lauantai 5. maaliskuuta 2016

Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelutyö polkaistiin käyntiinMerenojan yhtenäiskoulun suunnittelun poliittinen ohjausryhmä piti ensimmäisen kokouksensa 04.03.2016. Poliittisen ohjausryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

 • Pekka Märsylä, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
 • Raili Myllylä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
 • Juha Nivala, sivistyslautakunnan puheenjohtaja
 • Tarmo Hihnala, teknisen lautakunnan puheenjohtaja
 • Erkki Aho, ryhmä Ahon valtuustoryhmä
 • Veli Ainali, Suomen Kristillisdemokraatit ry:n valtuustoryhmä
 • Hanna Halmeenpää, Vihreä Liitto rp:n valtuustoryhmä
 • Eija Pahkala, Suomen Keskusta rp:n valtuustoryhmä
 • Hanna Saari, Kansallinen Kokoomus rp.n valtuustoryhmä
 • Sirkka Alho, Vasemmistoliitto rp:n valtuustoryhmä
 • Jorma Untinen, Pro Kalajoki valtuustoryhmä
 • Timo Suni Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue rp:n valtuustoryhmä
 • Lek Pernu, Perussuomalaiset rp:n valtuustoryhmä
 • Jukka Puoskari, kaupunginjohtaja

Ensimmäisestä kokouksesta poissa olivat Tarmo Hihnala, Veli Ainali, Hanna Halmeenpää, Eija Pahkala, Jorma Untinen, Timo Suni ja Lek Pernu. Seuraava kokous on maanantaina 21.3.2016 klo 17.00 Kalajoen kaupungintalolla.

Ryhmän jäsenille ei valita varajäseniä. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata ja ohjata projektin etenemistä yhteistyössä suunnitteluryhmän kanssa. Se toimii koko projektin ajan rakennustöiden valmistumiseen saakka. Se kokoontuu päättämällään tavalla, Kaikki suunnitteluryhmän muistiot toimitetaan ohjausryhmälle tiedoksi. Ohjausryhmä määrittelee, kuinka projektin tiedotus järjestetään, missä tiedotus tapahtuu esim. projektin kotisivut ja kuka/ketkä tiedottavat.

Ensimmäisessä kokouksessa päätettiin kotisivujen ylläpitämisestä ja siitä vastaan ohjausryhmän sihteeri Tarja Irva puh.044 4691 872 tarja.irva@kalajoki.fi . Päätettiin perustaa omat facebook-sivut, jossa kuntalaiset voivat ottaa teidustella asioita ja ottaa kantaa asioihin. Vastuullisten taholta vastataan esitettyihin kysymyksiin ja kannanottohin. Facebook-sivuille tulee oma vastuuhenkilö.
Valtuustolle, henkilöstölle ja oppilaille tiedotetaan projektin kulusta erikseen. Medialle tiedottamisesta vastaa tiedotuksen vastuuhenkilö hyvinvontipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi puh.044 4691 546 anne.maki-leppilampi@kalajoki.fi

Suunnitteluryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt
 • Jukka Puoskari, kaupunginjohtaja
 • Marko Raiman, tekninen johtaja
 • pääsuunnittelija, siht. ?
 • Anne Mäki-Leppilampi, hyvinvointipalvelujohtaja
 • Esa Siirilä, sivistysjohtaja
 • Riku Saksholm, rehtori lukio
 • Juho Silvasti, rehtori Pohjankylän koulu
 • Teuvo Tuorila, rehtori Raumankari koulu
 • Jouko Arvo JUKO:n ry:n edustaja
 • Katriina Silvasti, opettajien edustaja
 • Ville Kalliokoski, oppilaskuntien edustaja

Suunnitteluryhmä on proejtin koodinaatioryhmä, jonka tehtävänä on vastata projektin toiminnallsten, teknisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Muut ryhmät toimittavat suunnitteluryhmälle työnsä loppuraportin ja muut suunnitteluryhmän mahdollissti pyytämät selvitykset jan kannaotot. Se toimii koko projektin ajan rakennustöiden valmistumiseen saakka.

1. Yhtenäiskoulun pedagoginen suunnittelu. Ryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:
 • Teuvo Tuorila, puheenjohtaja, rehtori Raumankarin koulu
 • Riku Saksholm, rehtori lukio
 • Simo Törnvall, koulunjohtaja Etelänkylän ja Vuorenkallion koulu
 • Esko Valikainen, koulunjohtaja Raution koulu
 • Jari Ylikulju, rehtori, sivistystoimenjohtaja Merijärvi
 • Jouko Arvo, koulunjohtaja Rahja
 • Juho Silvasti, rehtori Pohjankylä
 • Heidi Tirri, luokanopettaja Pohjankylän koulu
 • Marjo Märsylä, aineenopettaja, Merenojan koulu
 • Jukka Ojala, asiantuntija
 • Pentti Rautakoski, asiantuntija

Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys, jossa se asettaa ne keskeiset opetukselliset ratkaisut ja tavoitteet, joiden avulla yhtenäiskoulun mahdollisuudet ja hyödyt toteutuvat. Uuden yhtenäiskoulun opetuskäytänteitä määrittäessään työryhmän tulee eritysiesti huomioida oppimiseen ja kasvuun liittyvien tavoitteiden saavuttamisen lisäksi yhteisöllisyys, oppilaiden ja henkilöstön vihtyvyys, oppilaiden osallisuus, koulupäivän toiminnallisuus/liikunnallisuus sekä digitalisaation mahdollisuudet. Työryhmän esityksen tulee olla valmiina 5.6.2016. Töryhmä kerää ideoita ja näkemyksiä henkilöstöä ja oppilaita työhön osallistaen.

 1. Oppimisen tuki ja oppilashuolto. Ryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:
 • Pauliina Halla-aho, puheenjohtaja, erityisopettaja
 • Sari Ängeslevä, palvelupäällikkö
 • Tanja Tihonen, koulunkäyntiavustajien edustaja
 • Heidi Pallari, kuraattorien edustaaja
 • Jyri Mäkinen, opettajien edustaja
 • Päivi Alho, JHL:n edustaja
 • Teija Toukala, terveydenhoitaja

Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys, jossa se määrittää yhtenäiskoulun oppilashuollon ja oppimisen tuen keskeiset suuntaviitat, keskeiset käytännön toimintaperiaatteet ja toimintatavat sekä esittää näkemyksensä tarvittavista resurssien uudellenjärjestelyistä. Töryhmän esityksen tulee olla valmiina 5.6.2016. Työryhmä kerää ideoita ja näkemyksia henkilöstöä työhän osallistaen.

 1. Kodin ja koulun yhteistyö. Ryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:
 • Juha Nivala, puheenjohtaja, sivistyslautakunnan puheenjohtaja
 • Sari Alajoki, sivistuslautakunnan jäsen
 • Jasmine Ylitalo, Merenojan koulun oppilaskunnan edustaja
 • Jenni Jaatinen, alakoulujen edustaja
 • Sirpa Soukka, Merenojan koulun johtokunnan edustaja
 • Tiina Nevanperä alakoulujen edustaja
 • Henna Mäyrä, vanhempainyhdistysten edustaja
 • Matti Laulainen, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja
 • Maria Seppä, luokanopettaja

Työryhmän tehtävänä on tehdä esidyts yhtenäiskoulun ja huotajien välisen yhteistyön ja viestinnän periaatteista ja toimintamuodoista. Työryhmä kerää ideooita ja näkemyksia oppilaita, henkilöstöä ja huoltajia työhön osallistaen. Työryhmän esityksen tulee olla valmiina 31.12.2017.

 1. Tila-ja alusuunnitteluryhmä. Ryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:
 • Esa Siirilä, puheenjohtaja, sivistysjohtaja
 • Marko Raiman, tekninen johtaja
 • Rauli Mäkitalo, talonrakennuspäällikkö
 • Riku Saksholm, rehtori lukio
 • Juho Silvasti, rehtori Pohjankylä
 • Jukka Isopahkala johtokuntien edustaja
 • ?
 • Pääsuunnittelija
 • Rakennussuunnittelija
 • LVIS-suunnittelija
 • Jouni Permi, työsuojeluvaltuutettu
 • Terhi-Marika Ketola, ruokahuoltopäällikkö, asiantuntija
 • Eija Tavasti, siivoustyönjohtaja, asiantuntija
 • Jukka Stopl, kaupunginpuutarhuri, asiantuntija

Työryhmän tehtävänä on valmistella esitys yhdessä suunnitteluryhmän kanssa yhtenäsikoulun tilaratkaisuista. Opetus- työskentelytilojen tulee olla toimivia, monikäyttöisiä/muuntuvia, turvallisia ja viihtisiä. Työryhmä huomoi valmistelemaasaan esityksessä eri-ikäisten oppijoiden tarpeet opetustilojen ja välituntialueiden osalta. Työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä suunnitteluryhmän kanssa. Työryhmän työ päättyy 31.12.2016.

 1. Johtamisen ja henkilöstöhallinnon suunnitteluryhmä. Ryhmään kuluvat seuraavat henkilöt:
 • Anne Mäki-Leppilampi, puheenjohtaja, hyvinvointipalvelujohtaja
 • Mari Saari-Somero, henkilöstöjohtaja
 • Jukka Puoskari, kaupunginjohtaja
 • Esa Siirilä, sivistysjohtaja
 • Hanna Siltakoski (OAJ) henkiklöstön edustaja
 • Päivi Alho (JHL) henklöstön edustaja
 • Teuvo Tuorila, rehtori

Työryhmän tehtävänä on valmistella esitys yhtenäiskoulun johtamisjärjestelmästä, nimikkeet, tehtävänkuvaukset, vastuualueet, palvelusuhteiden ehdot ja sijaisjärjestelyt, Esityksen tulee olla valmiina 31.5.2016

Eri ryhmien jäsenten yhteystiedot löytyvät Kalajoen kaupunginsivuilta
http://kalajoki.fi/yhteystiedot/ . (Joiden yhteystiedot voivat puuttua.)

Poliittisen ohjausryhmän jäsenen huomiota ensimmäisen kokouksen perusteella:
Hyvää oli työryhmien perustaminen ja työryhmien toiminnan suunnitelu. Aikataulut tulisi ajantasaistaa. Aikatauluja epäilen epärealistisiksi. Tiedottamisen osalla näytti olevan mielestäni eräänlaista aiheetonta pelkoa, koska julkisen toiminnan tulee olla avointa ja rehellistä.
Parantamisen varaa oli suunnittelun budjetoinnissa ja kulujen seurannassa, sillä budjettia ei ollut olemassa ja seurantaakaan ei ollut.
Ongelmia aiheuttaa Merenojan koulun tilat ja niiden kunto, esimerkiksi liikuntasalin kunto. On myös tarkoin selvitettävä liikuntatilojen määrä ja laatu. Siis tarvitaanko uusi liikuntahalli.
Mielestäni koulumatkan turvallisuus ja liikennejärjestelyt ovat vielä tässä vaiheessa jääneet liian vähälle huomiolle. Miten kirjaston käy? Mihin siirtyy? Miten suljettaviksi suunnitellut koulut hyödynnetään? Raution uuden koulun suunnittelu on syytä nostaa pöydälle. Näihin kaikkiin otetaan rahat samasta pussista kuin yhtenäiskoulun suunnittelun ja mahdollisen rakentamisen rahat.

Nyt on kuntalaisten vuoro lähestyä työrymiä tai työryhmän jäseniä omilla ideoillaan ja kysymyksillään. Itse olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin ja jos en itse tiedä vastausta niin otan selvää asioista niiltä jotka niihin osaavat vastata.

Ei kommentteja: