tiistai 13. joulukuuta 2011

Kalajoen kaupunginvaltuuston kokous 13.12.2011 osa 3
Kalajoen kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.12.2011 kokouksessaan Kalajoen kaupungin talousaarvion vuodelle 2012. Kalajoen kaupungin talouspäällikkö Juhani Yliparkas on todella huipuammattilainen alallaan ja pitää tiukasti Kalajoen kaupungin taloudesta huolta. Hänen ansionsa Kalajoen kaupungin hyvästä taloudenpidosta ovat erittäin suuret ja siitä hänelle suuret kiitokset.
Kalajoen kaupungin talousarvion loppusumma on 89 miljoonaa euroa ja vuosikate on 4,5 miljoonaa euroa. Kalajoen veroprosenttia nostettiin 19,5 prosenttiin, koska haluttiin varautua tulevaisuuteen, sillä elämämme nykyisin varsin epävarmassa maailmassa. Tulevaisuuteen on hyvä varautua siten, että talous on kunnossa. Kalajoen kaupungin lainamäärä on suhteellisen suuri, koska se on 34,1 miljoonaa euroa ja bruttolainamäärä on 2697 euroa asukasta kohden. Nettolainamäärä on 1540 euroa asukasta kohden ja se ylittää valtuuston päätöksen korkeimmasta sallitusta nettolainamäärästä. Kalajoki on investoinut varsin voimallisesti ja se näkyy talousluvuissa. Käyttötalousmenot palveluittain ovat seuraavat: hallinto 5,6 miljoonaa euroa, kehittäminen 6,6 miljoonaa euroa, perusturva 41.7 miljoonaa euroa, sivistys 13,5 miljoonaa euroa ja tekniset palvelut 9,8 miljoonaa euroa. Kalajoen kaupungilla on ns. Repo-rahoja sijoitettuna n. 12 miljoonaa euroa pahan päivän varalle. Valtuutetut olivat huolissaan sijoitusten tuoton varmistuksesta epävarmoina aikoina ja siksi talousjohtajaa pyydettiin selvittämään asiaa.

Kalajoen kaupungin käyttömenot ovat 77,4 miljoonaa euroa ja investoinnit n. 9 miljoonaa euroa. Lainoja lyhennetään ensi vuonna 1,6 miljoonaa euroa. Verotulot on arvioitu budjetissa 33,3 miljoonaksi euroksi ja valtionosuudet 27,5 miljoonaksi euroksi. Henkilöstömento ovat vuonna 2012 arvioitu 41,2 miljoonaksi euroksi. Suurin investointi vuonna 2012 on Merenojan koulun saneeraushanke, jonka kustannuksen ilman kalusteita on 3,1 miljoonaa euroa. Varasto- liiketilan rakentamiseen Bloomitille varataan 540 000 euroa. Tekniselle lautakunnalle varataan jaettavaksi 300 000 euroa kohdistettavaksi pienempiin kohteisiin. Valtuutetut esittivä hartaan toiveen, että näistä rahoista osoitetaan Raumankarin koulun liikuntapaikan kunnostukseen riittävä määräraha.

Kalajoen kaupunki toimii isäntäkuntana sosiaali- ja terveydenhuolto palveluissa Merijärven kunnalle ja ympäristöterveydenhuollon palveluissa Merijärven, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnille sekä Raahen kaupungille. Lomituspalveluissa Kalajoen kaupunki toimii isäntäkuntana Alavieskan, Merijärven ja Pyhäjoen kunnille sekä Raahen kaupungille. Maaseutupalvelut ovat Kalajoen vahvuus. Elinkeinopuolella turkisneuvonnan tavoitteena on vastata tutkistuottajien kolutus- ja konsultointitarpeisiin Kalajoen, Kokkolan, Kannuksen, Oulaisten, Haapaveden, Pyhäjoen ja Alavieskan alueella. Voidaan sanoa, että Kalajoen kaupungilla on oma yrityspalvelukeskus ja se on yksi Kalajoen vahvuuksista.

Kalajoen satama on kehittynyt erittäin voimakkaasti viimeisten vuosien aikana ja siitä suuri kiitos samajohtaja Esa Anttiolle. Minä olisin halunnut, että Kalajoen satamassa satamasihteerin määräaikaista työsopimusta olisi jatkettu. Olisin halunnut, että samajohtaja olisi voinut tehdä satamajohtajan tehtäviä. On suuri vaara, että nyt kun Toshiba on ilmeisesti Pyhäjoen atomivoimalan pääyhteistyökumppani ja Kalajoen satamankin haluasi olla mukana toiminnassa, niin nyt kun neuvotteluja käydään, niin Kalajoen satamajohtaja joutuu tekemään johtajana sihteerin töitä Kalajoella, kun Raahen ja Kokkolan satamajohtajat neuvottelevat Toshiban kanssa. Minun on yritysjohtajan kokemuksella erittäin vaikea ymmärtää kaupunginjohtajan toimintaa satamasihteeriasiassa.

Pyhäjoen ydinvoimalaan on Kalajoen kaupungin talousarviossa viitattu monessa kohdin. On kuitenkin huomoitava, että uuden perustuslain mukaan jos 50 000 kansalaista vaatii kansanääenstystä ydinvoimasta, niin kansanääenstys on järjestettävä. Se on myös ydinenergialain mukaan sellainen este ydinvomailan rakentamiselle, että hanke voidaan estää tai keskeyttää.

Kalajoen kaupungin konserniin kuuluu muun muassa Kalajoen Hiekkasärkät Oy, jolla on erittäin värikäs historia. Se toiminut johtavien ”luotettavien” poliitikkojen hiekkalaatikkona. Kalajoen Hiekkasärkät Oy on historiansa aikana pelastettu konkurssilta lukuisia kertoja. Kalajoen kaupungin panostuu matkailuun on ollut ns. mummon markkoissa lähes 200 miljoonaa. Nyt Kalajoen Hiekkasärkät Oy:llä ei ole enää varsinaista liiketoimintaa, vaan se toimii eräänlaisena loisena, jolla palveluksessaan ainakin neljä henkilöä. Minun mielestäni Kalajoen Hiekkasärkät Oy pitäisi ajaa alas mahdollsimman pian ja kaupungin tulisi vetäytyä yritystoiminnasta.Toinen merkillisyys on Kalajoki Akatemia. Sitä ei juridisesti ole olemassa, mutta se kuitenkin toimii pääasiassa yhteiskunnan projektirahoilla.

ICT-palveluihin Kalajoen kaupunki on onnistunut rekrytoimaan erittäin ammattitaitoisen henkilön ja työn tulokset alkavat vähitellen näkyä. Valtuutetut ovat erittäin tyytyväisiä ICT-päällikön toimintaan. On todettava, että työsarka on vaativa eikä Iisakin kirkkoakaan rakennut yhdessä päivässä.

Peruspalveluissa on vihdoinkin saatu eräs tärkeä asia tavoitteeseen. Kalajoella on kaikki lääkärin virat täytettynä ja hammaslääkärien osalta Kalajoella on jo pitempään ollut erinomainen tilanne.
Kouluverkkoasia on vielä vaiheessa. Samoin on Kalajoen lukion toimitila-asian tulevaisuus ratkaisematta. Kalajoella on erittäin vetovoimainen lukio, jolla on hyvät meriitit. Kalajoen lukiossa voi harrastaa jääkiekkoa, hiihtoa, yleisurhelua, lentopalloa, tanssia, salibandyä, ratastusta, bändisoittoa ja teatteria muun opiskelun ohessa ammattiohjauksessa. Kalajoen kirjasto- ja kultturipalvelujen paikka on edelleenkin ratkaisua vailla. Nykyinen kirjasto tarvittaneen lähivuosina lukion laajentamiseen. Kalajoen kaupungin kaupallisten palvelujen organisointi odottaa edelleen ratkaisua. Tarkoitan tällä ns. Merta-marketin alueen tulevaa käyttöä.Ei kommentteja: