tiistai 13. joulukuuta 2011

Kalajoen kaupunginvaltuuston kokous 13.12.2011 osa 1

Vuorenkallion koulu

Kalajoen kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2012 tulo-ja menoarvion kokouksessaan 13.12.2011. Kokous kesti n.4,5 tuntia. Edellisenä iltana valtuustoryhmät kokoontuivat ns. budjettinfoon, jossa sovittiin valtuustoryhmien kesken, että tulo- ja menoarviosta poistetaan seuraava teksti:

Kouluverkko lähiaikoina

Uusien koulujen rakentamisen sijaan kaupungin hyväkuntoiset ja oppimisympäristönä nykyaikaiset koulut otetaan ensin täysimääräisesti käyttöön lähivuosina. Ämä tarkoittaa Tungän aluekoulun, Raumnakarin koulun, Pohjankylän koulun, Etelänkylän koulun ja Merenojan koulun hyödyntämistä ja tarvittavien kunnostus- ja pienehköjen laajennustoimenpiteiden suorittamista näillä kouluilla.

Keskustan alueella kehitettävinä alakouluina toimisivat lähivuosina Etelänkylän koulu ja Pohjankylän koulu. Näiden oppilaaksiottoalueet tarkasteltaisiin uudelleen mm. koulukuljetukset huomioiden. Vuorenkallion koulu keskittyy antamaan opetusta 0-2 vuosiluokan oppilaille.

Etelänkylän koulun peruskorjaukseen varataan 300 000 euroa vuodelle 2014, Pohjankylän koulun laajennukseen (3-4 opetustilaa) 700 000 vuodelle 2015 ja liikennejärjestelyihin 75 000 euroa vuodelle 2012. Lisäksi varaudutaan kunnostamaan Vuorenkallion koulun ruokailutilat ja hankkimaan sinne tarvittaessa siirrettävää luokkatilaa.

Kouluverkkotyöryhmän työskentelystä

Kouluverkkotyöryhmä perustettiin kartoittamaan Kalajoen koulujen tilanne ja tämän lisäksi tehtävänantoon kuului vanhusten huollon asioiden selvittäminen, päiväkotiasiat, liikuntapaikat ja ruokahuoltoasiat. Kouluverkkotyröryhmän puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä ja jäseniä oli suurimmista valtuustoryhmistä. Kouluverkkotyöryhmän työ oli niin salaista, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä kielsi virkamiehiä antamasta tehtyjä laskelmia valtuutetuille. Pyysin asian johdosta kirjallisen lausuman laskelmien tekijältä Rauli Mäkiltalolta ja sain myös tuon kirjallisen lausuman, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja kieltää laskelmien luovuttamisen valtuutetuille. Pyysin Jokilaaksojen poliisilta virka-apua jotta saisin nuo laskelmat käyttööni. Olen Kalajoen valtuuston varapuheenjohtaja. Jokilaaksojen poliisi Ilkka Piispanen kieltäytyi antamasta virka-apua asiassa. Minun oikeustajuni mukaan Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä syyllistyi luottamusaseman väärinkäyttöön ja Jokilaaksojen poliisi Ilkka Piispanen virka-aseman väärinkäyttöön. Salailu kouluverkkotyöryhmässä sai jatkua, koska poliisilta en saanut virka-apua asiassa.

Kouluverkkotyöryhmän työ päättyi 31.08.2012. Työryhmän työn tulosta ei esitelty valtuutetuille ennenkuin useiden pyyntöjen jälkeen. Kouluverkkotyöryhmän selvitys oli täydellinen fiasko. Katso
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2011/11/kouluverkkotyoryhman-selvitys-on.html


Lokakuun lopulla valtuutetuille kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä esitti, että tilanne rauhoitetaan tältä syksyltä ja työtä jatketaan ensi vuonna. Eräät valtuutetut epäilivät kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheita aiheellisesti. Epäilyt ja pelot osoittautuivat todeksi. Kouluverkkoasia ratkaistiin Kalajoen kaupungin investointibudjetilla. Katso
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2011/11/kalajoen-kouluverkko-ratkaistiin.html


Investointibudjetti oli tehty sellaisen kouluverkkotyöryhmän pöytäkirjan perusteella, jota pöytäkirjan tarkastajat eivät olleet hyväksyneet. Kaupunginhallituksen kokous oli maanantaina ja uusittu kouluverkkotyöryhmän pöytäkirja hyväksyttiin vasta keskiviikkona. Oli melkoinen yllätys valtuutetuille, kun he saivat lukea lehdistä kokonaan toista, mitä heille oli kerrottu valtuustoinfossa. Valtuutetut olivat joutuneet todella noloon tilanteeseen suuren yleisön sllmissä.

Tiedotusvälineiden kautta myös alueiden asukkaat saivat tietää asioista. Heitä asianosaisina ei ltu kuultu lainkaan. Katso http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2011/11/kouluverkkoasia-kuohuttaa-mielia.html

Esimerkiksi Vuorenkallion alueella oppilaiden vanhemmat kokoontuivat pitämään kokoustaan ja hätääntyneet puhelisoitot ja sähköpostit tavoittivat valtuutetut. Kalajoen valtuuston kokouksessa luovutettiin 13.12.2011 valtuuston puheenjohtajalle 893 nimen adressi Vuorenkallion koulun puolesta.

Kapunginvaltuuston kokouksessa 13.12.2011 kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä käytti avauspuheenvuoron, jossa hän kertoi Kalajoen kaupungin toimintakulttuurista. Minä käytin asiasta myös puheenvuoron ja totesin toimintakultturissa olevan paljon parantamisen varaa. Paheksuin salailun ja totuuden pelon kulttuuria. Paheksuin Raili Myllälän luottamusaseman väärinkäyttöä ja totesin menettelyn täyttävän rikoslain 36 luvun mukaisen luottamusaseman väärinkäytön. Teko on lain mukaan rangaistava teko, josta on seurauksena sakkoa tai kaksi vuotta vankeutta. Minä paheksuin avoimmuuden je rehellisyyden puutetta. Vaadein, että Kalajoen kaupungin kokouksen esityslistat on julkistettava suurelle yleisölle ja teidostusvälineille yhtä aikaa, kun luottamuselinten jäsenetkin ne saavat. Tällöin suuri yleisö ja tiedotusvälineet saavat tiedon ajoissa siitä, mitä asioita Kalajoen kaupungin elimissä on käsittelyssä ja mitkä ovat päätösehdotukset asioista.

En puheenvuorossa kertonut kuitenkaan siitä, että Kalajoen kaksi keskustalaista johtavassa asemassa olevaa valtuutettua soitteli aikoinaan paikallislehtien päätoimittajille ja he vaativat, että valtuutettu Erkki Ahon yleisönosastokirjoituksia ei saa lehdissä julkistaa. Lisäksi he painostivat paikallislehtien päätoimittajia niin, että he eivät uskaltaneet julkistaa nimeäni tekemissäni urheilujutuissa. Molemmista lehdistä löytyy kahden vuoden ajalta ( vuosilta 2002-2005) urheilujuttuja, joissa ei ole tekijän nimeä. Juttujen tekijä on Erkki Aho, mutta hänen nimensä ei saanut näkyä juttujen yhteydessä.

Aikanaan Kalajoen kunnanjohtaja oli kieltänyt Kalajoen kaupunginvirkamiehiä keskustelmasta valtuutettu Erkki Ahon kanssa. Kaiken törkein tapaus on salailusta ja luottamusaseman väärinkäytöstä on seuraava:
Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella 19.
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/278.htm


Kun tein asiassa valtuustolle sen pyytämän selvityksen, mikä oli kokonaisuudessaan 1879 sivua, niin silloin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Raili Myllylä esti minua esittelemästä asiaa valtuuston kokouksessa, vaikka valtuusto oli sitä minulta pyytänyt. Käytännössä asia salattiin kaikilta päättäjiltä. Tällä tavalla Raili Myllylä syyllistyi minun oikeustajuni mukaan luottamusaseman väärinkäytöön, törkeiden rikosten peittelyyn ja rikollisten suojeluun, mistä lain mukainen rangaistus olisi ollut vankeusrangaistus.

Tein asiasta DVD:n ja pyysin saada esittää DVD:nä valtuustolle, koska minulta estettiin kirjallinen todistusaieniston esittämnen. Tämänkin esitteyn silloinen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Raili Myllylä esti. Tässä DVD, jonka esittäminen valtuustolle estettiin:

DVD-dokumentti-youtubessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html


Jokilaaksojen poliisi ja Oulun poliisi ovat jättäneet asiat tutkimatta ja syyttäjät syyttämättä. Lisäksi käräjäoikeudet, hovioikeus, korkein oikeus, valtakunnansyyttäjävirasto ja laillisuusvalvonta eivät ole ottaneet huomioon DVD:nä lähetettyä suullista todistustani, jossa esitetään myös kirjallinen todistelu rikoksista.

Kalajoen kaupunginvaltuuston 13.12.2011 päätöksen mukaan kouluverkkotyöryhmää täydennetään pienempien valtuustoryhmien edustajilla. On luonnollista, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä haluaa jatkaa kouluverkkotyöryhmän puheenjohtajana ja epäilemättä tavoitteena on budjetista poistetun suunnitelman toteuttaminen.
Kalajoen kaupunginvaltuusto osoitti kuitenkin 13.12.2011 kokouksessaan, että valtuuston tahdon yli ei kävellä.

Ei kommentteja: