tehnyt tutkimattajättämispäätöksen 22.05.2012 8540/S/1277712 koskien Suomen Natura päätöksiä. Rikosylikomisario Ilkka Piispanen on toiminut esteellisenä tutkijana, koska hän on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa jo aikaisemmissa rikostutkinnoissa, mitkä koskivat virka-avun pyytämissä Kalajoen kouluverkkoasian laskemien saamisessa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä oli kieltänyt antamasta laskelmia kaupunginvaltuutetuille. Tästä Myllylän päätöksestä kaupungin virkamies Rauli Mäkitalo kirjoitti kirjallisen todistuksen, mikä toimitettiin poliisille virka-avun saamiseksi. Poliisi Ilkka Piispanen kieltäytyi antamassa virka-apua asiassa. Asia on sen jälkeen kehittynyt kalajokisten vahingoksi seuraavasti:

Kouluverkkoasia kuumentaa tunteita
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2012/05/kouluverkkoasia-kuumentaa-tunteita.html

Lisäksi rikosylikomisario Ilkka Piispanen teki tietoisen väärän päätöksen poliisipäällikkö Petri Oulasmaan toimissa, jossa hän nosti Erkki Aho ja tämän vaimoa Eilaa vastaan syytteen velallisen epärehellisyydestä pankin nimissä lainan myöntäneen pankinjohtajan tietämättä asiassa, jossa todellista velkaa ei ollut olemassakaan. Kysymys on laajasta PR-talojen konkurssirikosvyyhdestä.

PR-TALOJEN KONKURSSIVYYHTI
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html

Jouni Remes ja Markku Koski
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/12/jouni-remes-ja-markku-koski.html

Konkurssipesänhoitajien rikollinen toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/konkurssipesanhoitajien-rikollinen.html

Asianajaja Keränen jätti valituksen tekemättä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/12/asianajaja-asko-keranen-jatti.html

Kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html

DVD Mayday from Finland
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Tässä on asioiden juridinen argumentointi:
PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Katso syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html

Syyttäjän esteellisyys ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Erkki Aho vastaa -vastine Keskipohjanmaa-lehden uutisointiin
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/erkki-aho-vastaa-vastine-keskipohjanmaa.html

Poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta, myös rahanpesurikosepäilyt
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/poliisi-jatti-kaikki-rikokset.html

Miksi 75 päivän ehdoton vankeustuomioni velallisen epärehellisyydestä on väärä, samoin kuin kaikki muutkin tuomioni?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/miksi-75-paivan-ehdoton-vankeustuomioni.html

Syyttäjän esteellisyys on määritelty syyttäjistä annetussa laissa ( 12 §). Katso
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19970199

Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella

Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on tehnyt tutkimatta jättämispäätökset, vaikka Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänyt tutkintapyyntöä 23.3.1997. Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002 Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen. Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen

Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/ylivieskan-poliisipaallikko-petri.html

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Valvonta-asia DNRO 00711
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html

Kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluoto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/kihlakunnansyyttaja-sari-leppaluoto.html

Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Koska syyttäjä Leppäluoto ei nostanut syytettä minua vastaan silloin on kysymys Mikko Kovalaisen perättömästä ilmiannosta. Miksi Mikko Kovalaisen rikoksia ei tutkita? Miksi Mikko Kovalaisen, käräjätuomari Jyrki Määtän ja syyttäjä Esa Mustosen vääriä lausumia Rovaniemen hovioikeudelle ei tutkita?
Syyttäjä Sari Leppäluoto kieltäytyy toimittamasta syyteharkintamateriaali minulle. Minä haluan saada syyttäjä Leppälluodon kiinni rysän päälta. On syytä epäillä, että eduskunnan apulaisoikeusasiamie Jussi Pajuoja suojelee rikollista toimintaa. Kysymys on erittäin vakavista asioista. Tutkijana ja tutkinnanjohtajana ovat samat poliisit kuin Markku Kosken kunnianloukkausjutussa, jossa esitutkinta tehtiin päin helvettiä ja syyttäjä Kati Alkula sanoi oikeudessa ettei ole saanut poliisin esitutkintamateriaalia mutta pystyy syyttämään siitä huolimatta. Tilasin Rovaniemen hovioikeudesta poliisin esitutkintamateriaalin, mikä oli tulostettu väärin ja jätetty kaikki todistusaineistot tulostamatta. Tutkija Jyrki Rajaniemi kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa ja siksi jouduin laittamaan sen sähköpostitse. Se oli tulostettu väärin. Myös käräjätuomari Heikki Sneck kieltäytyi ottamassa vastaan todistusaineistoa oikeudenistunnossa. Ylivieskan käräjäoikeus tulosti väärin sinne lähettämäni todistusaineiston. Laillisuusvalvonta ei minun mielestäni täytä sille asetettuja vaatimuksia, vaan  laillisuusvalvonta on kansalaisten pettämistä verorahoilla ja se kiistatta verovarojen väärinkäyttöä. Se on kansalaisten perusoikeuksien vastaista toimintaa. Se on kansalaisten oikeusturvan räikeää loukkaamista.

Pyydän ilmoittamaan mahdollisimman pian kuka on asiassa tutkijana, kuka tutkinnanjohtajana ja kuka syyttäjänä. Vetoan asian käsittelyssä perustuslain 21 §:ään. Tulen antamaan asiassa loppulausunnon. Rikostutkintapyynnöt on aikaan tehty ajoissa. Siksi rikokset eivät voi vanhentua.

En saanut antaa loppulausuntoa asiassa eikä asiassa edes suoritettu rikostutkintaa, sillä rikosylikomisario Ilkka Piispanen teki 23.05.2012 tutkimattajättämispäätöksen 8540/S/1303/12. Hän teki päästöksen esteellisenä henkilönä ja syyllistyi törkeään virka-aseman väärinkäyttöön ja rikollisten suojeluun sekä rikosten peittelyyn.

Esitutkintalain mukaan
Esteellisyys
16 §
Tutkinnanjohtaja tai tutkija on esteellinen:
1) jos hän tai hänen lähisukulaisensa on asianosainen;
2) jos asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen;
3) jos hän tai hänen lähisukulaisensa avustaa tai edustaa asianosaista tai sitä, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
5) jos hän kuuluu sellaisen yhteisön, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen hallitukseen, hallintoneuvostoon tai niihin rinnastettavaan toimielimeen, joka on asianosainen taikka jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; tai
6) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Rikosylikomisario Ilkka Piispanen on kiistattomasti toiminut esteellisenä tutkijana tehdessään päätöksen 22.05.2012 asiassa 8540/S/1277/12. Kysymys oli näistä asioista

Tutkintapyyntö
http://naturansalat.blogspot.com/2012/05/tutkintapyynto-naturasta-jokilaaksojen.html

Valitus ja purkuhakemus
http://naturansalat.blogspot.com/2012/05/valitus-ja-purkuhakemus.html

Lisäksi rikosylikomisario Ilkka Piispanen on tehnyt tutkimattajättämispäätöksen esteellisenä tutkijana 22.05.2012 8540/S/1281/12 varatuomari Mikko Kovalaista koskevassa asiassa, vaikka todistusiaineistot kiistattomasti osoittavat varatuomari Mikko Kovalaisen yhdeksi maamme oikeushistorian vaarallisimmista tekijöistä, joka aiheuttanut lukuisille ihmisille valtavaa taloudellista vahinkoa ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä. Todistusaineisto asioissa on kiistaton.

Lehdistotiedote
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/04/lehdistotiedote.html

Tätä liigaa vastaan joudun taistelemaan

 1. Asianajaja Antti Latolaa on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Tästä asiasta löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

  2. Asianajaja Hannu Maskosta on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Maskonen on tehnyt jo oman ratkaisunsa asioissa. Ehkä hän ei kestänyt julkista häpeää totuuden ja rikosten paljastumista. Maskosen toiminnasta löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

  3. Syyttäjä Sulo Heiskaria on syytä epäillä lukemattomista rikoksista, joista törkein on kaupanvahvistus, jossa hän ei ollut paikalla kaupanvahvistajana eikä myöskään kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ollut paikalla. Sulo Heiskari toimi esteellisenä syyttäjä lukuisissa oikeudenkäynneissä. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

  4. Asianajaja Jouni Vihervallia on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut oikeudessa asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjaa ja toimeksiantoa. Vihervalli itse todistaa, ettei hän ole koskaan edes keskustellut asianomaisten henkilöiden kanssa. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

  5. Varatuomari Paavo M. Petäjää on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjoja ja ilman toimeksiantoja oikeudessa ja antanut vääriä lausumia oikeudelle. Lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjää on syytä epäillä väärien lausumien antamisesta korkeimmalle oikeudelle. Tästä asiasta löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

  6. Asianajaja Sampsa Teittistä on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille. Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hän hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle.

  7. Asianajaja Jyrki Anttista on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille ja Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

  8. Asianajaja Veli Päivikkö yritti laittaa henkilökohtaiseen konkurssipesääni varatuomari Paavo M. Petäjän 100 000 mk:n perusteettoman saatavan. Tekoa on syytä epäillä rikoksen yritykseksi. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa. Veli Päivikön toiminta oli muutenkin niin törkeää, että minun oikeustajuni mukaan häneltä on otettava pois asianajo-oikeudet.

  9. Asianajaja Antti Kejo laittoi ITC Finland Oy konkurssipesään kokonaan toisen firman koneet ja laitteet. Perusteena oli se, että niin parannetaan konkurssipesän tulosta. Lisäksi asianajaja Antti Kejo jätti saatavista pois minun 178 000 markan saatavan perusteettomasti. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa. Antti Kejo esitti oikeudelle tietoisesti väärin laaditun konkurssipesän pesänluettelon.

  10. Poliisipäällikkö Petri Oulasmaa nosti syytteen minua ja perheenjäseniä vastaan velallisen epärehellisyydestä Meritapankin nimissä lainamyöntäneen pankin tietämättä asiasta mitään. Pankinjohtaja Mauri Ylitalo on valmis todistamaan, että syyte on nostettu hänen tietämättään ja täysin väärillä tiedoilla. Väärillä tiedoilla tehdyn haasteen johdosta minut tuomittiin 75 päivän ehdottomaan vankeuteen. Minun asioita oikeudessa hoiti Asko Keränen, joka antoi oikeudelle asiasssa väärän lausuman.

  11. Poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja hän kieltäytynyt myös ottamasta todistusaineistoa vastaan asiassa. Juuri hän on syyttäjä Sulo Heiskarin ohella kaikkein pahin toimija asioissa.

  12. Oulun KRP:n päällikkö Eero Klemetti on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös sen, että varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Siitä huolimatta varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asiassa ja KRP:n päällikkö Eero Klemetti on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta.

  13. Oulun KRP:n päällikkö Leila Melander on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös Suomussalmen rikokset, joissa keskeisessä roolissa ovat varatuomarit Vesa Juntunen ja Mikko Kovalainen sekä poliisiviranomaiset. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani samoin kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa.

  14. Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelä on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja hän on käyttäytynyt uhkailevasti oikeuden etsijöitä kohtaan. Hän on uhannut heitä sanomalla, että jos ette lopeta asioiden penkomista niin teille käy kuten Erkki Aholle, on ollut jo monta kertaa liipaisimella.

  15. Syyttäjä Kirsi Männikkö on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta vaikka on vuorenvarmasti tiennyt tosiasiat, koska olen henkilökohtaisesti käynyt todistamassa asiat todistusaineiston kanssa yhdessä Heino Virran kanssa hänelle Torniossa.

  16. Poliisijohtaja Sauli Kuha on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Lisäksi hän on esitellyt asiat maaherra Eino Siuruaiselle niin, että on saanut maaherrankin allekirjoituksen rikoksia peittelevään asiakirjaan.

  17. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Paateron sihteeri on jopa kieltänyt laittamasta sähköpostia Paaterolle.

  18. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta. Näytöt Kalskeen rikollisten suojelusta ovat kiistattomat.

  19. Käräjätuomari Jyrki Määttä ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan eikä myöskään ole antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa, mikä on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen kuuden artiklan vastainen teko. Määttä on antanut asiassa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle.

  20. Käräjätuomari Timo Tammiketo ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja minun on syytä epäillä häntä vähintäänkin kiristyksestä.

  21. Käräjätuomari Jaakko Raittila ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja muutoinkin toiminut todella törkeästi. Oikeudenkäynnit eivät ole täyttäneet alkeellisimpiakaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita. Raittilan toiminta on yksi törkeimmistä oikeudenloukkauksista mitä tiedän.

  22. Syyttäjä Esa Mustonen ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan. Asiasta on kiistattomat näytöt Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä. Syyttäjä Esa Mustosen toiminta on todella törkeää toimintaa. Mustonen on antanut väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle asiassa.

  23. Poliisi Tapani Tasanto on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Asiasta on kiistattomat näytöt. Olen samaa mieltä Oulun KRP:n päällikön Ari Sorosen kanssa. Tasanto ei ole rikostutkija vaan hallintopoliisi.

  24. Asianajaja Asko Keränen tiesi, että konkurssi on laiton ja pyysi valtakirjan valituksen hoitamista varten. Erkki Aho ja Heino Virta antoivat valtakirjan asianajaja Asko Keräselle, joka kuitenkin jätti valituksen tekemättä ilmoittamatta siitä päämiehilleen. Asko Keränen on toiminut törkeästi päämiestensä etujen vastaisesti useammassa asiassa.

  25. Käräjätuomari Heikki Sneck ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja toiminut esteellisenä käräjätuomarina useammassa oikeudenkäynnissä. Käräjätuomari ei ole antanut edes todistaa oikeuskäsittelyssä rikoksia. Olen tehnyt Heikki Sneckin toiminnasta useampia rikostutkintapyyntöjä.

  26. Varatuomari Mikko Kovalainen on yksi Suomen törkeimmistä tekijöistä, joka on toiminut yhteistyössä viranomaisten kanssa tehden järkyttävää jälkeä usean vuosikymmenen ajan. Olen tehnyt Mikko Kovalaisen toiminnasta useita tutkintapyytnöjä

  27. Sievin kunnanjohtaja Markku Koskea on syytä epäillä osallisuudesta törkeään petokseen ja kiristykseen. Asian voi todistaa useampi henkilö, mutta poliisi ja syyttäjä suojelevat Markku Kosken toimia.

  28. Varatuomari Timo Hautamäki toimi ensin avustajanani, mutta sitten hän vaihtoi vastapuolelle. Hautamäki oli tietoinen PR-talojen konkurssivyyhden rikoksista ja myös Markku Kosken roolista niissä. Siksi onkin käsittämätöntä miksi Hautamäki lähti avustamaan Koskea tietoisena Kosken toimista.

  29. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on keskeinen suojelija rikoksissa. Katson, että hän tunnusti asian, koska ei tullut todistamaan siihen liittyvässä asiassa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen. Todistajan ei tarvitse todistaa itseään vastaan.

  30. Varatuomari Pasi Markus Leinonen tunnusti kuuluvansa liigaan omalla toiminnallaan. Siitä on kiistattomat näytöt Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden istunnossa ja istunnon asiakirjoissa. Lisäksi muu toiminta, mikä on nähtävissä blogissani osoittaa Leinosen kiistattoman toiminnan asiassa.

  Lisäksikatson epäiltyyn liigaan kuuluu viran puolesta henkilöitä, joilla virkamerkki korvaa ammattitaidon. Näiden henkilöiden nimet ja teot löytyvät oikeuslaitosjapoliisi.blogistani.
  http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/
Jokilaaksojen poliisi on jättänyt tutkimatta myös eläkkellä olevan rikoskomisario Veikko Tenkulan asian. Eläkkeellä oleva Jokilaaksojen poliisi Veikko Tenkula ja hänen puolisonsa Sanna Tenkula ovat kääntyneet puoleeni, koska eivät saa rikostutkintaa asioissa. Olen selvittänyt asiaa ja minun selvitykseni mukaan lakia on rikottu ja vahinkoa on aiheutettu, mutta kaikki vahingonteot on korvaamatta. Tätä on jatkunut kymmeniä vuosia ja näin ei oikeusvaltiossa saa olla. Tässä selostus ja juridinen argumentointi asioille. Tenkulat ovat luonnollisesti tärkein tietolähde asioissa. Asiat selviävät näitä linkeistä

Sisäministeriön ja poliisin yhteiset salaisuudet
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/03/sisaministerion-ja-poliisin-yhteiset.html

Lähes 30 vuotta vailla lain suojaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/lahes-30-vuotta-vailla-lain-suojaa.htmlRIKOS YMRÄRISTÖ- JA RÄJÄHDYS-
AINELAINSÄÄDÄNTÖÄ VASTAAN
http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/

Vaadin, että minä Erkki Aho saan tulla esittelemaan ja todistamaan poliisien, syyttäjien, käräjätuomareiden rikolliseksi epäiltävän toiminnan Jokilaaksojen poliisiasiain neuvottelukuntaan, mikä on kiireellisesti kutsuttava hätäistuntoon. En voi välttyä vaikutelmalta, että Suomessa pahimpia rikollisia ovat poliisit, syyttäjät ja tuomarit sekä laillisuusvalvojat. Minä todistan nämä epäilyt todeksi. Vaadin rikosylikomissario Ilkka Piispasen välitöntä pidättämistä vangitsemista varten. Nyt on kansan otettava valta käsiinsä eli poliisiasian neuvottelukunnan on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpitesiin jotta kansalaisten oikeusturva ja perusoikeuden toteutuvat ja Suomi saadaan palautettua oikeusvaltioiden joukkkoon. Rikolliset vain suojelevat toisiaan, mutta nyt sille on tehtävä loppu.

Toimintaohje valtuustoaloitteen käsittelijälle, joka on mahdollisesti kaupunginsihteeri Otso Juvonen. Lähetetään asia Kalajoen kaupungin toimesta poliisiasiain neuvottelukunnan käsiteltäväksi kiireellisenä asiana. Minun on saatava kahden viikon kuluessa tietää miten asia etenee. Asian käsittelyn varmistamiseksi laitetaan asia välittömästi myös poliisiasiain neuvottelukunnan kaikille jäsenille tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Kalajoella 29.05.2012

Erkki Aho
kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja

Kouluverkkoasia kuumentaa tunteitaKalajoen kaupunginvaltuutettu Laura Kaattari lähetti kaupunginhallituksen jäsenille sunnuntaina 20.05.2012 klo 19.23 sähköpostiviestin, jossa hän pyysi kaupunginhallitusta käsittelemään kouluverkkotyöryhmän kokoonpanoa ja seuraavaa kokoontumista maanantai-illan kaupunginhallituksen kokouksessa muiden asioiden yhteydessä 21.05.2012. Valtuutettu Laura Kaattari oli huolissaan asiasta, koska kaupunginvaltuusto oli joulukuun 2011 kokouksessa päättänyt kouluverkkotyöryhmän täydentämisestä ja asioiden uudelleen käsittelyn aloittamisesta. Kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja eivät kuitenkaan olleet panneet kaupunginvaltuuston päätöstä täytäntöön. Kaupunginhallituksessa maanantaina 21.05.2012 ei käsitelty virallisesti valtuutettu Laura Kaattarin vaatimusta eikä sitä kirjattu saapuneeksi, vaan toimittiin niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Kaupunhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä kuitenkin ilmoitti, että asia kuitataan sivistystoimenjohtaja Esa Siirilän kesäkuun alkupäivinä pidettävään valtuustoseminaariin tehtävällä selostuksella, jossa todetaan, ettei mikään asia ole muuttunut.

Valtuutettu Laura Kaattari ei tyytynyt kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan Raili Myllylän mielivaltaan, vaan teki asiasta valtuustokyselyn. Valtuuston työjärjestyksen 7 §:n mukaan valtuutetulla on oikeus esittää kunnanhallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään viiden minuutin pituisia kysymyksiä kunnan hallinnon ja talouden hoitoa koskevista kysymyksistä. Saatuaan kaupunginhallituksen vastauksen, kysyjällä on oikeus esittää asiaan liittyen kaksi lyhyttä lisäkysymystä. Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua. Kyselytunti on 29.05.2012 ennen valtuuston varsinaista kokousta.

Asian taustalla ovat nämä asiat

Kouluverkkoasia kuouhutta mieliä
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2011/11/kouluverkkoasia-kuohuttaa-mielia.html

Poliisi kieltäytyy antamasta virka-apua kouluverkkoasian salailuasiassa. Poliisia on syytä epäillä virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä eli virkarikoksesta.

Poliisilaki ja poliisin toiminta – Ilkka Piispasen esteellisyys http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/poliisilaki-ja-poliisin-toiminta.html

Kalajoen kaupunginvaltuuston kokous 13.12.2011 osa 1
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2011/12/kalajoen-kaupunginvaltuuston-kokous.html

Kalajoen kaupunginvaltuuston kokous 13.12.2011 osa 2
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2011/12/kalajoen-kaupunginvaltuuston-kokous_13.html

Kouluverkkoasiasta tulee kuntavaalien keskeinen asia. Keskustan pinnan alla kuplii. Kalajokiset vaativat muutosta ja se on saatava aikaan. Keskustalle annettu ääni syksyn kuntavaalissa merkitsee ääntä Raili Myllyllälle, joka käyttää keskustalle annettuja ääniä tahtonsa ja tarkoitusperiensä mukaisesti. Keskustan valtuutetut alistuvat kohtaloonsa. He ovat kuin lampaat. Jotkut heistä määkivät paimenensa perässä. Se, joka määkii äänekkäimmin, joutuu kurinpalautuksen kohteeksi. Hän ei ole keisarin ystävä. Kouluverkkoasia on Raili Myllylän ja Kalajoen keskustan kohtalon kysymys. Siksi se halutaan siirtää yli vaalien. Heti vaalien jälkeen voidaan tehdä kouluverkkoratkaisut kuntalaisten tahdon vastaisesti, jos Raili Myllylä jatkaa keskustan johdossa Kalajoella.


Vanhempaa taustaa

Koulu on elävän kylän tunnusmerkki
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/146.htm

Nunnan nännit ja paavin pallit - kouluverkon supistamisesta Kalajoella
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/131.htm
lauantai 12. toukokuuta 2012

Vastine Kalajoen kaupunginhallituksen vastineeseen
Valitus Kalajoen kaupunginvaltuuston päätöksestä on tässä

Kalajoen kaupunginhallituksen vastine Oulun hallinto-oikeudelle on tässä
Erkki Ahon vastine Oulun hallinto-oikeudelle Kalajoen kaupunginhallituksen vastineeseen

Oulun hallinto-oikeus
Isokatu 4
PL 189
90101 Oulu

Asia: Lausunto Kalajoen kaupunginhallituksen vastineeseen asiassa dnro 00230-00231/12/2299, 00230/12/2299

1.1. Päätös ja sen valmistelu.

Valmistelussa todetaan, että jätelautakuntasopimuksen valmistelu käynnistyi kunnallisen jäteyhtiö Vestian osakaskokouksen asettamalla työryhmällä. Valmistelusta todetaan myös, että Vestian osakaskokous hyväksyi jätelautakuntasopimukseen muutoksia.

On kummallista, että kaupunki ei lainkaan kiinnitä huomiota siihen, että kaupungin viranomaisen – siis yhteisen jätelautakunnan – perustamisessa ja sen tehtävien määrittämisessä keskeisessä roolissa on yksityisoikeudellisen yhtiön osakaskokous. Tuntuu oudolta, että kaupunki ilmoittaa näin tapahtuneen valmistelun ja päätöksen ilmentävän kuntien yhteistä tahtoa siitä, mitkä yhteisen lautakunnan tehtävät ovat.

1.2. sopimuksen lainmukaisuus

Kohdan toisessa kappaleessa todetaan kuntaliiton lausunnossa ollut maininta, että ”koko sopimus ja kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös eivät ole lainvastaisia, jos joku kuntien välisen sopimuksen yksittäinen kohta tulkittaisiin pätemättömäksi tai mitättömäksi.”

Tässä, eikä myöskään alkuperäisessä kuntaliiton lausunnossa ei perustella, mihin oikeuskäytäntöön kyseinen kannanotto perustuu. Valittaja katsoo, ettei kaupunki voi tällaista lausuntoa antaa, vaan kaupungin tulee perustaa kantansa hallinto-oikeuden professori Mäenpään lausuntoon, missä tuodaan selvästi esiin, että ehdotetussa muodossa jätelautakuntasopimus on laiton. Laittomaksi sopimuksen tekee nimenomaan se, että sopimuksella jätelautakunta määrättäisiin toimimaan hallintolain vastaisesti, kun lautakunta velvoitetaan noudattamaan yksityisoikeudellista sopimusta.

On kohtuutonta, että kaupunki lausunnossaan ilmoittaa, että (kohta 1.2. viimeinen kpl), että jätelautakunta sopimus on hallintolain mukainen. Prof. Mäenpään lausunto osoittaa selvästi, että sopimuksessa on selviä hallintolain vastaisuuksia, koska sopimuksen mukaan viranomainen velvoitettaisiin noudattamaan yksityisoikeudellisen yhtiön päätöksiä ja näin ollen hallintolaista tuleva viranomaisen puolueettomuus- ja riippumattomuusvaatimus menetetään. Hyväksymällä sopimuksen valtuusto siirtäisi lainvastaisesti sille kuuluvat viranomaistehtävät riippuvuusvaatimuksen johdosta yksityisoikeudelliselle yhtiölle.

1.4 Jätelautakunnan johtosääntö

Kaupungin tulee päätöksissään arvioida myös päätösten sisällön lainmukaisuutta, eikä vain sitä, onko kaupungin päätöksentekoprosessi tapahtunut lain mukaisesti. Johtosäännössä lautakunta velvoitetaan valmistelemaan jätehuoltomääräykset yhdessä Vestian kanssa. Jätehuoltomääräykset ovat lainsäädäntöön perustuva oikeussääntö. Professori Olli Mäenpään mukaan tällaisen oikeussäännön valmistelua ei voida osaksikaan siirtää yksittäisen osakeyhtiön tehtäväksi, varsinkin kun kyseinen yhtiö [siis Vestia] kuuluisi näin määräysten soveltamisalaan. Johtosäännön hyväksymisessä kyse on siitä, estääkö kaupunki päätöksellään lautakunnan jäsenten riippumattoman ja puolueettoman toiminnan. Lisäksi kyseinen hallintolain vastainen oikeutus johtaa lautakunnan jäsenen esteellisyyteen. Johtosääntöön kirjoitettua kohtaa ei voida perustella kaupungin esittämällä tavalla, että kysymyksessä olisi tarpeellisten tietojen hankkimiseksi vaadittava yhteistyö. On selvää, että jätehuoltomääräysten valmisteluun tarvitaan asiantuntemusta ja tietoja, mutta jätelautakunta on viranomainen ja sillä on oikeus hankki käyttöönsä tehtäviään varten tarvittavat tiedot. Jätehuoltomääräysten valmistelussa on oleellinen ero sillä, hankkiiko lautakunta ja sen virkasuhteessa oleva valmistelija / esittelijä tiedot vai velvoitetaanko lautakunta toimimaan yhdessä yksityisoikeudellisen yhtiön kanssa valmistelussa. Oleellista on tunnistaa, että viranomaisella tulee olla oikeus valmistella oikeussäädös itsenäisesti ja hankkia tarvitsemansa tiedot sellaisesta lähteestä, minkä se katsoo tarkoituksenmukaiseksi. Johtosääntöön kirjoitettu muoto on johtaa siihen, että lautakunta ei voi toimia puolueettomasti ja riippumattomasti eikä kaupunki voi laillisesti hyväksyä lainvastaiseen tehtävien hoitamiseen vaativaa sopimusta.

1.6 Jätehuoltomääräysten valmistelu

Jätehuoltomääräysten valmistelussa on otettava huomioon jätelainsäädäntö kokonaisuudessaan. Kaupungin lausunto antaa virheellisen kuvan jätehuoltomääräysten valmistelusta. Jätelain 35 §:n mukaan jäte on toimitetta kunnan määräämään vastaanotto –ja käsittelypaikkaan. Laki ei anna tältä osin mitään erityisoikeutta kuntayhtiölle eikä se velvoita noudattamaan kuntayhtiöitä koskevaa osakassopimusta, vaan jätehuoltoviranomaisella on 35 §:n mukaan täysin itsenäinen ja riippumaton päätöksenteko-oikeus. Kaupungin kohtaa koskevat perustelut on kirjoitettu kuntayhtiötä suosien.

1.7 Professori Mäenpään lausunto

Kappaleessa kolme kaupungin hallitus ottaa kantaa siihen, mitä professori Mäenpää on lausunnossaan tarkoittanut ja ottaa samalla itse kantaa siihen, että kuntien omistaman jäteyhtiö olisi erityisasemassa kunnan jätehuoltoviranomaisten päätösten suhteen. Valittaja katsoo, että kaupunki ottaa tässä virheellisen kannan. Kyseessä on lainsäädäntöön perustuvien viranomaispäätösten noudattaminen, joilla on oikeusvaikutus. Kunnallinen jätelaitos on juridisesti yksityisoikeudellinen toimija, jolle on annettu operatiivisia tehtävä. Operatiivisten tehtävien hoitamisessa lainsäädännön ja siihen perustuvien säädösten tule olla samat kaikille. Jätelain keskeinen tavoite oli eriyttää jätehuollon operatiivinen tehtävä ja viranomaistehtävät. Nyt lainvastaisilla velvoitteilla tai vaatimuksilla, mitä ollaan hyväksymässä jätelautakuntaa koskevassa sopimuksessa tai jätelautakunnan johtosäännössä, tuhotaan lain perustavoite.

ko 4. kappaletta koskee sama huomautus kuin aiemmin. Jätelautakunta voi hankkia tiedot, mutta sitä ei voida velvoittaa yhteistyöhön kuntayhtiön kanssa.

2.3 Osakassopimuksen velvoittavuus

Kaupungin menettely tuntuu oudolta. Kaupunki toteaa lausunnossaan, kuten että osakassopimuksella ei sidosta jätelautakunnan toimivaltaa. Mutta kaupunki jättää tuomatta esiin lausunnossaan sen, että jätelautakunnan tulee noudattaa Vestian osakassopimusta. Vaatimus osakassopimuksen noudattamisesta asettaa lautakunnan jäsenet hallintolain vastaisesti riippuvaisiksi osakassopimuksesta. On totta, että jätelautakunta tulee perustaa jätelain mukaisesti. Valmisteluasiakirjoissa on selvä ristiriita, toisaalta todetaan, että edellä mainittu vaatimus, että lautakunnan tulee noudattaa Vestian osakassopimusta, missä mm. selvästi otetaan kantaa kuljetusjärjestelmään, mutta toisaalta kaupunki lausunnossaan ilmoittaa, että kuljetusjärjestelmästä päättäminen siirretään jätelautakunnalle, kuten jätelain mukaan tuleekin olla. Oleellinen kysymys on se, miksi kaupunki hyväksyy sellaisen osakassopimuksen, missä sovitaan myös sellaisista julkisoikeudellisista tehtävistä, mihin Vestialla ei ole oikeutta.

Kalajoen kaupunki ei ole ottanut vastineessaan huomioon sitä, että kuntien ja Vestia Oy:n toiminta on EY:n kilpailulainsäädännön vastaista. Vestia Oy on käyttänyt määräävää markkina-asemaansa väärin.

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö
Kilpailunrajoituslain 1 luvun 3 §:ssa sanotaan näin:
Määräävä markkina-asema katsotaan olevan yhdellä tai useammalla elinkeinonharjoittajalla taikka elinkeinonharjoittajien yhteenliittymällä, jolla koko maassa tai tietyllä alueella on yksinoikeus tai muu sellainen määräävä asema tietyillä hyödykemarkkinoilla, että se merkittävästi ohjaa hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja taikka vastaavalla muulla tavalla vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin tietyllä tuotanto- tai jakeluportaalla.

Kilpailunrajoituslain 2 luvun 4 §:ssä sanotaan näin:
Sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä.

Kiellettyjä ovat erityisesti sellaiset sopimukset, päätökset ja menettelytavat:
1) joilla suoraan tai välillisesti vahvistetaan osto- tai myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja;
2) joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa, markkinoita, teknistä kehitystä taikka investointeja;
3) joilla jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä;
4) joiden mukaan eri kauppakumppaneiden samankaltaisiin suorituksiin sovelletaan erilaisia ehtoja siten, että kauppakumppanit asetetaan epäedulliseen kilpailuasemaan; tai
5) joiden mukaan sopimuksen syntymisen edellytykseksi asetetaan se, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen.

Kilpailun rajoituslain 2 luvun 6 §:ssä sanotaan näin:
Yhden tai useamman elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on kiellettyä. Väärinkäyttöä voi olla erityisesti:
1) kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen taikka muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai välillinen määrääminen;
2) tuotannon, markkinoiden tai teknisen kehityksen rajoittaminen kuluttajien vahingoksi;
3) erilaisten ehtojen soveltaminen eri kauppakumppanien samankaltaisiin suorituksiin kauppakumppaneita epäedulliseen kilpailuasetelmaan asettavalla tavalla; tai
4) sen asettaminen sopimuksen syntymisen edellytykseksi, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen.

Kilpailun rajoituslain 2 luvun 7 §:ssä sanotaan näin:
Elinkeinonharjoittajalle tai näiden yhteenliittymälle, joka rikkoo 4 tai 6 §:n tai EY:n perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan säännöksiä, määrätään seuraamusmaksu (kilpailunrikkomismaksu), jollei menettelyä ole pidettävä vähäisenä tai seuraamusmaksun määräämistä kilpailun turvaamisen kannalta muutoin pidetä perusteettomana

EY:n perustamissopimuksen artiklassa 81 kielletään laajasti yritysten kilpailua vääristävä yhteistyö. Artiklaa sovelletaan sekä horisontaalisiin kilpailunrajoituksiin (kartelleihin) että vertikaalisiin sopimuksiin kuten jakelusopimuksiin liittyviin kilpailunrajoituksiin. Artiklassa 82 kielletään puolestaan määräävän markkina-aseman väärinkäyttö.

Oulun hallinto-oikeuden on otettava selkeä kanta EY:n kilpailulainsäädännön vastaiseen toimintaan, koska Suomi on osa EU:n oikeusjärjestelmää.

Vaadin, että Oulun hallinto-oikeus kumoaa Kalajoen kaupunginvaltuuston päätökset 31.01.2012 § 20 ja 31.01.2012 § 21,.

Kalajoella 12.05.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

torstai 10. toukokuuta 2012

Merta-Marketin alueen tulevaisuusKalajoen kaupunginhallitus käsitteli maanantaina 07.05.2012 osakkeiden ostamista MK Finland 1 Oy:ltä. Kysymys on entisen Merta-Marketin liiketiloista Kalajoen keskustan keskeisimmällä kauppapaikalla valtatie 8 varrella. Tilat ovat olleet pitkään tyhjillään. Liiketilojen käyttöön oikeuttavat osakkeet omistaa MK Finland 1 Oy. Koko kiinteistössä on liike-, toimisto- ja huoltotiloja yhteensä noin 2707 neliömetriä, joista MK Finland 1 Oy:n omistuksessa on noin 1126 neliömetriä. Kaupungin teettämän kuntoarvion perusteella ko. olevat liiketilat ovat niin huonokuntoiset, että ennemmin ne kannattaa rakentaa kokonaan uutta kuin peruskorjata vanhaa. Osakkeiden osastolla Kalajoen kaupunki saa määräenemmistön kiinteistöosakeyhtiön osakkeista.

Kaupunginhallitus päätti esittää Kalajoen valtuustolle, että Kalajoen kaupunki ostaa MK Finland 1 Oy:ltä Kiinteistö Oy Kalajoen Linja-autoaseman osakkeet numerot 1 – 1126 yhteensä 275 000 euron kauppahintaan ja esittää, että valtuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään kauppakirjan ehdot. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että osakkeiden osto rahoitetaan väliaikaisesti kaupungin omilla varoilla tai lyhytaikaisella lainoituksella ja lopullinen ratkaisu tehdään sitten, kun ratkaistaan kaupungin sijoitusvarojen kohdentaminen.

Miksi Kalajoen kaupunki ostaa osakkeet?

Osakkeiden ostamisella varmistetaan se, että Merta-Marketin aluetta päästään hyödyntämään kaavoituksen avulla niin, että alueella voidaan rakentaa iso tavaratalo ja muutakin toimintaa. Halpa-Halli Oy on pitkään hakenut riittävän suurta tonttia Kalajoelta rakentaakseen uuden Halpa-Hallin kooltaan 4500 m2. On enemmän kuin todennäköistä, että Halpa-Halli Oy on tontista erittäin kiinnostunut ja etulyäntiasemassa muihin nähden siinä, että jos Halpa-Halli Oy saa mahdollisuuden rakentaa uuden 4500 m2 kauppahallin tontille, niin silloin nykyisen Halpa-Halli Oy.n tilat jäävät muiden pienempien yritysten käyttöön. Näin saadaan aikaan pienten yritysten kauppiastavaratalo. Tässä ratkaisussa pienille yrityksille saadaan aikaan suhteellisen edulliset toimitilat, mikä mahdollistaa liiketoiminnan kannattavuuden pienemmilläkin liikevaihdoilla. Tämä on kalajokisten ja Kalajoen pienten yritysten etu.

Kalajoen lukio toimii nykyisin erittäin ahtaissa tiloissa. Kalajoen lukion vetovoima kasvaa vuosi vuodelta ja lukio kuuluu maamme parhaimpiin. Lukion toiminta on turvattava jatkossakin. Siksi lukion laajentamiseen pitää olla mahdollisuudet. Nämä mahdollisuudet avautuvat, kun kirjasto siirretään uuteen paikkaan ja lukion toimintaa laajennetaan nykyisen kirjaston tiloihin. Kalajoella on pitkän aikaa odotettu uutta kirjasto- ja kulttuuritaloa. Nyt siihen on mahdollisuus, kun uuden Halpa-Hallin yhteyteen rakennetaan kirjasto – ja kulttuuritalo. Kirjasto- ja kulttuuritalon rakentamiseen saadaan mitä suurimmalla todennäköisyydellä valtionavustusta. Investointi on kuitenkin sellainen, ettei sitä ole edes Kalajoen kaupungin viiden vuoden investointiohjelmassa. Siksi nyt on ryhdyttävä erittäin voimakkaasti ajamaan kirjasto- ja kulttuuritalon suunnittelua. On todennäköistä, että kun kaava Merta-Marketin alueen osalta saadaan tehtyä ja vahvistettua, niin Halpa-Halli Oy aloittaa välittömästi uuden Halpa-Hallin rakentamisen. Kirjasto- ja kulttuuritalon hankkeen täytyy kulkea samassa tahdissa, jos sellainen Kalajoelle aiotaan saada. Toteuttamisvuosi voisi olla vuosi 2014.

Nämä ajatukset ovat kaupunginvaltuutettu ja kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Erkki Ahon omia ajatuksia, ei siis missään kaupungin virallisessa elimessä päätettyjä. Nämä ajatukset saattavat olla uusia jopa kaupungin virkamiehillekin. Nyt on joka tapauksessa tärkeää, että asiasta keskustellaan ja puheenvuoro on Kalajoen asukkailla.