torstai 15. tammikuuta 2009

Eroanomuksesta ja puheenjohtajapelistä


Olen jättänyt virallisen eroanomuksen Kalajoen kaupunginvaltuustosta Kalajoen kaupungille 10.1.2009. Eroanomukseni perusteena on syrjintä. Kuntalain 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Kieltäytymisen hyväksymisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Valtuusto siis joutuu nyt ottamaan kantaa onko syrjintä pätevä syy erota valtuustosta. Olen tehnyt mielestäni erittäin vahvat perustelut asialle eroanomuksessani. Jos Kalajoen kaupunginvaltuusto päättää myöntää eron valtuutettu Erkki Aholle syrjinnän perusteella niin Aholle tulee kiistaton ja vahva näyttö siitä, että valtuusto tunnustaa Erkki Ahon syrjinnän. Sellaisen valtuuston päätöksen perusteella Erkki Aho voi esittää Kalajoen kaupungille vahingonkorvauslaskun, mikä on aiheutunut Ahon syrjinnästä. Ahon on laskennut aiheutuneiden vahinkojen määräksi 2,5 miljoonaa euroa.

Pro Kalajoki, Vasemmistoliitto, Kristilliset ja Vihreät pitivät kaksi palaveria, joissa päätettiin yhteenliittymästä luottamusmiespaikkoja jaettaessa. Tilaisuuksia varten valtuutettu Jorma Untinen oli tehnyt tarkat laskelmat sekä värilliset tulosteet asiosta. Muun muassa Veli Ainali oli kiitollinen siitä, että paperitulosteet olivat värilliset.

Koko yhteenliittymän vertausluku oli 10. Yhteenliittymän sisällä vertausluvut ovat seuraavat: Pro Kalajoki 5 ja 2,5. Vasemmistoliitto 2 ja Kristillisdemokraatit 2 ja Vihreät 1. Pro Kalajoki halusi kaupunginhallituksen paikan Jorma Untiselle ja 2. valtuuston varapuheenjohtajan paikan Erkki Aholle. Vasemmistoliitto halusi kaupunginhallituksen paikan Sirkka Alho-Konulle. Seuraavana vuorossa paikkoja jaettaessa oli Kristillisdemokraatit. Tämä merkitsi sitä, että yhden suuren lautakunnan puheenjohtajan paikka tai elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan jäsenyys kuuluu kristillisdemokraateille.

Jorma Untinen kysyi kaikilta pienryhmien kokouksessa, että voivatko kaikki ryhmät olla Erkki Ahon takana valtuuston varapuheenjohtaja-asiassa. Tämä kysymys esitettiin sen takia, että kaikki tietävät Erkki Ahon olevan keskustan lähinnä Raili Myllylän, Eero Nevalaisen ja Juhani Latukan syrjinnän kohteena sekä saavan asialle parin kokoomuksen edustajan kannatuksen. Kaikki ryhmät hyväksyivät esitetyt valinnat, myös kristillisdemokraatit.

Kun sitten tuli kaikkien ryhmien yhteiskokouksen vuoro niin Veli Ainali esitti, että kokouksesta poistetaan Erkki Aho ja Tapani Ojala, joita kumpaankin oli esitetty toiseksi valtuuston varapuheenjohtaksi. Kun Tapani Ojala ja Erkki Aho kutsuttiin takaisin kokoukseen niin heille ei kerrottu mitä asiassa oli päätetty ja millä perusteella. Aho arvasi kuitenkin tilanteen. Ahon mielestä Veli Ainalin toiminnassa on erikoista se, että hän ei etukäteen ilmoittanut muille yhteenliittymän jäsenille, ettei hän hyväksy vastoin aikaisempaa päätöstä Erkki Ahoa valtuuston varapuheenjohtajaksi. Mielenkiintoista olisi ollut tietää mitkä olivat syyt asiaan. Veli Ainali ja Vesa Rauha siis pettivät muut sopijaosapuolet. Suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinen.

Kalajoenseutu oli haastattelut Kristillisdemokraattien valtuutettua Veli Ainalia asian johdosta. Ainali vastaa sanatarkasti näin: - Toisella taholla oli meidän mielestämme pätevämpi ehdokas ja vähintään yhtä tärkeä syy on myös vaalien tulos, joka puoltaa Ojalan valintaa.
Valtuutettu Jorma Untinen on Kalajoenseudussa 14.12009 tuonut esille totuuden. Keskustalla on 17 valtuutettua, yhteenliittymällä 10, kokoomuksella 6 ja SDP:llä 1. Keskusta saa valita ensin eli valtuuston puheenjohtajapaikan, koska vertausluku on 17. Keskustan seuraava vertausluku on 8,5. Ojalan laskuopin mukaan 10 on suurempi kuin 8,5 ja suurempi kuin 6. Jos Kristilliset irtautuvat yhteenliittymästä niin yhteenliittymän vertausluku on 8. Tällöin ensimmäisen varapuhenjohtajan paikka menee keskustalle, koska 8,5 on suurempi kuin 8. Kolmas varapuheenjohtajan paikka menee yhteenliittymälle, vaikka siinä ei olisikaan kristillisdemokaatteja, sillä yhteenliitymän vertausluku on 8. Kokoomuksen 6 ja Keskustan 5,67.

Veli Ainalin väite siitä, että vaalien tulos puoltaa kokoomuksen Tapani Ojalan valintaa valtuuston toiseksi varapuheenjohtaksi on siis täysin tuulesta temmattu eikä pidä paikkaansa totuuden kanssa. Veli Ainali oli varmasti tarkasti tietoinen tilanteesta, sillä hänelle oli laskelmat esitetty ja luovutettu pienryhmien palaverissa. Siksi julkinen valehteleminen kristillisdemokraattien pitkäaikaiselta valtuutetulta on ikävä asia. Laskelmat oli siis tehty värilliseksi sen takia, että niitä oli helpompi lukea ja ymmärtää. Ei voi välttyä siltä vaikutelmalta, että Veli Ainali kiittäessään värillisiä laskelmia, kiittikin sitä, että värilliset laskelmat ovat värikkäitä ja kauniita. Hän ei näytä ymmärtäneen mitä niissä oli kirjoitettu ja miksi ne oli väritetty. Kaikki oli tehty asioiden selkeyttämiseksi ja ymmärtämisen helpottamiseksi.

Kaikkien ryhmien yhteisneuvottelussa on käytetty "Kaalikosken laskuoppia". Se ei ole tuonut oikeaa lopputulosta, sillä vaalilain mukaan vaalit ovat suhteelliset. "Kaalikosken laskuopin" mukaan vaalien antaman tuloksen paikkajako on ollut suhteeton. Se on merkinnyt sitä, että Keskusta ja Kokoomus ovat saaneet paljon enemmän paikkoja kuin suhteellinen vaalitapa edellyttää. Minua ihmettyttää myös se, että jokaiseen valittavaan elimeen Pro Kalajoella on tasa-arvolain vaatima paikka eli ns. jäännöspaikka. Menettely ei ole lainmukainen. Rikoslain 14 luvun 4 § kieltää vaalituloksen vääristämisen.

Veli Ainalin väite julkisesti lehdessä esitettynä, että Tapani Ojala on pätevämpi valtuuston varapuheenjohtajan tehtävään kuin Erkki Aho on ainakin minua loukkaava. Luonnollisesti, kun väite esitetään julkisesti, niin silloin minulla, äänestäjillä ja kaikilla kalajokisilla on oikeus tietää nuo pätevyyskriteerit, joiden mukaan Ojala on pätevämpi kuin Aho. Liittyvätkö ne puheenjohtajataitoihin, kunnallislain tuntemukseen vai mihin. Varmasti äänestäjäni haluavat tietää mitkä ovat pätevyyskriteerit ja kuinka huonon valinnan he ovat tehneet, kun ovat valinneet Erkki Ahon valtuustoon kuudenneksi kaudeksi suurella äänimäärällä.

Veli Ainali ja Vesa Rauha ottavat kirjoituksessaan kantaa myös puheenjohtajien valintaan. Valtuuston puheenjohtajat ovat tietyllä tavalla poikkeus muista luottamusmiespaikoista, koska siinä valtuusto valitsee nimenomaan itselleen puheenjohtajat. Siihen valintaan on kaikilla valtuutetuilla oikeus ottaa kantaa, vaikka muutoin on syytä pitäytyä ottamasta kantaa muiden ryhmien valintoihin.
Ainali ja Rauha kritisoivat keskustan puheenjohtajavalintaa. Heidän mielestään nyt ei ole kokeilun aika. He kyselevät valtuuten saaman valtakirjan painoarvoa, onko se 150 tai vielä enemmän , vai 60.
Kieltämättä minäkin hieman yllätyin keskustan esitystä valtuuston puheenjohtajaksi, kun keskusta esittää ensikertalaista alle 60 äänen valtuutettua puheenjohtajaksi. Tuli sellainen tunne, että keskustan valtuustoryhmässä edelleenkin vaikuttaa tietynlainen klikki. Vanha suomalainen sanonta on, ettei kukaan ole seppä syntyissään. Keskustan valtuustoryhmä on päättänyt menettelyllään kumota vanhat kansan viisaudet.

Valtuuston puheenjohtajat ovat kaupungin edustajia. Kristillisedemokaatit esittävät aivan oikein, että valtuuston puheenjohtajan tulee olla tunnettu, luotettava, kokenut ja tietävä. Puheenjohtajan tulee olla demokraattinen, avoin ja tasapuolinen. Näihin kriteereihin on helppo yhtyä. Useasti jopa ulkonäollä on sanottu olevan merkitystä valinnalle. On otettu kantaa jopa siihen, pitääkö olla vähän vai paljon tukkaa jne.

On todennäköistä, että Ainalin ja Rauhan kielteinen suhtauminen minun valitaani johtuu oikeuden vääristä päätöksistä. Olen tehnyt selvityksen Kalajoen kaupunginvaltuutetuille asioista, 1879 sivua. Selvitykset kuitenkin salattiin niin valtuutetuilta kuin kaupunginahallituksen jäseniltä. Yksikään päättäjä ei niihin viitsinyt perehtyä. Ei myöskään Veli Ainali. Minulta vielä nimenomaan estettiin selvityksen antaminen valtuuston kokouksessa, vaikka valtuusto oli itse tuota selvitystä päätöksellään pyytänyt. Asian esittelemisen estämisessä keskeisessä roolissa oli Raili Myllylä. Hän oli myös innokkaasti tuomassa asiaa aikanaan valtuustokäsittelyyn, jossa pyydettiin selvitystä. Myllylän tavoitteena oli Erkki Ahon kaikinpuolinen mustamaalaminen. Raili Myllylä on siis yrittänyt erottaa Erkki Ahon valtuustosta ja nyt kun Aho itse pyytää eroa niin todennäköisesti hän on estämässä eron myöntämisen.

Olen eroanomuksessani esittänyt tosiasiat myös näistä oikeuden vääristä päätöksistä. Keskeiset syylliset asioissa ovat syyttäjä Sulo Heiskari ja tutkinnanjohtaja Ylivieskan poliisi Raimo Ollila. Siitä on kiistattomat näytöt esitetty myös eroanomuksessani. Oikeustieteen tohtori ei ole virheitä todistusaineistossani ja juridisessa argumentoinnissani havainnut. Kaikki Ylivieskan käräjäoikeuden ja ylempien oikeusasteiden minua ja yritystoimintaani koskevat päätökset ovat vuoren varmasti vääriä. Jos joku pystyy juridisin argumentein kumoamaan väitteeni niin olen siitä erittäin iloinen.

Lisäksi olen ottanut vahvasti kantaa Suomen Natura-asiaan. En kuitenkaan vastusta luonnonsuojelua. Nyt julkisasiamies on ottanut ratkaisuehdotuksessaan minun esittämäni lain tulkinnan mukaisen kannan. Tämä merkitsee sitä, että Korkeimman hallinto-oikeuden Naturaa koskevat päätökset ovat vääriä. Siis korkeimman oikeuden hallintoneuvokset ovat väärässä ja minä maallikkona oikeassa. Asia on nyt EY-tuomioistuimen ratkaistavana.

Kuntalain 39 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Siksi tulen hoitamaan valtuutetun tehtävää niin kauan kunnes minulle myönnetään ero. En kuitenkaan tule hyväksymään Raili Myllylän valintaa kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi vaan jätän asiasta eriävän mielipiteeni. Lisäksi tulen seuraamaan aktiivisesti Raili Myllylän toimintaa muutoinkin eri luottamustehtävissä ja käytän asioiden selvitäämiseen kaikki valtuutetulle kuuluvat oikeudet ja keinot.

Minä en voi hyväksyä sitä, että joudun kärsimään toisten rikollisesta toiminnasta. Siksi olen pyytänyt eroa Kalajoen kaupunginvaltuustosta syrjintääni vedoten. Olen tehnyt erittäin perusteellisen eroanomuksen, mutta näyttää siltä, että valtuutetut eivät ole viitsineet perehtyä asioihin. Samansuuruisen kokouspalkkion valtuutettu saa vaikka ei perehtyisikään päätettäviin asioihin. Todistusaineisto on kiistaton. Läheskään kaikkea todistusaineistoa en ole vielä syrjinnästi tuonut esille. Suurin osa valtuutetuista on valmis kahden kesken tunnustamaan syrjintäni. Olen kuitenkin tehnyt asioista rikostutkintapyynnön ja kantelun oikeuskanslerille. Jos ja kun asiat etenevät lainmukaisesti niin korvausvelvollisten joukko saattaa olla melko suuri ja korvauksien määrä sellainen ettei sitä kolehtirahoilla korvata.

Ei kommentteja: