maanantai 9. marraskuuta 2009

Ylimääräinen asia


Kalajoen kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 2.11.2009 ja sen kokouksen jälkeen kokoontui Kalajoen ja Himangan yhteinen kaupunginhallitus. Yhteiskaupunginhallitus antoi lausunnon Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavan luonnoksesta. Asia on nähtävissä Pohjois-Pohjanmaan liiton internet-sivulla osoitteessa www.pohjois-pohjanmaa.fi/ydinvoima

Asiasta keskusteltiin kaupunginhallituksessa ja lopulta päädyttiin äänestämään asiasta. Kaupunginjohtajan esitys oli, että kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että Kalajoen kaupungilla ei ole huomautettavaa ydinvoimamaakuntakaavaehdotuksesta.

Valtuuston varapuheenjohtajana toin esille sen, että atomivoimala on tarkoitus sijoittaa 7 km:n päähän Pyhäjoen keskustasta ja ydinjätteen sijoittamisongelmaa ei ole ratkaistu. Erittäin vaarallinen ydinjäte tulee olemaan Pyhäjoella 20-40 vuotta. Jos erittäin vaarallista ydinjätettä kuljetetaan jonnekin, niin todennäköinen kuljetus tapahtuu Kalajoen kautta. Jos sattuu jokin onnettomuus kuljetuksissa Kalajoella, niin se on siinä. Sen jälkeen Kalajoki on saastunut sadoiksi tuhansiksi vuosiksi. Puhuttaessa atomivoimaloiden radioaktiivisten jätteiden sijoittamisesta puhutaan pääasiallisesti kiinteistä jätteistä. Harva tietää, että atomivoimalat aiheuttavat jatkuvasti täysin sallittuja normaalikäytön päästöjä. Atomivoimaloiden korkeita piippuja käytetään reaktoritilan ”tuulettamiseen”. Atomivoimaloiden vesi kulkee paitsi merestä jäähdytyslaitteisiin myös takaisin mereen. Itse asiassa pitäisi puhua kolmenlaisesta jätteestä: kaasumuotoinen, nestemäinen sekä kiinteä jäte. Jäte säteilee tappavaa radioaktiivisuutta satojatuhansia vuosia.

Keskustelin asiasta ennen kokousta kahvipöytäkeskusteluissa kolmen kaupunginhallituksen jäsenen kanssa. Silloin kaikki olivat kanssani samaa mieltä. Kun asiasta äänestettiin kaupunginhallituksessa, niin tulos oli 8 puolesta, kolme vastaan ja yksi jätti äänestämättä. Äänestyksessä kaupunginhallituksen jäsenet, jotka kahvipöytäkeskustelussa olivat kanssani samaa mieltä, kaksi äänesti kaupunginhallituksen päätöksen puolesta. Yksi jäsen katsoi minua kättennostoäänestyksen aikana ja sanoi, että ”kai minunkin sitten täytyy”. Siis hän äänesti keskustan ryhmän mukana vasten omaa mielipidettään. Yksi jäsen jätti äänestämättä, koska hän oli saanut varajäsenenä kaupunginhallituksen esityslistan niin myöhään, ettei katsonut voivansa ottaa osaa äänestykseen.

Keskipohjanmaa-lehti uutisoi seuraavana päivänä, ettei Kalajoen kaupunginhallituksella ollut huomautettavaa ydinvoimamaakuntakaavaehdotuksesta. Mielestäni suurempi uutinen olisi ollut se, että asiasta äänestettiin eli toisin sanoen Kalajoella vastustetaan ydinvoimalan perustamista Pyhäjoelle.

Merkittävä asia oli myös Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2010-2012. Lausunnot tähän esitykseen Pohjois-Pohjanmaan Liitto on pyytänyt 6.11.2009. Kaupunginhallituksen esityslistassa luki, että lausunto annetaan kokouksessa. Kaupunginhallituksen jäsenet eivät olleet ehtineet perehtyä lausuntoon, mikä annetaan vasta kokouksessa. Toimintasuunnitelmaluonnoksessa, mikä on 39 sivua paksu, on Kalajoen kaupunki mainittu vain kerran eli maksajan roolissa. Maksuosuus on 81 253,10 euroa. Valtuuston varapuheenjohtajana olen huolestunut siitä, että näinkin tärkeä asia sivuutetaan lähes olan kohautuksella, vaikka kysymyksessä on Kalajoen kannalta erittäin tärkeä asia, jossa sen mielipide pitää tulla selkeästi näkyviin.

Lausunnot Oulun hallinto-oikeudelle

Kalajoen kaupunginhallitus antoi lausunnot Oulun hallinto-oikeudelle kunnallisvalitusasioissa 00899/09/2204 ja 00906/09/2203 ja 00907/09/2204. Kysymys oli vastineen antamisesta Marko Sievänen/Meriter Oy sekä Hanna Halmeenpää ja Markku Männistö tekemiin valituksiin. Vastineet oli laatinut asianajaja Juha Koittola Asianajotoimisto Kaitaluoma & Koittola Oy:stä Kokkolasta. Kun sain tietooni esityslistan liitteenä olleet vastineet, niin soitin asianajaja Juha Koittolalle maanantaina 2.11.2009 klo 12.25 ja kerroin, että hän on vastuussa vastineen tiedoista ja ilmoitin, että vastineen tiedot eivät pidä yhtä totuuden kanssa.

Kaupunginhallituksen kokouksessa kaupunginjohtaja Jukka Puoskari esitti vastineita muutettavaksi siten, että poistetaan vastineista muun muassa virke ”Vaihtoehdot asiassa ovat olleet, että ympäristötarkastajan virkaan palkataan puoliaikainen henkilö, taikka ostetaan ympäristölupien ym. asioiden valmistelua vasten tarpeellinen määrä asiantuntijapalveluja ja hoitamalla sisäisin järjestelyin yl:n esittely ja virkavastuulla tehtävät päätökset”. Uskon, että tämän paikkansa pitämättömän virkkeen poistaminen johtui juuri siitä, että olin ilmoittanut asiasta asianajaja Juha Koittolalle. Ilmoitin hänelle, että hänen laatimansa asiakirja on totuuden vastainen ja voi johtaa oikeutta tekemään väärän päätöksen, koska oikeudelle annetut tiedot eivät pidä yhtä totuuden kanssa.

Selvitin vielä kokouksessa, että varsinaisen ympäristötarkastajan ilmoitus äitiysloman jatkumisesta on tullut Kalajoen kaupungin tietoon ja maaliskuussa eikä suinkaan toukokuussa. Siksi väitteet asian kiireestä eivät pidä paikkaansa. Uskon, että selvitykseni perusteella jokainen kaupunginhallituksen jäsen oli tietoinen siitä, että jos hän hyväksyy kaupunginjohtajan esityksen kaupunginhallituksen lausunnoksi Oulun hallinto-oikeudelle, syyllistyy väärän lausuman antamiseen oikeudelle. Valitettavasti tässä joukossa oli mukana myös poliisi Tomi Reinikainen.

Ylimääräinen asia listan ulkopuolelta

Yhteishallituksen kokouksen jälkeen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari otti käsittelyyn ylimääräisenä asiana Erkki Ahon blogikirjoittelun. Seinälle heijastettiin joitakin blogikirjoituksiani, jotka kaupunginjohtaja Jukka Puoskari tunsi kiusallisiksi. Myös tekninen johtaja Erkki Hirsimäki oli loukkaantunut siitä, että otin esille Himangan mustalaisiin kohdistuneen syrjinnän. Puoskari aloitti esityksensä syyttävään ja minua leimaavaan sävyyn. Vastasin Puoskarille tuomalla esille, sen että Oulun hallinto-oikeudelle annetut vastineet samoin kuin markkinaoikeudelle annettu vastine ovat totuuden vastaisia. Samalla toin esille sen, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskari on ollut mukana yhdessä Raili Myllylän kanssa rikosten peittelyssä ja rikollisten suojelussa myös PR-talojen konkurssivyyhden selvittelyssä. Olen tehnyt Kalajoen kaupunginvaltuustolle sen pyytämän 1879-sivuisen selvityksen asioista, mutta ne käytännössä salattiin valtuutetuilta ja minulta estettiin totuuden esittäminen valtuustolle, vaikka valtuusto itse oli pyytänyt selvitystä. Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari oli mukana suojelemassa muun muassa syyttäjä Sulo Heiskarin rikollista toimintaa ja poliisi Raimo Ollilan rikollista toimintaa PR-talojen konkurssivyyhteen liittyvissä asioissa muun muassa Ylivieskan käräjäoikeuden väärän ja rikollisen päätöksen totuuden esilletuomisessa.

Totuus tässä toisessa asiassa on se, että tekninen johtaja Erkki Hirsimäki oli esittänyt 19.5.2009 vs. ympäristötarkastajalle työsuhteen jatkamista kolmella kuukaudella yhden vuoden sijasta ja vs. ympäristötarkastaja hyväksyi tarjotun jatkon työsuhteelleen. Perusteluksi tälle lyhyelle, 3 kk:n jatkolle Hirsimäki ilmoitti että, no ehtisi tämä ydinvoima-asia vähän rauhoittua, eihän tässä muita erimielisyyksiä ole ollut.
Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari kuitenkin ilmoitti seuraavana päivänä, ettei teknisellä johtajalla ole ollut toimivaltaa päättää vs. ympäristötarkastajan työsuhteen jatkamisesta ja vs. ympäristötarkastajan työsuhde päättyy 31.5.09 joka tapauksessa.
Kalajoen kaupungilla ei ole ollut minkäänlaisia suunnitelmia vs. ympäristötarkastajan työn lopettamiseksi ennen kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin vs. ympäristötarkastaja Riku Halmeenpäähän kohdistamaa puhuttelua.

Ei kommentteja: