tiistai 21. helmikuuta 2012

Kaupunginhallituksen kokous 20.02.2012
Teknisen johtajan virkaa Kalajoen kaupunginhallitus esittää valittavaksi Marko Raimania. Hän Kalajoelta kotoisin ja tunnen miehen siltä ajalta kun pelasi JHT Kalajoen joukkueessa jääkiekkoa. Mielestäni hänestä tulee hyvä tekninen johtaja, joka tulee henkilöstön kanssa hyvin toimeen.

Kalajoen kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2011 valtuustoaloitteet läpihuutojuttuna. On todennäköistä, että valtuustokäsittelyssä aloitteista syntyy keskustelua. Valtuustoaloite Kalajoen julistautuminen savuttomaksi on toteutumassa 1.4.2012 alkaen. Kalajoki Reilun kaupan kaupungiksi sai tyrmäyksen ruokapalvelupäälliköltä. Olikohan kysymys tiedon puutteesta vai mistä. Asiasta on tehty uusi aloite, mitä ei ole vielä käsitelty. Aloite selvitystyöryhmän nimeämisestä Raution monipalvelukeskukselle on saanut sivistystoimenjohtajalta tyrmäyksen. Minulla on sellainen tuntuma, että asiasta käytetään valtuustossa puheenvuoroja. Näyttää siltä, että sivistystoimenjohtajan asema heikkenee koko ajan. Hankkeen taustalla on ollut erikoista kähmintää, josta en vielä tässä yhteydessä kirjoita, koska olen selvittänyt asian ja olen luvannut olla kirjoittamatta asiasta vielä toistaiseksi. Pidän kuitenkin tiettyjen henkilöiden menettelyä asiassa pöyristyttävänä. Ruokapalvelupäällikön lähiruoka-aloiteen tyrmäys herättään varmasti keskustelua valtuustossa. Vaaltuustoaloite riittävien vanhusten laitospaikkjen turvaamiseksi on saanut lähinnä vain tiedoksi käsittelyn. Kokonaisuutena ottaen voidaan sanoa, että valtuustoaloitteet on käsiteltyä rimaa hipoen ja suureksi osaksi rima pudottaen. Mielestäni tällainen valtuustoaloitteiden käsittely on valtuutettujen työn törkeää aliarvioimista.

Biologi Eero Laukkanen on valittanut Santaholman asemakaavasta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asian taustalla saattaa olla enemmänkin henkilökohtaisia asioita koko kaava- ja valitusprosessin osalla. Kysymys on tahdon puutteesta ja neuvottelutaidon puutteesta. Tällainen toiminta tulee kalliiksi kaikille. Erikoista tässä prosessissa on se, että museovirasto on antanut lausuman kaavan laatimisvaiheessa eikä ole silloin reagoinut asioihin. Kun kaavasta on valitettu, niin Oulun hallinto-oikeus ei ole katsonut tarpeelliseksi pyytää museoviraston lausuntoa asiassa. Biologin Laukkanen on pyytänyt ja saanut lausunnon, jollaista museovirasto ei ole viranomaismenettelyssä antanut. Nyt tämä lausunto on biologi Eero Laukkasella pohjana valituksessa KHO:lle. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että kysymyksessä on kahden eri hyvä-veli-verkoston kamppailusta, jonka tuomarina on KHO.

Lastaus Heikki Kärjä Oy:n on hakenut ympäristölupaa olemassa olevan maa-ainesluvan yhteydessä toimivalle kallion louhinta- ja murskausasemalle Kalajoelle valtatie 8 läheisyyteen. Kaavoituspäällikkö on antanut asiasta lausuntonsa ja elinkeino- ja maankäyttötoimikunta on käsitellyt asian. Asian käsittelytapa herättää kysymyksiä, koska ympäristölautakunta ei ole käsitellyt asiaa. Myöskään naapurien kuulemisia ei ainakaan kaupunginhallitukselle esitetty. Herää kysymys, miksi oikaistaan asioiden käsittelyssä? Onko syynä se, että asia on tärkeä kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, joka ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn. Louhinta- ja murskausaseman suorittamat räjäytykset ovat minulle esitetyn mukaan aiheuttaneet rakennuksissa vaurioita.

Henkilöstöjohtaja Pekka Ollila jää eläkkeelle kevään kuluessa ja siksi henkilöstöpäällikön paikka tulee avoimeksi. Pekka Ollila on ollut värikäs ura Kalajoen kaupungin palveluksessa.

Matkailukuume riivaa kuntia
http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2011/10/matkailukuume-riivaa-kuntia.html

Menettikö Kallan karit itsehallintonsa
http://naturansalat.blogspot.com/2008/11/menettik-kallan-karit-itsehallintonsa.html

Yrittäjäpalkintojen saajat valittiin samoin kuin matkailumajakan saaja.

Kokouksessa keskusteltiin hallitukselle annettavasta lausunnosta kuntauudistuksesta. Sitä varten perustettiin työryhmä. Minä en kuulu työryhmään joten minä voin lausua oman mielipiteeni asioista nyt:

Kuntaliitoksilla ei saavuteta tavoiteltuja säästöjä. Tärkeää olisi selvittää valtion ja kuntien työn ja kustannusten jako uudella tavalla. Samoin aluehallinnon kokonaisuudistus tulee kytkeä meneillään olevaan prosessiin jotta säästöjä saadaan aikaan. Hallituksen esittämä kunta, mihin kuuluisivat Kalajoki, Alavieska, Ylivieska, Sievi, Merijärvi, Oulainen ja mahdollisesti Nivala ei sovi Kalajoen suunnitelmiin. Kalajoki kehittää mieluummin mallia, jossa Kalajoki toimisi isäntäkuntana Kannukselle, Alavieskalle, Merijärvelle ja Pyhäjoelle. Kuntaliitoksia ei tarvita, mutta kunnat laittavat taloutensa kuntoon tukeutumalla isäntäkunta Kalajoen palveluihin. Kunnat siis vähentävät kustannuksia ja ostavat tarvittavat palvelut isäntäkunnasta. Samalla ne laittavat taloutensa kuntoon. Näin alueellinen demokratia toimisi ja päätösvalta säilyisi alueen asukkailla. Terveys- ja sosiaalipalveluissa yhteistyön ensisijainen suunta on Raahe ja tarvittaessa ostetaan palveluja Kokkolasta.

Ei kommentteja: