torstai 14. huhtikuuta 2016

Tututusmismatka yhtenäiskouluihin – johtopäätökset

Kalajokiset Merenojan yhtenäiskoulua suunnittelevat henkilöt tekivät tutustumismatkan oululaisiin yhtenäiskouluihin. Ensimmäisenä kohteena oli Talvikankankaan yhtenäiskoulun rakennustyömää, jota esittlei ansiokkaasti rehtori Markku Veteläinen, joka kertoi, että koulun tavoitteena on olla Euroopan paras koulu. Kalajokiset saattoiva oppia tästä projektista vain teoriassa asioita, koska kysymys oli keskeisen eräisestä rakenustyömaasta ja toisaalta Merenojan koulu Kalajoella on jo rakennettu kokonaisuus, josta on tarkoitus tehdä toimiva yhtenäiskoulu ja lukio.
Luonnollisesti Markku Veteläisen ajatukset olivat kuulemisen arvoisia ja ehkä niitä voidaan Kalajoella hyödyntääkin.

Seuraava kohde Kastellin monitoimitalo, yhtenäiskoulu ja lukio. Tämä kohde oli sellainen, josta kalajokiset voivat ottaa monessa kohdin mallia. Ruokailut siellä oli järjestettu porrastaen niin , että ensimmäiset eli alakoulun oppilaat ruokailivat klo 10.15 yläastelaiset 11.15 ja lukiolaiset kello 12.15. Kalajoella ruokailu voisi olla vielä porrastetumpi eli 1-2 luokat klo 10.15, 3-4 luokat 10.30, 5-6 luokat 10.45, 7-luokat 11.00, 8-luokka 11.15, 9-luokka 11.30, lukion ensimmäinen luokka 11.45, toinen luokka 12.00 ja kolmas luokka 12.15. Ruokailutilojen osalta Kalajoella Merenojan koululla on tehtävä toimivat tilat ja ruokailun jälkeen tiloille on kehitettävä muuta käyttöä. Siis eräänlaiset monitoimitilat.

Talvikankaalla on liikuntapäiväkoti. Tämä oli mielestäni hyvä idea. Kastellissa oli ala-asteen luokilla ja samoin yläasteen luokilla liikuntaluokka. Tämän idean kalajokiset voisivat kopioida ja lisäksi mielestäni Kalajoella voisi liikuntaluokan lisäksi olla taideluokka. Kastellin lukio oli myös urheilulukio ja tämä me voimme mielestäni toteuttaa myös Kalajoella entistä voimallisemmin samoin kuin taidelukion.
Urheilulukion osalla tulee panostaa erittäin voimakkaasti valmennukselliseen puoleen.
Merenojan yhtenäiskoulusta on kehitettävä urheiluopistoa vastaava laitos, joka toimii myös kesällä ja tukee näin Kalajoen matkailuelinkeinoa. Urheiluluokat ja urheilulukio varmistaa kalajokisille nuorille mahdollisuudeen kilpailutoimintaan kalajokisten urheiluseurojen edustajina. Merenojalle on rakennettava täysimittäinen urheiluhalli eli tarkoittaa sitä, että pukuhuone- ym tiloineen tilaa tarvitaan uudelle hallille noin 1200 neliötä. Tämä voitaisiin rakentaa nykyisen kirjaston paikalle ja siitä eteenpäin. Uutta täysimittaista liikuntasalia voitaisiin käyttää iltatoiminnnoissa ja lisäksi viikonloppuina täysimääräisesti.

Halpa-Hallin tilat lukion tiloiksi olisi Kalajoen kaupungin talouden kannalta todella edullinen ratkaisu muihin ratkaisuihin verrattuna. Lukio ja kirjasto voitaisiin siirtää nykyisiin Halpa-Hallin tiloihin. Näin voitaisiin toteuttaa lukio uudenaikaisesti ja turvata lukion laajeneminen aina 500 oppilaan lukioksi. Kirjatotilojen lisäksi rakennuksessa voisi olla myös nuorisotilat ja iltapäiväkerhot.
Halpa-hallin saaminen koulutiloiksi merkitsisi huomattavaa liiketurvallisuuden kasvua, kun lukiolaiset omilla autoillaan voisivat tulla tulevan lukion pihalle. Liikennemäärät vähenesivät huomattavasti nykyiseltä Merenojan koulun alueelta.

Halpa-Hallille voitaisiin myydä kauppakeskukselle varattu tontti. Näin nopeutettaisiin asioiden kulunkua ja tällä ratkaisulla oli kaikkein vähiten vaikutusta Kalajoen kilpailutilanteen muutokseen ja näin aiheutettaisiin taloudellisia ongelmia kalajokisille yrityksille mahdollisimman vähän.


Ritaharjun yhtenäsikoulusta voisimme ottaa mallia miten toiminnallisuus ja opetuksen rentous toteutettaan mallikelpoisesti. Nyt siihen olisi mahdollisuus Merenojan koulullakin kun lukion tilat vapautuvat yhtenäiskoulun tiloiksi. Kalajokisilla opettajilla on erittäin paljon ammattitaitoa ja innokkuutta toteuttaa erinomainen yhtenäiskoulu ja siksi opettajien ammattitaito on otettava tehokkaasti suunnittelussa käyttöön. Olen sanonut valtuustossa, että minä olen syntipukki, jota voi syyttää, jos Mereojan yhtenäiskoulusta ei tule toimivaa. Uskoni on siis vahva samonkuin tahto Kalajoen lukion menestykseen ja Kalajoen kaupallisten ratkaisujen suhteen.

Ei kommentteja: