torstai 24. kesäkuuta 2010

Kalajoen kaupunginhallitus 18.06.2010 ja kommentit päätöksiin


Vänrikki Stoolin tarinat mahtuvat pienempään tilaan kuin Kalajoen kaupunginhallituksen kokouskutsu liitteineen. Ihmeellisiä tarinoita kummassakin.

Kalajoen kaupunginhallitus kokoontui 18.6.2010 klo 13.00 ja käsitteli erittäin paksua esityslistaa. Esityslista tuli kaupunginhallituksen jäsenille sähköpostitse. Minä olen vaatinut esityslistasta myös paperikopion, sillä siitä on paljon helpompi perehtyä asioihin. Nyt esityslistan paksuus oli 2,9 cm. Kaupunginhallituksen jäsenillä on täysi mahdottomuus perehtyä noin laajaan esityslistaan niin lyhyessä ajassa. Se lienee ollut tarkoituskin.

Kurjenalan asemakaavamuutoksessa ei sinänsä ollut mitään ihmeellistä, mutta Tyngän asemakaava vaati melkoista perehtymistä asiaan. Ongelmallinen asia on ollut Ylivieskantien ja Rautiontien risteysalueen alikulun sijoittaminen. Kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki oli esittelemässä Tyngän kaavaa. Tyngän kaava tulee nyt valtuuston päätettäväksi.

Kalajoella ei ollut huomauttamista Ylivieskan keskustan osayleiskaavaehdotukseen. Kaksi vuotta sitten kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin esityksestä Kalajoki vastusti vähittäiskaupan suuryksiköiden perustamista Ylivieskaan. Silloin Ylivieskassa ei ollut kaupunginjohtajan paikkaa avoinna. Baariparlamenteissa on viime aikoina keskusteltu paljon siitä, että kerätään linja-autoporukoita Kalajoelta Kärkkäisen kauppakeskukseen Ylivieskaan kehumaan Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskaria ylivieskalaisille jotta nämä osaisivat kysyä oikeaan henkilöä tulevaksi kaupunginjohtajaksi.

Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemiseen Kalajoella ei ole vuonna 2010 perusteita. Kaupungin talousjohtaja esitteli asian samoin kuin korjaukset Kalajoen kaupungin vuoden 2009 tasekirjaan. Talousjohtaja esitteli 56-sivuisen osavuosikatsauksen 30.4.2010. Osavuosikatsauksen tuskin yksikään kaupunginhallituksen jäsen oli ehtinyt perehtyä riittävän syvällisesti. Otetaan muutamia poimintoja osavuosikatsauksesta. Väestön määrä oli huhtikuun lopussa 12 558 asukasta. Työttömyysaste Kalajoella oli huhtikuun lopussa 9,4 eli 538 henkeä. Työllinen työvoima on 5738 ihmistä. Avoimia työpaikkoja Kalajoella oli huhtikuun lopussa 77. Kalajoella arvioidaan kunnallisveroa kertyvän 25 520 000 euroa. Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 2071 000 euroa. Valtionosuuksia on arvioitu kertyvän 26 324 100 euroa. Käyttötuloarvio (verot, valtionosuudet ja toimintatulot) koko vuodelle on 74 508 493 euroa.
Lainamäärä 30.4.2010 oli 32 451 000 euroa eli 2584 euroa asukasta kohti. Sijoitusten markkina-arvo on 12 097 482 euroa. Nämä ovat ns. Repo-rahoja eli sähköyhtiön myynnistä saatuja tuloja, jotka on sijoitettu.
Sataman kokonaisliikenne kasvoi vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana 16,9 %. Tuontiliikenne kasvoi 15 %.

Kalajoen kaupungin tytäryhtiöistä kaupungin talousjohtaja esiteli yhteenvedot. Valitettavasti niiden pohjalta eivät päättäjät pääse kovin syvälle yhtiöiden toimintaan. Olisiko sittenkin Himangan Matkailu Oy:ssä pitänyt tehdä erityistilintarkastus? Millainen todellinen riski veronmaksajille on Kiinteistö Oy Kalajoen kylpylähotelli? Vierasta pääomaa on 4 119 687 euroa. Miten käy venetehtaan kiinteistöosakeyhtiön Kiinteistö Oy Kalajoen Marin Parkin? Vierasta pääomaa on 3 008 324 euroa. Onko tarvetta enää Himangan Kehitysyhtiö Oy:lle? Voittoprosentti on -473,8%.

Kaupunki ottaa talousarviolainaa Kuntarahoitus Oy:ltä 7 miljoonaa euroa. Lainalla vähennetään kuntatodistusten määrää.

Käsiteltiin kylpyläkiinteistön vuokrasopimus Kalajoen kaupunki/Kalajoen Hiekkasärkät Oy. Kylpyläsalin ja aaltosalin kuukausivuokra on 8 576,00 euroa kuukaudessa. Yhdyskäytävän vuokra Kalajoen kaupungille on 177 euroa + alv kuukaudessa.

Maakunnan toteuttamissuunnitelman 2011-2012 hanke-esitykset ovat seuraavat:
1. Sun Arena 23 000 euroa jne… Tämä hanke sisältyy osaan taloudellisen tilanteen edellyttämät elvytystoimet. Laitoin tämän julki sen vuoksi, että päättäjät huomaisivat viimeistään nyt mitä ovat päättäneet. On käsittämätöntä miten Sun Arena asiaan pumpataan lisää rahaa vaikka hanke on täysin mielikuvituksellinen ja toteuttamiskelvoton hanke.

Käsiteltiin Himangan Kärmekallionportti 1 osakkaiden haastehakemukseen vastaamista kiinteistöä koskevassa riita-asiassa. Kysymyksessä on väestösuoja-asiasta. Väestösuoja on rakentamatta.

Käsiteltiin tarjouspyyntöä toimistopalveluiden suunnittelusta. Tämä on asia, jossa päättäjien on syytä pitää silmät ja korvat auki jottei jouduta hunnigolle. Henkilöstöjohtaja Pekka Ollila valmistelee asiaa jos ”uusilta työkiireiltään” ehtii.

Ympäristötarkastajan tehtävien hoito/ostopalvelusopimuksen hyväksyminen oli asia, jonka valmistelusta vastasi kaupunginjohtaja Jukka Puoskari. Esityksen mukaan kaupunginhallitus päättää, että ympäristötarkastajan tehtävien hoitaminen ajalla 1.7.2010 – 30.5.2011 ostetaan Oy Ecospec Ltd:ltä. Tarjouspyyntö asiassa oli tehty siten, että on syytä epäillä prosessissa aikaisemmin tapahtuneet asiat huomioon ottaen tarjouspyynnön tukevan rikosepäilyjä. Tarjouspyynnössä hinnan painoarvo oli 20 % laadun 80%. Lisäksi vertailulaskelmat oli tehty väärin, sillä niistä puuttui kilometrikorvaukset ja päivärahat jne. Lisäksi on otettava huomioon, että konsultti ei voi toimia virkavastuulla ja siksi kaupunginhallitus päätti nimetä lisäksi määräaikaiseksi ympäristötarkastajaksi Jouko Lehikoisen, jonka pätevyys ei täytä ympäristötarkastajan pätevyysvaatimuksia. On syytä epäillä, että todellisuudessa ympäristötarkastajan tehtävien hoitaminen on nyt paljon kallimpaan ja palvelultaan heikompaa kuin aikaisemmin, mutta kaikki tämä on pitänyt tehdä siksi, ettei vt. ympäristötarkastajana toiminutta Riku Halmeenpäätä voida valita vt. ympäristötarkastajaksi. Mielestäni syrjintärikos on kiistaton.
Kaupunginhallituksen päätös oli täysin ympäristölautakunnan päätöksen vastainen. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan mukaan lautakuntien päätöksillä ei ole kovin suurta merkitystä.

Kaupunginhallitus käsitteli oikaisuvaatimusta Tyngän aluekoulun koulunjohtajan valinnasta. Edellisessä kokouksessa kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta asiassa ja teki sivistyslautakunnan päätöksen vastaisen päätöksen. Näyttää siltä, että asiaa käsitellään vielä seuraavassa valtuustossakin. Esitin edellisessä kaupunginhallituksen kokouksessa, että päätöksen kirjataan perustelut. Niitä ei kirjattu joten ei ole ihme vaikka asian vatkaaminen jatkuu.

Käsiteltiin aiesopimus tietohallinnon palvelukeskuksen KPK ICT Oy:n perustamisesta. Kalajoki lähtee hankkeeseen mukaan.

Itsenäisyyspäivän merkkien anominen on tuottanut vaikeuksia. Nämä merkit ovat joillekin tärkeitä, jotkut eivät niitä tahdo. Minä en kovin korkealle tällaista toimintaa arvosta.

Keskipohjanmaan liiton perussopimuksen tarkistaminen hyväksyttiin läpihuutojuttuna. Tiesikö kukaan mitä hyväksyi? Luottamusmies luottaa, se on luottamusmiehen tehtävä.

Izumo-Suomi yhdistyksen 10-vuotisjuhlaan Japaniin on lähdössä ne, jotka nauttivat muutenkin vallan antamista.

Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että kaupungin sisäinen valvonta ja konsernivalvonta on järjestetty pääosin asianmukaisesti. Tämä on tilintarkastuskieltä ja tarkoittaa suomeksi, että asiat ovat kuin pyöränistuin eli päin persettä.

Santaholman alueen asemakaavan muutos tulee uudelleen valtuuston käsittelyyn. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on jättänyt oikaisukehotuksen valtuuston päätöksestä ja Eero Laukkanen on valittanut valtuuston päätöksestä Oulun hallinto-oikeuteen. Kalajoella johtaminen on nykyisin sellaista, että hyvin monista asioista lähtee valitukset hallinto-oikeuteen.

Tuula ja Toni Heikkilän villisikatarhaus ja asian valmistelu ovat kiinnostaneet himankalaisia varsin suuressa määrin ja asia kuuluu olleen myös baariparlamentin käsittelyssä. Maan hinta tässä päätöksessä on todennäköisesti alhaisempi kuin puuston arvo. Onko menettely oikea ja yhdenvertainen? Lisäksi oli joitakin käytännön kysymyksiä asiasta kiinnostuneiden mielestä ratkaisematta.

Ei kommentteja: