keskiviikko 1. helmikuuta 2012

Selostus ja taustat Kalajoen valtuustonkokouksesta 31.01.2012Kalajoen kaupunginvaltuuston myönsi eron Kristillisen Liiton valtuutettu Vesa Rauhalle eron kaupunginvaltuuston ja perusturvalautakunnan jäsenyydestä. Ero myönnettiin kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Kaupunginjohtaja oli esittänyt kaupunginhallitukselle, että ero myönnetään pätevästä syystä, mutta päätösesityksessä ei kerrottu, mikä tuo pätevä syy on. Vesa Rauhan tilalle ei voitu valita ketään, koska Kristillisen liiton ainoa varavaltuutettu oli jo aikaisemmin muuttanut pois paikkakunnalta. Perusturvalautakuntaan valittiin Eila Peltola Vesa Rauhan tilalle.

Kunnallisista ilmotuksista kaupunginvaltuusto päätti, että Kalajokiseutu-lehdessä ilmoitetaan lakisääteiset sekä kaupungin harkinnassa olevat ilmoitukset asianomaisen toimielimen/viranhaltijan harkinnan mukaan.
Kaupunginvaltuustolle tämä päätös oli helppo, koska nyt ei tarvinnut miettiä, missä lehdessä ilmoitukset julkistetaan. Kalajokiseutu-lehti on nyt Kalajoen kaupungin ilmoistuslehti pääsääntöisesti.

Tahkokorvan asemakaavan muutos ja laajennus herätti keskustelua. Kaavanlaatija Juho Rajaniemi oli esittelemässä kaavaa valtuutetuille. Asemakaavan muutosalue sijaitsee Perämeren rannalla, Kalajoen Hiekkasärkkien Tahkokorvien alueella, noin kuusi kilometriä kaupngin keskustasta lounaaseen. Kaava-allue on kooltaan 29,7 hehtaaria. Alue on suurelta osin rakennettua loma-asuntoaluetta. Alueen pohjoisosassa on venevalkama. Alueella sijaitsee 97 loma-asunnon rakentamispaikka ja yksi matkailua palveleva rakennusten korttelialue. Alueelle on rakennettu hieman yli 100 loma-asuntoa. Viranomaisten näkemyksen mukaan luo-merkintä tulee osoittaa alueen pohjoiselle rannalle ja rakennusoikeus osoittaa niin, että yksittäisen rakennuksen kerrosala ei saa olla suurempi kuin 40 k-m2. Kaavaesityksessä rakennusoikeus on kuitenkin määritelty 60 k-m2. Kaavaesityksessä ei ollut luo-merkintää.
Valtuustokäsittelyssä Vihreiden valtuutettu Hanna Halmeenpää tivasi miksi luo-merkintää ei ole ja mitä haittaa siitä olisi ollut jos luo-merkintä olisi kaavaan merkitty. Valtuutettu Hanna Halmeenpää ei saanut vastausta kysymykseensä, mutta hän sai paljon muita vastauksia asioihin, joita hän ei kysynyt. Monille valtuutetuille luo-merkintä näytti olevan tuntematon asia. Kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä valtuutettu Jouni Jyrinki eivät kiitelleet ELY-keskuksen toimintaa kaava-asiassa. Hanna Halmeenpää esitti yksinäisenä valuutettu esitti ryhmäpuheenvuorossaan luo-merkintää kaavaan sekä rakennusoikeuden sälyttämistä 40 k-m2. Äänestyksessä hän jäi yksin. Jos valtuutettu Hanna Halmeenpää olisi esittänyt vain luo-merkinnän lisäämistä kaavaan, niin todennäköisesti hän olisi saanut tuekseen myös muita valtuutettuja. Kaava hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Valittaako ELY-keskus kaavasta?

Kaavamrkinnät selviävät asetuksesta
http://www.finlex.fi/data/normit/5133-.pdf


KHO:n päätös luo-merkinnästä
http://www.kho.fi/paatokset/40248.htm


Kaavan laadinnasta – vuorovaikutus
http://arkisto.sll.fi/vaikuta/Vuorovaikutus.html


Minun oikeustajuni mukaan valitusperuste kaavassa on olemassa koska, että rakennusoikeutta on nostettu ja luo-merkintää ei ole käytetty. Minun oikeustajuni mukaan nämä yhdessä muodostavat valitusperusteen. Yksistään rakennusoikeuden nostaminen ei ole minun oikeustajuni mukaan riitä valitusperusteeksi. Mielestäni luo-merkintä ei olisi tuonut sellaisia rasitteita ja uhkakuvia kuin siitä valtuuston kokouksessa maalailtiin. Jos ELY-keskus valittaa asiasta niin on mahdollista, että luo-merkintä tulee kaavaan.
Kauppajengin ja koppelin asemakaavamuutos meni läpihuutojuttuna. Olin aikanaan mukana kun kauppajengiä rakennettiin ja elementtejä tilattiin. Nyt kauppajengiin annettiin kauppajengissä mahdollisuus rakentaa kahteen kerrokseen. On kuitenkin huomattava, että toisen kerroksen rakentaminen nykyisen elementtirakennuksen päälle on haasteellinen tehtävä, koska elementit eivät välttämättä kestä toisen kerroksen rakentamista.

Pohjanpään ranta-asemankaavan muutos ja laajennus Ohlassa meni valtuustossa läpihuutojuttuna.
Maa-aluieden vaihto Kalajoen kaupunki/Marko Tapani Ojala herätti kysymyksen valtuutettu Väino Hietalan mielestä poikkeuksellisen korkeasta hinnasta. Kaupunginjohtaja esitti perusttelut normaalia korkeammalle hinnalle.

Tonttien hinnoittelu 2012/Asuin-, liike- ja teollisuustonttien osalta meni läpihuutojuttuna samoinkuin kiinteistön osto Tapani ja Lenni Korvelta.

Kuivatelakka Ämmän satamaan aiheutti keskustelun jääviydestä. Plassin kyäyhdistyksen tavoitteena on rakentaa kuivatelakka Ämmän satama-altaan yhteyteen veneiden nostoluiskan ja aallonmurtajan väliselle alueelle. Varsinainen telakka olisi non 25 metriä pitkä, 8 metriä leveä a 3 metriä syvä betniallas. Altaan päätyyn rakennetaan nostamalla avattava portti.
Valtuutetut Jorma ja Kari Untinen, jotka ovat olleet rakentamassa Ansio-laivaa, jolle kuivatelakka on tarkoitus rakentaa jääväsivät itsensä asian käsittelystä. Katso kaljaasi Ansio http://www.plassi.fi/

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan yritti estää valtuutettuja jäämäämästä itseään, mutta Untisen veljekset pitivät päänsä ja jääväsivät itsensä. Samoin tekivät Plassin kyläyhdistyksen aktiivii valtuutetut Niemelä ja Alho. Mielestäni henkilöt tekivät aivan oikein jäävätessään itsensä, koska ovat olleet rakentamassa laivaa laivaa parin vuoden ajan käytännössä oman kyläyhdistyksensä ja osaksi myös sen myötä samalla omaan käyttöönsä.

Maa-alueiden vaihto Kalajoen kaupunki Terhi ja Pekka Hietala meni valtuustossa läpihuutojuttuna samoin maanvuokraussopimusten uusiminen Ukonahon taimiston kanssa.

Tuulivoimalatonttien vuokraus Infinergies Finland Oy.lle aiheutti kysymyksen, johon hän olisi saanut vastauksen, jos olisi lukenut tarkasti sopimusluonnoksen. Kalajoen kaupungin vesi- ja jätevesitaksat meni valtuustossa läpihuutojuttuna. Hintojen nousu oli huomattava, mutta valtuutetut eivät sitä ”huomanneet”, koska asia ei aiheuttanut keskustelua vai oliko asialistalla liian paljon asioita, koska tämä tärkeä asia ei aiheutanut keskustelua.

Ympäristöviranomaisten taksojen tarkistaminen meni myös läpihuutojuttuna, vaikka keskustelun aihetta olisi ollut ympäristöasioiden hoidon tilasta ja siitä miten korotukset olivat aikaisemmilta vuosilta jäänyt tekemättä. Johtuukokan asia siitä, että Kalajoen ympäristäasioiden hoito on ollut vähän retureperällä sen jälkeen vt. ympäristötarkastajan Riku Halmeenpään savustus Kalajoen kaupunginpalveluksesta aiheutti järjestelyjä asioiden hoidossa. Asia ovat edelleen KHO:n käsittelyssä.

Yhteisen jätelautakunnan perustaminen Vestia Oy:n toiminta-alueella oli asia numero 20. Kaupungihallitus käsitteli asiaa 07.11.2011 ja 09.01.2011. Kaupunginhallitukselle oli lähetetty Vestian Oy:n alueen Ympäristöalan yritttäjien kirje ja muuta materiaalia pääöksenteon pohjaksi. Tarkistin asian kaupunginsihteeri Otso Juvoselta ennen kokousta. Hän ei kuitenkaan ollut monista aineistoa kaupungihallitukselle jäsenille jaettavaksi eikä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä halunnut, että kaupunginhallituksen jäsenille tarkoitettu aineisto olisi tullut päättäjien tietoon ennen päätöksentekemistä. Asiasta oli myös hallinto-oikeuden professorin, oikeustieteen tohtorin Olli Mäenpään lausunto, mikä osoittaa lainvastaisuudet. Kaikki nämä jätettiin jakamatta kaupungihallituksen jäsenille. Asiaa oli valmisteltu Vestia Oy:n valmistelutyöryhmässä, jossa Kalajoen kaupunkia edusti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä. Työryhmä oli päättynyt siihen ratkaisuun, että Kalajokea uudessa jätelautakunnassa edustaa keskustalainen nainen. Voidaan perustellusti kysyä kuuluuko alueellisen jätelautakunnan jäsenten valitseminen Vestia Oy:n tehtäviin? Toinen asia on se, että valintamenettely ei noudata suhteellisuutta eli se on kuntalain vastainen menettely. Jokaisessa kunnassa valtuusto valitsee oman suhteellisuutensa perusteella jäsenet eri luottamustehtäviin. Keskusta on jo tähän mennessä oli runsaasti yliedustettu kannatukseensa nähden eri luottamustehtävissä. Kalajoen suhteellisen vaalituloksen perusteella paikka ei kuulu missään tapauksessa keskustalle. Kun tuli esille Raili Myllylän toiminta Vestia Oy:n valmistelevassa työryhmässä ja siitä, että työryhmä esittää alueelliseen jätelautakuntaan keskustalaista naista, niin Raili Myllylää alkoi varmaan hävettämään oma röyhkeytensä ja siksi keskusta vaihtoi henkilö Vestia Oy:n hallituksen jäsenen vävypoikaan Miika Heikkilään. Tällä tuli todistettua se väite vääräksi, että tasa-arvolain mukaan Kalajoelta olisi pitänyt olla keskustalainen nainen.

Maantai-iltana jätelautakunta-asiaa ja Vestian osakassopimusta olivat Kalajoen valtuutetuille esittelemässä Ylivieskan kaupunginjohtaja Terho Ojanperä ja Vestia Oy:n Antero Isokoski. Valtuutetuille oli jaettu esityslistan mukana kaikki asiassa tullut materiaali, jota ei esimerkiksi kaupunginhallituksella ollut käytettävissään, kun se teki päätöstä asiassa. Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari on koulutukseltaan juristi ja hän varmasti oli tietoinen alueellisen jätelautakunnan sopimuksen lainvastaisuuksista. Siitä huolimatta hän oli sitä mieltä, että Kalajoen kaupungin tulee hyväksyä lainvastaisuuksia sopimukseen, koska muutkin kunnat ovat niin tehneet. Onko menettely vähintäänkin moitittavaa? Valtuutetuille oli jaettu myös Ylivieskan kaupunginjohtajan Terho Ojanperän Suomen kuntaliitolta pyytämä lausunto asiassa. Lausunnon oli tehnyt ympäristölakimies Leena Eränkö ja allekirjoittajana oli myös johtaja Leena Karessuo. Olen pitkän luottamusmiesurani aikana huomannut, että kuntaliitosta saa sellaisen lausuman kuin haluaa. Siksi pyysin lakimies Leena Erängöltä sitä aineistoa, jolla lausuma on pyydetty. Lakimies eränkö vastasi minulle seuraavasti:

From: Eränkö Leena
Sent: Tuesday, January 31, 2012 12:34 PM
To: E.Aho
Cc: Karessuo Leena ; Rontu Kirsi
Subject: VS: kiireellinen asia/Kuntaliiton lausunto Ylivieskaan/lausuntopyyntöaineisto

Hei!
Olen sairaslomalla potemassa flunssaa.
Laitan tiedustelun edelleen yksikköömme, jossa selvitetään asia.
terveisin
Leena e
Leena Eränkö
Ympäristölakimies - Legal Councellor, Enviromental Issues
+358 9 771 2554, +358 50 563 59 67, fax +358 9 771 2569
firstname.surname@kuntaliitto.fi
Suomen Kuntaliitto - The Association of Finnish Local and Regional Authorities
Toinen linja 14, FI-00530 HELSINKI /PL 200, FI-00101 HELSINKI

Sen jälkeen johtaja Leena Karessuo lähetti minulle sähköpostia

From: Karessuo Leena
Sent: Tuesday, January 31, 2012 1:29 PM
To: E.Aho
Cc: Rontu Kirsi ; Eränkö Leena
Subject: VS: kiireellinen asia/Kuntaliiton lausunto Ylivieskaan/lausuntopyyntöaineisto

Kuten alla olevasta viestistä ilmenee, Leena Eränkö on sairaana eikä pysty löytämään aineistoa. Olin yhteydessä Ylivieskaan ja pyysin, että he toimittavat tiedot, elleivät ole sitä tehneet.
yst terveisin
Leena Karessuo
johtaja
Suomen Kuntaliitto
Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö
Toinen linja 14, 00530 Helsinki
puh. (09) 771 2571, 050 66738, fax (09) 771 2569
E-mail: leena.karessuo@kuntaliitto.fi

Ylivieskan kaupunki ei ole minulle toimittanut aineistoa joten asia saa mielestäni aika erikoisia piirteitä. Minä haluan ainoastaan sen aineiston, jonka perusteella Suomen kuntaliitto on antanut lausuntonsa. Minä nimittäin epäilen, että Kalajoen kaupunginvaltuustoa on tietoisesti johdettu harhaan kuntaliiton lakimiesten lausunnon perusteella. Onko Ylivieskan kaupunginjohtaja Terho Ojanperällä puhtaat jauhot pussissa?

Kun valtuustossa asiaa 20 käsittelemään eli Yhteisen jätelautakunnan perustaminen Vestia Oy:n toiminta-alueella, niin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pekka Märssylä ilmoitti, että keskustelu asiasta alkaa ja löi nuijan pöytään ja sanoi keskustelu päättynyt. Valtuutettu Mari Niemelällä ja minulla on pyydetyt puheenvuorot asiasta ja valtuuston puheenjohtaja meidän ”äläkän” jälkeen perui päätöksensä ja asian käsittelyä jatkettiin lain mukaisesti. Valtuutettu Mari Niemelä käytti asiassa puheenvuoron, toi esille mahdolliset ongelmakohdat ja laittomuudet sekä esitti oman esityksensä asiassa. Minä selvensin valtuutettu Mari Niemelän esittämiä yksityiskohtia ja toin selkeästi esille hallinto-oikeuden professorin, oikeustieteen tohtorin Olli Mäenpään lausumassaan tuomat lainvastaisuudet asiassa. Kannatin valtuutettu Mari Niemelän esitystä. Myös valtuutettu Riitta Tilus, joka on siviiliammatiltaan kunnanjohtaja, ihmetteli sopimuksen laittomuuksia ja esitti ponsiesityksen laittomuuksien korjaamiseksi. Riitta Tilusta painostettiin Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtajan Raili Myllylän toimesta vetämään pois ponsiestyksenä. Tilus ei vetänyt pois ponsiesitystään, mutta valtuutettu Hanna Halmeenpää veti pois kannatuksensa joten ponsiesitys raukesi, mutta joudutaan kirjaanmaan Kalajoen valtuuston pöytäkirjaan. Käyttikö kaupunginjohtaja Jukka Puoskari virka-asemaansa väärin, kun ikäänkuin painosti valtuutettuja hyväksymään sopimuksen, mikä asiantuntijoiden mukaan on lainvastainen? Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari vetosi siihen, että kun kaikki muutkin kunnat ovat hyväksyneet sopimuksen. Samaan asiaan vetosi kaupunginahallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä. Syyllistyikö Raili Myllylä luottamusaseman väärinkäyttöön asissa? Asiasta äänestettiin Mari Niemelän tekemä muutosesitys, jota minä kannatin sai valtuustossa vain kolme ääntä puolelleen eli valtuutettu Vuokko Saari kannatti muutosesitystä.
Keskustelun päätyttyä jätin yhdessä valtuutettu Mari Niemlän kanssa allekirjoittamani 16-sivuisen eriävän mielipiteen asiassa.

Seuraava asia oli Vestia Oy:n osakassopimuksen muuttaminen. Asiasta käytiin samanlainen keskustelu ja tuotiin selkeästi esille sopimuksen lainvastaisuudet. Asiasta käytiin jälleen vilkasta keskustelua ja kaupunginjohtaja Jukka Puoskari ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä painostivat valtuutettuja hyväksymään asiantuntijoiden mielestä laittoman sopimuksen. Onko kysymyksessä virka-aseman väärinkäyttö, koska kaupunginjohtaja Jukka Puoskari on juristi joten hänen olisi pitänyt asia koulutuksensa puolesa ymmärtää. Onko Raili Myllylän osalla kysymys luottamusaseman väärinkäyttämisestä, koska vedotaan siihen, että sopimus on hyväksyttävä, koska muutkin kunnat ovat hyväksyneet. Raili Myllylä varmasti tiesi, että kysymys on sopimuksesta, mikä asiantuntijoiden mukaan ei täytä lain vaatimuksia. Keskustelun aikana ilmoitin, että en tule hyväksymään esitettyä osakassopimusta. Valtuuston puheenjohtaja lopetti keskustelun ja totesi, että valtuusto hyväksyy yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen. Minä nostin taas ”äläkän” asiasta, koska olin keskustelun aikana ilmoittanut, että en voi hyväksyä sopimusta, niin se tarkoittaa sitä että en hyväksy kaupunginhalliuksen esitystä. Puheenjohtaja Pekka Märsylä perui päätöksen ja sain esittään erittävän 19-sivuisen mielipiteen, jonka oli allekirjoittanut myös Mari Niemelä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sai kehuja monelta taholta ja toivottiin, että siihen kirjatut asiat otetaan huomioon myös budejtin laadinnassa.

Valtuustoaloite kotimaisen tuuan käytön puolesta sai aikaan vilkkaan keskustelun, vaikka sen ensimmäinen allekirjoittaja Eija Pahkala ei sairastumisen takia pääsytkään valtuuston kokoukseen. Ruokahuoltopäällikkö oli aikanaan kiusaantunut moisesta aloitteesta ja esitti Kalajoen kaupunginahallitukselle, että valtuustolle saatetaan tiedoksi, että 44 valtuutettua on tehnyt tällaisen aloitteen. Keskustelu kotimaisesta ruuasta meni kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan toimesta aivan väärille raiteille. He kokivat, että valtuustoaloitteella olisi painostettu ja loukattu henkilöstöä. Siitähän ei ollut kysymys vaan kotimaisen ruuan mahdollisimman tehokkaasta hyväksikäytöstä Kalajoen kaupungissa. On pakko tunnustaa, että ruokahuoltopäällikön vastaus oli todella loukkaava ja aliarvioiva päättäjiä kohtaan. Ruokahuoltopäällikö, joka oli tuon vastauksen tehnyt, ei ole enää Kalajoen kaupungin palveluksessa.

Tein valtuustoaloitteen, jossa esitin ja vaadin, että Kalajoen kaupungin lautakuntien, kaupunginhallituksen ja valtuuston esityslistat saateen tiedoksi kuntalaisille samanaikaisesti Kalajoen kaupungin nettisivuilla kuin asianomaisen elimen jäsenet saavat tiedokseen. Tavoitteena on avoimuuden, rehellisyyden ja kansalaisten tiedonsaannin ja vaikutusmahdollisuukisen parantaminen asioiden käsittelyssä.

Laitan tähän vielä linkin kuntaliiton suosituksesta
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/tuke/arviointi-laatu/ajankohtaista/tietoiskut/Documents/Salme%20Sundquist.pdf

Ei kommentteja: