perjantai 28. helmikuuta 2020

KIIREELLINEN


Euroopan oikeuskomissaari Vera Jourova

tiedoksi oikeuskansleri Tuomas Pöysti ja Suomen hallitus pääministeri Sanna Marin

Pyydän kiireellisesti poliittista turvapaikkaa EU:n alueelta – Suomi ei ole oikeusvaltio

Rovaniemen hovioikeus ei antanut minulle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Rovaniemen hovioikeus hyväksyi Oulun käräjäoikeuden väärän päätöksen, jossa haastehakemus oli lain vastaisesti muutettu ulosottovaliktukseksi. Oulun käräjäoikeus ei huomioinut sitä, että rikolliset olivat tunnustaneet tekonsa. Rovaniemen hovioikeus hyväksyi Oulun käräjäoikeuden väärän päätöksen.

En ole saanut Suomessa oikeudenmukaista oikeuden käyntiä 25 vuoteen enkä esteettöntä rikostutkintaa asioissani. Oulun poliisi kieltäytyy tutkimasta asioita ja laillisuusvalvojat eivät näe asiossa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan vaikka todistusaineistot ovat kiistattomat ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Ministerit ja kansanedustajat (perustuslakivaliokunta ja hallintovaliokunta) veivät toimi lain edellyttämällä tavalla. He suojelevat rikoksia ja rikollista toimintaa. Suomi ei ole oikeusvaltio.

From: Erkki Aho
Sent: Thursday, February 27, 2020 10:19 PM
To: kirjaamo@okv.fi ; rovaniemi.ho@oikeus.fi ; teija.moilanen@om.fi ; maria.ohisalo@intermin.fi ; pev@eduskunta.fi ; hav@eduskunta.fi
Cc: Mensonen Hannu POL ; pekka.niskakangas@poliisi.fi ; raahe.uo@oikeus.fi
Subject: OKV/45/1/2020


PE 28.02.2020 Täydennys rikostutkintaan ja kanteluun OKV/45/1/2020
Rovaniemen hovioikeus, oikeuskansleri, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja sisäministeri Maria Ohisalo, perustuslakivaliokunta, hallintovaliokunta, laitan tämän viestin oikeusministerin sihteerille Teija Moilaselle, joka välittää viestin oikeusministeri. Olen havainnut ettei oikeusministeri ota vastaan sähköpostiviestejäni.
Pyydän Rovaniemen hovioikeutta ilmoittamaan minulle mihin lakiin perustuu se, että käräjätuomari Mäkeläinen voi muuttaa haastehakemuksen ulosottovalitukseksi.

Tässä on valitukseni Oulun käräjäoikeuden päätöksestä
Valitus Oulun käräjäoikeuden päätöksestä 20/507

Pyydän rikostutkintaa Rovaniemen hovioikeuden toiminnasta ja lisätään tämä asia tähän rikostutkintaan 5770/R/53493/18 ja tämä rikostutkinta tähän kanteluun
TI 25.02.2020 OKV/45/1/2020

Rikostutkinnan ja kantelun kohteena nämä Rovaniemen hovioikeuden ratkaisun tekijät: Lainkäyttösihteeri hovioikeudenlaamanni Sakari Laukkanen hovioikeudenneuvos Kaarina Ollikainen asessori Salla Erola
Rovaniemen hovioikeus
Päätös Antamispäivä 27.2.2020 Nro 66 Diaarinumero U 20/122
Ratkaisu josta valitettu Oulun käräjäoikeus 1. osasto 13.1.2020 nro 507 (liitteenä)
Asia
Ulosottovalitus Valittaja Erkki Johannes Aho
Vaatimukset hovioikeudessa Valitus Aho on muun ohella vaatinut, että käräjäoikeuden päätös kumotaan ja asia palautetaan käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.
Hovioikeuden jatkokäsittelyluparatkaisu
Perustelut Aho tarvitsee tässä asiassa jatkokäsittelyluvan. Hovioikeus on tutkinut jatkokäsittelyluvan myöntämisen edellytykset. Käräjäoikeuden ratkaisun ja valituksen sekä muun oikeudenkäyntiaineiston perusteella asiassa ei ole ilmennyt aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta. Jatkokäsittelylupaa ei ole tarpeen myöntää myöskään siitä syystä, että se olisi tärkeää lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa. Luvan myöntämiseen ei ole muutakaan painavaa syytä.
Päätöslauselma Jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Lainkohdat Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 5 § ja 11 § Muutoksenhaku Asian ovat ratkaisseet:
Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain,jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan. Valitusosoituksessa tarkoitettu mã'ã.,ràalka valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen paättyy 27 .4.2020.
Lainkäyttösihteeri hovioikeudenlaamanni Sakari Laukkanen hovioikeudenneuvos Kaarina Ollikainen asessori Salla Erola

Kalajoki 27.02.2020

Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki
Finland

Ei kommentteja: