perjantai 10. huhtikuuta 2009

Yhdistyksen lopettamisen ongelmia
Kalajoella on toiminut Kalajoen Kalastusmuseoyhdistys ry. Se on rekisteröity yhdistys, jonka on ylläpitänyt Kalastusmuseoa Plassilla. Vuonna 1980 rekisteröity yhdistys on purettu johtokunnan jäsenten toimesta kokouksessa 4.8.2008. Johtokunnan kokous on esittänyt, että Kalajoen kaupunki ottaa omaisuuden vastaan. Omaisuuden luvutuksesta on laadittu luvutuskirja, johon luovuttajaksi on merkitty Kalajoen Kalastusmuseoyhdistys ry ja sen kokouksen puheenjohtaja Pekka Ollila. Pekka Ollila on nykyisin Kalajoen kaupungin henkilöstöpäällikkö ja hän toimi aikaisemmin Kalajoen kaupungin hallintojohtajana. Vastaanottajaksi on merkitty Jukka Puoskari Kalajoen kaupunginjohtaja. Puoskari on koulutukseltaan juristi.

Omaisuusluettelo herätti keskustelua

Luovutuskirjan mukaan Kalajoen kaupungille luovutetaan vastikkeetta
- Kalastusmuseorakennus
- Venevaja
- Suolamakasiini
- Otsa-aitta
- Lauri Käännän mökki
- Venekatos
Rakennukset sijaitsevat Kalajoen kirkonseudun asemaavassa Plassin osa-alueella kaupungin omistamassa korttelissa 3065 ja 3071.
Osa rakennuksista on ollut Plassin kyläyhdistyksen ylläpitämiä ja huolehtimia. Siksi kyläyhdistyksen edustajat ihmettelivät miten ko. rakennukset ovat joutuneet luovutuskirjaan. Muun muassa ns. otsa-aitan osalta asia on kiistanalainen.

Mitä laki sanoo yhdistyksen lopettamisesta?

Yhdistyslain 26.5.1989/503 5 luku Päätöksenteko 20 § Yhdistyksen kokous määrittelee asian näin:
Yhdistyksen kokous on pidettävä säännöissä määrättynä aikana. Jos sitä ei ole kutsuttu koolle, on jokaisella yhdistyksen jäsenellä oikeus vaatia kokouksen pitämistä.

23 § Kokouksessa päätettävät asiat
Yhdistyksen, tai jos säännöissä on niin määrätty, valtuutettujen kokouksessa on päätettävä
1) yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta;
2) kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta;
3) 30 §:ssä tarkoitetusta äänestys- ja vaalijärjestyksestä;
4) hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta;
5) tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; sekä
6) yhdistyksen purkamisesta.
Säännöissä voidaan määrätä, että hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

Erkin kommentti: Kalajoen Kalastumuseoyhdistystä ei voi purkaa johtokunnan kokouksen päätöksellä vaan siihen tarvitaan yhdistyksen kokouksen päätös. Nyt on syytä epäillä, että yhdistyksen virallista kokousta ei ole pidetty. Siksi luovutuskirja on todennäköisesti pätemätön.
Minun mielestäni Kalajoen Kalastusmuseoyhdistys ry on lakkautettava lainmukaisesti ja omaisuus on jaettava Plassin kyläyhdistyksen ja Kalajoen kotiseutuyhdistyksen kanssa. Kalajoen kaupunki voi olla mukana kokouksessa, mutta Kalajoen kaupunki ei ole paras mahdollinen omistaja Kalastusmuseon rakennuksille eikä myöskään paras mahdollinen ylläpitäjä kalastusmuseotoiminnalle.

Ei kommentteja: