tiistai 20. joulukuuta 2016

Strategiapuheeni Kalajoen kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.12.2016Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kalajoen kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi kaksi erilaista kaupungin konsernstrategiaa. Toinen kaupunkistrategia vaikuttaa talousjohtajan tekemältä, koska se on asiallinen, virkamiestyylinen ja vähemmän luovuutta sisältävä strategia. Toinen strategia on valtuuston esityslistan liitteenä ja talousarvion yhteydessä oleva konsernistrategia,mikä on tällainen strategia, jossa vastuu jää lukijalle.

Strategia tarkoittaa suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Strategian päämääränä on saavuttaa kilpailuetua suhteessa kilpaililijoihin. Strategia on pitkäntähtäyksen kehityssuunta. Straegiaprosessin aikana analysoidaan kilpailuympäristön uhkia ja mahdollisuuksia sekä omia voimia ja heikkouksia.
Strategian laatimisen tekee vaikeammaksi nyt sote-uudistus ja maakuntahallintojen perustaminen sekä Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamisen vaikutukset Kalajoelle. Näistä meillä ei ole tarpeeksi tietoa.

Meillä on kuitenkin varmuus siitä, että koulupalvelut säilyvät kuntien vastuulla. Tällä sektorilla meidän tulee olla parempia suhteessa kilpailijoihin. Strategiastamme puuttuu mainita siitä, että straginen tavoiteemme on se, että Kalajoki on tunnettu terveellisistä ja turvallisista kouluista. Esitän, tämä maininta lisätään kaupunkistrategiaan.

Strategiassa on mainittu tavoitteeksi, että kehitetään Kalajoki Akatemian urheilutoiminta urheiluopiston tasoiseksi. Merenojanalue on vertaansa vailla oleva urheilualue Suomessa. Siksi Merenojan yhtenäiskoulun liikuntasalista on tehtävä mitat täyttävä sekä liikunnanopettajia, urheiluseuroja ja liikunta-aktiiveja tyydyttävä liikuntasali. Siitä on jo luonnospiirustukset olemassa. Merenojan yhtenäiskoulun liikuntasalista yhdessä Merenojan urheilualueen kanssa voidaan kehittää urheiluopistotasoinen paikka. Sinne voidaan palkata osaavia valmentajia. Tämä on mahdollista, jos Kalajoella toteutetaan ympärivuotinen urheilukoulu yhdessä koulujen, urheiluseurojen ja huippuvalmentajien kanssa. Tähän urheilukouluun voisivat osallistua myös matkailijat. Urheiluopistoista tasoista toimintaa pyörittäisi juridiselta pohjalta Kalajoki-Akatemia.

Ihminen on sitä mitä hän syö ja miten hän elää. Kalajoella tulee panostaa liikuntaan ja terveisiin elintapoihin koko ihmisen eliniän ajan eli tehdään ohjelmat vauvasta vaariin. Merenojan mitat täyttävä urheilusali vapauttaisi muita paikkakunnan liikuntapaikkoja muille toimijoille. Näin saataisiin liikuntilojen puute hoidettua pois päiväjärjestyksestä.

Uuden koulun rakentaminen Rautioon edellyttää sitä, että Rautioon tehdään elinkeinojen kehittämisohjelma, sillä jos palveluja rakennetaan, niin niille täytyy olla käyttöä pitkälle tulevaisuuteen. Raution koulu tulee olemaan myös ekologinen palvelukeskus. Mielestäni elinkeinopoliittiset ohjelmat tarvitaan niin Rautioon kuin Himangallekin. Himanka tarvitsee myös työpaikkoja ja palveluja.

Kaupan palveluja on Kalajoella yritetty epätoivoisesti parantaa jo yli 10 vuoden ajan. Noin kymmenen vuotta sitten laadittiin Meinalan kaava, jossa oli varattu tilaa tilaavievälle kaupalle. Tuohon aikaan Sukari ja Kaksonen olivat Kehittyvien maakuntien Suomen rahanlähteinä. Kalajoelle ei saatu kauppakeskusta eikä vaalirahaa.

Vieläkään kauppakeskusasiassa ei ole positiivista tulosta näköpiirissä. Nyt on aika puhaltaa peli poikki ja antaa markkinavoimien ratkaista asia. Halpa-Hallin syrjintä on lopetettava. Tuontitukulle myydään tai vuokrataan paloaseman tontti rakennuksineen ja kaupunki rakentaa uuden paloaseman Ylivieskan tien varteen. Näin mahdollistetaan paikkakunnan yrityksen laajentuminen. Yrityksiä on kohdeltava yhdenvertaisesti. Halpa-Hallille on mahdollistettava laajentumismahdollisuus ns. kauppakeskuksen tontille. Tontti on pistettävä vapaaseen kilpailuun ja se rakentaa jolla on rahaa ja tahtoa. Mielestän Halpa-Hallia on Kalajoella kohdeltu lainvastaisesti kun ei ole otettu sen lähettämiä asiapapereita kaupunginhallituksen käsittelyyn. Nyt on vihellettävä peli poikki ja annettava tontti vapaan kilpailun ratkaistavaksi.

Matkailun strategisena tavoitteena tulee olla ympärivuotisen matkailun lisääminen. Strateginen tavoite voidaan toteuttaa edistämällä hiihtotunnelin rakentamista Kalajoelle. Hiihtotunneli sisältää hiihtoputken ja sen lisäksi kävely- ja juoksutunnelin hiihtoputken ulkopuolella mutta tunnelin sisällä. Hiihtotunneli tulisi vaikuttamaan matkailun lisääntymiseen ja Kalajoen lukion vetovoimaisuuden lisääntymiseen. Matkailun markkinoinnin tulee olla asiakaslähtöistä. Perusasiat tulee olla kunnossa eli mitä, kenelle ja miten sekä tuote, hinta ja saatavuus kunnossa. Markkinoinnin opettajana ja liikkeenjohdon konsulttina pidän Kalajoen matkailun markkinointia Kalajoen matkailun suurimpana ongelmana.

Kansainvälistymisessä olemme valinneet oman linjamme. Kalajoella on jo nyt enemmän maahanmuuttajia kuin naapurikunnissa. Kalajoki tulee olemaan pakolaisten koulutuspaikkakunta. Kalajoen kristillinen opisto tullee kouluttamaan 20 turvapaikan hakijaa vuodessa. Näille on järjestettävä jatko-opiskelupaikka Arteman koulutuksiin. On kehitettävä kisälli-mestari-systeemi yritysten kanssa yhdekssä turvapaikan hakijoiden sopeuttamiseksi ja työllistämiseksi. Kalajoen elinkeinorakenne on monipuolisempi kuin naapurikuntien ja se mahdollistaa pakolaisten työllistämisen ja tarjoaa mahdollisuuden palkallisesti kilpailukykyiseen työvoimaan. Tämä mahdollistaa paremmat kilpailuedellytykset kalajokisille yrityksille.

Sote-uudistus ja maakuntahallinto tarjoavat mahdollisuuksia. Kalajoki voi olla aluetuotantopaikka. Kalajoen on säilytettävä ja tehostettava tarpeita vastaavat palvelutuotannot. Ennakoidaan tilanne ja tehdään tarvitavat muutokset ajoissa, myös kaupungin hallinnossa.

Kalajoki on tunnettu tarkasta taloudenpidosta ja siitä pidetään edelleen kiinni, vaikka joskus näyttää siltä, että mopo on karkaamassa.


Uudistan vielä vaatimukseni ja esitykseni kaupunkitrategiaan: Kalajoki on tunnettu terveellisistä ja turvallisista kouluista. 

Ei kommentteja: