perjantai 11. joulukuuta 2009

Mun vai Sun Arena?


Kalajoella kaupunginvaltuutetut saavat vastailla nyt kaupunkilaisten tiedusteluihin koskien valtuuston 8.12.2009 tekemää Sun Arena-päätöstä. Useat kaupunkilaiset ovat ihmeissään valtuuston päätöksen johdosta. Olen parhaan kykyni mukaan vastaillut kaupunkilaisten kysymyksiin. Olen lohduttanut heitä ruotsalaisen sotapäällikkö Axel Oxenstjärnan sanoin, joka opasti poikaansa:
” Kuule, poikani, kunpa tietäisit, kuinka vähällä järjellä maailmaa hallitaan”.

Kalajokiset eivät voi ymmärtää miten 45 miljoonan euron Sun Arena hanke voi olla kannattava. He ihmettelevät, miten valtuusto yleensä voi lahjoittaa kalajokisten veronmaksajien rahoilla hankittua maata eurolla 50 hehtaarin verran yhdeltä Suomen suosituimmalta matkailualueelta. Olen lohduttanut heitä Vapahtajan sanoin:
” Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät”.

Olen kertonut asiasta kiinnostuneille, että käytin valtuustossa puheenvuoron, jossa sanoin, että ”olen ollut mukana yli sadan yrityksen perustamisessa, mutta en vielä koko elämäni aikana ole ollut mukana näin epärealistisessa ja mielikuvituksellisessa hankkeessa. Olen surullinen. J.H. on oppilaani. Oppi ei ole mennyt perille”. Kerroin valtuutetuille valtuustonkokouksessa, että yritystoiminnan keskeisin asia on kannattavuus. Edelleen kerroin, mikä on liikeidea ja kerroin yrityssuunnittelusystematiikan. Nämä kaikki keskeiset tiedot puuttuvat tältä hankkeelta. BusinessPlania ei ollut olemassakaan.

Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle


Valtuustolle ei ole esitetty 1. esisopimusta eikä 2. kauppakirjaa. Näin valtuusto päätti hyväksyä asiakirjat, joita ei ollut olemassakaan. Siis valtuusto hyväksyi olemattoman ja tekemättömän esisopimuksen ja kauppakirjan. Tämän jutun voi liittää hölmöläistarinoihin ja lisätä loppuun, että tämä on varmasti totta.

Miten asiasta voi valittaa?

Minulta on paljon kysytty neuvoa, miten asiasta voi valittaa. Minä teen tähän valmiin mallin. Itse en tule valittamaan enkä voi valittaakaan, koska käytin kaupunginvaltuustossa puheenvuoron, jossa esitin poistettavaksi kohdat 1 ja 2, mutta kukaan muu valtuutettu ei ollut samaa mieltä kanssani. Siksi lopullisessa äänestyksessä äänestin tyhjää, enkä näin ollen voi valittaa asiasta. Tässä on valmis valituksen malli.

Oulun hallinto-oikeus
PL 189
90101 Oulu

oulu.hao@oikeus.fi

Valitus Kalajoen kaupunginvaltuuston päätöksestä

Pyydän Oulun hallinto-oikeutta kumoamaan Kalajoen kaupunginvaltuuston päätöksen 8.12.2009 § 120 Esisopimus määräalan kaupasta / Westend Estate Oy (1461583-1).

Valituksen perusteet:

1. Kalajoen kaupunginvaltuustolla ei ollut päätöstä tehdessään kumpaakaan asiakirjaa 1. esisopimusta eikä 2. kauppakirjaa nähtävänään, kun valtuusto hyväksyi asian. Asiakirjoja ei ollut toimitettu valtuutetuille esityslistan mukana eikä oltu voitu toimittakaan, koska niitä ei oltu tehty. Näin ollen valtuusto on hyväksynyt sellaiset asiakirjat, joita ei ollut olemassakaan.

2. Kalajoen kaupunginvaltuuston päätös on perustuslain 6 §:n vastainen, koska tällä päätöksellä Kalajoen kaupunginvaltuusto asettaa yritykset eriarvoiseen asemaan. Lain mukaan:
”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”.

Westend Estate Oy on yhden miehen yritys ja sen liikevaihto vuonna 2008 oli 35 000 euroa Yhden miehen yritys ei pystynyt esittämään mitään valtuutetuille jaettavaa materiaalia, rahoituksesta puhumattakaan, tästä hankkeesta päätöksen teon pohjaksi. Businessplania ei ollut. Valtuutetut joutuivat toimimaan lehtijuttujen varassa. Westend Estate Oy ei ole esittänyt mitään sellaista erityistä syytä, jonka perusteella se voitaisiin asettaa eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin yrityksiin. Ei se, että yrittäjällä on vilkas mielikuvitus, riitä perusteeksi tontin lahjoittamiseen.
Kun tontti lahjoitetaan yritykselle poikkeuksellisella tavalla eli 50 hehtaaria eurolla, niin valtuutetuilla tulee olla lainmukaiset perusteet lahjoittamiselle. Jos yrittäjä maksaa tontista täyden hinnan, niin silloin valtuutetuilla ei ole tarvetta tietää hankkeesta muuta kuin se, että se on kaavan mukainen.

3. Kuntalain mukaan kaupungin tehtäviin ei kuulu lahjoittaa tontteja ja maa-alueita keinottelua varten. Nyt korkeintaan neljän hehtaarin tarpeeseen lahjotetaan 50 hehtaaria maata eurolla. Kaupunki vielä kaavoittaa alueen ja silloin sen arvo nousee 1,5 miljoonaa euroon. Nyt nämä tontit jäävät Westend Estate Oy:lle keinottelua varten ja päätösvalta niiden tonttien osalta siirtyy pois Kalajoen kaupungin päättäjiltä. Alue on kuitenkin hankittu 17 maakaupalla ja kaupunkilaisten verorahoilla. Päättäjät eivät voi lahjoittaa maa-aluetta suurempaa määrää kuin tarve on, eikä varsinkaan ilman erityistä perustetta. Suunniteltu Sun Arena hanke on tarkoitus toteuttaa Kalajoen nykyiselle lentokentälle. Asianosaisten kanssa ei ole neuvoteltu asiasta, eikä minkäänlaisia suunnitelmia, määrärahoista puhumattakaan Kalajoen kaupungilla ole uutta lentokenttää varten.


Kalajoella ___/___ 2009 ____________________________________
allekirjoitus ja yhteystiedot

Ei kommentteja: