tiistai 28. huhtikuuta 2009

Kalajoella kohdellaan työttömiä kaltoin


Kalajoen työttömien yhdistys ry on anonut Kalajoen kaupunginhallitukselta 27.3.2009 päivätyllä kirjeellään yhdistyksen tomitilojen vuokrien alennusta. Yhdistys esitti, että kaupunki ei perisi kuluvanan vuonna vuokraa olleenkaan tai että sitä ainakin alennettaisiin. Kaupunki on vuokrannut työttömien yhdistykselle 26.6.2006 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella Jokisuun koululta n. 135 m2 tilan, josta peritään vuokraa 173,08 euroa kuukaudessa.

Kalajoen työttömien yhdistys ry toimii työttömyyden vähentämiseksi ja työttömien henkisen ja ruumiillisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhdistyksen tärkein tavoite on tukea kansalaisten omia pyrkimyksiä elämänlaatunsa parantamiseksi sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseksi. Monet pitkäaikaistyöttömistä ovat eri syistä syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia ja toimeentulon minimirajoilla tai jopa sen alla eläviä. Yhdistys tarjoaa erityisesti heidän osallisuutensa ja osallistumisensa lisäämiseksi ja elämänlaatunsa parantamiseksi työllistymismahdollisuuksia sekä erilaisia sosiaalisia virikkeitä.

Kalajoen työttömien yhdistys ry pyörittää toimintaa ylläpitämällä kirpputoria ja kutomalla mattoja sekä myymällä mattoja. Yhdistys työllistää yhden palkatun työntekijän. Yhdistys jakaa kaksi kertaa vuodessa yli 1000 EU-avustuspakettia Kalajoen työttömille. Kalajoen työttömät ovat huolissaan siitä, että voivatko he jatkaa toimintaansa. Mikäli kuluja ei saada pienemmiksi tai tuloja isommiksi niin yhtenä vaihtoehtona on yhdistyksen toiminnan lopettaminen ja yhden työntekijän irtisanominen. Työttömien yhdistyksen toimihenkilöiden mukaan yksikään kaupunginhallituksen jäsen ei ole käynyt perehtymässä tilanteeseen paikan päällä eikä kaupunginhallituksen puheenjohtajan Raili Myllylän "naamaa" ole koskaan näkynyt työttömien tiloissa.

Asuntosihteeri Paavo Tossavaisen esityksen mukaan toimitilojen vuokraa alentamalla ei voida tukea Kalajoen työttömien yhdistys ry:n toimintaa. Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari esitti kaupunginhallitukselle, ettei vuokraa alenneta ja muidenkin kaupungin vuokralaisten vuokrat tarkistetaan. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa 20.4.2009 § 142. Asia jätettiin ikäänkuin pöydälle odottamaan lisäselvityksiä.

Mahtavat sakot Kalajoen kaupungille työllistämisen laiminlyönnnistä

Kalajoen kaupunki on maksanut työllistämissakkoa yli 500 000 euroa 500 päivää työttömänä olleista uudistuksen voimaantulon jälkeen. Vuonna 2006 kunnan osuus oli 199 301 euroa, vuonna 2007 kunnan osuus oli 179 966 euroa ja vuonna 2008 kunnan osuus oli 151 862 euroa.
Katso TE-keskuksen tilasto
http://www2.te-keskus.fi/new/var/TTS/HTML/2008/208.htm

Laiminlyöntien paikkailua

Kalajoen kaupunginhallitus päätti 6.4.2009 §135 käynnistää Työkyky- ja työtaitopassi-avain takaisin työelämään projektin. Proejkti on yleishallinnon alainen ja projektin vastuuhenkilö on kaupunginsihteeri Heli Huttunen. Projektin kokonaiskustannukset ovat 329.236,00 euroa. Siitä TE-keskus rahoittaa 288.082,00 euroa ja Kalajoen kaupungin osuus on 41.154,00 euroa. TE-eskusksen rahoituksesta 164.168,00 euroa on Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta ja 123.464,00 euroa on valtion rahoitusta.

Projektin rinnakkaishankkeena on TE-keskuksen hallinnoima Työkyky- ja työtaitopassi-avain takaisin työelämään - työvoimapoliittiset toimenpiteet. Rinnakkaishankkeen kustannukset ovat 506.260 euroa ja siihen on myönnetty Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta 359.100 euroa.
Projektin tavoitteena on työllistämisen ja työmarkkinoila pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Projektissa kehitetyillä työmenetelmillä kartotietaan pitkäaikaistyöttömän kuntoutuksen, valmennuksen ja ohjauksen tarve ja kehitetään koulutuskokonaisuus, jonka avulla työtön voi suorittaa työkyky- ja työtaitopassin. Projektin kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät ja erityisesti yli 50-vuotiaat pitkään työttömät olleet.

Erkin kommentti: Työttömien kohtelu Kalajoella on ollut harvinaisen törkeää. Aikanaan Kalajoen työvoimatoimiston johtaja nimitteli työttömiä työnhakijoita poliittisiksi roskaläjiksi ja teki työnhakijoista rikosilmoituksia sekä kävi oikeudenkäyntejä työttömiä vastaan. Henkilön esimiehet TE-keskussa ja Työministeriössä taputtivat vain karvaisia käsiään ja olivat onnellisia työttömien simputuksesta ja työttömien järjettömästä kohtelusta. Toiminta ei parantunut siitä, että työvoimatoimistonjohtaja siirtyi Ylivieskaan muihin tehtäviin. Minulla on lukuisia esimerkkejä siitä miten työvoimaviranomaiset ovat vaikeuttaneet ihmisten työllistymistä.

Heikkasärkät Oy pelastetaan konkurssilta

Työttömien yhdistyksen toimitilojen vuokrien alentamiseen Kalajoella ei riitä rahaa, mutta Kalajoen kaupunki käyttää rahaa melko avokätisesti muihin kohteisiin. Siitä esimerkkinä muun muassa Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n pelastaminen konkurssilta. Kalajoen kaupunki osti Kalajoen Hiekkasärkät Oy:ltä maata yli 1,5 miljoonalla eurolla pelastaaksen yrityksen konkurssilta. Lisäksi Kalajoen kaupungin omistamien tilojen vuokria, muun muassa Ravintola Dyynin ja muiden kohteiden osalta, on osoitettu Kalajoen Hiekkasärkät Oy:lle. Menettely on törkeää eri yritysten eriarvoista kohtelua. Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n hallituksessa toimivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä ja kokoomuksen valtuutettu Tapani Ojala. Yhtiöllä ei ole enää ole kannattavan toiminnan edellytyksiä. Siksi onkin todennäköistä, että toukokuussa keksitään mitä erilaisimpia syitä Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n järkyttävän suurien tappioiden selittämiseen.

Koululle ei ole todellista tarvetta

Tyngän aluekoulle ei ollut todellista tarvetta vaan kaupunginjohtajalla ja niin sanotuilla johtavilla luottamushenkilöillä oli tarve saada muistomerkki toiminnastaan Kalajoen Tyngälle. Katso
Tyngän aluekoulun rakentaminen
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/04/mista-oppilaat-tyngan-aluekouluun.html

Katso
Kalajoen kauppakeskus pihtisynnytyksellä ja lainvastaisesti
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2008/12/keskustan-kauppakeskus.html

Nyt Kalajoen kaupunki on mielestäni ryhtynyt sellaisiin toimiin, mitkä eivät kuulu kunnan toimialaan. Ankkurineuvotteluilla rajoitetaan kilpailua eli toimitaan kilpailulain vastaisesti. Kunnan tehtävänä on vain kaavan laatiminen, ei kilpailun rajoittaminen. On annettava tilaa vapaalle kilpailulle. Mielestäni konsulttisopimus ankkurineuvotteluista on purettava mahdollisimman nopeasti ja Kalajoen kaupungin on palattava siihen rooliin, mikä kunnalle kuuluu. Veroeurojen polttamista roviolla en voi hyväksyä. On todennäköistä, että Kalajoen kaupunki menettää ainakin 150 000 veroeuroa tässä toheloinnissa ja rahat menevät kuin Kankkulan kaivoon. Kalajoen kaupunki ei voi toimia lainvastaisesti eli rajoittaa kilpailua kilpailulain vastaisesti.

Katso myös Meinalan kaava
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2008/12/meinalan-kaava.html


Erikoinen ampuratahanke

Ampurataa varten Kalajoen kaupunki hankki maata, vaikka suunnitelmista ei ollu tietoakaan. Hanke sinänsä saattaa olla järkevä, mutta asiasta olisi pitänyt olla tarkat suunnitelmat ja se olisi tullut olla Kalajoen kaupungin investointiohjelmassa. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskarilla on iso rooli asiassa. On otettava huomioon, että hän on juristi joten menettely on todella järkyttävää toimintaa. Laitetaan ilman suunnitelmia ja ohi budjetin haaveiltuun hankkeeseen kaupungin puolesta 129 500 euroa. Olen varma, että nyt on vastuullisten tultava esiin ja esitettävä niin toiminta- kuin rahoitussuunnitelma. On käsittämätöntä, että yhtä urheilulajia suositaan tällä tavalla ilman selkeitä investointi- ja rahoitussuunnitelmia. Nyt on ohitettu päättäjät asiassa ja toimittu vastoin yleisesti hyväksyttyjä periaatteita.

Katso Kuntavetoinen Golf Kalajoen tapaan
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2008/12/kuntavetoinen-golf-kalajoen-tapaan.html

Mielikuvituksellinen Sun Arena

Sun Arena asiaa on käsitelty elinkeino- ja maakäyttötoimikunnassa 2.5.2007 § 57. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan pöytäkirjan mukaan hallissa on tavoitteena liikunta-, messu- ja konserttitapahtumien lisäksi luoda harjoittelu- ja kilpailuolosuhteet jääpallolle, pika-luistelulle ja maastohiihdolle. Hallin sisällä pystytään järjestämään täysimittaiset maastohiihdon sprittikisat, kierroksena, ei hiihtoputkityyppisenä ratkaisuna. Pöytäkirjan mukaan Kalajoella järjestetään jääpallon MM-kisat ja taitoluistelun EM-kilpailut. Sun Arena hankkeen suunnittelua varten Pohjois-Pohjanmaan Liitto on antanut rahoitusta 51.900 euroa, Keski-Pohjanmaan Liitto 5 000 euroa, Ylivieskan seutukunta 11 000 euroa, Kalajoen kaupunki 15 500 eruoa, Raahen seutukunta 1 000 euroa ja yksityinen rahoitus on 2 000 euroa. Yhteensä 86 500 euroa. Kalajoen kaupungilta ei löytynyt Sun Arenan hankesuunnitelmaa lainkaan, vaikka se on rahoittunut hanketta merkittävästi.

Hankkeen taustalla on valtuutettu Erkki Ahon valtuustoaloite.
Katso Hiihtotunneli ja palloiluhalli Kalajoelle
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=101

Kalajoen keskustan piti torpata valtuutettu Erkki Ahon valtuustoaloite Sun Arena-hankkeella, koska Erkki Ahon valtuustoaloitetta ei voida poliittisista syistä viedä eteenpäin.

Katso myös Rahalla strategiaa
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2008/12/rahalla-strategiaa.html

Kalajoella rahaa riittää Hiekkasärkille ja niin sanotun johdon kyseenalaisiin hankkeisiin, mutta työttömät jätetään oman onnensa nojaan Kalajoella. Työttömien yhdistyksen 173 euron kuukaisvuokran alentamiseen ei riitä rahaa. Näyttää siltä, ettei uudelle työllistämisprojektille kannata suuria toiveita ladata.

Ei kommentteja: