tiistai 15. helmikuuta 2011

Kalajoen kaupunginhallituksen päätöksiä


1. Kalajoen kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin esityksestä valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksestä 28.1.2011 n:o 11/0036/2 koskien Kalajoen kaupungin ympäristötarkastajan tehtävää hoitavan henkilön kelpoisuutta.
Erkin kommentti: Uskomaton valitusteksti. Perusteluista puuttui enää Raamatun lauseet. Totuus on se, että ympäristötarkastajaksi valitulla rakennustarkastajalla Osmo Heikkalalla ei ole lain määräämää pätevyyttä. Vt. ympäristötarkastaja Riku Halmeenpää savustettiin aikanaan pois tehtävästä ja häntä voidaan pitää ensimmäisenä ydinvoimalauhrina Pohjois-Suomessa. Riku Halmeenpää tapauksessa on syytä epäillä syrjintärikosta, mutta Jokilaaksojen poliisi eikä Oulun poliisikaan tutki asiaa, jos rikostutkintapyynnön tekijänä on Erkki Aho. Kalajoen kaupungin valitus merkitsee sitä, että vastapuolen on myös valitettava asiasta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen jotta totuus tulisi esille. Näin Kalajoen maine ja tunnettavuus kasvaa.

2. Kalajoen kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmassa otettiin aikalisä, koska työryhmän kaupunginhallituksen jäseneksi oli valittu yliopistonopettaja Sirkka Alho-Konu, mutta häntä ei ole kutsuttu yhteenkään kokoukseen. Katso http://www.chydenius.fi/yleinen/yliopistokeskus/yhteystiedot/hlokunta/sirkka-alho-konu

Sirkka Alho-Konu on todellinen alan asiantuntija. Ihmetystä herättää miten näin on voitu menetellä.
Työryhmän suunnitelma oli kuntatekniikan päällikön vetämä. Hän on teknisen puolen asiantuntija. Suunnitelmassa lukee, että ”kunnanvaltuuston hyväksyy hyvinvointisuunnitelman osana kunnan kokonaissuunnitelmaa”. Tavoitteiden toteutumisesta ja seurannasta ei puhuta mitään. Mittaritkaan eivät ole täysin selkeitä.

3. Kaupungin takaus Junnikalan Saha Oy:lle. Junnikkalan Saha Oy:n vähemmistöosakkaat ostavat Ruukki Group Oyj:ltä 51 prosentin osuuden. Katso Ruukki Group Oyj http://www.ruukkigroup.fi/Suomeksi.iw3

Kokonaisrahoitustarve on 6 miljoonaa euroa. Kalajoen kaupunki haluaa turvata n. 120 työpaikan säilymisen ja lämpölaitostoiminnan takaamalla omistusjärjestelyissä antamalla 1,1 miljoonan euron lainan takauksen. Kaupunki saa takaukselle vastavakuudet. Kokonaisrahoituspaketti on muutoin kasassa, mutta vielä puuttuvat Kalajoen kaupunginvaltuuston ja Oulaisten kaupunginvaltuuston takaus. Oulaisten kaupungin osuus on 0,4 miljoonaa euroa. On huomioitava Junnikkalan Saha Oy:n toiminnan kerrannaisvaikutukset alueelle. Siksi yrityksen saaminen takaisin ”suvun haltuun” on myös veronmaksajien edun mukaista toimintaa.

4. Työterveyspalveluiden kilpailuttaminen. Kalajoen kaupungilla on työterveyspalveluista sopimus Condia Oy:n kanssa. Sopimuksen osapuolet olivat Kalajoen kaupunki ja ODL Terveys Oy. Myöhemmin yritysjärjestelyn seurauksena sopimus on tuottajan puolella siirtynyt Condia Oy:lle, jonka on omistanut puoliksi ODL Terveys Oy ja Oulun kaupunki. Yritysjärjestelyn seurauksena on vuoden 2011 tammikuussa ODL Oy:n osakekannan omistanut Oulun Diakonissalaitos säätiö on myynyt kyseisen omistuksen Terveystalo Oy:lle. Kalajoen kaupungin henkilöstön määrä on 1050 henkeä.
Nyt on koettu, että palvelut eivät toimi, niin kuin ennen ja siksi on päätetty ryhtyä terveyspalveluiden kilpailuttamiseen.
Erkin kommentti: Minun mielestäni työterveysasiat olisi paras hoitaa palkkaamalla oma työterveyslääkäri ja – hoitaja omaan terveyskeskukseen. Samalla työterveyslääkäri voisi palvella myös terveyskeskusta.

5. Kalajoen kaupungin hankekäsikirja hyväksyttiin käyttöönotettavaksi. Siinä on 51 sivua ja siihen perehtyminen vaatii aikaa runsaasti. En itsekään ehtinyt perehtymään siihen riittävästi, mutta se vähäinen perehtymisen perusteella minkä ehdin tekemään, pidän hankekäsikirjaa varsin hyvänä asiakirjana.

6. Hotelli Rantakalla Oy:lle annettiin maanrakennuslain 171 §:n mukainen poikkeaminen. Kysymyksessä dyynin päälle rakennettava kolmikerroksinen loma-asuntokerrostalo (1394 m2).
Erkin kommentti: Sanotaan, että kauneus on katsojan silmässä. Minun silmissäni suunniteltu rakennus on vähemmän kaunis ja vielä vähemmän maisemaan ja nykyisen Rantakallan rakennuksen viereen sopiva.

7. Ylimääräisiä asioita tuotiin kaupunginhallituksen kokoukseen kokonainen lista eli asiat 21-27. Kukaan ei ehtinyt perehtyä asioihin eikä niitä julistettu kiireelliseksi. Ne vain yksinkertaisesti tuotiin päätettäväksi. Kaikki asiat eivät olleet niin pieniäkään. Muun muassa Aino Auroora Siipolta päätettiin ostaa maata 333 900 eurolla. Maa-alue sijaitsee Rahjan sataman läheisyydessä. Asia menee vielä valtuuston päätettäväksi.

8. Ylimääräisenä asiana tontin vuokraus/myynti rakennusliike Nivat & Forss Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Yhtiöllä on tarkoitus toteuttaa kohteeseen uusi liike- ja toimistotalo. Tontti sijaitsee virastotalon vieressä eli poliisin tilojen takana oleva tontti n. 1300 m2. Kauppahinta on 30 000 euroa tai vuokratessa 1500 euroa vuosi.

9. Kaupunginhallitus hyväksyi ympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti MRL 137 §:n mukaisen suunnittelutarveratkaisun Anssi Honkelalle. Tämä on kiistaa ja keskustelua herättänyt ratkaisu.

10.
- Hyväksyttiin Raution asemakaavan ajantasaistaminen.
- Hyväksyttiin kiinteistöjen osto Ventelän jakamattoman kuolinpesän osakkailta. Kysymys on kiistellyistä suojelutaloista, mitkä näin siirtyvät kaupungin omistukseen.
- Hyväksyttiin tontinvaraushakemus Kalajoen Kylpylähotelli Sani Oy:lle.

Ei kommentteja: