torstai 10. joulukuuta 2015

SOS-lapsikylän ryhmäkoti Kalajoelle

Olen Kalajoen kaupunginvaltuutettuna tehnyt Kalajoen virkamiesjohdolle esityksen, että SOS-lapsikylän ryhmäkodille osoitetaan paikka Kalajoelta. Mielestäni paras paikka on Pahkalan koulu.

Ryhmäkoti on tarkoitettu alle 16-vuotiaille ilman huoltajaa tuleville lapsille. Turvapaikkaa hakemaan joutuneiden lasten kannalta on tärkeää, että lasten elinympäristön asenneilmapiiri on mahdollisimman suvaitseva ja kotoutumista tukeva.
Joskus vanhemmat eivät pysty huolehtimaan lapsistaan yksin tai lapset ovat vaarassa menettää vanhempiensa huolenpidon. Näitä lapsia SOS-lapsikylä auttaa.Toiminnan ytimessä on lapsi ja hänen yksilölliset tarpeensa. SOS-lapsikylä työskentelee myös tukea tarvitsevien perheiden kanssa, jotta mahdollisimman moni lapsi voisi kasvaa omien vanhempiensa kanssa. Ryhmäkodin tavoitteena on, että lapset saavat olla lapsia, tuntea olevansa rakastettuja ja turvassa.

Pahkalan koululle Kalajoen päättäjien pitää löytää järkevä käyttötarkoitus ja mielellään sellainen mikä tukee kylän elinvoimaisuutta ja toimintaa. Pahkalan koulu ympärstöineen sopii erinomaisesti SOS-lapsikylän ryhmäkodiksi, sillä ympäristö on kodinomainen ja rauhoittava. Lisäksi koululla on liikuntasali ja muita harrastustiloja, mikä luo lasten kehitykselle loistavat puitteet. Lisäksi paikkakunnalle tulee 12 työpaikkaa ja se merkitsee lisää verotuloja Kalajoen kaupungille ja lisää ostovoimaa Kalajoella. Ryhmäkodilla on kerrannaisvaikutukset, mitkä tukevat Kalajoen elinkeinoelämää ja palveluiden tuottajia. Ryhmäkodin lapset tulisivat käymään koulua Raumankarin koululla ja tämä monipuolistaa Raumankarin koulun toimintaa ja tuo merkittävän lisän Raumankarin koulun oppilasmääriin. Ryhmäkodin lapsille järjestetään opetusta ja siihen tarvitaan osaamista, mikä rikastuttaa ja monipuolistaa Kalajoen palveluita. Pahkalan koulu on myös erinomainen paikka kouluttaa lapsia. Samalla varmistetaan, että Pahkalan koulu on elinvoimainen on kyläläisten keskeinen toimintapiste jatkossakin. Tämä yhteistyö lisää yhteisöllisyyttä ja niveltää ryhmäkodin luontevaksi osaksi kyläyhteisöä.
Vanhusten ruokahuolto Pahkalan koululla voisi jatkua, koska ryhmäkodin lapsille tuotaisiin ruoka keskuskeittiöltä ja samlla vanhusten ruokahuoltokin tulisi turvattua. Pahkalan koulun palvelut ja tilat jäisivät kyläläisten käyttöön ja se on tärkeä asia. Samalla se lisää yhteisöllisyyttä ja niveltää ryhmäkodin osaksi kyläyhteisöä. Uskon, että ilmapiiri Pahkalan kylässä on erittäin myötämielinen ryhmäkodille ja se on tärkeä asia. SOS-lapsikylän ryhmäkoti vahvistaa Kalajoen palvelurakennetta ja kalajokisten ammattitaitoa tälläkin sektorilla.

Ryhmäkodin lapsista voi aikanaan tulla oppilaita Kalajokisiin oppilaitoksiin, muun muassa Kalajoen Artemaan. Arteman tulevaisuuden varmistaminen on suuri huolen aihe kalajokisille päättäjille. Siksi olen esittänyt, että Kalajoen Artemasta tehdään maahanmuuttajien koulutuskeskus.

Kalajoella on vahva kokemus maahanmuuttajista ja kalajokiset ovat suvaitsevaisia ja ymmärtäväisiä. Kalajoella ei ole sellaisia ennakkoluuloja asiassa kuin joissakin naapurikunnissa. Mielestäni SOS-lapsikylän ryhmäkodista on niin suuret edut Kalajoen kaupungille, että tätä mahdollisuutta ei pidä jättää käyttämättä. Siksi olin yhteydessä asiasta myös SOS-lapsikylän johtoon. Toivottavasti neuvottelut asiassa käynnistyvät mahdollisimman pian ja jo tiistaina 15.12.2015 Kalajoen kaupunginvaltuustolle voidaan antaa informaatiota asiasta.

Ei kommentteja: