lauantai 25. tammikuuta 2020

Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta


Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

Rikostutkinnassa rikostutkija Pekka Niskakangas on kerännyt CD:lle seuraavat blogikirjoitukseni 30.11.2018 ajassa 14.18 -14.49. yhteensä 978 sivua. Onko rikostutkija ehtinyt perehtyä näin suureen määrään tekstiä ja asioita rikostutkinnassa tuossa ajassa eli 31 minuutissa , kysyn vain:

Käräjätuomari Sarianne Ervasti vastatkaa - hovioikeuden tuomarit vastatkaa 0.2.09.2018
Tämä blogiteksti todistaa tapahtumat oikein ja siinä on myös todistusaineistot.
Pyysin käräjätuomari Sarianna Ervastia vastaamaan minulle, mutta hän ei vastannut vaan teki rikosilmoituksen minusta. Miksi Lapin ja Oulun poliisit eivät ryhtyneet toimenpiteisiin asiassa, koska sitä heiltä vaadin. Syyllistyivätkö Oulun ja Lapin poliisit virkavelvollisuuksien laiminlyöntiin ja rikollisten suojeluun ja rikosten peittelyyn?

Rikostutkintapyyntö käräjätuomari Susanna Ervastin toiminnasta 04.06.2018
From: Erkki Aho
Sent: Monday, June 4, 2018 3:20 AM
To: kirjaamo.oulu@poliisi.fi ; POL_VP_KRP_kirjaamo ; hannu.mensonen@poliisi.fi ; ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi ; raahe.uo@oikeus.fi
Subject: Fw: R 18/370
Oulun poliisille, Raahen poliisille Hannu Mensoselle tiedoksi.Katson, että Raahen poliisi Hannu Mensonen on nyt esteellinen toimimaan rikostutkijana, Pyydän paikallista poliisia ilmoittamaan pikaisesti kuka toimii rikostutkijana asiassa. Paikallispoliisin tutkinnan jälkeen katsotaan mitkä asiat kuuluvat KRP:n tutkittavaksi. Rehellisenä ihmisenä lähetän asian tiedoksi myös rikoksista epäilyille käräjätuomari Susanna Ervastille sekä ulosottomies Terttu Kelalle.
Tuohon blogitekstiin sisältyy myös tämä blogitekstin linkki eli haastehakemuksen täydennys
Haastehakemuksen täydennys

Tässä blogitekstissä ilmenee, että olen tehnyt rikosilmoituksen paikalliselle Oulun poliisille sekä keskusrikospoliisille sekä pyytänyt laillisuusvalvojia valvomaan, että oikeus toteutuu. Kysymyksessähän oli perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen menettelyä minua kohtaan ja sen ole rikostutkintapyynnössäni ja kantelussani esilletuonut. Miksi viranomaiset eivät reagoineet asiaan?
Haastehakemuksen täydennyksessä on kaikki totta ja se ontäydellistä todistusaineistoa asiassa.

Vaikea saada oikeutta - onko Suomi oikeusvaltio?04.10.2018 http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2018/10/vaikea-saada-oikeutta-onko-suomi.html
From: Erkki Aho
Sent: Thursday, October 4, 2018 10:11 AM
To: kirjaamo.oulu@poliisi.fi
Cc: kirjaamo@okv.fi
Subject: Miksi Oulun poliisi ei vastaa minulle
Miksi Oulun poliisi ei vastaa minulle? Onko syytä epäillä rikollisten suojelua ja rikosten peittelyä`?
Oulun poliisille tietopyyntö, tiedoksi oikeuskanslerille
Minä olen tehnyt kolme rikostutkintapyyntöä Oulun poliisille. Olen tehnyt rikostutkntapyynnöt
Blogikirjoitus sisältää myös tämän linkin
Kantelu Lapin poliisin Jarno Auvisen toiminnasta
Kysymys on siis ihmisoikeusrikoksesta minkä tämäkin linkki osoittaa. Viranomaiset suojelevat rikollisia ja peittelevät rikoksia. Todistusaineisto on täyttä tavaraa valtiopetokseen ja viranomaisrikollisuuteen.

Haaste Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, rikostutkintapyyntö Oulun poliisille, kantelu oikeuskanslerille 07.09.2018
Blogi on täyttä tavaraa osoittamaan ihmisoikeusrikokset ja Suomen valtion viranomaisten rikollisen toiminnan. Haaste osoittaa, että käräjätuomari on varmasti ollut tietoinen tosiasioista.

Kiitos tiedosta, poliisilakimies, varatuomari Tommi Reen 14.06.2018
Blogiteksti on täyttä asia. Kysymys on viranomaisrikollisuudesta. Viranomaiset suojelevat valtiopetosta.
1990-luvun pankkikriisissä 500 000 ihmistä jäi työttömäksi ja yli 280 000 ylivelkaantui. 48 000 yritystä poistettiin markkinoilta kyseenalaisin jopa rikollisin keinoin ja 11 500 yrittäjää teki itsemurhan vuoden 1997 loppuun mennessä. Voidaan puhua kansanmurhasta. Todelliset syylliset ovat edelleenkin vapaalla jalalla eikä heitä ole saatettu oikeudelliseen eikä taloudelliseen vastuuseen teoistaan. Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten monissa muissa maissa.
Suomessa laillisuusvalvonta ei toimi, sillä laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain 0,6 promillea aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. Laillisuusvalvonnassa on mielestäni kysymys verovarojen väärinkäytöstä, Koska laillisuusvalvonta ei toimi niin valtakunnansyyttäjä ja poliisi voivat toimia rikollisesti pelkäämättä joutumatta vastuuseen teoistaan, koska myöskään poliisin laillisuusvalvonta ei toimi. Korkein oikeus ei perustele tekemiään kielteisiä päätöksiä, koska se ei voi perustella niitä lainmukaisin keinoin. Kysymys on perustuslain ja Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaisesta menettelystä. Käräjätuomarit ja hovioikeuden tuomarit voivat toimia vapaasti ja rikollisesti pelkäämättä joutumatta vastuuseen teoistaan. Suomessa kansanedustajat eivät noudata lakia eikä ministerit ministerinvalaa. Suomessa perustuslakivaliokunta korvaa perustuslakituomioistuimen ja on kiistattomasti todistettu, että perustuslakivaliokunnan jäsenet eivät noudata Suomen lakia. Suomi ei siis ole oikeusvaltio ja kansalaiset Suomessa eivät saa oikeutta, vaikka Suomen perustuslaki 21 § sitä edellyttää ja perustuslain mukaan jos tavallinen laki ja perustuslaki ovat ristiririidassa niin perustuslaki voittaa, mutta Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta, joka valvoisi perustuslain ja ihmisoikeussopimusten noudattamista.
PR-talojen konkurssivyyhti 1

PR-talojen konkurssivyyhti 2

 PR-talojen konkurssivyyhti 3

Rikoskomisario Erkki Rossi ei ole löytänyt näistä asioista mitään rikosta, vaikka kauppasopimuksissa on kysymyksessä 63 miljoonan markan törkeästä petoksesta ja konkurssiasiassa on törkeä prosessipetos, jossa haettiin yritys väärillä tiedoilla konkurssiin, koska kaupat oli purettu. Varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut oikeudelle väärän lausuman ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Hän on tunnustanut tekonsa. Silloinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen on jättänyt valituksen tekemättä asiassa, vaikka hänellä on ollut valtakirjat asiossa. Asko Keränen on tunnustanut tekonsa. Kaikissa asiaa koskevissa oikeudenkäynneissä on ollut esteellinen syyttäjä Sulo Heiskari. Poliisi on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta.
Olen kärsinyt valtion rikollisen toiminnan johdosta neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion ja 7 kunnianloukkaustuomiota, jotka kaikki on saatu rikoksilla aikaan.

Ylitarkastaja Heidi Korri 15.11.2018
From: Erkki Aho
Sent: Monday, November 12, 2018 3:20 AM
To: raahe.uo@oikeus.fi ; vvv@oikeus.fi ; ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi ; kirjaamo.oulu@poliisi.fi
Cc: mot@yle.fi
Subject: veronpalautuksiini ei saa koskea


Raahenseudun ulosottovirasto, valtakunnanvoudinvirasto, Oulun poliisi, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus HP17/6900
Pyydän, että Raahenseudun ulosottovirasto, mahdollisesti ulosottomies Terttu Kela, ei koske minun veronpalautuksiini, koska minulla on perustuslain mukainen omaisuudensuoja. Olen aloittanut jo Valtiokonttorin kanssa vahingonkorvausmenettelyn rikolliseksi pitämästäni ulosotosta. Ulosottohan tietää, että kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet rikosten avulla ja perustuvat viime kädessä valtiopetokseen ja 23,5 vuotta jatkuneeseen kidukseen eli ihmisoikeusrikokseen. Rikoslain 15 luvun 10 §:n mukaan ulosottoviranomaisten ja muidenkin viranomaisten on reagoitava asioihin, kun kysymys on vakavasta rikoksesta.

Valtiopetos on tosiasia

Tässä selvitykset asioista:


Tämän blogiteksti ja sen linkkien alla olevat tekstit osoittavat kiistatta sen, että ulosottoviranomaiset ovat olleet tarkasti tietoisia tosiasioista mutta ovat silti jatkaneet ihmisoikeussopimusten vastaista kidutusta minua kohtaan. Tähän kidutukseen eivät eivät ole osallistuneet ainoastaan ulosottoviranomaiset vaan myös kaikki muutkin viranomaiset kuten poliisi , syyttäjä, käräjäoikeus, kun eivät ole ryhtyneet asian vaatimiin toimenpiteisiin. Merkittävä asia on myös se Suomen valtion valvoma YLE vaikenee asioista.

Tietopyyntö Oulun poliisille 16.09.2018
From: Erkki Aho
Sent: Friday, September 14, 2018 10:30 AM
Subject: tietopyyntö

Oulun poliisille tietopyyntö, tiedoksi oikeuskanslerille
Minä olen tehnyt kolme rikostutkintapyyntöä Oulun poliisille. Olen tehnyt rikostutkntapyynnöt
 1. Bulgarialaisten työntekijöiden kohtelusta Antero Penttilä Oy:ssä. Olen katsonut, että he ovat joutuneet työsuojelurikoksen kohteeksi, työantaja on käyttänyt ulkomaista työvoimaa törkeästi väärin kuten rikostutkintapyynnössäni todistan. Kun he ryhtyivät vaatimaan maksamattomia palkkojaan ja ylityökorvauksiaan niin heidät sanottiin irti. Minun oikeustajuni mukaan kysymyksessä on laittomat irtisanomiset. Poliisi on tutkinut jo asiaa sen verran, että on todennut maksamattomat palkat lähes 40 000 euroksi. Palkat on kuitenkin laskettu väärin koska palkat on määritelty TES:n vastaisesti ja palkankorotukset on tehty vastoin TES:ä vaikka työsopimuksessa on sitouduttu TES:n noudattamiseen. Maksamattomilla palkoilla on suuri vaikutus työntekijöiden eläketurvaan. Eläkeyhtiölle on ilmoitettu väärät tiedot. Ne asiat eivät vanhene. Pyydän poliisia ilmoittamaan kuka toimii asiassa tutkijana ja kuka tutkinnanjohtajana.
 2. Olen tehnyt tutkintapyynnön käräjätuomari Sarianne Ervastin toiminnasta. Ervasti ei antanut minun todistaa, että ulosottosaatavat perustuvat virheellisiin tietoihin, koska ne on saatu aikaan rikoksilla. Tarkemmat tiedot ilmenevät tutkintapyynnössä. Ervasti jätti huomioonottamatta mm. ns. Koiviston konklaavin
 3.  asioissani. Pyydän ilmoittamaan kuka toimii asiassa tutkijana ja kuka tutkinnanjohtajana.
 4. Olen tehnyt rikostutkintapyynnön ulosottomies Terttu Kelan toiminnasta. Tarkemmat tiedot ilmenevät tutkintapyynnöstä. Kysymyshän on mm. kidutuksesta. Pyydän poliisia ilmoittamaan kuka toimii asiassa tutkinaja ja kuka tutkinnanjohtajana.
Olen varannut itselleni kaikissa tutkintapyynnöissäni loppulausunnon mahdollisuuden jotta voidaan välttyä poliisin virheelliseltä toiminnalta.
14.09.2018
Erkki Aho
puh. 044-3025948

Miksi poliisi ja oikeuskansleri vaikenevat? En saanut vastauksia.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle, keskusrikospoliiisille, suojelupoliisille, valtioneuvoston kansliaan ja tiedotusvälineille 19.03.2018
From: Erkki Aho
Sent: Monday, March 19, 2018 9:38 PM
Subject: oikeudenkäyntiväittämän käsittelyn ajankohta

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, keskusrikospoliisi ja suojelupoliisi
Olen tehnyt oikeudenkäyntiväitteet vaimoni Eila Ahon hakemaan avioero-oikeudenkäyntiin koskien Ylivieska-Raahen käräjäoikeutta. Prosessiväite siitä, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole toimivaltainen asiassa. Oikeudenkäyntiväite liittyy jonkin prosessi edellytyksen puutteeseen. Oikeudenkäyntiväitteen tarkoitus on kanteen tutkimatta jättäminen jonkin oikeudenkäynnin muodollisen edellytyksen puuttumisen tai esteen vuoksi. Tällainen väite voidaan tehdä esimerkiksi tuomioistuimen toimivallasta tai tuomarin kelpoisuudesta ja lähinnä puutteista niissä. Tällaisia seikkoja, jotka tuomioistuin on velvollinen ottamaan huomioon viran puolesta, ja joihin siis voi vedota myös oikeudenkäynnin kuluessa, ovat mahdolliset puutteet ehdottomissa prosessinedellytyksissä. Kertaan vielä oikeudenkäyntiväitteiden asioita:

Minä katson, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on esteellinen käsittelemään asiaa, koska olen joutunut kärsimään Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden virheellisestä menettelystä jo 24 vuoden ajan. Yliveska-Raahen käräjäoikeuden menettely on keskeinen syy nyt haettuun avioeroon. Keskustelin juuri vaimoni kanssa puhelimitse 19.03.2018 klo 19.00 – 19.30.

Todistusaineiston on myös oikeustoimi- ja poliisi-blogini

PR-talojen konkurssivyyhti 1

 PR-talojen konkurssivyyhti 2

 PR-talojen konkurssivyyhti 3

Todistusaineistot linkkien takana
Tämäkin blogi on täyttä asiaa ja todistaa sen hädän ja tuskan mikä minulle on ollut Suomen viranomaisten rikollisen toiminnan johdosta. Viranomaisten eivät noudata Suomen lakia ja tekevät ihmisoikeusrikoksia ja syyllistyvät kidutukseen.

Kantelu Lapin poliisin Jarno Auvisen toiminnasta 19.09.2018
From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, September 19, 2018 3:15 PM
Subject: kantelu lapin poliisin toiminnasta
Kantelu oikeuskanslerille
Kantelija Erkki Aho e.ahoky@kotinet.fi
puh.044-3025948
Kantelun kohde: Lapin poliisi Jarno Auvisen toiminta
Minua ei ole kuulusteltu asiassa. Vastapuolta ei ole kuulusteltu asiassa. Minä en ole saanut antaa loppulausuntoa asiassa. Poliisi on toiminut poliisilain, esitutkintalain ja perustuslain vastaisesti. Katson, että poliisi on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa törkeällä tavalla.  Vaadin poliisille Suomen lain mukaista rangaistusta ja aiheuttamiaan taloudellisia tappiota korvattavaksi.
Erkki Aho
Sent: Wednesday, September 19, 2018 12:49 PM
Subject: VL: tietopyyntö Lapin poliisille
Tervehdys!

Minä toimin tutkinnanjohtajana ja tein jo päätöksen juttuun. Poliisille ei ole ilmennyt syitä aloittaa esitutkintaa ko. asiassa. Hovioikeuden ratkaisusta tulee valittaa korkeimpaan oikeuteen, eikä asiassa ole muutoinkaan esitetty riittäviä perusteita esitutkinnan suorittamiselle..

Terv.

Jarno Auvinen
rikosylikonstaapeli

Lapin poliisilaitos
Hallituskatu 1 A
96100 ROVANIEMI

Lähettäjä: POL_VP_Lappi_pl_kirjaamo
Lähetetty: 19. syyskuuta 2018 9:22
Vastaanottaja: POL_VP_Lappi_pl_tutkinta_Rovaniemi
Aihe: VL: tietopyyntö Lapin poliisille

Kirjaamosta
Jakelu: tutkinta Rovaniemi

Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com]Lähetetty: 19. syyskuuta 2018 9:04Vastaanottaja: POL_VP_Lappi_pl_kirjaamo ; kirjaamo@okv.fi Aihe: tietopyyntö Lapin poliisille

Olen tehnyt Lapin poliisille rikostutkintapyynnön Rovaniemen hovioikeuden tuomareista. Pyydän Lapin poliisia ilmoittamaan minulle kuka toimii asiassa tutkijana ja kuka tutkinnanjohtajana. Tulen antamaan asiassa loppulausunnon. Tiedoksi oikeuskansleri.

Erkki Aho
puh. 044-3025948

Re: kantelu viranomaisten toiminnasta ja yli 23 vuotta jatkuneesta yhtämittaisesta kidutuksesta

From: Erkki Aho
Sent: Thursday, July 26, 2018 4:41 PM
Subject: Re: kantelu viranomaisten toiminnasta ja yli 23 vuotta jatkuneesta yhtämittaisesta kidutuksesta

Rovaniemen hovioikeudelle

Valituksen täydennys Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätökseen 18/159 1.6.2018 Asiano: R 18/370 Vastaaja Terttu Kela.

Seuraavia todistusaineistoja en ole voinut esittää Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle, koska ne toteutuivat vasta Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksen jälkeen.

1.      Kihlakunnanulosottomies Terttu Korte soitti minulle ja tunnusti tekonsa. Hän korjasi 05.6.2018 virheensä tekemällä vapaakuukausipäätöksen heinäkuulle 2018. Siis rikoksesta epäilty tunnusti tekonsa. LIITE 1
2.      Vahinko oli jo ehtinyt tapahtua, sillä minun, Erkki Ahon, eläkkeen suuruus on 1251,00 euroa. Ulosottomies oli perinyt minulta jo 386,26 euroa. LIITE 2. Jäljelle jäi 864.74 euroa.
3.      Minä olin asunut vävyni omistamassa Lankilantien asunnossa. Haastemies oli tuonut minulle asunnon vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksen. Mielestäni menettely oli outo ja osoitti sen, että vävyni halusi häätää minut asunnosta pois. Hän ei myöskään suostunut vuokrasopimuksen jatkamiseen kahdella kuukaudella jotta olisin saanut raha-asiani järjestykseen. Koska ulosottomies ei antanut vapaakuukautta eikä vävyni joustanut asunnon vuokrasopimuksen irtisanomisessa, niin jouduin hakkimaan itselleni toisen asunnon. Minun käsitykseni mukaan vävyni toiminta oli pelkkää ilkeyttä. Kesäkuussa jouduin maksamaan kahdesta asunnosta vuokraa ja uudesta asunnosta vielä takuuvuokran. Lankilantien yhtiövastike oli 232.05 euroa ja uuden asunnon vuokra 350 euroa ja takuuvuokra 335 euroa. Nyt menot olivat jo 52.31 suuremmat kuin käytettävissä oleva rahamäärä. Vuokrasopimus liitteenä.
4.      Jouduin maksamaan kesäkuussa molemmista asunnoista sähkö- ja vesimaksut. Elenian 1. lasku 17.41 euroa ja Elenian 2. lasku 39.94 euroa. Vattenfallin 1. lasku 8.06 ja Vattenfallin 2.lasku 10.89, yhteensä 76.30 ja menot olivat 128.61 suuremmat kuin tulot.
5.      Nettilasku oli 39.87 ja puhelinlasku 17.41. Yhteensä 57.28 euroa. Nyt menot olivat 195.89 euroa suuremmat kuin tulot.
6.      Kalajoen Osuuspankkiin jouduin lyhentämään syöpäsairaudesta johtuvia lainoja 242.21 euroa. Lainan takaajana on vaimoni, koska en luottokelvottomana saa pankista lainaa ilman takaajaa. Nyt menot olivat 438.10 euroa suuremmat kuin tulot.
7.      Tilanne aiheutti minulle korkean verenpaineen, jota jouduttiinhoitamaan Oulaskankaan sairaalassa ja Kalajoen terveyskeskuksessa. Taksien omavastuuosuudet, lääkärilaskut tekevät yhteensä 110.00 euroa. Nyt menot olivat 548.10 euroa suuremmat kuin tulot.
8.      Jouduin muuttamaan rahattomana ilman autoa toiseen asuntoon. Suoritin muuton pääasiassa polkupyörällä ja muovikasseilla. Eräälle henkilölle maksoin 50 euroa Kalajoki-näyttelyn ja kirjojen siirtämisestä uuteen asuntoon. Nyt menot olivat 598.10 euroa suuremmat kuin tulot.
9.      Muutto aiheutti myös seuraavia kuluja
- sänky Kirppikseltä 40. 00 euroa
- patja 10.00 euroa
- sängynpeite 15 euroa
- valaisimet 10 euroa
- kohdevalaisin 8.95 euroa
- suihkuverho 5.00 euroa
- pölyimuri 40.00 euroa
- siivousvälineet pesumoppi, roskaharja ja rikkalapio 20.00 euroa
- pesuaineet 20.00 euroa
- pyykinkuivausteline 5.00 euroa
- silityslauta 5.00 euroa
- silitysrauta 5.00 euroa
yhteensä 143.95 euroa. Nyt menot olivat 742.05 euroa suuremmat kuin menot.
10.  Ruokakuluihin meni kesäkuun aikana n. 250.00 euroa. Menot siis olivat n. 1000 euroa suuremmat kuin tulot.

Katson, että minut oli jätetty heitteille ilman rahaa ja vakavasti sairaana,sillä verenpaineeni oli lähellä 250 yläpaine ja alapaine yli 120:nen. Jouduin käymään useita kertoja sairaalassa. Jouduin lainamaan serkultani rahaa jotta pystyin maksamaan laskuja. Lankilantien asunto on yhä edelleen vapaana. Siellä ei asu ketään. Tämäkin osoittaa, että kysymyksessä oli häätö jne.....
Tämäkin blogi on täyttä asiaa ja todistaa viranomaisten virheellisen menettelyn ja ihmisoikeusrikokset ja kidutukseni jatkumisen.

Kantelu ylitarkastaja Laura Kvarnströmin toiminnasta 20.09.2018
From: Erkki Aho
Sent: Thursday, September 20, 2018 1:03 PM
Cc: laura.kvarnström@oikeus.fi; raahe.uo@oikeus.fi
Subject: kantelu ylitarkastajana toiminnasta

Oikeuskanslerin virasto
Kantelu ylitarkastaja Laura Kvarnströmin toiminnasta
Kantelija Erkki Aho


Kantelun kohde: Valtakunnanvoudinviraston ylitarkastaja Laura Kvarnströmin toiminta. Hän on vastannut minulle sähköpostitse 19.09.2018 Dnro 587/311/18.
Katson ylitarkastaja Laura Kvarnströmin syyllistyvän kidutukseen kun hän antaa ulosoton jatkua tietoisena siitä, että kaikki ulosotot perustuvat toisten ihmisten rikoksilla aikaan saatuihin tuomioihin. Kaikki ulosotot perustuvat vääriin tuomiohin joita korkein ei oikeus ole suostunut purkamaan. Kysymys on ihmisoikeusrikoksista, Eu:n ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta, YK:n Ihmisoikeusjulistuksen vastaisesta toiminnasta, Suomen perustuslain vastaisesta toiminnasta. Kysymys on yli 23,5 vuotta jatkuneesta kidutuksesta.
Vaadin ylitarkastaja Laura Kvarnströmille Suomen lain mukaista rangaistusta. Katson hänen syyllistyvän kidutukseen ja samalla katson hänen toimintansa valtiopetoksen jatkeeksi ja katson hänet siten osalliseksi valtiopetokseen.

From: Erkki Aho
Sent: Friday, September 7, 2018 9:37 AM
Subject: Re: haaste käräjäoikeuteen, rikosilmitus Oulun poliisille, kantelu oikeuskanslerille

 From: Erkki Aho
Sent: Friday, September 7, 2018 9:32 AM
Subject: haaste käräjäoikeuteen, rikosilmitus Oulun poliisille, kantelu oikeuskanslerille

Haaste Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, rikosilmoitus Oulun poliisille, kantelu oikeuskanslerille
Kantaja Erkki Aho puh. 044-3025948 e.ahoky@kotinet.com

Vastaaja Terttu Kela
kihlakunnanulosottomies

p. 0295628161 tai 040 5437503
Asia: 1. Ulosottokaaren vastainen toiminta
  1. Perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen toiminta
  2. Kidutus
  3. Osallisuus valtiopetokseen

Ulosottomies Terttu Kela perii eläkkeestäni ulosoton kautta varoja, vaikka varmasti tietää, että kaikki ulosotot ovat saatu aikaan rikosten avulla. Ulosottokaaren 1 luvun 15 §:ssä säädetään esteellisyysperusteista ulosotossa. Lain mukaan ulosottomies on esteellinen: "jos ulosottomiehellä tai hänen läheisellään on odotettavissa asiasta hyötyä".
Oikeusministeriön vuoden 2016 U-palkkataulukon mukaan ulosottomiesten peruspalkka lähtee 4670 eurosta ja päätyy 6928 euroon, siis peruspalkka. Tämän päälle tulee toimenpidepalkkio, jota kertyy parhaimmillaan Helsingissä 45 000 euroa. (Kirjallinen kysymys KK 333/2016 vp) Toimenpidepalkkioitten osuus ulosottomiesten palkoista on noin kolmannes.
Kun ulosottomiehen palkkaus riippuu perintätuloksesta, niin tällöin hänellä on automaattisesti intressi asiassa, oma lehmä ojassa. Mitä enemmän saa perittyä, sitä parempi, ulosottomiehelle.
Ulosottokaaren 4 luvun 52 §:n mukaan ulosmittaus on keskeytettävä määräajaksi, kun 1) ulosmittaus on toimitettu tulorajanulosmittauksena, 2) velallisen välttämättömät asumiskustannukset tai muut elinkustannukset ovat hänelle ulosmittauksen jälkeen jäävään määrään nähden korkeat tai 3) keskeyttämiseen on erityinen syy. Ulosottokaaren 4 luvun 53 §:ssä säädetään vuosittaiseksi vapaakuukausien määräksi kaksi silloin kun kyse on tulosrajamittauksesta. Vuosittain velalliselle annetaan pyynnöstä vapaakuukausia enintään yhteensä kolme.
Olin soittanut ulosottomies Terttu Kelalle ja kertonut hänelle, että tarvitsen huojennusta ulosottooni. Kerroin hänelle poikkeuksellisesta elämäntilanteestani vaimon avioerohakemuksesta ja muutost toiseen asuntoon ja sen, että kaikki ulosotossa olevat saatavat on saatu aikaan rikosten avulla. Minun oli hankittava uusi asunto, koska multimiljonääri vävyni lopetti asuntoni vuokrasopimukseni haastemiehen tuomalla vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksella, mikä oli asianajotoimisto Takalan tekemä. Tällöin minulle olisi tullut myöntää ylimääräinen vapaakuukausi, mutta ulosottomies Terttu Kela kieltäytyi myöntämästä vapaakuukautta. Sairastuin stressiin ja hengenvaarallisen korkeaan verenpaineeseen. Terttu Kela myönsi vapaakuukauden vasta sen jälkeen kun olin tehnyt rikostutkintapyynnön hänen toiminnastaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden väärän päätöksen jälkeen. Verenpaineluvut ovat edelleen hengenvaarallisen korkeat kovasta stressistä johtuen. Tänäkin aamuna 07.09.2018 199/112 verenpainelääkkeiden lisäämisestä huolimatta. Tämä merkitsee sitä, että elämäni saattaa päättyä milloin tahansa kovan stressin ja korkean verenpaineen johdosta. Minulla on todistusaineistona verenpainelukemat joka päivältä sekä kanta.fi-tiedotosta löytyy lääkärien toiminta asiassani.
Katson, että ulosottomies Terttu Kela on toiminut omaa etua tavoitellen ja jättänyt huomioimatta ulosottokaaren 4 luvun 52 § ja 53 § asiat. Katson, että hän tehnyt tämän tahallisesti, koska hän tunnusti asian vasta käräjäoikeuden päätöksen jälkeen kun tein asiasta rikosilmoituksen. Minun oikeustajuni mukaan rikos edellyttää tahallisuutta.
Ulosottomies Terttu Kela on ollut tietoinen näistä asioista
Tässä selostus ja todistusaineistot
PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen
 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2
PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3
Videot
Erkki Ahon videot ( 8 video)

oikeustoimi ja poliisiblogi

Katson, että blogiteksti on täyttä tavaraa ja osoittaa niin ulosottoviranomaisten ja muidenkin Suomen valtion virkamiesten tienneen odellisen tilanteen, mutta kaikki ovat toimineet lain vastaisesti ja jatkaneet ihmisoikeusrikostani eli kidutustani ja estäneen oikeuden saamisen ja suojelleet rikollisia ja peitelleet rikoksia.

Pyydän kirjallista vastausta 21.08.2018
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2018/08/pyydan-kirjallista-vastausta.html
Oulun poliisi Janne Koskela ei ole vastannut minulle, kun olen pyytänyt tutkimaan seuraavat asiat

From: Erkki Aho
Sent: Thursday, June 21, 2018 7:54 AM
To: janne.koskela@poliisi.fi
Cc: kirjaamo.oulu@poliisi.fi ; POL_VP_KRP_kirjaamo
Subject: Re: pyydän vastausta

Kiitän rikoskomisario Hannu Mensosta asiallisesta ja nopeasta sähköpostivaihdosta. Uskon, että hänelle selvisi ulosottomiehen rikos eli ulosottokaaren ja perustuslain vastainen toiminta. En vaadi rikoskomisario Mensoselle rangaistusta enkä syytä häntä mistään rikoksesta. Hän on ollut yhteistyökykyinen rikosten selvittämisessä. Hän siirsi asian esimiehelleen, niin ehkä nt voimme jatkaa samaan malliin sähköpostivaihtoa rikosten selvittämiseksi, koska tämä keino osoittautui äärettömän tehokkaaksi ja tuloksekkaaksi.
Käräjätuomarin virhe on ollut se, ettei hän ole antanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, jossa olisin voinut selostaa suullisesti asian ja kirjallisesti todistaa ulosottomiehen ulostottokaaren ja perustuslain vastaisen toiminnan. Lisäksi käräjätuomarin virhe oli se, etten saanut todistaa ulosottosaatavan rikollista luonnetta. Koska olen joutunut kärsimään yli 23 vuotta rikoksilla aikaansaaduista ulosototoista , luottokelvottomuudesta sekä valtavista taloudellisista vahingoista sekä mittaamattomista henkisistä kärsimyksistä niin kysymyksessä on vuorenvarmasti kidutus-rikos, mikä on kielletty rikoslaissa, perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa. Siksi vaadin uutta rikostutkintaa asioissa ja rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista rangaistusta.
Koska haluan parantaa viranomaisten toimintaa, niin otan esille viranomaisten virheellistä menettelyä asioissa.
Valtakunnansyyttäjävirasto kiirehti päätöksellään 18/481 päivämäärällä 19.6.2018 suojelemaan rikoskomisario Simo Alangon asianro R 18/435. Tässä päätös.
Valtakunnansyyttäjäviraston toimintaa sekä poliisin laillisuusvalvontaan on kiinnitettävä muutoinkin huomiota, sillä toimittaja Mikko Niskasaari todistaa

VKSV on korruption kotipesä

Jorma Kalske, korruption isä

Tämäkin blogini on töyttä asiaa. Tässä olen kuitenkin luvannut rikoskomisario Hannu Mensoselle, että en syytä häntä mistään rikoksesta enkä vaadi hänelle rangaistusta. Pidän lupaukseni ja pyydän anteeksi sitä, että olen todistanut sen, että hän on esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana asiassa. Hyväksyn Mensosen tutkinnanjohtajaksi, mutta vaadin, että tutkinta suoritetaan esitutkintalain, polisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukaisesti.

Valitus Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 24.06.2018
Ulosottokaaren 4 luvun 52 §:n mukaan ulosmittaus on keskeytettävä määräajaksi, kun 1) ulosmittaus on toimitettu tulorajanulosmittauksena, 2) velallisen välttämättömät asumiskustannukset tai muut elinkustannukset ovat hänelle ulosmittauksen jälkeen jäävään määrään nähden korkeat tai 3) keskeyttämiseen on erityinen syy. 
Tämä blogikirjoitus on enemmänkin juridista pohdiskelua siitä, miten ulosotto saa toimia ja miten ei.
19 § Oikeus sosiaaliturvaan
Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.
Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.
Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

Jos tavallinen laki on ristiriidassa perustuslain kanssa niin perustuslailla on etusija.
106 §
Perustuslain etusija
Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

Lisäksi ulosottomies oli tietoinen ulosoton vääristä ja rikollista perusteista. Minun oikeustajuni mukaan hänen ja hänen esimiehensä olisi tullut reagoida asioihin rikoslain 15 luvun 10 § perusteella. He eivät kuitenkaan ole reagoineet asiaan, vaan ovat toimineet rikoslain vastaisesti.


 1. Syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyys, syyttäjä Sulo Heiskari on ollut esteellinen toimimaan syyttäjänä, koska on ollut kaupanvahvistajana ao.kaupoissa, jossa kauppakirjan allekirjoittaja todistaa, ettei Heiskari ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu ja kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa ettei hän ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu
  2.
  Törkeä petos Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy:n välisissä kaupoissa, jossa myyjä salasi 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja ilmoitti keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Lisäksi myyjä käytti kaupanteossa ja muussa toiminnassa saattohoitajaa eli Jouni Remestä, joka oli mukana kaupan valmisteluissa. Remes oli tehnyt muiden osakkaiden tietämättä sopimuksen Kera Oy:n kanssa ettei Kera Oy:tä käytetä rahoittajana yrityksen rahoituksessa. Jos muut osakkaat olisivat tienneet tällaisesta sopimuksesta niin koko yritystä ei olisi perustettu. Kera Oy oli silloisen kansanedustajan ja PR-Teollisuus Oy:n hallituksen puheenjohtajan mukaan päättänyt poistaa perustettavan yrityksen markkinoilta. Kysymyksessä on törkeä petos.
  3
  Törkeä prosessipetos konkurssiasiassa. Kaupat purettiin ja yritys haettiin väärillä tiedoilla konkurssiin. Lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjä antoi väärän lausuman konkurssiasiassa Ylivieskan käräjäoikeudelle PR-Teollisuus Oy:n puolesta ilman asianomaisten valtakirjoja ja toimeksiantoja. Käräjätuomari Juha Nieminen ei tarkastanut valtakirjoja varatuomari Paavo M. Petäjältä. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ollut toimeksiantoja konkurssiasiassa.
  4.
  Asianajaja Asko Keränen pyysi ja sai avoimet valtakirjat konkurssiasiassa valituksen tekemiseksi, koska konkurssi oli laiton. Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä. Todistin pesänluettelon vannontatilaisuudessa, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu. Paikalla oli käräjätuomari, syyttäjä Sulo Heiskari, PR-Teollisuus Oy:n väliaikainen konkurssipesän hoitaja sekä silloinen asianajaja Asko Keränen.
Tämän rikosprosessin seurauksena syyttäjä Sulo Heiskari, poliisi Raimo Ollila ja asianajaja Hannu Maskonen jatkoivat rikollista toimintaansa. Jouduin todellisen Ahojahdin kohteeksi puolustaessani oikeuksiani ja jouduin olemaan jopa maanpaossa rikollisesti toimivien valtion virkamiesten ja asianajajien toiminnan takia.
Tässä selostus ja todistusaineistot

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Videot
Erkki Ahon videot ( 8 video)

oikeustoimi ja poliisiblogi

Minä en saanut esittää näitä todistusaineistoja oikeudessa ja enkä voinut todistaa ulosoton virheellisyydestä eli ulosoton vääriä perusteita. Olen joutunut kärsimään viranomaisten rikollisesta toiminnasta neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutettiin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota, jotka on saatu aikaan rikollisen toiminnan avulla.

En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa, enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 23 vuoteen ja olen joutunut olemaan luottokelvottomana ja rikollisen ulosoton kohteena jo yli 23 vuoden ajan. Olen menettänyt omaisuuteni ja yritykseni sekä ihmisarvoni ja nyt vielä avioerokin on tulossa valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut pidätettynä ja olen joutunut ihmisoikeusrikosten kohteeksi.
Menettely täyttää kidutuksen tunnusmerkistön. Kidutus on kielletty rikoslaissa, perustuslaissa sekä ihmisoikeussopimuksissa.

Tämäkin blogiteksti selvästi osoittaa viranomaisten menettelyn ja kiduttamiseni jatkumisen.

Nyt minä ymmärrän tutkinnanjohtaja Hannu Mensosen ja rikostutkija Pekka Niskakankaan erittäin vaikean aseman. Heillä on esimiehensä, joiden ohjeiden mukaan heidän on meneteltävä. Molemmat poliisit ovat niin rehellisiä poliiseja kuin saavat olla. Tilanne on henkisesti kestämätöntä ja ehkä siitä johtuu poliisin työvaikeudet yleensäkin poliisialalla.

Suomen oikeusvaltiotilanne on tämä

Velallisten tuki ry
c/o Liisa Mariapori
Pohjolankatu 27, 96100 Rovaniemi
Suomi

SUOMEN PERUSRAPORTTI YK:N SOPIMUSVALVONTAELIMILLE, MÄÄRÄAIKA 27.11.2019

IHMISOIKEUSRIKKOMUKSET SUOMESSA

Suomi on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin vuosina 1992-2019 ja syyllistyy edelleen:
Vuosina 1992-2019 ovat sadat tuhannet Suomen kansalaiset menettäneet perus- ja ihmisoikeutensa ja omaisuutensa julkisen vallan edustajien tekemien virhepäätösten seurauksena. Suomen poliittinen eliitti ja tulospalkkainen virkakoneisto ovat polkeneet suomalaisten ihmisoikeuksia vuodesta 1992 lähtien. Tämä on ollut mahdollista siksi, että Suomessa ei ole Perustuslakituomioistuinta, eikä laillisuusvalvonta Suomessa siten toimi. Suomessa on 1990 vuodesta lähtien säädetty hallitusmuodon ja Suomen perustuslain vastaista lainsäädäntöä. Tämä on ollut mahdollista siksi, että samat kansanedustajat, jotka oat mukana ensin säätämässä ja hyväksymässä lakeja, sitten istuvat perustuslakivaliokunnassa päättämässä itse hyväksymiensä lakien perustuslainmukaisuudesta. Näin Suomeen syntyy koko ajan lisää Suomen ja EU:n perustuslain vastaista lainsäädäntöä.
Suomessa on 90-luvun finanssikriisin seurauksena langetettu tuhansia ja taas tuhansia vankeustuomioita velallisen epärehellisyyden tms. perusteella. Nämä vuosina 1992-2019 annetut tuomiot perustuvat presidentti Mauno Koivisto määräykseen 6.5.1992, jolloin hän ns. Koiviston konklaavissa määräsi, että instituutiot eivät saa hävitä ja näin suomalaiset yrittäjät eivät ole voineet saada oikeutta Suomen oikeuslaitoksissa 1992 vuoden jälkeen.
Presidentti Mauno Koiviston määräyksestä vuonna 1992 johtuen Suomessa tapahtuu koko ajan vakavia ihmisoikeusloukkauksia, joista törkeimpiä ovat teot, jotka täyttävät kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kieltävän sopimuksen määrittäviä tekoja. Näihin tekoihin ovat syyllistyneet hallinnon virkamiehet ja kaikki Suomen hallitukset ja presidentit vuodesta 1992 lähtien, sillä presidentti Mauno Koiviston antamaa määräystä, että instituutiot eivät saa hävitä ei ole vielä tähän päivään mennessä kumottu. Ihmisoikeusloukkaukset ovat näin suomalaisten arkipäivää, ovat olleet jo kohta 30 vuotta.
Julkisen vallan edustajat ovat lainsäädännössä ja oikeuslaitoksissa selvästi suosineet kaikkia velkojia, kuten pankkeja ja perintätoimistoja aina 6.5.1992 lähtien ja näin julkisen vallan edustajat, Eduskunta ja koko oikeuslaitos ovat toimillaan aiheuttaneet tuottamuksellisesti tai tahallisesti taloudellista vahinkoa valtiolle ja suomalaisille yrittäjille kymmenien tai satojen miljardien eurojen edestä. Suomen eduskunta rikkoo lainmuutoksissa Euroopan Unionin perusoikeuskirjan säännöksiä monella eri tavalla. Suomessa ei ole elinkeinovapautta II-76 artikla, eikä suomalaisilla yrittäjillä ole Euroopan unionin perustuslain takaamaa omistusoikeutta II-77 artikla. Suomessa Eduskunta säätää ja on säätänyt jo 30 vuotta hallitusmuodon ja perustuslain vastaista lainsäädäntöä, jonka nojalla tulospalkkaiset Verohallinnon verotarkastajat voivat takavarikoida yrittäjien koko omaisuuden ennen lainvoiman saanutta verotuspäätöstä ja verot pitää maksaa muutoksenhausta huolimatta ja verojen täytäntöönpanon kieltoa ei myönnetä, jolloin yritykset joutuvat lopettamaan toimintansa, kun ulosottomiehet vievät kaikki rahat yritysten tililtä usein jo ennen verotarkastuskertomusten valmistumista. Suomessa yrittäjillä ei siis ole oikeutta nauttia laillisesti hankkimastaan omaisuudesta, eikä käyttää, luovuttaa ja testamentata sitä. Suomen ylisuuri virkakoneisto on ottanut Suomessa vallan ja käyttää sitä täysin mielivaltaisesti ja laittomasti saavuttaakseen Valtiovarainministeriön sille asettamat tulostavoitteet ja saadakseen itselleen tulospalkkion.
Nämä Suomen julkisen vallan tekemät ihmisoikeusrikkomukset tulisi kartoittaa riippumattoman kansainvälisen asiantuntijaryhmän eli totuuskomission toimesta, jotta näihin tekoihin syyllistyneet Suomen presidentit, hallitukset, virkamiehet ja muut virallisessa asemassa toimivat henkilöt saataisiin vastuuseen teoistaan vuosina 1992-2019 tapahtuneista teoista, joihin kuuluvat maanpetos, valtiopetos, törkeä virka-aseman väärinkäyttö, kansanmurha jne. Suomessa vallitseva hyvävelijärjestelmä ja syvä korruptio estävät kaikki ihmisoikeusrikkomusten tutkinnat Suomessa. Suomessa koko poliittinen johto ja virkakoneisto toimii yhdessä Suomen kansalaisia vastaan, joten suomalainen yrittäjä ei voi saada oikeutta Suomen täysin korruptoituneessa oikeuslaitoksessa, joka toimii edelleen presidentti Mauno Koiviston määräysten mukaan,.
Suomen perustuslaissa on turvattu ihmisarvon loukkaamattomuus, yksilön vapaus ja oikeudet sekä oikeudenmukaisuuden edistäminen yhteiskunnassa. Perusoikeudet ovat yksilölle kuuluvia oikeuksia ja ovat luonteeltaan yleisiä eli kuuluvat kaikille yhdenvertaisesti. Kun Suomen koko oikeuslaitos ja virkakoneisto on alistettu presidentti Mauno Koiviston määräyksellä tahoksi, jossa instituutiot eivät saa hävitä, on tämä presidentin määräys samalla vienyt suomalaisilta kaikki ihmisoikeudet ja nykyjärjestelmä tekee jatkuvia rikoksia ihmisyyttä vastaan ja näin Suomen valtio ja koko virkakoneisto polkee suomalaisten ihmisoikeuksia siitäkin huolimatta, että YK:n peruskirjassa asetetaan jäsenvaltioiden tehtäväksi suojella ihmisoikeuksia. Suomi on yhtenä peruskirjan allekirjoittajana sitoutunut mainittuun oikeuden turvaamiseen ja näin muodoin myös julistukseen, jossa ihmisoikeudet määritellään ja johon yhä enemmän vedotaan. ihmisoikeustuomioistuinten toiminnassa ja päätöksissä.
Suomen ihmisoikeusrikkomukset ovat peräisin 1980 luvun aikana tehdyistä täysin virheellisistä talouspoliittisista päätöksistä ja Suomen EU-jäsenyyskuntoon saattamiseksi vaatineista pankkien vakavaraisuuden nostamisesta 8 %:iin siten, että Suomen hallitus teki tiettyjen pankkien kanssa SSP-pankkisopimuksen vuonna 1993, jolla sopimuksella hallitus antoi pankeille luvan sanoa yksipuolisesti irti tiettyjen toimialojen yritysten velat ja näin kaataa 65.000 yritystä. Näin näistä 65.000 yrittäjästä ja heidän takaajistaan tehtiin Suomeen ikuisuusvelallisia. Samalla Suomen lainsäädäntöä muutettiin velkojia suosivaksi ja siirryttiin summaariseen menettelyyn oikeuslaitoksissa, mikä summaarinen menettely tarkoittaa käytännössä sitä, että velkojan ei tarvitse oikeuslaitoksessa esittää mitään todistetta velasta, ei velkakirjaa tai laskua vaan oikeuslaitoksen antavat lähes poikkeuksetta asiassa ns. yksipuolisen tuomion, jolla velallinen velvoitetaan maksamaan velkojan vaatimat velat siitäkin huolimatta, että velallinen perusteellisesti kiistää saatavan olemassaolon. Myöskään velkojen vanhentumista ei tutkita missään vaiheessa, kun alkuperäistä velkakirjaa siirtomerkintöineen ei tarvitse esittää.
Jotta suomalaisten yritysten tuho olisi täydellinen myi Suomen hallitus/talouspoliittinen ministerivaliokunta vielä 31.3.2000 ns. Arsenal kauppakirjalla näiden SSP-pankkisopimuksella ryöstettyjen yritysten velat (56.000 yrityksen 77.000 velkaa määrältään 12 miljardia markkaa)) norjalaisille perintätoimistoille, jotka olivat amerikkalaisen Pra Group-yhtiön bulvaaneja. Nämä 12 miljardin velat myytiin 5 %:lla niiden nimellisarvosta eli 600 miljoonalla markalla antamatta velallisille mahdollisuutta maksaa velkaansa pois tuolla 5 %:lla velan arvosta. Osaa näistä veloista peritään yrittäjiltä ja heidän takaajiltaan edelleen ilman velkakirjaa tai tilityksiä, jolloin esim. takaajat eivät pysty käyttämään regressioikeuttaan. Näillä valtion virkamiesten ja poliitikkojen toimilla saatiin Suomeen suurtyöttömyys, jolloin työttömänä on ollut pitkään noin 500.000 suomalaista.
Näillä Suomen hallituksen toimilla kumottiin Suomessa omaisuudensuoja. Ryhtyessään sopimussuhteeseen pankkien kanssa on Suomen valtio toteuttanut oikeustoimensa suunnitelmallisesti, tahallisesti ja tietoisena asioitten tilasta sekä seurauksista. Samalla valtio on julistanut asiakirjat salaiseksi, eikä esim. ns Arsenal kauppakirjaa 31.3.2000 ole vieläkään saatu julkiseksi monista yrityksistä huolimatta. Suomen hallitukset vuodesta 1992 ovat pystyneet ja pystyvät edelleen salaamaan omat rikoksensa julistamalla asiakirjat salaiseksi jopa 100 vuodeksi.
Valtioneuvoston sopimukset pankkien kanssa ovat laittomia, koska mainitut sopimukset ja niitten käytännön toteuttaminen ovat johtaneet törkeisiin ja moninaisiin ihmisoikeudenloukkauksiin. Tätä sopimusvyyhteä ja niiden aiheuttamia tekoja tulee arvioida kahden osapuolen rahallisena toimintana tiettyä ihmisryhmää vastaan. Kummankin osapuolen, valtion ja pankkien, olisi perusoikeuksien nimissä tullut ottaa huomioon aiheutettu loukkausten ketju sekä yksilöitten oikeudellisesti arvioitu heikompi asema. Valtion velvollisuutena on lisäksi valvoa mainittujen tekojen aiheuttajia, eikä itse olla aktiivisena sopijapuolena toteuttamassa niitä. Nämä ihmisoikeusloukkaukset Suomessa käsittävät suoraan laskentatavasta riippuen noin 200.000-400.000 Suomen kansalaista. Tämä määrä edustaa noin 4-8 % koko väestöstä laskettuna. Epäsuorasti loukkausten vaikutukset koskevat noin 1-1,3 miljoonaa suomalaista (26 %).
Suomen valtio oikeuslaitoksineen polkee ja on vuodesta 1992 alkaen polkenut suomalaistan ihmisoikeuksia seuraavasti:
 1. Omaisuudensuoja, PL 15 §, EIS ensimmäinen lisäpöytäkirja 1 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 17 artikla.
 2. Kansalaisten yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto. PL 6 §, EIS 14 artikla, seitsemäs lisäpöytäkirja 5 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 1 artikla, 2 artikla, 7 artikla, KP-sopimus 2 artikla, 3 artikla, 4 artikla, 14 artikla, 20 artikla, 23 artikla, 24 artikla, 25 artikla, 26 artikla, TSS-sopimus 2 artikla.
 3. Oikeusturva PL 21 §, EIS 6 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 10 artikla, 11 artikla, KP-sopimus 14 artikla.
 4. Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon EIS 13 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 8 artikla, KP-sopimus 2 artikla. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus 13 artikla.
 5. Oikeus työhön ja elinkeinovapaus PL 18 , Euroopan sosiaalinen peruskirja SopS 43-44/1991, 1 osa kohdat 1.12 erityisesti 1.10 artiklat. TSS-sopimus 6 artikla, 7 artikla, 11 artikla. YK:n ihmisoikeuksien julistus 20 artikla.
 6. Oikeus sosaaliturvaan PL 19 §, YK:n ihmisoikeuksien julistus 22 artikla, 25 artikla, TSS-sopimus 11 artikla
 7. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kielto PL 7 §, EIS 3 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 5 artikla, KP-sopimus 7 artikla. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus 1 artikla, 16 artikla.
 8. Perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuus ja oikeuksien väärinkäytön kielto. PL 22 §.
 9. Suomessa Verohallinto on vuosina 1992-2018 ajanut ja ajaa edelleen noin 3000 yritystä konkurssiin Verohallinnon verotarkastajien tekemillä virheellisillä verotarkastuskertomuksilla, jotka eivät perustu lakiin tai tosiasianäyttöön. Näin vuosittain 3000 yrittäjää menettää koko omaisuutensa ja usein vielä tuomitaan keksitystä veropetoksesta vankilaan syyttömänä.
Kuten kaikki edellä oleva osoittaa, Suomi rikkoo kaikkia solmimiaan ihmisoikeussopimuksia räikeästi ja suomalaiset eivät voi saada Suomessa oikeutta, kun presidentti Mauno Koivisto on 6.5.1992 määrännyt, että instituutiot eivät saa hävitä.
Kohta 30 vuotta Suomessa vallinnut oikeudeton tila on nyt johtanut siihen, että ensimmäinen suomalainen yrittäjä on hakenut Euroopan perustuslain II-78 artiklan mukaista turvapaikkaa Bulgariasta pakolaisten oikeusasemaa koskevan 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja pakolaisten oikeusasemaa koskevan 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyn pöytäkirjan määräysten sekä Euroopan perustuslain mukaisesti.
Tuhansia suomalaisia yrittäjiä on Verohallinnon suorittamien ryöstöverotuksen vuoksi muuttanut vapaaehtoisesti pois maasta ja muutosvirta kiihtyy koko ajan.
Kysymyksemme siis kuuluu: Missä maassa ja miten suomalaiset yrittäjät, joiden koko omaisuus on ryöstetty Valtioneuvoston ja pankkien tekemällä SSP-pankkisopimuksella 22.10.1993 tai Verohallinnon verotarkastajien vuosina 1992-2019 tekemillä lakiin perustumattomilla ja virheellisillä verotarkastuskertomuksilla, voivat saada asiassaan oikeutta ja miten saada Suomen valtio korvaamaan vuosina 1989-2019 Suomen yrittäjille ja heidän takaajilleen aiheuttamat vahingot?
Suomessa on tällä hetkellä ulosotossa 580.000 henkilöä ja köyhyysloukussa noin 1 miljoona suomalaista.
Jotta Suomessa oleva tilanne saadaan jotenkin hoidettua kuntoon, niin tämä kirje toimitetaan YK:n ihmisoikeustuomioistuimelle, Euroopan neuvostolle, Euroopan neuvoston vetoomusvaliokunnalle, Euroopan komissiolle ja Velallisten Tuki ry:n perusraporttina YK:n sopimusvalvontaelimille 27.11.2019.

Rovaniemellä 27 päivänä marraskuuta 2019.

Liisa Mariapori
Velallisten tuki ry:n puheenjohtaja
 +358405604180

KIIREELLINEN TOIMENPIDEPYYNTÖ EUROOPAN NEUVOSTOLLE


Vastuullisen ministerin reaktio asioihin on tämä:

Ministeri Henriksson: EU:n oikeusministerit tiivistävät yhteistyötä vihapuheen kitkemiseksi

vastuullisen pääministerin reaktio on tämä – ei vastuausta eikä vastuunottoa
Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

Hyvä veli -verkostot yleisin korruption muoto Suomessa

Kalajoki 25.01.2020

Erkki Aho

Ei kommentteja: