keskiviikko 1. huhtikuuta 2009

Maaliskuun valtuusto


Maaliskuun valtuuston esityslistalla 31.3.2009 oli myös tilintarkastajayhteisön valinta. Esityslistan mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on pyytänyt tarjoukset tilintarkastuksesta vuosille 2009-2012. Tarjoukset on pyydetty Oy Audiator AB:ltä, KPMG Kunta Oy:ltä, PwC Julkistarkastus Oy:ltä ja Ernst & Yuong Julkaisupalvelut Oy:ltä. Tarjouspyyntö on julkaistu sähköisessä HILMA-järjestelmässä (www.hankintailmoitukset.fi) Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tekijä Oy Audiator Ab.

Valtuuston esityslistan liitteenä ei ollut jätettyjä tarjouksia. Sen sijaan liitteenä oli tarjousten vertailu pisteystysjärjestelmän perusteella. Arviointikriteereinä olivat hinta 45 % ja laatu 55 %. Minulle syntyi sellainen vaikutelma, että nyt kaikki ei mene oikein. Siksi kävin tutustumassa Kalajoen kaupungintalolla jätettyihin tarjouksiin. Edullisimman tarjouksen oli jättänyt KPMG
50 544 euroa, toiseksi edullisin Oy Audiator Ab 51 474 euroa ja kolmanneksi edullisin PwC-Julkistarkastus Oy 55 950 euroa. Tarjouksenjättäjän oikeusturvan kannalta on välttämätöntä, että tarjouksenjättäjä tietää etukäteen arviointikriteerit.

Valtuuston kokouksessa kysyin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Aila Siirilältä, oliko tarjouspyynnössä kerrottu arviointikriteerit. Siirilä ei vastannut kysymykseeni vaan kierteli ja kaarteli ja selvitti kuinka hyvin hän on asian hoitanut. Kysyin uudestaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajalta, oliko tarjousten jättäjillä tiedossa se, että arviontikriteereinä ovat hinta 45 % ja laatu 55 %. Siirilä kierteli ja kaarteli vastauksessaan edelleen eikä vastannut kysymykseeni. Pyysin puheenvuoron ja kysyin ja kolmannen kerran tarkastuslautakunnan puheenjohtajalta valtuutettu Aila Siirilältä samaa asiaa. Siirilä hermostui ja sanoi, että tarjouspyynnöt ovat kassakaapissa ja ne ovat salaisia.

Pyysin jälleen puheevuoron ja totesin, ettei Aila Siirilä vastannut kysymykseeni eivätkä tarjouspyynnöt ole salaisia. Esityslistan mukaan tarjouspyynnöt on julkistettu HILMA-järjestelmässä (www.hankintailmoitukset.fi). Valtuutetuille ei myöskään kerrottu miten tarjoukset ovat suhteessa budjetoituun. Itse selvitin asian aikaisemmin ja tarjoukset pysyvät juuri ja juuri budjetoiduissa summissa.

On todennäköistä, että tarjousten arviointikriteerit on tehty tarjousten jättämisen jälkeen. Pistetysjärjstelmän avulla saatiin voittajaksi toiseksi edullisin tarjous eli Oy Audiator Ab:n tarjous. Oy Audiator Ab on toiminut Kalajoen kaupungin ja sen tytäryhtiöiden tilitarkastusyhteisönä tähän saakka. Kaupunginjohto on ollut tyytyväinen Oy Audiator Ab:n toimintaan, koska se ei sahaa poikki sitä oksaa jolla istuu. Oy Audiator Ab on mielestäni toiminut kuten kaskun mustalaispoika, joka sanoi "hai, kyllä näki, mutta ei huomannut". Oy Audiator Ab osaa tehdä kaupunginjohtoa miellyttävät tilintarkastukertomukset. Tarjousten mukaan Oy Audiator Ab:n tilintarkastuspäivän hinta on 550 euroa ja tytäryhtiöiden osalta 639 euroa. Tytäryhtiöiden tarjouksia ei edes tuotu valtuustoon käsittelyyn. Tilintarkastusten laadunvalvontajärjstelmää ei ole todellisuudessa ole olemassa.

Nyt on todennäköistä, että tarjousten jättäjien oikeusturvasta ei ole huolehdittu ja Kalajoen kaupungin tilintarkastusyhteisöksi valittiin sopivin eli Oy Audiator Ab. On todennäköistä, että jos KPMG Kunta Oy valittaa Kalajoen kaupunginvaltuuston päätöksestä niin valtuuston päätös kumotaan Oulun hallinto-oikeudessa.

Ratsastus- ja ravitoiminnan edellytyksiä parannetaan

Valtuuston esityslistalla oli myös Kalajoen Hiekkasärkillä olevan maneesirakennuksen ja maa-alueen kauppa. Kalajoen kaupunki myi Päivi Hannele Siirilälle noin 0,7740 ha:n suuruisen määräalan ja sillä olevan maanessirakennuksen liittymineen Kunnanhiekka-nimisestä tilasta RN:o 5:402 Kalajoen kaupungin Etelänkylässä. Kauppahinta on 68 760 euroa.
Tämä kauppa auttaa ratsatustoiminnan kehittymistä Kalajoella. Ratsastus on Kalajoella erittäin suosittua ja hevosurheilu yleensäkin on kovassa kurssissa. Vaaltuusto hyväksyi myös Ahti Väinämö Antti-Roikolle vuokrattavaksi 1 hehtaarin suuruisen maa-alueen ravitallin rakentamista varten Kunnanhiekka nimisestä tilasta RN:o 5:402 viideksitoista vuodeksi ja vuokrahinta on 600 euroa vuosi. Vuokra sidottiin indeksiin.

Maakauppoja

Kalajoen kaupunki osti Eero Tuomas Joensuulta, Sanna Liisa Joensuulta ja Leena Kaarina Joensuulta noin 7,5 hehtaarin määräalan Joensuu-nimisestä tilasta Rahjan kylässä. Kauppahinta oli 173 050 euroa. Maa hankittiin satama-alueen laajentamista varten.

Toinen maakauppa, jonka eteen maanmittausteknikko Antti Lastikka oli tehnyt merkittävän työ, herätti runsaasti keskustelua. Jaakko Juhani Uunila ja Eero Tapani Uunila luovuttivat vaihdossa noin 28,8 hehtarin suuruisen määränalan kaupungille ja Kalajoen kaupunki luovutti vaihdossa heille noin 28,8 hehtaarin suuruisen määräalan Pohjankylästä. Lisäksi kaupunki maksaa vaihdossa välirahaa 205 000 euroa. Kaupunki ottaa lainaa kaupan rahoittamiseen 205 000 euroa. Tämä herätti monipuolisen keskustelun. Kaupan perusteluna oli muun muassa se, että alue on tulevaisuudessa matkailualuetta ja sille on suunniteltu mm. liikunnan monitoimikeskusta (Sun Arena).

Jääpalloilun MM-kisat ja taitoluistelun EM-kisat

Uusille valtuutetuille Sun Arena oli kokonaan uusi asia ja siksi siitä haluttiin tietoa. Olin selvittänyt asian ja tiesin, että kaupungin johtohenkilöt haluavat vaieta asiasta. Sun Arena asiaa on käsitelty elinkeino- ja maakäyttötoimikunnassa 2.5.2007 § 57. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan pöytäkirjan mukaan hallissa on tavoitteena liikunta-, messu- ja konserttitapahtumien lisäksi luoda harjoittelu- ja kilpailuolosuhteet jääpallolle, pika-luistelulle ja maastohiihdolle. Hallin sisällä pystytään järjestämään täysimittaiset maastohiihdon sprittikisat, kierroksena, ei hiihtoputkityyppisenä ratkaisuna. Pöytäkirjan mukaan Kalajoella järjestetään jääpallon MM-kisat ja taitoluistelun EM-kilpailut. Sun Arena hankkeen suunnittelua varten Pohjois-Pohjanmaan Liitto on antanut rahoitusta 51.900 euroa, Keski-Pohjanmaan Liitto 5 000 euroa, Ylivieskan seutukunta 11 000 euroa, Kalajoen kaupunki 15 500 eruoa, Raahen seutukunta 1 000 euroa ja yksityinen rahoitus on 2 000 euroa. Yhteensä 86 500 euroa. Kalajoen kaupungilta ei löytynyt Sun Arenan hankesuunnitelmaa lainkaan, vaikka se on rahoittunut hanketta merkittävästi.

Hankkeen taustalla on valtuutettu Erkki Ahon valtuustoaloite. Katso
Hiihtotunneli ja palloiluhalli Kalajoelle
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=101

Kalajoen keskustan piti torpata valtuutettu Erkki Ahon valtuustoaloite Sun Arena-hankkeella, koska Erkki Ahon valtuustoaloitetta ei voida poliittisista syistä viedä eteenpäin. Siksi hyvälle idealle piti keksi uusi isä, kalajokinen yrittäjä Juha Hannula. Hänen korkealentoisille ideoille löydettiin rahaa ja rahan avulla pyritään torpedoimaan Ahon valtuustoaloite. Seuraan mielenkiinnolla tilanteen kehittymistä.

Valtuustoaloitteideni eliminointi ei ole uusi asia Kalajoella. Tein 29.1.1998 valtuustoaloitteen urheilupainotteisesta lukiosta. Asia saatettiin tiedoksi valtuustolle, mutta asian johdosta ei ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin. Vuonna 2007 huomattiin, että lukiosta on tehtävä urheilupainotteinen lukio ja nyt siellä voi opiskella myös jääkiekkoa, lentopalloa, yleisurheilua ja hiihtoa.
Tein 29.1.1998 valtuustolaoitteen, jonka mukaan lämpökeskusten polttoaineeksi tulisi ottaa hake. Valtusutoaloite saatettiin vain tiedoksi valtuuteuille. Muutama vuosi myöhemmin valtuustoaloitteeni toteutettiin kuitenkin niin, ettei kukaan siihen kiinnittänyt huomiota.
Tein aloitteen aikanaan myös matkailutien alituksesta. Sekin aloite saatettiin vain tiedoksi ilman toimenpiteitä. Asia kuitenkin toteutettiin virkamiesideana muutamaa vuotta myöhemmin.

Alueellinen jätevedenpudistamo

Vesikolmio Oy:lle ehdotettiin myytäväksi alueelliselle jätenvedenpudistamolle tontiksi 7,6 hehtaarin aluetta 8-tien varresta. Valtuutetut esittivät kriittisiä kananottaja suunnitellusta alueellisen vedenpuhdistamon paikasta. Vielä ei edes tiedetä millaisesta pudistamosta on kysymys, mutta sinne on suunniteltu tuotavaksi paskat putkea pitkin Haapajärveltä asti eli putken pituus olisi yli 100 kilometriä. Suunnitelman mukaan välipuhdistamoita ei tehdä. Nyt on paljon selvittämättömiä asioita. Miten esimerkiksi typpi voidaan poistaa tehokkaasti tällaisessa pudistamossa näissä olosuhteissa, jossa paskat tuodaan näin kaukaa. Useat valtuutetut olivat huolissaan ympäristöhaitoista. Asiantuntijoiden mukaan riskit ovat suuret. Eräiden asiantuntijoiden mukaan juuri typen poistossa tulee ongelmia. Hankkeella on kuitekin ympäristökeskuksen kannatus.
Mielestäni nyt olisi pitänyt noudattaa lakia. Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 24.1.1986/644 luku 10 § Yhteistyövelvoite
Kunnan viranomaisten on ympäristönsuojelua koskevissa asioissa oltava keskenään yhteistyössä. Jos kunnan viranomaisen käsiteltävänä olevalla asialla on olennainen merkitys ympäristönsuojelun kannalta, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa.

Kysymys ei ole ainoastaan kuullun ymmärtämisestä vaan myös ymmärtämisen kuulemisesta.

Perusturvakeskukselle lisämääräraha

Perusturvakeskuksen kellarin remontoinnissa on tullut esille ongelmia, joita valtuutetuille selosti rakennusmestari Rauli Mäkitalo. Välttämättömät rakennustyöt vaativat 260 000 euron lisämäärärahan. Valtuutetut ymmärsivät, ettei muuta vaihtoehtoa ole. Rakennuksen pitää olla terveydellisesti turvallinen. Kustannusarvio terveyskeskuksen laajennukselle on 5.585.000 euroa. Nyt myönnettiin 260 000 euron lisämääräraha.

Ei kommentteja: