tiistai 18. toukokuuta 2010

Kalajoen kaupunginhallitus 17.05.2010


Kuvan saat isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä.

Koulukiinteistöjen myynti

Lakkautettujen koulukiinteistöjen myynnissä päästiin hyvään lopputulokseen. Kurikkalan koulu myytiin Anna-Leena ja Roope Heikkilälle 47.000 euron kauppahinnalla. Pitkäsenkylän koulu myytiin Antero Penttilälle 103 000 euron kauppahinnalla. Penttilä käyttää koulua asuntokäyttöön. Käännänkylän koulu myytiin Lotta, Tuomas, Markku ja Eija Kuparille 60 000 euron hinnalla. Koulu tulee asunto- ja yrityskäyttöön. Tavastin koulu myytiin Turkisateljee T&E. Isopahkalalle 95 000 euron hinnalla ja koulu tulee asuin- ja yrityskäyttöön. Tyngän koulu myytiin 45 000 euron hinnalla HR-Ikkunat Oy:lle. Vasankarin koulu ei myyty, koska tarjouksen tekijän ehtoa Pyhäjoen ydinvoimalasta ei voitu hyväksyä, koska päätösvalta asiassa ei kuulu Kalajoen kaupunginhallitukselle. Vasankarin koulun myyntiä jatketaan. Kalajoen kaupunki säästää kiinteistökuluissa noin 50 000 euroa vuodessa koulujen myymisen johdosta.

Tyngän aluekoulun johtaja-asia

Tyngän aluekoulun johtokunta käsitteli kokouksessaan 15.4.2010 Tyngän aluekoulun koulunjohtajan valintaa. Johtokunta äänesti asiasta. Äänestystulos päättyi tasan 2 puolesta ja kaksi vastaan. Puheenjohtajan ääni ratkaisi ja Tyngän aluekoulun johtokunta päätti esittää sivistyslautakunnalle, että aluekoulun johtajaksi valitaan Marena Hannula ja varajohtajaksi valitaan Petri Kiiveri.
Sivistyslautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 6-5 esittää Tyngän aluekoulun johtajaksi Petri Kiiveriä. Opetuspäällikön esitys oli Marena Hannula.
Asia tuli kaupunginhallituksen käsittelyyn, koska kaupunginjohtaja oli päättänyt käyttää otto-oikeutta sivistyslautakunnan päätökseen Tyngän aluekoulun johtajan valinnassa.
Päivällä kävin kaupunginsihteerin luona ja pyysin, että illan kokoukseen toimitetaan päättäjille ilmoitus Tyngän koulun johtajanpaikan hakuilmoituksesta sekä molempien hakijoiden hakupaperit. Kaupunginhallituksen kokouksessa sivistystoimenjohtaja Esa Siirilä esitteli asian ja totesi, että paikkaa ovat voineet hakea kaikki opettajat. Mitään hakuilmoitusta asiasta ei ollut esittää. Sivistystoimenjohtaja Esa Siirilä perusteli kaupunginhallitukselle asiaa muun muassa siten, että Marena Hannulalla on pitempi kokemus opettajana ja koulunjohtajana sekä hänellä on rehtorin pätevyys. Pyysin, että paikkaa hakeneiden oikeusturvan kannalta olisi parempi, jos kaupunginhallituksen päätös perusteltaisiin näillä asioilla. Minulla on vain puheoikeus asiassa. Jorma Untisen esittämää samaa asiaa kukaan kaupunginhallituksen jäsen ei kannattanut ja niin kaupunginhallituksen päätökseen jäi perustelut kirjaamatta.

Koulukuljetusanomukset

Sivistyslautakunta jyrättiin toisen kerran samassa kokouksessa, kun kaupunginjohtaja oli päättänyt käyttää otto-oikeutta ja alistaa sivistyslautakunnan koulukuljetusanomukset kaupunginhallituksen päätettäväksi. Sivistyslautakunta päätti 18.2.2010 kokouksessaan yhdenmukaistaa Himangan ja Kalajoen koulukuljetuskäytänteet, jotka perustuvat Koululiitu-ohjelmaan. Sivistyslautakunta päätti 6.5.2010 Eija Pahkalan esityksen mukaisesti, että kaikille Käännänkylän, Pöntiön ja Torvenkylän oppilaille sekä Mehtäkylän niille oppilaille, joiden koulumatka on yli 4 km sekä Rahjan kylän yhdelle oppilaalle Satamatien päästä tarjotaan maksuton koulukuljetus. Lisäksi maksuton koulukuljetus myönnetään talvikuukausille yli 4 km ylittävältä koulumatkalta Tomujoen ja Hillilänkoulun oppilaille. Äänestyksessä Pahkalan esitys voitti 7-3 opetuspäällikön ehdotuksen. Saamani tiedon mukaan kysymys on 4000 euron asiasta. Mielestäni asiassa voitaisiin toimia järkevästi. Jos koulukyydityksiä hoitavassa autossa on tilaa ja auto ajaa sellaisen oppilaan ohi, jolla ei ole oikeutta koulukyytiin, niin silloin voitaisiin käyttää järkeä ja ottaa oppilas kytiin mukaan, koska tilaa on.
Kaupunginjohtaja oli päättänyt käyttää otto-oikeutta asiassa ja kaupunginhallitus palautti asian takaisin sivistyslautakunnan käsittelyyn. Mielestäni asia olisi voitu hoitaa fiksumminkin, mutta kaupunginjohtaja oli päättänyt, että hiiret ei hypi pöydälle, jossa kissa makaa.

ICT-päällikön toimen perustaminen ja täyttölupa

ICT-päällikön toimi on ollut haettavana 30.4.2010 saakka. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 31. Kaupunginhallitukselle esiteltiin 30 hakijan tiedot. Miksi yhden hakijan tietoja ei esitelty? Asia jäi epäselväksi. Haastatteluun päätettiin kutsua viisi ja tarvittaessa vielä useampia.
Haastatteluun kutsutaan yksi joka ei halua nimeään julkisuuteen, tietotekniikan insinööri Olli Kukkonen Nivalasta, filosofian maisteri Sami Krank Jyväskylästä, Kimmo Raatikainen Oulusta.

Muita asioita

Annettiin lupa nuorten työpajan yksilövalmentajan tehtävän täyttämiseen 31.12.2010 saakka. Päätettiin ruokapalvelujen sijaisuustarpeista. Päätettiin sijaisuuksien ja toimien täyttämisestä perusturvapalveluissa. Annettiin lupa täyttä avautuvat tehtävät: 1. kodinhoitaja, 2. kodinhoitaja, osa-aikainen (50%), 3. terveydenhoitaja, 4. lastenhoitaja, osa-aikainen (50%).
Sivistyslautakuntaan valitaan uusi varajäsen, koska sama henkilö ei voi toimia lautakunnassa jäsenenä ja varajäsenenä yhtä aikaa. Juha Hannulan varajäseneksi on valittava toinen henkilö, koska Juhani Latukka on jo sivistyslautakunnan varsinainen jäsen. Kutsuntalautakuntaan valittiin entiset eli Juhani Latukka ja Pekka Märsylä. Palveluvastaavat nimettiin vuosiksi 2010-2012. Teknisten palveluiden osalla palveluvastaavana on toistaiseksi kuntatekniikan päällikkö. Kalajoen kaupungin tekninen johtaja Erkki Hirsimäki on irtisanoutunut tehtävästään ja siirtynyt Jalasjärven kunnan palvelukseen. Nyt Kalajoella joudutaan ratkaisemaan se, että tarvitaan tekniselle puolelle ammattitaitoinen tekninen johtaja, vai valitaanko Kalajoen kaupungille ns. kehitysjohtaja, joka on on hallitsevinaan teknisen puolen asiat ja toimii samalla juoksupoikana kakkosena.
Valtuustojen ja lautakuntien esityslistojen julkistamisesta käytiin keskustelua. Avoimuutta kannatettiin, mutta kuitenkin päätettiin, että esityslistoja ei julkisteta ennen kokouspäivää. Näin estetään kaupunkilaisten mahdollinen liika kiinnostus asioiden etukäteisvalmistelussa ja samalla asiat voidaan viedä rauhassa läpi omien suunnitelmien mukaan. Jälkikäteen päätöksiin puuttuminen on vaikeampaa. Johtamistapa se on tämäkin.
Nuorten kesätyöllistämiseen käytetyistä määrärahoissa on Himangan kunnalla ollut erittäin hyvin toiminut ja tuloksia tuottava käytäntö. Kuntaliitoksen mukaan nyt eletään Kalajoen kaupungissa ja siihen on himankalaisten totuttava. Olin aika järkyttynyt tällaisesta päätöksestä, missä himankalaiset juntataan maanrakoon.

Maaseutuhallinnon yhteistyöalueiden muodostaminen

Uusi laki edellyttää maaseutuhallinnon järjestämistä kunnissa. Uuden lain tavoitteena on koota kunnissa hoidettavat maaseutuhallinnon tehtävät suurempiin yhteistoiminta-alueisiin, joissa pääsääntöisesti toimii 800 maatalousyrittäjää ja tehtäviä hoitaa vähintään viisi henkilöä. Kalajoella on noin 400 maatilaa. Lomahallinnon paikallisyksikkö järjestää lomituksen Kalajoen, Pyhäjoen ja Merijärven alueella. Kalajoen alue ja Pyhäjoen-Merijärven alue muodostaisi 600 tilan kokoisen yksikön.
Mielestäni nyt tulisi neuvotella Oulaisten, Alavieskan ja Kannuksen kanssa jotta saataisiin riittävän isoa alue palveluiden tehokkaalle tuottamiselle. Tämä sama aluekokonaisuus olisi myös peruspalveluiden tuottamisessa erinomainen alue.

Ylimääräiset asiat

Ylimääräisinä asioina tuotiin käsittelyyn Kalajokisuun väylät hanke ja venereittien ruoppaus. Kustannusylitys ruoppaushankkeesta kaupungille on 60 000 euroa.
Toinen ylimääräinen asia oli EAKR-projektihakemus Kalajoen yrityspuistojen kehittämisen hankkeeseen ja vuoden 2010 lisämääräraha-anomus. Hankehakemukseen yksikään kaupunginhallituksen jäsen ei ehtinyt perehtymään. Yrityspuistojen kehittämiseen on haettu hankerahoitusta vuosille 2010-2013 yhteensä 3.934.950 euroa ja haettu valtion ja EAKR-rahoitusta yhteensä 1.573.980 euroa. Kaupunginjohtaja esittää, että Meinalan kunnallistekiniikan toteuttamiseen varataan 470.000 euron lisämääräraha vuoden 2010 talousarvioon. Lisämääräraha katetaan lainarahoituksella.
Valitettavasti minä näen punaista näissä hanke- ja projektirahoituksissa. Se ei mielestäni ole rehellistä peliä. Valitettavasti tätä samaa ”aukkoa” käyttää hyväksi tietääkseni Oulun kaupunki, Nivalan kaupunki ja mahdollisesti muutkin löysänrahan ritarit. Yhteiskunnan kontrolli ei toimi kansalaisten edun mukaisella tavalla.

Ei kommentteja: