torstai 26. huhtikuuta 2012

Kalajoen kaupunginvaltuuston kokous 24.04.2012Kalajoen kaupunginvaltuusto päätti ostaa Hilkka Heikkilältä, Marja Kipolta, Pentti Juolalta ja Raimo Juolalta maa-alueita 125 000 euron hinnalla. Tämän kaupan jälkeen kaupungilla on alueella kaavoitettavaa ”raakamaata” noin 20 ha:n suuruinen yhtenäinen alue.

Taisto Antero Sorastolta ostettiin 97 000 eurolla ns. Naatuksen kiinteistö. Kalajoen kaupunki on tarjonnut 25.5.2005 kiinteistöstä 40 000 euroa. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta tarjosi kiinteistöstä 50 000 euroa. Neuvottelujen jälkeen myyjä on ilmoittanut myyntihinnaksi 97 000 euroa. Kiinteistökaupan avulla Sorasto pääsi eroon suojellusta rakennuksesta, josta hänelle on ollut suunnattomasti tuskaa ja työtä erilaisesten valitusprosessien johdosta. Nyt kaupunki osti kiinteistön ja kiinteistön viereisillä kaupungin tonteilla on entinen kirjakauppa ja toisella tontilla pizzeria. Nyt nämä kaikki voidaan tarkastella asemakaavallisesti uudestaan ja pyrkiä saamaan sellainen kaavaratkaisu, mikä mahdollistaa kaupunkimaisen ilmeen kaupungintalon vastapäiselle alueelle.

Rautiosta kaupunginvaltuusto päätti ostaa Pekka ja Eila Miikkulaiselta maata 145 000 eurolla. Maa-aluee on tarkoitus käyttää teollisuuden ja asumisen tarpeisiin. Teollisuusalueen laajennus on tosi tarpeeseen, koska kaupungilla ei ole vapaana Rautiossa yhtään varasto/teollisuustonttia.

Kalajoen kaupunginvaltuusto päätti hakea loma-asuntomessujen järjestämistä vuodelle 2014. Alueena on ns. Aurinkohiekkojen alue, jossa kaava-asia ovat valmistumassa. Kaava on tarkoitus hyväksyä kesäkuun valtuustossa. Kun esnimmäisen kerran kuulin, että Kalajoki on kiinnostunut loma-asuntomessuista vuodelle 2014 niin pidin aikataulua liian kiireellisenä. Kalajoen kaupungin virkamiehet ja – naiset ovat tehneet kovasti töitä ja nyt tilanne on jotakuinkin hallinnassa lukuunottamatta kaavan hyväksymistä. Messupaikka on erinomainen, koska ravirataa voidaan käyttää paikoitusalueena ja siksi matka messualueelle on vain muutama sata metriä. Minulla on jonkin verran kokemusta lomamessuorganisaatioiden toiminnasta ja tiedän, että ne organisaatiotkin toimivat liikeperiaatteella ja rahastavat aina kun on mahdollista. Siksi kaupunginkin puolelta tulisi olla jämäkät neuvottelijat, jotka huolehtivat veronmaksajien eduista. Nyt tilanne on se, että Kalajoen johtavat virkamiehet ja luottamushenkilöt menevät hyväuskoisesti innostuksen valtaamina eteenpäin aavistamatta kaikkia kuoppia matkalla. Mitenkä he voivat aavistaakaan, koska heillä ei ole aikaisempaa kokemusta asioista. Mielestäni olisi väärin, että kokemusta hankitaan veronmaksajien rahoilla. Erittäin tärekintä henkilöitä ovat messujen projektipäällikkö sekä teidottaja sekä sihteeri. Olen valmis antamaan kaiken tietoni ja taitoni sekä kokemukseni loma-asuntomessujen onnistumiseksi, mutta epäilen, että sitä ei haluta käyttää hyväksi poliittisista syistä. Ehkä on sama tilanne kuin aikanaan Keskipohjanmaan maakuntaviestissä. Erkki Aho ei voinut toimia kuuluttajana, koska oli vaalivuosi.

Loma-asuntomessuihin liittyi valtuuston päätettävänä kaksi tonttikauppaa, joista toinen oli Kalajoen Etelänkylän jako- ja kalastukunnalta ostettava alue hinnaltaan 107 744 euroa. Toinen kauppa on todella mittava, jolla ostetaan Etelänkylän jakokunnan yhtiöltä Tahkokorvat Oy:ltä maata 742 723 eurolla. Tämä kauppa rahoitetaan lainalla, mutta tonttien myynnillä saadaan kokoon tuo rahamäärä varsin lyhyessä ajassa takaisin. Kauppa ei siis ole tappiollinen ja siitä on suurta hyötyä loma-asuntomessujen järjestämisessä. Näin neuvottelupöydästä on yksi osapuoli vähemmän. Edelleen korostan sitä, että messuorganisaatiot toimivat liikeperiaatteella ja tämä on Kalajoen kaupungin otettava huomioon omissa toimissaan.

Messujen ajankohdaksi on esitetty juhannuksen jälkeistä aikaa, siis 23.6.2014- 6.7.2014. Loma-asuntomessut ovat aina olleet tähän asti juhannuksen jälkeen. Nyt on huomiotava se, että lestadiolaisten suviseurat ovat vuonna 2014 Pyhäjoella ja suviseuroihin on osallistunut aikaisempina vuosina n. 70 000 – 80 000 kävijää. Loma-asuntomessut ja suviseurat ajoittuvat samaan ajankohtaan.  On todennäköistä, että ainakin osa näistä suviseuravieraista käyttää hyväkseen Kalajoen majoituspalveluita. Jos majoituspalvelut ovat suviseuraväen käytössä niin silloin loma-asuntomessuille osallistuville on vaikeampi löytää majoituspalveluita. Loma-asuntomessujen siirtäminen keäskuun alkupuolelle jatkaisi Kalajoen matkailusesonkia. Mielestäni Kalajoen yrittäjien kannalta ehkä olisi parempi loma-asuntomessujen ajankohta 05.-18.06.2014. Tällöin juhannuksen roskatkaan juhannusjuhlijoiden jäljiltä ei voisi olla ennen juhannusta messuväen kauhisteltavana. Myös messujen markkinointi palvelisi koko kesän markkinointia, eikä messut sattuisi samaan aikaan muiden mittavien tapahtumien kanssa. Loma-asuntomessut olisivat silloin ajankohtana, mikä keräisi kävijöiksi todelliset loma-asuntojen rakentajat. Yleensä messutalojen rakentaminen jää niin sanotusti viime tinkaan, eikä se häiritsisi kesän matkailukautta, kun loma-asunnot olisivat valmiina ja kesäkuun alkupulella. Luonnollisesti messuorganisaatio haluaa mahdollisimman suuret kävijäluvut, koska se on myös imagoasia lomamessuorganisaatiolle ja merkittävä markkinointikeino etsittäessä tulevia messupaikkakuntia. Jos loma-asuntomessut järjestetään Kalajoella 23.06-06-07.2014, niin on todennäköistä, että messut keräävät ennätyssuuren kävijämäärän.

Loma-asuntomessut
http://www.asuntomessut.fi/menneet-messut/loma-asuntomessut

Suviseurat
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suviseurat
Ei kommentteja: