sunnuntai 28. helmikuuta 2016

OIKAISUPYYNTÖ KAUPUNGINHALLITUKSELLE


Ääni syntyy värähtelystä, joka mitataan hertseinä, 1 Hz on yksi värähdys sekunnissa. Sata värähdystä on 100 Hz, nämä ääniaallot vaikuttavat ympäristöön ja myös ihmisiin. Ihmiset ovat hyvin yksilöllisiä värähtelyn sietokyvyn suhteen. Vaikka korva ei kuule matalia ääniä, ne värähtelevät silti ja vaikuttavat elimistössä. Tämä värähtely on ihmisille ja eläimille hyvinkin vahingollista. Jokainen ihminen reagoi värähtelyyn omalla tavallaan, mutta varmaa kuitenkin on, että ääniaallot, riippumatta siitä, kuulemmeko niitä vai emme, vaikuttavat osuessaan kiinteään aineeseen.

Tuulivoimaloiden suojaetäisyyksiä asutukseen määritellään ihmisen kuuloaistin mukaan, vaikka Ihminen kuulee vain ääniä, joiden taajuus on 20 ... 20 000 Hz. Puheäänen taajuus on välillä 125 ... 8000 Hz. 
Matalataajuisten äänten, infraäänten eli < 20 Hz taajuisten värähtelyjen hallinta on vaikeampaa. Se etenee lähes vaimentumattomana kymmeniä kilometrejä. Normaaleista seinärakenteista ei ole infraäänen vaimentajaksi. Sen on todettu olevan vahingollista luonnolle, eläimille ja myös ihmisille, jos vaikutusaika on pitkä.

Juuri se on vahingollista, että "myllyjen" suojaetäisyyksiä määritellään usein en mukaan, miten ihmiskorva erottaa nämä äänet.
Kansainväliset tutkimukset eri puolilla maailmaa ovat todistaneet, että tuulimyllyjen matalataajuinen säteily saattaa olla terveydelle erittäin haitallista. Aivan varmasti voimayhtiöiden miehet sen myös tietävät, mutta eivät yksinkertaisesti välitä ihmisten ja eläinten terveydestä. Kansanterveydellisen ongelma tulee tuulivoimaloiden matalataajuisesta äänivärähtelystä. Kansainväliset tutkimukset eri puolilla maailmaa ovat todistaneet, että jatkuva, muuttuva taajuinen äänivärähtely on terveydelle erittäin haitallista.

Turkistuottajat ovat ottaneet yhteyttä minuun ja kertoneet tuulivoimaloiden haittavaikutuksista elinkeinolleen. Turkistuottajien kanssa on sovittu, että turkistarhaneuvoja Hanna Valo tekee selvityksen perjaintaihin 27.02.2016 mennessä jotta voin esittää sen valtuustolle ja kaupunginhallitukselle.

Valitettavasti turkistarhaneuvojan selvitys ja turkistuottajien yhteydenotot eivät ole yhteneväisiä. Vaadin, että asia selvitetään perusteellisesti.

Liiteet:
  1. turkistrahaneuvoja Hanna Valon selvitys tuulivoiman vaikutuksista turkistarhaukseen
  2. Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto ry:n esitys 18.10.2013
  3. Fortum Power and Heat Oy Tohkojan tuulipuisto turkistarhaselvitys

Kalajoella 29.2.2016


Erkki Aho, kaupunginvaltuutettu


Ei kommentteja: