tiistai 2. toukokuuta 2023

Rautio on tunnettu tohtoreistaan

 

Rautiossa tohtoritiheys on muuta maata korkeampi. Rautiolaisista on huomattavan suuri määrä henkilöitä väitellyt tohtoriksi. Tämä johtuu siitä, että rautiolaiset tohtorit ovat enemmän tai vähemmän sukua toisilleen. Heissä virtaa sama veri. Rautiossa riiuumatkat ovat olleet varsin lyhyitä.


Rautiolaisten tohtorien tarkkaa määrää en tiedä. Minulla ei ole ollut resursseja kartoittaa asiaa ja siksi tarvitsen siihen Raution kylätoimikunnan apua. Rautiolle on imagoasia mainostaa tohtoreitaan. Siksi nyt on kartoitettava yhdessä Raution kaikki mahdolliset tohtorit jotta voidaan esitellä heidät niin, ettei ketään unohdeta.


Tällä hetkellä on tilanne se, että minun tiedossa on seuraavat Raution tohtorit:


RAUTION TOHTOREITA


Haveri Arto

s. 1963

väitteli 1994 hallintotieteiden tohtoriksi

kunnallispolitiikan professori Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa

Arto on minun serkkuni


Jukola Elias

s. 1952

väitteli 1994 eläinlääketieteen tohtoriksi Eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa Helsingissä

eläkkeellä, työskenteli viimeksi HKScanin vastuullisuuspäällikkönä

Eljas on koulukaverini


Koivikko Minna, meriargelogian tohtori


Kontio Sinikka , o.s. Järvinen.

s.1964

Musiikn tohtori, väitellyt v. 2001 Sibelius Akatemiassa


Korhonen . Klausin ja Satun tyttö kasvatustieteen tohtori

naapurin pojan tyttö


Niskakangas Heikki

s. 1948

väitteli 1983 oikeustieteen tohtoriksi Helsingin yliopistosta

eläkkeellä, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun vero-oikeuden emeritusprofessori

Heikki on serkkuni


Nivala Keijo

s. 1951

väitteli 1994 tekniikan tohtoriksi Oulun yliopistossa

eläkkeellä, työskenteli viimeksi Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja innovaatiojohtajana

Keijo on lapsuuden leikkitoveri, koulu- ja armeijakaveri


Peltonen Juhani

s. 1952

väitteli 1996 avaruustutkimuksesta filosofian tohtoriksi Turun yliopistossa

eläkkeellä, toiminut viimeksi lehtorina Turun yliopiston informaatiotieteen laitoksella

Juhani on naapurin poika ja leikkikaverini


Petäistö Tiina filosofian tohtori Tarkastettava väitöskirjatyö käsittelee soluväliaineen komponentin, kollageeni XVIII:n, tehtäviä ja merkitystä rasvakudoksessa. Rasvakudos toimii rasvan varastona, mutta erittää myös lukuisia viestimolekyylejä ja on tärkeä sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan säätelijä. Liiallinen tai liian vähäinen rasvakudoksen määrä altistaa aineenvaihdunnan häiriöille, kuten tyypin 2 diabetekselle. Jokaista rasvasolua ympäröi ohut kerros soluväliainetta, joka antaa soluille rakenteellista tukea ja säätelee niiden toimintaa. Nyt tarkastettava väitöskirjatutkimus osoittaa, että korkearasvaisella ruokavaliolla kollageeni XVIII:n suhteen poistogeenisille hiirille kehittyy lipodystrofia, rasvan jakaantumisen häiriö, missä ravinnon lipidit eivät varastoidu normaalisti rasvakudokseen vaan kertyvät muihin elimiin kuten maksaan ja jäävät verenkiertoon. Lisäksi tutkimuksessa tunnistettiin uusi tehtävä kollageeni XVIII:lle ruskean rasvan aineenvaihdunnan säätelijänä. Kylmäaltistuskokeessa tämän kollageenin puutos johti lisääntyneeseen lämmön tuotantoon, jolloin myös poistogeenisten hiirten lipodystrofiasta johtuvat korkeat veren triglyseridiarvot palautuivat normaalille tasolle ruskean rasvan lisääntyneen metabolisen aktiivisuden myötä. Havaitsimme, että kollageeni XVIII:n suhteen poistogeenisillä hiirillä on valkoisessa rasvakudoksessa enemmän rasvasolujen esiasteita kuin kontrollihiirillä, mikä viittaa rasvasolujen erilaistumishäiriöön mutanttihiirillä. Tätä löydöstä tutkittiin lisää soluviljelyolosuhteissa käyttäen yleisiä hiiren sikiön kantasolu- ja aikuisen hiiren rasvasolumalleja. Kontrollisolujen ja kollageeni XVIII puutteisten solujen erilaistumiskyvyssä ei kuitenkaan havaittu merkittäviä eroja, mikä voi viitata käytettyjen soluviljelymallien puuteelliseen kykyyn mallintaa rasvakudoksen monimutkaista erilaistumisprosessia. Väitöskirjan tulokset osoittavat yksittäisen soluväliaineen proteiinin kollageeni XVIII:n, tärkeän merkityksen useiden erityyppisten rasvakudosten toiminnalle ja rasvojen varastoinnille hiirillä. Nämä tulokset lisäävät tietämystä rasvakudoksen kehityksestä ja toiminnasta, mikä on välttämätöntä lihavuuden ja aineenvaihduntahäiriöiden mekanismien ymmärtämiselle ja uusien hoitomuotojen kehittämiselle.

Tiina kuuluu samaan sukuhaaraan


Petäistö Raija-Liisa

s. 1953

väitteli 1996 maatalous- ja metsätieteiden tohtoriksi Helsingin yliopistossa

eläkkeellä, tehnyt työuransa Metsäntutkimuslaitoksella

Raija-Liisa kuuluu samaan sukuhaaraan


Rautakoski Pirkko

s. 1957

väitteli 2005 filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistossa pääaineenaan logopedia

logopedian lehtori Åbo Akademissa, tällä hetkellä määräaikainen logopedian professori


Rohkimainen Päivi

s. 1965, o.s. Mäntylä

väitteli 2014 teologian tohtoriksi Helsingin yliopistossa

uskonnon ja elämänkatsomustiedon lehtori Kauniaisissa Kasavuoren koulussa


Typpö Asser

s. 1928, k. 2016

väitteli 2005 tekniikan tohtoriksi Oulun yliopistossa (77-vuotiaana)

viimeinen työpaikka vesiylioikeuden neuvoksena Vaasassa


Typpö Tapani

s. 1943

väitteli 1985 lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi Oulun yliopistossa

eläkkeellä, toiminut keskussairaalan röntgen- ja isotooppiosaston ylilääkärinä Kokkolassa


Vanhala Anni

s. 1961, o.s. Hillukkala

väitteli 2005 yhteiskuntatieteiden tohtoriksi Tampereen yliopistossa sosiaalityöstä

johtava sosiaalityöntekijä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa, sivutoiminen yliopiston opettaja

naapurin tyttö


Vasalampi Kati

s. 1974, o.s. Rautakoski

väitteli 2012 psykologian tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta

tutkija Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella


Verronen Pekka

s. 1970

väitteli 2006 Helsingin yliopistosta fysiikan tohtoriksi

Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija


Väliverronen Esa

s. 1957

väitteli 1996 yhteiskuntatieteiden tohtoriksi Tampereen yliopistossa

Helsingin yliopiston viestinnän professori

naapurin poika


Joistakin Raution tohtoreista taiteilija Tanja Luukkonen on tehnyt muotokuvapiirrokset.

Keijo Nivala tekniikan tohtoriArto Haveri toimii professorina Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunnassa Johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Asiantuntemusalueita ovat kuntien ja alueyhteisöjen johtaminen ja hallinta, julkisen hallinnon uudistaminen ja arviointi.Suomen verojärjestelmän keskeisistä luojista, eläkkeelle siirtynyt vero-oikeuden professori Heikki Niskakangas

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Oikeustieteen tohtori

Myöntöpäivä: 15 syysk. 1983

Oikeustieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto

Myöntöpäivä: 5 huhtik. 1979

Kauppatieteiden kandidaatti, Helsingin kauppakorkeakoulu

Myöntöpäivä: 11 toukok. 1978

Ekonomi, Helsingin kauppakorkeakoulu

Myöntöpäivä: 17 jouluk. 1976

Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto

Myöntöpäivä: 23 syysk. 1971teologian tohtori Päivi Rohkimainen Suomen ev.lut. kirkon Ruotsissa järjestämän kirkollisen toiminnan taustalla toisen maailmansodan jälkeen oli kansallinen, sosiaalinen ja hengellinen huolenpito. Väitös Helsingin yliopistossa 24.5.2014

TM Päivi Rohkimaisen väitöstutkimuksessa selvitetään, miksi Suomen luterilainen kirkko alkoi järjestää suomenkielistä kirkollista toimintaa Ruotsissa toisen maailmansodan jälkeen.
Esa Tapani Väliverronen (s. 3. toukokuuta 1957 Rautio) on suomalainen viestinnän professori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hänen alaansa ovat yhteiskuntatieteellinen mediatutkimus ja tieteentutkimus.Professori Pekka Verronen Ilmatieteen laitos Asiantuntemusalueet

  • Aurinkomyrskyt ja maan ilmakehä

  • Ionosfäärin ja neutraalin ilmakehän kemia

  • Hiukkaspresipitaatio ja alueellinen ilmastonvaihtelu


Tämä Raution tohtoreita käsittelevä osa taidenäyttelystäni ei ole vielä läheskään valmis. Valitettavasti minulla ei ole ollut taloudellisia resursseja tehdä sellaista osio Raution tohtoreista taidenäyttelyyni kuin olisin halunnut. Siksi tämä osio on vielä kesken ja kehittelyvaiheessa.

Ei kommentteja: