keskiviikko 28. tammikuuta 2009

Lausunnot ydinvoimalaitosalueen kaavaluonnoksista


Kalajoen kaupunginhallitus käsitteli maanantaina 26.1.2009 kokouksessaan lausuntoa Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaavasta ja asemakaavaluonnoksesta sekä Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavan luonnoksesta.

Tekninen johtaja valmisteli

Lausunnon Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaavasta ja asemakaavaluonnoksesta oli valmistellut tekninen johtaja Erkki Hirsimäki. Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki olivat pyytäneet lausuntoa asiassa. Fennovoima valmistelee yhden tai kahden ydinvoimalaitosyksikän rakentamista. Tarkastelussa on mukana vielä kolme paikkakuntaa Suomessa. Fennovoimalla on uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisen aloittaminen vuonna 2012. Laitos voitaisiin ottaa käyttöön noin vuonna 2018.

Tekinen johtaja Erkki Hirsimäki oli valmistellut myös lausunnon Hanhikiven ydinvoimaakuntakaavan luonnoksesta. Pohjois-Pohjanmaan liitto on laatinut maakuntakaavaa Pyhäjoen kunnan ja Raahen kaupungin alueella sijaitsevalle Hanhikiven niemelle suunniteltua ydinvoimalahanketta varten. Maakuntakaavan valmisteluaineisto on maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja MRA 30 § mukaisesti julkisesti nähtävillä 5.1. - 6.2. 2009 Pohjois-Pohjanmaan liiton virastossa sekä kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Lisäksi se on nähtävissä Pohjois-Pohjanmaan liiton internet-sivulla osoitteessa

www.pohjois-pohjanmaa.fi/ydinvoima.

Tekinen johtaja Erkki Hirsimäki ei ollut kaupunginhallituksen kokouksessa itse esittelemässä valmistelemiaan päätösesityksiä.
Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari esitti kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että Kalajoen kaupungilla ei ole huomautettavaa kummaankaan kaavaluonnoksen osalta.

Kaupunginhallituksen käsittely

Kaupunginhallituksen jäsenille ei oltu toimitettu mitään asioihin liittyvää asiakirja-aineistoa paperimonisteena. Kaupunginhallituksessa ei esitelty mitään asiohin liittyviä asiakirjoja, joista kaupunginhallitus antoi lausuntonsa. Tarkistin myös sen, ettei yksikään kaupunginhallituksen jäsen ollut oma-aloitteisesti perehtynyt asiaan annetun nettiosoitteen kautta, josta asiakirjat oli luettavissa. Ei voinut välttyä vaikutelmalta, että kaupunginhallituksen jäsenet päättivät asiasta tietämättä mistä päättivät. Kaupunginjohtajan esitys "ei huomautettavaa kummankaan kaavaluonnoksen osalta" meni läpihuutojuttuna.

Valtuuston varapuheenjohtajana minulla on oikeus osallistua kaupunginhallituksen kokouksiin ja velvollisuus valvoa, että kaupungihallitus toimii oikein. Katson, ettei näiden asioiden käsittely kaupunginhallituksessa mennyt oikein. Yksikään kaupunginhallituksen jäsen ei ollut riittävästi perehtynyt asiaan. Esittelijä ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja ovat vastuussa siitä, kaupunginhallituksen jäsenet saavat päätöksen tekemistä varten tarvittavan materiaalin käyttöönsä ja asiat esitellään päättäjille oikein. Päättäjän tulee tietää mistä hän päättää ja mitkä ovat päätöksen seuraukset.

Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 24.1.1986/64

4 luku 10 § Yhteistyövelvoite
Kunnan viranomaisten on ympäristönsuojelua koskevissa asioissa oltava keskenään yhteistyössä. Jos kunnan viranomaisen käsiteltävänä olevalla asialla on olennainen merkitys ympäristönsuojelun kannalta, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa.


Tekinisen johtajan olisi tullut pyytää lausunto asioissa ympäristösihteeriltä ja mielestäni näin suuressa asiassa asialle olisi tarvittu myös ympäristölautakunnan käsittely. Tämä lausunto olisi tullut saattaa kaupunginhallituksen tietoon asian päätöksenteon yhteydessä.

Asioihin voi perehtyä näistä linkeistä

www.pohjois-pohjanmaa.fi/ydinvoima

http://www.fennovoima.fi/

Ei kommentteja: