tiistai 23. maaliskuuta 2010

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuutetut!


Tänään 23.03.2010 Kalajoen valtuusto käsittelee § 105 vuokrasopimus Westend Estate Oy. Pidän asiasta seuraavan puheenvuoron:

Juha Hannulan Sun Arena-hankkeen projektisuunnitelmaan ( 01.12.2007-30.04.2008) on saatu avustusta seuraavasti: Pohjois-Pohjanmaan Liitto 51 900 euroa, Keski-Pohjanmaan Liitto 5 000 euroa, Ylivieskan seutukunta 11 100 euroa, Kalajoen kaupunki 15 500 euroa, Raahen seutukunta 1 000 euroa, Yksityinen rahoitus 2000 euroa, yhteensä 86 500 euroa. Asia on käsitelty Kalajoen kaupunginhallituksessa 7.5.2007 § 119.

Tämän jälkeen on tehty toinen projekti ajalle 18.06.-31.12.2009. Projektin budjetti on 83 500 euroa. Projektien yhteisarvo on 170 000 euroa. Jälkimmäisen projektin tavoitteena oli selvittää hankkeen rahoitus, investoinnit ja kannattavan toiminnan edellytykset.

Kalajoen kaupunginvaltuuston käsittelyyn tuotiin kuitenkin Sun Arena-hanke ennen kuin loppuraportti oli valmis. Menettely on erikoinen. Kaupunginjohtaja esitti hyväksyttäväksi esisopimusta ja kauppakirjaa, joita ei ollut olemassakaan. Kaupunginjohtajan tarkoituksena on ollut lahjoittaa 35 000 euron liikevaihdolla toimivalle yhden miehen yritykselle eurolla 50 hehtaaria maata Kalajoen Hiekkasärkiltä 45 miljoonan euron investointiin, vaikka lainmukaisia edellytyksiä asialle ei ole olemassa. Valtuutetut olivat ikään kuin painostettu hyväksymään olemattomat ja tekemättömät esisopimukset ja kauppakirjat. Valtuuston siis olisi pitänyt hyväksyä sellaista mitä ei ollut olemassakaan. Erikoista on myös se, että yrityksen maan tarve on arvioiden mukaan vain neljä hehtaaria, mutta yritykselle vaaditaan lahjoitettavaksi ilman perusteltua syytä 50 hehtaaria. Kaavoitettuna tuon 50 hehtaarin arvo on 1,5 miljoonaa euroa. Homma haisee arvovaltavaikuttamiselta. Menettely asettaa yritykset eriarvoiseen asemaan eli on perustuslain 6 §:n vastainen menettely.

Kalajoen valtuuston päätöksestä on Kalajoen SDP valittanut. Päätös ei ole saavuttanut vielä lainvoimaa eikä sitä ole myöskään kumottu. Kalajoen kaupunginhallitus on antanut asiassa vastineensa Oulun hallinto-oikeudelle. Vastineen tekijäksi on kaupunginjohtaja Jukka Puoskari määrännyt maanmittausteknikko Antti Lastikan. Antti Lastikan vastuualueeseen ei kuulu kokonaisvaltainen vastineiden tekeminen vaan Lastikka on tehnyt vastineensa siltä osin kuin se kuuluu häneen toimialaansa. Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari toi kaupunginhallitukselle päätettäväksi maanmittausteknikko Antti Lastikan tekemän vastineen. On syytä epäillä, että juristina kaupunginjohtaja Jukka Puoskari tiesi, että vastine ei ole koko totuus, koska se ei vastannut niihin asioihin mistä oli valitettu. On syytä epäillä, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskari johti tietoisesti harhaan kaupunginhallitusta, joka antoi totuudenvastaisen lausuman asiassa Oulun hallinto-oikeudelle. Asia on edelleen Oulun hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Pitkien viivyttelyjen jälkeen Sun Arena hankkeen toisen projektin loppuraportti valmistui maaliskuun alussa 2010. Tämän projektin tavoitteena oli selvittää 1. rahoitus, 2. investoinnit ja 3. toiminnan kannattavuus. Loppuraportti on tietoisesti salattu niin kaupunginhallitukselta kuin kaupunginvaltuustoltakin. Loppuraportista käy ilmi, että hankkeelle ei ole euronkaan rahoitusta, investointeja ei pystytä määrittelemään eikä kannattavan toiminnan edellytyksiä ei ole selvitetty. Projektiin käytetyt rahat ovat menneet aivan muihin tarkoituksiin kuin tavoitteiden toteuttamiseen. Eikä tämä vielä riitä, budjetti on ylitetty huomattavasti.

On syytä epäillä, että loppuraportin asiat on salattu tietoisesti. Kaupunginjohtajan juristina olisi pitänyt ymmärtää, ettei samasta asiasta voi olla yhtä aikaa voimassa kahta erilaista päätöstä. Vuokrausasiaa ei olisi saanut tuoda valtuuston käsittelyyn ennen kuin valitus Oulun hallinto-oikeudessa ja mahdollisesti ylemmissäkin oikeusasteissa on käsitelty. Minun oikeustajuni mukaan valtuusto ei voi nyt päättää asiasta, koska asiasta on jo olemassa valtuuston aikaisempi päätös. Ensin on kumottava vanha päätös ja sitten vasta voidaan tehdä uusi päätös.

Yli 170 000 eurolla ei ole pystytty selvittämään edes liikeideaa eikä esittämään hankkeen businessplania. Hanke on täysin mielikuvituksen ja poliittisen suojelun varassa. Hyväuskoista henkilöä on ollut helppo naruttaa, sillä projektin rahat ovat menneet kaikkeen muuhun kuin projektin tavoitteiden selvittämiseen. Hanketta on ajettu kuin käärmettä pyssyyn. Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari on hakkeen todellinen isä ja hän on vain halunnut ratsastaa tällä hyväuskoisella henkilöllä. Tiedotusvälineet ovat kritiikittömästi ottaneet vastaan annetun informaation. Missä on tutkiva journalismi? Ehkä se on ilmoitustuloista riippuvainen.

Keinottelu on keskeinen osa hanketta. Keinottelu on kirjattu myös maanvuokraussopimusesitykseen kohtaan vuokraoikeuden siirto. Sen mukaan vuokralaisella on oikeus siirtää vuokraoikeus vuokranantajaa kuulematta kolmannelle. Yrittäjä Juha Hannula on tunnustanut keinottelun ja siksi häntä ei ehkä voi epäillä petoksesta tässä asiassa, koska hän on kertonut totuuden. Kaupungin on kuitenkin noudatettava lakia eli kaikkia yrityksiä on kohdeltava yhdenvertaisesti. Mitään yritystä ei saa perustuslain 6 §: mukaan asettaa eriarvoiseen asemaan. Myös Juha Hannulan yrityksen on maksettava tontista oikea hinta.

Onko syytä epäillä, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskari on ylittänyt toimintavaltuutensa tuodessaan asian kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi ennen kuin tarvittavat selvitykset ovat valmistuneet.

Onko myös syytä epäillä kaupunginjohtajan virka-aseman väärinkäyttöä maan lahjoitusoperaatiossa. (RL 40 luku 3 § lahjusrikkomus, RL 40 luku 8 § virka-aseman törkeä väärinkäyttäminen). Ei virkamiehillä eikä luottamushenkilöillä ole laillista oikeutta lahjoittaa yhteistä veronmaksajien omaisuutta, eikä varsinkaan keinottelutarkoituksiin. Jos valtuutetut päättävät lahjoittaa kaupungin maata keinottelutarkoituksiin, niin he syyllistyvät minun oikeustajuni mukaan luottamusmiesaseman väärinkäyttöön, koska hyväksyvät keinottelun ja perustuslain 6 §:n vastaisen menettelyn.

Luottamusaseman väärinkäyttö RL 36 luku 5 § (24.8.1990/769)
Jos se, jonka tehtävänä on hoitaa toisen taloudellisia tai oikeudellisia asioita, väärinkäyttää luottamusasemaansa
1) ryhtymällä sellaiseen toimeen, johon hänellä ei ole oikeutta, tai
2) jättämällä tehtävänsä kokonaan tai osaksi suorittamatta
ja siten aiheuttaa vahinkoa sille, jonka asioita hänen tulee hoitaa, hänet on tuomittava luottamusaseman väärinkäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
(Katso myös RL 30 luku 7 § lahjominen elinkeinotoiminnassa). Onko myös
syytä epäillä lahjuksen ottamista ja jopa petosta (RL 40 luku 1 § ja 2 §) SunArena-prosessissa?

Esitän, että valtuusto ei hyväksy kaupunginhallituksen esitystä asiassa.

Kalajoella 23.03.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: