tiistai 27. maaliskuuta 2012

Kalajoen kaupunginhallitus 26.03.2012
Kalajoen kaupunginhallitus keskusteli pitkään hankintaoikaisusta ruokapalvelupäällikön päätäksestä 23.02.2012 § 1. Kysymys on Valion Oy:n tekemästä oikaisuvaatimuksesta. Valio Oy oli hävinnyt tarjouskilpailun ja yrittää nyt muuttaa hankintarenkaan päätöstä oikaisuvaatimuksella. Luonnollisesti hankintarenkaan päätös, jonka kuntien päättävät elimet ovat hyävksyneet, ei ole lainvoimainen ennenkuin valitukset on käsitelty. Näin Valio Oy, joka nyt on toimittajana, saa jatkaa tuotteiden toimittamista niin kauan, kunnes valitukset on käsitelty ja päätös on lainvoimainen. Minun oikeustajuni mukaan Valio Oy on todella hävinnyt tarjouskilpailun eikä siinä valitukset auta.

Kaupunginhallituksessa kuitenkin keskusteltiiin enemmänkin hankintarenkaan toiminnasta. Nyt on niin, että hankintarenkaan johto on Haapavedellä ja hankintarenkaan hallinnossa on edustaja Nivalasta ja Ylivieska, mutta ei Kalajoelta. Kaikki ihmettelivät miksi Kalajoelta ei ole edustajaa hankintarenkaan hallinnossa. Asiaan on tultava muutos.

Toinen asia mistä oltiin huolestuneita oli tarjouspyyntöjen esittämistapa. Tarjouspyynnöt on esitetty netissä HILMA-tiedostossa. On täysin varmaan, että kaikki paikalliset toimittajat eivät ole voineet tehdä tarjousta, koska sitä ei ole heiltä pyydetty. Menettely on ehdottamasti väärä ja siihen nyt vaadittiin ruokapalvelupäälliköltä muutosta. Paikalliset yrittäjät on informoitava asiasta. Esille tuotiin esimerkkinä Kiuruveden malli.

Kolmas asia mistä oltiin huolestuneita oli tarjousten pitkä aika eli 3+1 vuotta. Kuka on päättänyt ja millä valtuuksilla näin pitkästä tarjousajasta? Nyt on paikalliset yrittäjät suljettu pois kilpailusta jopa neljäksi vuodeksi salatulla ja mielestäni jopa moraalittomalla toiminnalla. Myös tarjouskilpailun pisteytysjärjestelmä suosii suuria yrityksiä ja vaikeuttaa paikallisten yrityksien mahdollisuuksia tarjouskilpailussa.

Neljäs asia mistä oltiin huolestuneita oli tuotteiden alkuperä. Suomen tuodaan suuria määriä ulkomaisia elintrvikkeita, mutta niitä ei käytännössä kukaan myy. Mihin katoavat nämä ulkomaiset elintarvikkeet? Mikä on nyt tarjouksissa esitettyjen tuotteiden kotimaisuusaste? Mistä maasta todellisuudessa tuoteen esim. ne maitotaloustuotteet, joita tuodaan Suomen maitorikkaimmalle alueelle eli Kalajoelle?

Kalajoen kaupungin 44 valtuutetun aloite lähiruaan käyttämisen puolesta on ollut aiheellinen ja tarpeellinen. Maalaisjärjen käyttö hankintarenkaan toiminnassa on tarpeen. Tämä tarkoittaa sitä, että alueen yritysten toimitusmahdollisuudet on tutkittava ja selvitettävä. Tiedotusta on parannettava ja hankintarenkaan toiminta on laitettava suurennuslasin alle.

Asialistan toinen asia oli edustajan valinta kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2012 ja tälle varaedustajan valinta. Edustajaksi valittiin Kullervo Niemelä, koska hän on aikaisemminkin ollut tässä tehtävässä. Samalla perusteella valittiin varalle Pekka Märsylä.

Tiedoksi saatettavissa asioissa todettiin, että kaupunginhallitukselle on saapunut kirjeitä. Niitä ei kuitenkaan kukaan kaupunginhallituksen jäsen ole nähnyt, mutta kaupunginhallitus päätti, että ne on tullut tiedoksi, tietämättä todellisuudessa, mitä on tullut tiedoksi. Näin se demokratia toimii.

Ei kommentteja: