torstai 28. kesäkuuta 2012

Kiinteistön osto keskustelutti Kalajoen kaupunginvaltuustoaKalajoen kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 26.06.2012 osakkeiden ostamista KOY Kalajoen linja-autoasemasta + kiinteistön ostaminen (Torimajakka). Määräraha 1.170.000 euroavarataan vuoden 2012 talousarvion muutoksiin. Kysymys on ns. Mertamarketin alueen hankkimisesta kaupungin omistukseen ja sen kaavoittamisesta kauppakeskus- ja muuhun toimintaan. Kauppungin kannalta kauppahinta on kova, mutta kauppa mahdollistaa Kalajoen keskustan suunnittelun ja toteuttamisen sellaiseksi, että se on vetovoimainen ja hyödyttää Kalajoen elinkeinoelämää merkittävästi ja parantaa Kalajoen palveluita ratkaisevasti. Ratkaisu mahdollistaa myös kirjasto- ja kulttuuritalohankkeen ja lukion tilojen uudelleenorganisoinnin. Ratkaisu mahdollistaa Kalajoen keskeisimmälle paikalle todella monipuolisen kauppa- ja liikepaikan rakentamisen. Investoinnin kuoletus on laskettava pitkälle ajalle. Nyt kalajokisten on oltava hereillä sen suhteen miten alue kaavoitetaan ja mitä palveluja alueelle suunnitellaan ja vastaavatko suunnitelmat kalajokisten tarpeita. On myös muistettava, että Kalajoen kaupungilla on sijoitettuna ns. Repo-rahat n. 12 miljoonaa euroa ja näitä varoja on mahdollisuus käyttää ko. investointiin kaupungin tarvitsemien palvelujen osalta. Kuntaliitokset painavat päälle lähivuosina ja siksi omat rahat on investointava Kalajoen keskustan palveluihin ja Raution uuteen kouluun.

Kouluasiat keskusteluttivat edelleen valtuustoa. Vuorenkallion koulun suunnitelmat on edelleen kesken. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että asioiden etenemisen esteenä ovat kaupunginjohtaja Jukka Puoskari ja hänen jääräpäisyyteensä sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajan Raili Myllylän toiminta. He päättävät keskustan valtuustoryhmän puolesta, että asioita ei viedä eteenpäin. Vuorenkallion tilantarve on kestämätön. Syksyllä tilanne oli tämä

Kouluverkkoasia kuohuttaa mieliä
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.fi/2011/11/kouluverkkoasia-kuohuttaa-mielia.html

Huom. teksti: Lisäksi varaudutaan kunnostamaan Vuorenkallion ruokailutilat ja hankkimaan sinne tarvittaessa siirrettävää luokkatilaa.

Tilanne on nyt kuitenkin tämä:

Ääni keskustalle on ääni Raili Myllylälle – Laura Kaattari jyrättiin Myllylän toimesta
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.fi/2012/05/aani-keskustalle-on-aani-raili.html

Minun on vaikea ymmärtää miksi keskustan ja kokoomuksen valtuutetut hyväksyvät tällaisen menettelyn. Keskustan valtuutetun yrittävät perustella asioita, että keskustaa pitää muuttaa sisältäpäin. Mielestäni nyt on nähty se muutos mitä on saatu aikaan. Ei yhtään mitään. Keskustan valtuustoryhmä on täysin jyrän alla, heidän mielipiteillään ei ole mitään merkitystä, kun asiat jyrätään Myllylän ja Puoskarin toimesta. Huvittavaa on se, että keskustan uudet valtuustoehdokkaat uskovat voivansa vaikuttaa esim. kouluasioihin. Heillä on suuret epärealistiset luulot vaikutusmahdollisuuksistaan.

Kalajoen kaupunginvaltuusto käsitteli myös kiinteistön ja liiketoiminnan luovutusta koskevaa kauppakirjaa/Himangan Matkailu Oy ja Kalajoen kaupunki. Tämä sisältyy asiakokonaisuuteen, jolla Himangan kunnan yhtiöt pelastettiin konkursseilta. Pelastaminen maksoi Kalajoen kaupungille ja sitä kautta veronmaksajille n. 900 000 euroa. Käytin kokouksessa puheenvuoron, jossa totesin hallituksen jäsenen vastuun osakeyhtilain mukaan. Hallituksen jäsenen on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään OYL 1:8:ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle. Tämä koskee sekä siviili- että rikosperusteista vastuuta. Lähtökohtaisesti OYL:n ja yhtiöjärjestyksen vastainen menettely katsotaan huolimattomuudeksi.

Koska nyt ei ole ketään saatettu henkilökohtaiseen taloudelliseen vastuuseen teoistaan, niin esitin, että ne henkilöt, jotka ovat talooudelliset vahingot hallituksen jäseninä aiheuttaneet, kantaisivat edes poliittisen vastuun eivätkä asettuisi syksyn kunnallisvaaleissa enää ehdokkaiksi.

Tämä kommenttini eikä minun käyttämäni muutkaan puheenvuorot valtuustossa jostain syystä ylitä uutiskynnystä, koska toimittajilla on omat mielitietyt valtuutetut, joiden puheenvuoroja saatetaan Keskipohjanmaa-konsernin lehtien kautta julkisuuteen.

Kalajoen kaupungin osavuosikatasuksesta on todettava se, että Kalajoen Hiekkasärkät Oy on tuottanut jälleen alkuvuoden aikan tappiota, vaikka yhtiö pelastettiin konkurssilta muutama vuosi sitten 1,5 miljoonan euron kiinteistökaupalla Kalajoen kaupungin toimeista. Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n toiminnasta ei toimitusjohtaja Esa Siirilä ollut kertomassa asioista, koska nyt oli erittäin vaikea vääntää positiivistä asiaa tappiollisesta toiminnasta.

Kalajoen kaupungin tilinpäätös hyväksyttiin. Tilikauden ylijäämä oli 2.440.604,87 euroa. Lainakanta 30,4 miljoonaa euroa ja 2.413 euroa asukasta kohti. Kalajoen talous on hoidettu talousjohtaja Juhani Yliparkaan toimesta erinomaisella tavalla.

Aurinkohiekkojen asemakaavan muutos käsiteltiin kokouksessa ja pöytäkirja tarkistettiin välittömästi jotta voitiin nopeuttaa loma-asuntomessujen asioiden käsittelyä. Loma-asuntomessut alueella on tarkoitus toteuttaa vuonna 2014.
Ei kommentteja: