keskiviikko 29. helmikuuta 2012

Valtuuston kokous 28.02 2012 – päätökset ja niiden taustatKalajoen kaupunginvaltuustolle saatettiin tiedoksi valtuutoaloiteet ja niiden käsittely vuonna 2011. Hallintosäännön 55 §:n mukaan ”Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kahden kuukauden kuluessa
aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.”
Kaupungin virkamiehet eivät ole vaivautuneet pitämään yhteyttä valtuustoaloitteiden tekijöihin eikä voi välttyä vaikutelmalta, että aloitteet, mitkä on löydetty, on kaivettu ”naftaliinista” ja annettu niihin puolihuolimattomasti edes jonkilainen vastauksen tekele. Tällainen toiminta loukkaa syvästi valtuutettuja. Virkamiehet kokevat valtuustoaloitteet kiusallisiksi normaalirutinien häiriötekijöiksi.
Yhden valtuustoaloitteen osalta pyydettiin käynnistämään etsintäprosessi, koska siihen ei ollut vastausta annettu.

Kaupunki savuttomaksi aloite on kuitenkin edennyt melkoisen ”potkimisen” jälkeen siihen pisteeseen, että Kalajoen kaupunki julistautuu savuttomaksi 1.4.2012 alkaen. Tämä luonnollisesti merkitsee sitä, että asia on myös ohjeistettava, mitä savuttomuus merkitsee. Sitä menettelyä ei valtuutetuille esitelty eli valtuutetuille jäi epäselväksi miten asia toteutetaan käytännössä.

Aloite potilastietojärjestelmien parantamisesta kirvoitti valtuutettu Eija Pahkalan kielen. Hän on alan ammattilainen ja antoi yksityiskohtaista palautetta järjestelmän puutteista ja niistä aiheutuvista haitoista. Ongelma on valtakunnallinen ja siksi Kalajoen osallakin edistyminen on vähintäänkin hidasta ja ongelmallista.

Valtuustoaloite selvitystyöryhmän nimeämisestä Raution monipalvelukeskukselle sai tyrmäyksen sivistystoimenjohtajalta. Hänen vastuksensa mukaan erillistä selvitystyöryhmää ei ole nimetty yhden kaupunginosa-alueen palvelujen selvittämiseksi. On syytä epäillä, että sivistystoimenjohtajaa on konsultoitu asiassa tietyltä taholta vastauksen antamisessa. Rautiolaiset eivät olleet tyytyväisiä vastaukseen, enkä minäkään ole. Kouluverkkotyöryhmä, jonka puheenjohtajana on kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä ja kouluverkkotyöryhmää on valtuuston päätöksellä täydennetty kaikkien puolueiden edustajilla. Näyttää siltä, ettei kouluverkkotyöryhmä jatka toimintaansa valtuuston tahdon edellyttämällä tavalla, vaan kouluverkkoratkaisua pyritään kaupunignhallituksen ja kaupunginjohtajan toimesta siirtämään kunnallisvaalien jälkeen jolloin koulujen sulkemiset on helmpompi suorittaa. Sinne siis siirretään rytinöiden aloittaminen. Tämä on syytä äänestäjien muistaa. Kuka kantaa vastuuta vaalien jälkeen? Kenelle annatte äänenne? Valtustoaloite selvitystyöryhmän nimeämisestä uusittiin. Asian taustalla on tapahtunut muutakin mikä jätettiin kertomatta.

Lähiruokavaltuustoaloite herätti edelleenkin keskustelua. Valtuutetut haluavat aidosti sitä, että kalajokiset elintarvikeyrittäjät voivat olla kilpailussa mukana ja tarjota omia tuotteitaan esim. kouluruokailuun. On käynyt ilmi, että kalajokisilta yrityksiltä ei ole edes pyydetty tarjousta. Hankintarenkaan toiminta halutaan ottaa nyt valtuutettujen tarkempaan kontrolliin. Tämä asia näyttää olevan eräänlainen kunnia-asia tietyille henkilöille, jotka haluavat estää valtuutettujen tiedonjanon asiassa.

Valtuutettu Jouni Jyrinki on esittänyt valtuustoaloitteessaan, että sähkön siirtoverkkojen ostaminen selvitetään. Kaupunginjohtaja on vastannut aloitteeseen, että kuntatalous asettaa omat rajoituksensa. Näinhän se on. Kalajoki ei ole niin rikas, että se voisi ostaa sähkön siirtoverkkoja, koska rahaa tarvitaan muuhunkin toimintaan.

Teknisen johtajan virkaan valittiin Marko Raiman. Hän sai äänestyksessä 33 ääntä, Kari Nuutinen 19 ääntäja Ilkka Harju 1 äänen. Kesksutelua herätti valintaprosessi ja pätevyysvaatimukset. Pätevyysvaatimukset on laskettu niin alas, että pätevyysvaatimuksiin olisi voitu lisätä vielä ”tai muuten sopiva henkilö”, niin silloin asiasta ei olisi voinut valittaa. Marko Raimanin osalta keskusteltiin ja tivattiin sitä, täyttääkö Marko Raimanin koulutus alennetun pätevyysvaatimuksen. Valtuustossa on koulutuksen ammattilaisia ja he eivät olleet samoilla linjoilla asiasta kaupunginhallituksen esityksen kanssa. Henkilöstöjohtaja oli pyytänyt opetushallituksesta lausunnon asiassa. Lausunto tuki sitä, että Marko Raimanin koulutus on riittävä. Asia tietenkin ratkeaa vasta silloin jos joku valittaa ja pyytää oikeutta ratkaisemaan asian. Teknisen johtajan valintaprosessi on ollut todellinen farssi Kalajoella. Aikaisemmilla hakukierroksilla on ollut päteviä hakijoita, mutta ei joidenkin mielestä sopivia. Jotta sopivat voivat tulla valituksi, alennettiin pätevyysvaatimusta. Koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevin jätettiin valitsematta ja laitettiin paikka uudelleen auki. Kalajoen kaupungin maine edellytti, että kolmannella kerralla on riittävästi hakijoita. Siksi palkattiin konsulttitoimisto etsimään halukkaita ja hakijoita oli nyt 19. Hakijoiden joukossa oli tohtori ja peruskoulun käyneitä. Haastattelijat päätyivät peruskoulun suorittaneeseen. Jos olisi valittu konsuttitoimiston esittämä hakija, niin se olisi tullut maksamaan Kalajoen kaupungille 12000 euroa. Valtuutetuille ei edes kerrottu, että kolmannella hakukierroksella käytettiin konsulttitoimiston apua. Asiasta ei muuten ole olemassa edes virallista päätöstä, että konsulttitoimistoa käytetään tässä prosessissa.

Minä äänestin ja käytin puheenvuorot Marko Raimanin valinnan puolesta, koska tunnen miehen ja hänen taustansa. Katsoin, että hän sopii erittäin hyvin työyhteisöön ja on kehityskykyinen. Hänellä on hyvä paikallistuntemus ja hän tuntee kalajokisen toimintakulttuurin. Tein kannatukseni siinä uskossa, että Marko Raimanin pätevyys riittää tehtävään. Luotin henkilöstöjohtajan toimintaan asiassa, vaikka en ole aina hänen toimintaansa luottanut.

Henkilöstöjohtajan viran täyttäminen oli myös asialistalla. Kysymys ei kuitenkaan ollut henkilön viran täyttämisestä, vaan pätevyysvaatimusten laskemisesta niin, että virkaan voi hakea lähes kuka tahansa. Silloin voidaan valita sopiva, koska silloin pätevyysvaatimyksista ei voi valittaa. Tämä menettely on luonnollista heijastusta teknisen johtajan valintaprosessista. Kysymys on linjavalinnasta. Kalajoella ei arvosteta koulutusta ja pätevyyttä, vaan sopivuutta nykyisen vallitsevan suuntauksen ilmapiirissä. Vaikka nyt on pätevyysvaatimuksessa rima asetettu alhaalle, niin tulen toimimaan niin, että koulutus ja ammattitaito asetetaan etusijalle. Se, että pätevyysvaatimus on alhaalla, ei estä korkeasti koulutettujen ja ammattitaitoisten henkilöiden hakemista virkaan ja valituksi tulemista. Näin ainakin toivon.

Kun minulla oli oma yritys, niin valitsin yritykseeni lähes poikkeuksetta henkilöitä, jotka olivat minua koulutukseltaan parempia tai todellisia alan ammattilaisia. Kunnallisena päättäjänä tunnen tuskaa siitä, että joudun toimaan toisin kuin omat periaatteeni ovat. Mielstäni tehtäviin on valittava parhaat mahdolliset henkilöt, mutta nykyinen systeemi Kalajoen kaupungissa mahdollistaa tehtäviin sopivien valinnan. Mikä on Kalajoen kaupungin edun mukaista toimintaa?

Maakauppojen osalla eräässä maakaupassa oli vähän kyseenalainen hinta. En puuttunut asiaan, koska kukaan mukaan ei siihen puuttunut tai ehkä ei edes huomannut. Katsoin, että jos olisin puuttunut asiaan, niin sillä ei olisi ollut mitään vaikutusta lopulliseen ratkaisuun. Näyttää siltä, että eläkkeelle jäävä maanmittausteknikko on puhdistamassa pöytäänsä.

Ei kommentteja: