keskiviikko 26. elokuuta 2009

Yhteisvaltuusto kokoontui – taustat ja tunnot


Kalajoen kaupunginvaltuuston ja Himangan kunnanvaltuuston ensimmäinen yhteinen kokous pidettiin 25.8.2009 Kalajoen valtuustosalissa klo 18.30. Näin alkoi kuntaliitoksen toteuttaminen. Ensimmäisessä kokouksessa valittiin suhteellisen vaalin lautakunta vuosille 2009-2012. On todennäköistä, että lautakunnalla ei tule olemaan kovinkaan paljon töitä. Kokouksen tärkein asia oli yhteisen valtuuston puheenjohtajiston valinta sekä kaupunginhallituksen valinta vuosille 2009-2012.

Sopiva valittiin – valtakunnan ääniharava syrjäytettiin

Kalajoen kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pekka Märsylä Himangalta. Valintaa oli edeltänyt melkoinen junttatyö ja vallan kähmintä. Ensin Kalajoen keskustan ryhmässä juntattiin asia ja sen jälkeen Himangan keskustan valtuustoryhmässä äänestettiin asiasta. Siellä ”blondi” ilmoitti, ettei vaalituloksella ole mitään merkitystä kun Kalajoen valtuuston puheenjohtajistoa valitaan. Ilmoitus sinänsä oli oikea, mutta monelle varsin yllättävä. Valtakunnan ääniharava ja 17,3 prosenttia eli 318 ääntä saanut entinen Himangan kunnanjohtaja Jorma Tikkanen oli saanut ryhmässä kahdeksan ääntä ja kalajokisten junttatyön tuloksena Himangan kuntavaaleissa 89 ääntä saanut Pekka Märsylä sai tässä äänestyksessä kahdeksan ääntä. Yhteisessä valtuustoryhmien palaverissa koko ryhmä juntattiin Märsylän taakse. Pekka Märsylä oli junttaporukan mielestä sopiva tehtävään. Menettely on aika häikäilemätöntä ja mielestäni keskustan ryhmää on nyt viety kuin pässiä narussa. Voidaan kysyä, onko keskustan valtuustoryhmän jäsenet nyt onnellisia. Minun mielestäni eivät, ainakaan positiivisessa mielessä.

Jorma Tikkasella entisenä Himangan kunnanjohtajana ja kuntavaalien valtakunnallisena ääniharavana olisi ollut erittäin paljon annettavaa Kalajoen kaupungille valtuuston puheenjohtaja. Hänen tietonsa ja taitonsa ovat ylivertaiset toisiin valtuutettuihin nähden. Hänen kontaktiverkkonsa ja suhdetoimintakykynsä on ylivertainen muihin valtuutettuihin nähden. Hänellä oli äänestäjien eli kuntalaisten valtakunnan suurin luottamus. Hänet kuitenkin piti siirtää sivuun, koska hänet ehkä koettiin liian vaaralliseksi Kalajoen valtaeliitille. Mielestäni menettely oli todella häikäilemätöntä valtapolitiikkaa.

Erikoisuutena valtuuston puheenjohtajiston valinnassa oli se, että valtuustolle valittiin kolme varapuheenjohtajaa. Näin oli meneteltävä jotta kaupunginhallituksesta saadaan sopiva. Ensimmäiseksi valtuuston varapuheenjohtajaksi valittiin keskustan Kaarlo Isokääntä, toiseksi varapuheenjohtajaksi kokoomuksen Tomi Reinikainen ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Pro Kalajoen Erkki Aho.

Ketkä suunnittelivat ja toteuttivat operaation. Näyttää siltä, että kysymyksessä on keskustan valtuustoryhmän johtoporukka Raili Myllylän johdolla. Keskusta oli valinnut uuden yhteisen keskustaryhmän puheenjohtajaksi Jouni Jyringin vävyn Miika Heikkilän. Jouni Jyrinki syrjäytettiin aikanaan Kalajoen valtuuston puheenjohtajan tehtävistä luottamuspulan vuoksi. Näyttää siltä, että Jouni Jyrinki on tehnyt paluun parrasvaloihin ja työn tulos näkyy. Minun mielestäni ikävällä tavalla.

Kaupunginhallitukseen kahdeksan paikkaa keskustalle

Kalajoen kaupunginhallitukseen valittiin 12 jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin Raili Myllylä ja hänen varaedustajakseen Jouni Jyrinki. Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Jorma Tikkanen ja keskustaa edustaviksi jäseniksi Kullervo Niemelä Rautiosta, Anu Prittinen Pohjankylältä, Mikko Rahja Rahjasta, Juhani Latukka Pohjankylältä, Eeva-Liisa Heikkilä Himangalta ja Kimmo Mäkelä Himangalta. Vasemmistoliitosta valittiin Sirkka Alho-Konu Kalajoelta ja Juha Tuliniemi Himangalta, kokoomusta edustaa Hanna Saari Etelänkylältä ja Pro Kalajoen edustaja on Jorma Untinen.

Kuntavaalien yhteenlaskettu tulos on seuraava:

Äänimäärät ja prosentuaalinen osuus
Keskusta 3582 ääntä 54,6 % äänistä
Kokoomus 869 ääntä 13,2 % äänistä
Pro Kalajoki 699 ääntä 10,6 % äänistä
Vasemmistoliitto 692 ääntä 10,6 % äänistä
SDP 333 ääntä 5,1 % äänistä
Kristilliset 250 ääntä 3,8 % äänistä
Vihreät 140 ääntä 2,1 % äänistä

Vaalituloksen mukaan keskustalle olisi kuulunut vain kuusi paikkaa ja kun heille tuli sekä puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus niin heille olisi pitänyt riittää viisi paikkaa. Keskusta tarvitsi hallitukseen sopivia jäseniä niin paljon ettei ollut pelkoa siitä, että mahdollisessa äänestyksessä voisi tulla tappio. Nyt valtaa on kähmitty kahdeksan paikan verran ja muille jäi vain neljä paikkaa. Mielestäni kysymys on törkeästä vaalituloksen vääristämisestä ja häikäilemättömästä vallanvarastamisesta.

Äärettömän vaikea hyväksyä

Minulle tämä häikäilemätön keskustan vallan varastaminen oli äärettömän vaikea hyväksyä. Olin varautunut siihen, että esitän keskustan Jorma Tikkasta valtuuston puheenjohtajaksi. Jos olisin näin tehnyt niin olisin vaarantanut oman valintani kaupunginvaltuuston kolmanneksi puheenjohtajaksi. Siksi jouduin toimimaan vastoin omantuntoni ääntä eli sitä minkä koin oikeaksi.

Äärettömän vaikea minun oli hyväksyä Raili Myllylää Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi. Olin kirjoittanut jo eriävän mielipiteeni valmiiksi asiaan, mutta en jättänyt sitä jotta yhteisen uuden kaupunginvaltuuston alkutaival näyttäsi sileältä ja kiiltoiselta.

Minä en ole voinut hyväksyä ympäristötarkastaja Riku Halmeenpään työsuhteen päättämistä. Minun oikeustajuni mukaan kysymys on kiistatta syrjinnästä, koska Riku Halmeenpäätä ei haluttu ko. tehtävään tiettyjen piirien toimesta eli samojen tahojen toimesta jotka nyt organisoivat uuden valtuuston vallan jaon. Katso koko prosessi osoitteesta

oikaisuvaatimuksista äänestystulos
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/08/oikaisuvaatimuksista-aanestystulos.html

Rikoslain 11 luvun 9 §:n mukaan syrjintä määritellään näin: Syrjintä Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaanrodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Jokainen voi itse muodostaa käsityksen siitä onko kysymyksessä syrjintärikos. Lisäksi laki sanoo
Rikoslain 40 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Avoimena, rehellisenä, lainkuuliaisena ja oikeudenmukaisena ihmisenä olen joutunut
kärsimään niin valtion kuin kunnankin rikollisesta toiminnasta. Minut on syyttömästi leimattu rikolliseksi ja minulta on estetty oikeudensaanti ja tosiasioiden esilletuonti niin oikeussaleissa kuin Kalajoen valtuustossa.

DVD-dokumentti Youtubessa todistaa suullisen selvityksen ja asiakirjanäytöin asiat.
Katsohttp://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Erikoinen isänpäivä - tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/search?updated-max=2008-11-26T09%3A52%3A00%2B02%3A00&max-results=7

Avaintodistajan lausunto – Sulo Heiskarin oudot kaupanvahvistukset
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=85
Rienstrat paljastuivat rahanpesijöiksi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/rienstrat-paljastuivat-rahanpesijiksi.html

Syyttäjän esteellisyys ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Korkeimman oikeuden päätös syyttäjän esteellisyydestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/korkeimman-oikeuden-paatos-syyttajan.html

Minulta on estetty tosiasioiden esille tuonti Kalajoen valtuustossa Raili Myllylän toimesta, vaikka valtuusto itse pyysi asioista selvitystä minulta.
”Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella”
Ylivieskan käräjäoikeuden päätöksen 28.11.2005 perusteella Kalajoen Keskusta päätti kantaa kortensa kekoon Erkki Ahon maineen mustamaalaamisessa. Keskeisessä roolissa tässä asiassa oli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Raili Myllylä sekä Kalajoen kunnan hallintojohtaja Pekka Ollila. Kalajoen kaupunginhallitukseen tuotiin kiireellisenä asiana 12.12.2005 § 343 ohi esityslistan nimikkeellä ”Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella”.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto käy asiasta periaatekeskustelun ja päättää mahdollisista toimenpiteistä.Kaupunginvaltuusto päätti 20.12.2005 § 143, että asiassa suoritetaan hallintomenettelylain mukainen kuuleminen riittävässä ajassa.
Pro Kalajoen ryhmä esitti, että odotetaan oikeuden lainvoimaista päätöstä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Äänestyksessä valtuutettu Aila Siirilän ehdotus voitti äänin 29-6.

Ahon selvitys valtuutetuille
Vetosin hallintolain 34 §:n, jonka mukaan asianosaiselle on varattava tilaisuus ennen asian ratkaisemista lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Esitin myös vaatimuksen hallintolain 37 §:n mukaisesta suullisesta selvityksestä asiassa. Vaadin myös hallintolain 40 §:n mukaista todistajien käyttöä asiassa.

Tein 1879 sivun suuruisen selvityksen asioista todistusaineistoineen. Lisäksi mukana oli kaksi kirjaa todistusaineistona, joista toinen kirja oli 530 sivun kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa.Paljastin selvityksessäni PR-talojen konkurssivyyhden rikokset, Suomen Naturan laittomuudet ja rikokset sekä Kalajoen matkailun laittomuudet ja rikokset. Kaikki nämä tarkkoine todistusaineistoineen.Myös oikeudenkäynnistäni oli selvitys, sekä todistusaineistot oikeudenkäynnin laittomuuksista.

Todistuksena oli myös kahden sydäntautilääkärin lausunnot tilastani oikeudenkäynnin aikana. Toinen lääkäri lausui näin: ”Sinun pitää tulla vastaanotolle ja sitten katsomme tilannetta. Varmasti on mahdollisuuksia tehostaa verenpainelääkitystä. 258/142 on vaarallinen tilanne. Hyvä, ettei toistuisi”.Toinen lääkäri lausui näin: “Of course, this situation was dangerous. Your medicine was weak. Ask a doctor to prescribe for you a new medicine: “diltiasem” 90 mg x times during the day or 1 time in day. This is a good medisine, works longer. Write me”.

Selvitystä ei annettu valtuutetuille eikä tiedotusvälineille. Kaupunginhallituksen jäsenille ei jaettu selvitystä lainkaan. Selvitystäni ei jaettu myöskään valtuutetuille. Selvitystäni ei laitettu liitteeksi mihinkään kaupunginhallituksen pöytäkirjaan, eikä mihinkään valtuuston kokouksen pöytäkirjaan. Selvityksestä haluttiin vaieta tyystin, vaikka se on virallinen ja julkinen asiakirja. Se paljastaa lukuisia rikoksia ja rikoksentekijöitä.Kaupunginvaltuustolle en saanut esittää selvitystäni lainkaan. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä esti asian valtuustokäsittelyn. Minulle varattiin valtuustonkokouksen ulkopuolelle muutaman minuutin puheenvuoro asiassa.

Valtuuston puheenjohtajalla ei ole oikeutta rajata asian käsittelyä valtuuston kokouksen ulkopuolelle, eikä rajoittaa valtuutetun puheoikeutta. En hyväksynyt menettelyä. Katsoin, että valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä ylitti toimivaltuutensa, kun hän esti asian valtuustokäsittelyn sekä todistusaineistoni jakamisen valtuutetuille. Asian käsittely täyttää mielestäni törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkistön. Lisäksi valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylää sekä Kalajoen kaupungin hallintojohtajaa Pekka Ollilaa on syytä epäillä rikollisten suojelusta ja rikosten peittelystä. Raili Myllylän kannalta arkaluontoisin asia lienee ollut syrjintärikoksien paljastukset sekä kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin toimien julkistaminen.Tein valituksen kohtelustani Oulun hallinto-oikeudelle, joka suojeli rikolliseksi epäiltävien toimintaa ja syyllistyi samalla rikosten peittelyyn ja rikollisten suojeluun. Asian esittelijänä Oulun hallinto-oikeudessa oli nettipäiväkirjassani usein mainittu Kaarina Kemppainen.

Syrjinnän kohteena lähes 30 vuotta

Kalajoen kunnan monopoli ärsyttää
Kylpylä rakennetaan

Hotelliasiaa ajettiin kuin käärmettä pyssyyn
Starttiraha katkaistiin kostona – maineen mustaaminen

Kalajoen työvoimatoimiston "laho" päätös
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/kalajoen-tyvoimatoimiston-laho-pts.html

Tarkoitushakuinen oikeudenkäynti - Tapio Laholan vai Erkki Ahon kunnia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/tarkoitushakuinen-oikeudenkynti-tapio.html
Lestadiolainen värisuora
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/lestadiolainen-varisuora.html

Julkinen selvityspyyntö maaherra Siuruaiselle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/julkinen-selvityspyynt-maaherra-eino.html

Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissaYlivieskan poliisille Raimo Ollilalle Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänut tutkintapyyntöä 23.3.1997.Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen.Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen.

Kalskeen suojelupäätös
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/apulaisvaltakunnansyyttj-kalskeen-pts.html


15 luku 11 § (24.7.1998/563)Rikoksentekijän suojeleminen Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä´
1) surmaa tai orjuuttaa toisen, käy hänellä kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, myymällä tai vuokraamalla taikka kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai muulla tavoin,
2) karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä,
3) vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden perustavaa laatua olevien määräysten vastaisesti taikka aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen,
4) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa tai
5) harjoittaa rotuerottelua taikka vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella taikka niihin rinnastettavilla muilla perusteilla,on tuomittava rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi.Yritys on rangaistava.
4 § (11.4.2008/212)Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa"alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisestija rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.Yritys on rangaistava.

1 kommentti:

ajoalo kirjoitti...

Ahon havainnot ovat vain totuutta. Tikkasen taidot ja tiedot olisi pitänyt käyttää kuntalaisten hyväksi. On erittäin valitettavaa suomalaisissa henkilövalinnoissa se, että väärä ihminen ei voi olla oikeassa. Oikea ihminen saa olla väärässä, mutta hän on silti oikeassa.