torstai 23. tammikuuta 2020

Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa


Korjaan virheeni koskien tutkinnanjohtajan toimintaa 5770/R/53493/18

MA 18.06.2018

Oikeudellista pohdintaa

From: Erkki Aho
Sent: Monday, June 18, 2018 3:11 PM
To: hannu.mensonen@poliisi.fi ; janne.koskela@poliisi.fi
Subject: pyydän vastausta

Rikoskomisario Hannu Mensonen, tiedoksi rikosylikomisario Janne Koskela
Pyydän Sinua vastaamaan minulle kohtuullisen ajan kuluessa ( n. 14 vrk) miksi poliisi ei ole reagoinut seuraaviin rikoksiin:
  1. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy:n välisissä kauppasopimuksissa oli 63 miljoonan markan törkeä petos. Myyjän (Kera Oy) mukaan ostaja oli markkinoilta poistettavien yritysten listalla. Myyjät olivat väliaikaisia pesänhoitajia , joilla ei ollut oikeutta myydä kiinteää omaisuutta konkurssisäännön mukaan. Heillä ei ollut myöskään maakaaren edellyttämää valtuutusta myydä ko. kiinteistöjä. Kaupanvahvistukset ovat olleet laittomia, koska kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ei ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu. Kaupanvahvistajana toimi tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka on myöhemmin toiminut kaikissa ko. kauppasopimuksista johtuvissa oikeudenkäynneissä syyttäjänä. Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä koko ajan syyttäjistä annetun lain mukaan.
  2. Alavieskan Puurakenne Oy: n konkurssipesä purki tehdyt kaupat ja haki PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä. Koska kaupat oli purettu niin konkurssihakemus oli tehty väärillä tiedoilla. PR-Teollisuus Oy:n konkurssi laiton. Konkurssiasiassa varatuomari Paavo M. Petäjä antoi väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa rikoksensa KRP:lle.
  3. Asianajaja Asko Keränen oli paikalla pesänluettelon vannontatilaisuudessa, jossa todistin, että konkurssi oli laiton, koska kaupat oli purettu. Käräjätuomari, syyttäjä Sulo Heiskari ja PR-Teollisuus Oy:n konkurssipesän hoitaja eivät reagoineet asiaan, mutta silloinen asianajaja ja nykyinen varatuomari Asko Keränen pyysi tilaisuuden jälkeen minut kahville ja pyysi valtakirjat jotta hän voi tehdä valituksen asiassa hovioikeuteen, koska konkurssi oli laiton. Asko Keränen kuitenkin jätti valituksen tekemättä. Asko Keränen on tunnustanut rikoksena. Miksi poliisi ei toimi lain mukaisesti?
Tarkemmin asioista näissä linkeissä

PR-talojen konkurssivyyhti 1

PR-talojen konkurssivyyhti 2

PR-talojen konkurssivyyhti 3

Olen joutunut kärsimään poliisin valikoivan rikostutkinnan takia jo yli 23 vuotta valtion rikollisesta toiminnasta. Olen joutunut olemaan virheellisen ulosoton kohteena luottokelvottoman jo yli 23 vuotta. Ihmisoikeusrikosta eli kidutusta on kestänyt yli 23 vuotta. Taloudelliset menetykset ovat valtavat ja henkiset kärsimykset mittaamattomia.
Nyt ulosottomies Terttu Kela tunnusti rikoksena ja käräjätuomari Susanna Ervasti jäivät kiinni rysän päältä samoin kuin rikoskomisario Simo Alanko. Minulle jäi epäselväksi miksi rikomisario Hannu Mensonen ei estänyt käräjätuomari Susanna Ervastin rikosta vaikka minä sitä pyysin etukäteen.
Olen joutunut kärsimään valtion rikollisen toiminnan johdosta neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion ja 7 kunnianloukkaustuomiota teatterioikeudenkäynneissä.
Pyydän Sinulta vastausta virkamiehenä ja poliisina. Vetoan eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksen virkamiehen vastausvelvollisuudesta. Minulla on tarkoitus selvittää poliisin toimintaa ja auttaa poliisia entistä parempaan toimintaan,


Pyydän kirjallista vastausta.
Erkki Aho
044-3025948
Mereojantie 9 B !6
85100 Kalajoki

Rikoskomisario Hannu Mensonen vastasi nopeasti ja asiallisesti, mutta ei niihin kysymyksiin mitä esitin. Haluan jatkaa keskustelua rikoskomisario Hannu Mensosen kanssa jotta saadaan asiat selviksi.

Oulun poliisi Janne Koskela ei koskaan vastannut minulle. Hannu Mensosen kanssa kävimme asiallisen sähköpostiviestikeskustelun. 

Tämän asiallisen sähköpostiviestikeskustelun jälkeen Hannu Mensonen totesi olevansa esteellinen.
Raahen poliisi Hannu Mensonen ei tehnyt päätöstä kiireellisessä Sarianne Ervastin asiassa vaan siirsi asian käsittelyn KRP:lle.

Minä lähetin seuraavan sähköpostiviestin sekä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen että KRP:lle: ”Raahen poliisi Mensonen pyysi siirtämään tämän kiireellisen asian KRP:lle. Kävn Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa katsomassa miten käräjäsihteerit ovat tulostaneet todistusaineistoni, jonka olin lähettänyt sähköpostitse. Kimmokkeen käyntiini sain keskusteltuani ensin puhelimessa käräjäsihteerin kanssa. Minulle syntyi epäilys, että todistusaineisto oli väärin tulostettu ja siksi menin tarkistamaan asian. Sain todistusaineiston tarkistettavakseni ja huomasin, että todistusaineisto oli väärin tulostettu ja lisäksi käräjätuomari oli jättänyt pyytämättä salatut asiakirjat todistusaineistoksi vaikka laki määrää, että käräjäoikeuden on ne hankittava. Minua vaivasi se, että miten käräjätuomari niin lyhyen mahdollisen perehtymisen jälkeen voi ilmoitta, että päätös annetaan 1.6.2018. Mielestäni on täysin mahdotonta perehtyä noin lyhyessä ajassa todistusaineistoon. Esittelin omasta kansiostani käräjätuomarille todistusaineiston ja huomasin, että hän ei ollut perehtynyt asiaan eli hänellä oli ennakkokäsitys asiasta. Minulla oli todistaja mukana joka voi todistaa saman asian. Jos tuomari on jättänyt perehtymättä asiaan ja on muutenkin laiminlyönyt virkavelvollisuutensa jättämällä hankimatta pyydetyt todistusaineistot niin hän on vuorenvarmasi esteellinen päättämään asiasta. Kun kaiken lisäksi huomasin, että hän ei tiedä mikä on oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja estää minulle oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin niin pyydän KRP:tä estämään käräjätuomari Sarianne Ervastin tominnan asiassani.
Minua huolestuttaa vielä se, että olen tehnyt toisessa asiassa esteellisyysväittämän Ylivieska-Raahen käräjäoikueden toiminnasta asioissani. Minun oikeustajuni mukaan esteellisyysväittämä koskee myös tätä oikeudenkäyntiä. Ons syytä epäillä, että Ylivieska-Raahne käräjäoikeuden tuomarit Jyrki Määttä ja Timo Tammiketo ovat toimineet lain vastaisesti aikaisemmissa oikeudnekäynneissäni. Käräjätuomari Jyrki Määttä ei antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa mikä Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Lisäksi käräjätuomari Jyrki Määttä antoi väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle samoin kuin syyttäjä Esa Mustonen ja vastapuoli varatuomari Mikko Kovalainen. Minulla on asiassa kolme todistaa, jotka todistavat asian. Paras todistusaineisto asiassa on kuulustelukertomukset ( puhelimen välityksellä tehdyt todistajalausunnot). Mutta käräjäoikeus on hävittänyt ne. Käräjätuomari Timo Tammiketo menetteli virheellisesti Antero Penttilä Oy:n asiassa, jossa oli kysymys bulgarilaisten työntekijöiden törkeästä väärinkäytöstä. Aia on edelleen syyttäjä Essi Kanniaisen pöydällä ja olen vaatinut asian uudelleen käsittelyä, koska todistusaineisto asiassa on kristallinkirkas ja se on laukussani. On siis todennäkäistä, että nmä käräjätuomarit ovat ohjeistaneet uutta käräjätumaria. Näin ainakin epäilen.”

26.5.2018
Erkki Aho

Selvennän vielä käräjätuomari Jyrki Määtän virkarikosta. Hän ei siis antanut minun kuulustella vastapuolen todistaa lähes 90-vuotiasta henkilöä, jota varatuomari Mikko Kovalaisella on tapana käyttää puhelintodistajana asioissa. Minä en siis saanut kuulustella todistaja Kalervo Savolaista. Asian voivat todistaa ja ovat kirjalllisesti ja valaehtoisesti todistaneet käräjäoikeudessa paikalla olleet Olli Puolitaival Jäälistä, Pentti Kettunen Suomussalmelta ja Alpo Ylitalo Kokkolasta. Tässä asiassa käräjätuomari Jyrki Määttä, syyttäjä Esa Mustonen ja vastapuoli varatuomari Mikko Kovalainen antoivat väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle. Jos Suomi olisi oikeusvaltio niin tämänkin asia olisi selvitetty ja tutkittu. Tarkemmin tästä asiasta tässä
Jumalisjärven Lohi ay ja Emajoen Lohi Oy – nimismies Vesa Juntunen ja varatuomari Mikko Kovalainen

Käräjätuomari Timo Tammiketo ei suostunut käsittelemään Kalajoen poliisin rikolliseksii epäiltävää toimintaa Antero Penttilä Oy:n asiassa. Kalajoen poliisi Vesa Kallionpää ja tutkija Hanna Puotila tutkivat väärin asiat. Olen henkilöstöasioissa vahvan työkokemuksen ja hyvän koulutuksen omaava henkilö. http://www.erkkiaho.com/tyokokemus.html ja tunnen ja tiedän sen alan asiat.

Bulgarialaiset työntekijät kääntyivät puoleeni koska työnantaja oli jättänyt heille maksamatta valtavat ylityötuntimäärät. Kun perehdyin asiaan, niin huomasin bulgarialaisten työntekijäiden törkeän hyväksikäytön, työsuojelurikoksen sekä laittomat irtisanomiset. Keskustelin asiasta tutun Kalajoen poliisinTomi Reinikaisen kanssa ja sovittiin niin että yritetään ensin sovintoneuvottelua Oululaisen firman kanssa. Firma ilmoitti, ettei sovintoneuvottelua heidän mielestään voida tehdä koska kysymyksessä on sellaiset rikokset. Poliisi Reinikaisen kanssa sovittiin, että tehdään rikosilmoitus asiasta nimettömänä. Minä tein nimettömänä rikosilmoituksen jonka vein Kalajoen poliisiasemalle ja annoin rikokset todistavat asiakirjat kirjeessä suoraan käteen poliisiaseman päivystävälle henkilölle. Rikostutkinnat rupesivat viipymään ja siksi tiedustelin tilannetta. Kalajoen poliisi ilmoitti, että asiakirjat ovat joutuneet hukaan postissa. Minä tiesin, että poliisi valehtelee, koska olin toimittanut asiakirjat suoraan käteen eikä ne kulkeneet postin kautta. Tehtiin kuitenkin uudet tutkinta-aineistot, koska asia oli Kalajoen poliisilla viipynyt jo yli vuoden.

Koska huomasin, että Kalajoen poliisit eivät ymmärtäneet asioista sen enempää kuin sika tulimyllystä niin tein poliiseille asian ammattilaisena tarkat tutkintaohjeet.
Poliisi ei kuitenkaan niitä noudattanut, vaan teetti virheelliset laskelmat jossakin ammattiliitossa, joilla ei ollut oikeat tiedot asioista. Siitä huolimatta poliisit virheelliset laskelmat osoittivat että ylitöitä oli maksamatta kummallekin työntekijälle melkein 20 000 euroa. Poliisi jätti tutkimatta törkeän työsuojelurikoksen jossa työntekijät joutuivat ylitöinä lastamaan 20 kg säkkeihin perunoita Venäjälle vietäväksi useita rekkalasteja viikossa. Työtuntimäärät kuukaudessa ylittivät jopa 300 tuntia ja työsuojelumääräysten mukaan naisen enimmäisnostopaino saa olla 15 kg. Nyt naiset joutuivat nostamaan 20 kg säkkejä kymmeniätuhansia kiloja viikossa ylitöinä. Kun he rupesivat vaatimaan palkkojaan niin heidät irtisanottiin laittomasti. Asiassa virheitä ja mielestäni virkavelvollisuuden laiminlyöntejä eli virkarikoksia tekivät myös työsuojeuviranomaiset poliisien ja käräjätuomarin, syyttäjän ja itse valtakunnansyyttäjän lisäksi. Asia ei ole vieläkään vanhentunut, koska on kysymys eläketurvaan vaikuttavasta palkka-asiasta. Asia on siis tutkittava uudelleen, koska se tulee esille tässä esitutkinnassa.


Eräs tapaus on Antero Penttilä Oy:n ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö, mikä on nyt menossa EIT:n käsittelyyn Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden virheellisen menettelyn johdosta.

Tutkintapyyntö poliisille
Pyydän poliisia tutkimaan bulgarialaisten asian ohjeideni mukaisesti oikein. Pyydän ilmoittamaan minulle 31.12.2017 mennessä milloin tutkinta aloitetaan.
Selostus tapahtumista
Suomenkieltä taitamaton ja Suomen lakeja tuntematon bulgarialainen Maria Donaganova s. 29.7.1959 tuli Antero Penttilälle töihin 31.12.2007.Antero Penttilällä oli kaksi yritystä. Maatila Antero Penttilä ja Antero Penttilä Oy. Työsopimus työ alkoi 31.12.2007 ja työsopimus tehtiin 11.08.2008 Maatila Antero Penttilän ja Maria Donaganovan kesken. Maria Donoganovalle aloitti työt Antero Penttilä Oy:ssä. Työsopimuksessa sovittiin, että noudatetaan alan TES:ä eli liittojen välistä työehtosopimusta.. Työ oli perunnan lajittelua ja pakkausta. Työ oli kokoaikainen eli 40 tuntia viikossa. Perunaa lajiteltiin ja pakattiin 15 – 16 kg:n laatikoihin kotimaahan ja sen jälkeen 25 kg:n säkkeihin nostaminen kahdeksaan säkkiä päällekkäin. Tämä on Suomen työsuojelumääräysten vastaista, koska naisille enimmäismäärä nostamisessa on 15 kg.
Maria Donaganovalle teetettiin ylitöitä jopa yli 300 tuntia kuukaudessa ja jätettiin ylityökorvaukset maksamatta. Työ oli työsuojelumääräysten vastaista, sillä työsuojelumääräysten mukaan nostamisen enimmäismäärä naisilla on 15 kg. Nyt Maria joutui pakkaamaan ja nostamaan 25 kg perunasäkkejä työsuojelumääräysten vastaisesti. Perunoita pakattiin myös rekka-autoihin. Venäjälle pakattiin 3-9 rekkalastia viikossa. Yhteen rekka-autoon menee 20 000 kg perunoita. Tämä merkitsee sitä yhteen rekkalastiin menee 800 kpl 25 kg perunasäkkejä, jotka Maria joutui nostamalla pakkaamaan työsuojelumääräysten vastaisesti. Tämä merkitsee
2400 – 7 200 perunasäkkiä viikossa. Lisäksi parhaimpaan aikaan meni kotimaahan 1-6 rekkalastia viikossa.
Antero Penttilä oli alun pitäen määritellyt palkat TES:n vastaisesti, vaikka hän työsopimuksessa oli sitoutunut noudattamaan TES:ä. TES:n mukaan on viisi vaativuusryhmään. Työantaja oli määritellyt työn vaatimustason alhaisimmaksi mahdolliseksi, vaikka työ oli erittäin raskasta. Olisi. Vaatimusryhmäksi olisi pitänyt määrittää viisi tai vähintäänkin neljä.
Vaativuusryhmien palkat 1.10.2017 -30.4.2008
  1. vaativuusryhmä 7,12
  2. vaativuusryhmä 7,46
  3. vaativuusryhmä 7.83
  4. vaativuusryhmä 8,21
  5. vaativuusryhmä 8,57
Kahden kuukauden koeajan jälkeen palkkaa ei kuitenkaan nostettu oikeaan vaativuusryhmään. Palkankorotukset on jatkuvasti jätetty kokonaan tekemättä tai on tehty väärään aikaan ja väärän kokoisina. Tätä on jatkunut vuodesta 2007 tähän päivään asti.
Poliisille tehtiin asiasta tutkintapyyntö sen jälkeen sovittelu ei onnistunut. Oulussa oleva sovittelutoimisto kieltäytyi sovittelemasta, koska kysymyksessä oli rikos. Oulun Työsuojelupiiri ei tutkinut asiaa vaan työsuojelupiirin edustaja kävi tarkastuskäynnillä mutta ei käynyt edes työpaikalla. Tästä huolimatta Oulun Työsuojelupiiri antoi asiassa väärän lausuman.

Suomen kieltä osaamattoman ja Suomen lakia tuntemattoman Cvetana Todorovan kanssa Antero Penttilä Oy teki työsopimuksen 18.06.2016 ja työsopimuksessa sitouduttiin noudattamaan TES:ä. Työn määritys oli perunan käsinvalinta ja siivous. Käytännössä työ oli samaa perunnan lajittelua ja pakkausta 25 kg:n säkkeihin, siis työsuojelumääräysten vastaista työtä. Lisäksi ylitöitä teetettiin runsaasti ja ylityöt jätettiin korvaamatta ja palkankorotuksen tehtiin väärän kokoisina tai jätettiin kokonaan tekemättä. Myös Cvetanan osalta vaativuusryhmät on koko ajan määritelty väärin.
Kalajoen poliisille tehtiin rikostutkintapyyntö asioista toukokuussa 2015, mutta Kalajoen poliisi hukkasi tutkintapyynnön ja palkkalaskelmat ajalta 2007 -2014. Kun asiasta tiedusteltiin niin poliisi pyysi uudet laskelmat, jotka poliisille toimitettiin tutkintapyynnön kanssa, jossa pyydettiin tutkimaan kaikki asiaan liittyvät rikokset.
Kalajoen poliisi ei osannut tutkia asiaa oikein vaikka sille tehtiin tarkka suunnitelma sitä mitä pitää tutkia. Poliisi lasketti ylityöt ulkopuolisella asiantuntijalla ja tuli siihen tulokseen, että Maria Donaganovalle oli ylitöitä maksamatta 21 685,95 euroa ja Cvetana Todorovalle 17 710,87 euroa. Todellisuudessa laskelmat olivat vääriä, koska vaativuusryhmät oli määritelty väärin ja palkankorotukset oli tehty vastoin TES:ä tai oli kokonaan tekemättä. Todellisuudessa Antero Penttilä oli jättänyt maksamatta huomattavasti suuremmat summat, jotka korkoineen olisivat olleet melkein kaksinkertaiset. Lisäksi poliisi oli jättänyt työsuojelurikoksen tutkimatta, koska töitä oli tehty vastoin työsuojelumääräyksiä. Kalajoen poliisi Hannu Vainionpää oli tehnyt tutkimatta jättämispäätöksen 5770/R/0013205/14. Asiassa Kalajoen poliisi ei antanut loppulausunnon mahdollisuutta asiaa hoitaneelle Erkki Aholle.
Tutkintaohje poliisille
Ensin käydään läpi
1. työsopimukset
2, Sitten rekonsturoidaan rikostapahtuma eli työsuoritus. ( Videokuvaus)
3. Määritellään työtehtävän vaativuusluokitus eli palkkataso
4.Katsotaan palkanmaksut työsopimuksen solmimisesta lähtien eli korjataan palkat oikean suuruisiksi (TES)
5.Tarkistetaan ylitöiden laskeminen, sunnuntaitöiden maksaminen, pekkaspäivien maksaminen jne., korjataan palkat näiltä osin
6. Tarkistetaan palkankorotusten maksaminen TES:n mukaisesti, koska työsopimuksessa on sovittu TES:n noudattamisesta
7. korjataan palkanmaksu TES:n mukaiseksi
8. lasketaan viivästyskorot maksamattomille palkoille
9. tutkitaan laiton irtisanominen
10. ilmoitetaan eläkeyhtiöille oikeat palkkasummat työeläkkeiden määrittämistä varten
Poliisin tehtävänä on lisäksi saattaa kaikki rikoksiin syyllistyneet taloudelliseen ja rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan
Poliisi jätti tutkimatta muun muassa sen, että henkilöitä alettiin painostaa sen jälkeen kun he pyysivät maksamattomia palkkojaan työantajalta. Heidän olivat vuokralla työsuhdeasunnossa ja heidän vuokraansa korotettiin ilman ennakkovaroitusta 100 euroa, jolloin ko. henkilöt hankkivat halvemman asunnon vapailta markkinoilta. Heille ryhdyttiin ilmoittamaan työhöntuloajat tekstiviestillä edellisen päivän iltana. Heitä kohdeltiin epäystävällisesti huutamalla ja komentamalla ja myös muut tekijät heittelivät heitä perunoilla todennäköisesti työnantajan pyynnöstä. Heille annettiin kirjalliset varoitukset kyseenalaisin perustein ja lopulta Cvetana Todorova irtisanottiin laittomasti toimestaan. Heille aiheutui sairaslomia työn raskauden takia, joista on lääkärin todistukset. Nämä kaikki poliisit jätti tutkimatta.
Oulun Työsuojelupiiri ei ole tutkinut työsuojelurikosta. Oulun työsuojelupiirin edustaja on käynyt moikkaamassa johtajaa, mutta ei ole käynyt työpaikalla. Oulun työsuojelupiirin henkilö on antanut asiassa lausunnon vaikka tarkastusta ei ole tehtykään. Lausunto ei perustu tosiasioihin.
Vaadin, että asia tutkitaan uudelleen, koska olen keskustellut Kalajoen poliisin kanssa ja Kalajoen poliisi ei ole ymmärtänyt mitä hänen olisi pitänyt tutkia. Poliisi kertoi, etä hän on toiminut esimiehensä antamien tutkintaohjeiden mukaan. Minä pyysin tutkintaohjeet, mutta niitä ei löytynyt.
Erkki Aho
P.S. Oulun Työsuojelupiiri ei ole tutkinut työsuojelurikosta. Oulun työsuojelupiirin edustaja on käynyt moikkaamassa johtajaa, mutta ei ole käynyt työpaikalla. Oulun työsuojelupiirin henkilö on antanut asiassa lausunnon vaikka tarkastusta ei ole tehtykään. Lausunto ei perustu tosiasioihin.
Vaadin, että asia tutkitaan uudelleen, koska olen keskustellut Kalajoen poliisin Hanna P:n kanssa ja Kalajoen poliisi ei ole ymmärtänyt mitä hänen olisi pitänyt tutkia. Poliisi kertoi, että hän on toiminut esimiehensä antamien tutkintaohjeiden mukaan. Minä pyysin tutkintaohjeet, mutta niitä ei löytynyt. Kysymys on siis poliisin ammattitaidosta. En halua, että enää Kalajoen tai Ylivieskan poliisia ja Oulun AVIa sotketaan asiaan. Minä henkilöstö- ja työsuojeluasiainammattilaisena tulen antamaan asiassa loppulausunnon. Näin estetään poliisin virheellinen toiminta.
Erkki Aho haastoi poliisi Hannu Vainionpään Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen virkavelvollisuuden laiminlyömisestä. Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ( käräjätuomari Timo Tamiketo) teki päätöksen 17/80 21.3.2017 Asianumero 17/73. Ratkaisun lopputulos oli kanne jätetään tutkimatta. Todistusaineistoja ei otettu vastaan eikä todistajia kuultu. Päätös tehtiin kansliapäätöksenä. Rovaniemen hovioikeus päätös Numero 281 antamispäivä 29.6.2017 Diaarinumero R 17/405 päätöslauselmassa lukee, että Jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Korkein oikeus päätti Diaarinumero R2017/688 antopäivä 27.11.2017 numero 2319 ettei valituslupaa myönnetä. Hovioikeuden päätös jää pysyväksi.


Tutkinnanjohtaja Hannu Mensosen esteellisyys tulee esille myös näiden asioiden valossa:
Eduskuntakysely
Tämä sähköpostiviesti on lähetetty kaikille kansanedustajille. Miksi yksikään kansanedustaja ei reagoinut asiaan? Kansanedustajille oma etu on tärkeämpi kuin yhteiskunnan etu.

Vastaus tiedoksiantoon

Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/


Poliisi Hannu Mensonen jätti selvittämättä mihin tämä tärkeä todistusaineisto Ylivieksan käräjäoikeudesa on hävitetty.Kysymys on tästä aineistosta, mikä Ylivieskan käräjäoikeuden olisi pitänyt säilyttää vuoteen 2021 saakka.
Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

LA 31.03.2018

Vastaus haastenaiselle 15.3.2018

Kaikki tämä osoittaa Suomen valtion rikollista toimintaa minua kohtaan ja tämä menettely täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.


Minun oikeustajuni mukaan tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen on esteellinen.

Kalajoki 23.01.2018

Erkki Aho

Ei kommentteja: