keskiviikko 7. maaliskuuta 2012

Kalajoen kaupunginhallituksen kokous 5.3.2012Kalajoen kunta on sijoittanut Revon Sähkö Oy:n osakkeiden myynnistä saamansa rahavarat. Sijoitusten määrä on tällä viimeisen raportin mukaan 12 265 129 euroa. Tämä on eräänlainen ”hätävara”, jota voidaan käyttää tarvittaessa kaupungin omiin tarpeisiin. Pääoma on sijoitettuna kolmen eri tahon kautta ja nyt tarkasteltiin myös niiden toimintaa. Kunnan toimialaan ei varsinaisesti sijoitustoiminta kuulu ja siksi rahavarojen käyttöä on tarkasteltava myös omiin tarkoituksiin. Olen varma siitä, että jos tulee pakolliset kuntaliitokset eteen eism. Ylivieskan kanssa niin nyt sijoitetut varat käytetään varmasti Kalajoen omiin tarpeisiin.

Päätettiin ottaa talousarviolainaa edullisimman tarjouksen perusteella. Käytiin lävitse kayttötaloussunnitelmat vuodelle 2012 ja asiat etenevät budjetin mukaisesti.

Maankäyttöpalveluissa suoritetaan uudelleenjärjestelyjä, koska pitkäainen työntekijä, maanmittausteknikko Antti Lastikka jää eläkkeelle kevään aikana. Järjestelyt hyväksyttiin.

Käytiin läpi kaavoituskatsaus 2012 ja kaavoitusohjelma 2012 – 2016. Tämä on erittäin tärkeä suunnitelma lähivuosille ja siksi se herättä varmasti mielenkiintoa myös valtuustokäsittelyssä. Tähän katsaukseen on lisättävä vapaana olevat tontit ja niiden määrät. On varmistettava, että tontteja on riittävästi tarjolla oikeissa paikoissa. Kaavoitus ja maankäyttö ovat yksi Kalajoen kaupungin vahvuusalueita.

Määräaikaisia työsuhteita muutettiin toistaiseksi voimassaoleviksi. Kysymys on Raumankarin koululla toimivan koulunkäyntiavustajan määräaikaisen toimen muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi. Päiväkodin kaksi määräaikaista avustajan tehtävää muutetaan toistaiseksi voimassaolevaksi.

Kaupunginhallitus kävi periaattelisen keskustelun kokousten esityslistojen julkistamisesta kaupungin nettisivuilla. Asiasta teki aloitteen tammikuun kokouksessa valtuutettu Erkki Aho.

Kaupunginhallitukselle saatettiin tiedoksi muun muassa ruokapalvelupäällikön hankintapäätös elintarvikehankinnoista 1.3.2012-28.2.2015. Päätöstä ei oltu jaettu aikaisemmin kaupunginhallituksen jäsenille, mutta kokousta ennen pyysin asiakirjan kaupunginsihteeri Otso Juvoselta. Kysymys on nyt juuri siitä asista, josta 44 valtuutettu teki valtuustoaloitteen. Kun luin tuon hankintarenkaan päätöksen ja siihen liittyvän tarjouspyynnön, niin vakuutuin siitä, että valtuutettujen huoli asiassa ei ollut aiheeton. Mielestäni nyt on viimeistään käytävä asiat perusteellisesti läpi uudelleen ja ennenkuin päätös saa lainvoiman, sillä kalajokisena valtuutettuna en voi hyväksyä ko. päätöstä ilman tarkennuksia ja selvityksiä.

Ei kommentteja: