maanantai 24. huhtikuuta 2023

Erkki Ahon taidenäyttely Raution monitoimitalossa Rautio-viikolla 2023

 

Karikatyyrimaalauksen Erkki Ahosta on tehnyt taitelija Rositsa Tancheva. Maalauksen koko on 35cm50 cm. Taideteoksen koko 50cm x70 cm.


Erkki Ahon taidenäyttelyn synty


Erkki Ahon taidenäyttely on syntynyt terapiatyönä. Olen joutunut syyttömänä kärsimään neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutettiin ehdonalaiseksi ja yhden 5 kuukauden ehdottoman vankeustuomion, mikä muutettiin ehdonalaiseksi sekä lukuisia kunnianloukkaustuomioita, kun olen yrittänyt saada oikeutta. Olen joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Euroopan Unionilta ja Bulgarian presidentiltä välttääkseni Suomen valtion rikollisen toiminnan. En ole koskaan saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä Suomessa. Olen purkanut henkistä pahaa oloani lenkkeilyyn, kirjoittamiseen ( 18 blogia) sekä organisoimalla Raution, Kalajoen ja Suomen historiaa käsittelevän Kalajoki-näyttelyn, minkä olen rahoittanut 450 euron työttömyyskorvauksilla sekä ulosmitatulla eläkkeelläni. Olen kirjoittanut näyttelyn historiikit ja valinnut taitelijat sekä heidän työnsä aiheet. Taitelijat ovat huipputaitavia ja siksi Erkki Ahon näyttely on saanut hyvää palautetta. Mistään en ole saanut taloudellista apua näyttelyn organisoimiseen enkä tekemiseen.


Jouduin työttömäksi vuonna 1996 ITC Finland Oy:n konkurssin jälkeen. Konkurssiin menneen yrityksen toimitusjohtajana en saanut työttömyyskorvauksia ja maan tapaan kuului tehdä konkurssiin menneen yrityksen toimitusjohtajista rikollisia keinolla millä hyvänsä. Minäkin jouduin kärsimään neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutettiin ehdonalaiseksi, yhden viiden kuukauden ehdottoman vankeustuomion, mikä muutettiin ehdonalaiseksi sekä lukuisia kunnianloukkaustuomioita, kun olen yrittänyt saada oikeutta Suomessa. Menetin omaisuuteni, omakotitaloni, kesämökkini, yritykseni, luottotietoni ja minut saatettiin rikollisilla toimilla ”elinikäiseen” ulosottoon. Olen joutunut olemaan maanpaossa valtion rikollisten järjestämän ahojahdin aikana. Olen joutunut törkeiden ihmisoikeusrikosten kohteeksi puolustaessani laillisia oikeuksiani. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä lähes 30 vuotta kestäneen oikeustaisteluni aikana.


Luonnollisesti tämä oikeustaistelu ja jatkuvien rikosten kohteena oleminen on ollut äärettömän raskasta aikaa. Sitä on lisännyt tiedotusvälineiden väärien tietojen levittäminen. Minut on mustamaalattu ja pyritty tekemään kelvottomaksi ja arvottomaksi yhteiskunnan ulkopuoliseksi olioksi. Oman terveyteni kannalta olen harrastanut erittäin paljon liikuntaa sekä kirjoittanut paljon ja siten purkanut syvää henkistä pahanolon tunnetta. Erkki Ahon taidenäyttely on syntynyt tämän pahanolon tunteen purkamisesta. Minulla on kiistattomat todistusaineistot Suomen valtion rikollisesta toiminnasta ja olen ne esittänyt blogeissani netissä. Olen paljastanut Suomen valtion rikollisen toiminnan ja teen sen nytkin.


Suomi koki 1990-luvun alussa erittäin syvän taloudellisen laman johtuen vakaan markan politiikasta. Talouspolitiikan virheet moninkertaistuivat liberalisoinnin kanssa. Vahvan markan politiikasta tuli tappava myrkky. Presidentti Mauno Koivisto nimitti Suomen Pankin johtajan Harri Holkerin sinipunahallituksen. Hän oli sinipunahallituksen kätilö. Vahvan markan politiikka kirjattiin Holkerin hallituksen ohjelmaan kuten myös Esko Ahon hallituksen ohjelmaan. Kun vahvan markan politiikan aikana rahaa tuotiin keinottelutarkoituksiin, yhteiskunta salli sen tapahtua. Valvojat eivät valvoneet. Rahoitustarkastus laiminlöi tehtävänsä. Lamasyyllisiä löytyy pankkien ohella Suomen Pankista ja Pankkitarkastusvirastosta. Suomen 1990-luvun alun lama oli Suomen poliittisten ja talouden päättäjien aikaansaama.


Koivisto ei toiminut yksin. Hänen sisäpoliittiseen junttaansa kuuluivat Suomen johtokunnan jäsenet Rolf Kullberg, Markku Puntila, Harri Holkeri ja Kalevi Sorsa. Junttaan kuului myös sinipunahallituksen valtionvarainministeri Erkki Liikanen, jonka kardinaalimunaus oli verotuksen keventäminen noususuhdanteessa.
Vahvan markan politiikalla aiheutettiin Suomeen yli 500 000 ihmisen työttömyys. Ylivelkaantuneita oli yli 280 000. Markkinoilta poistettiin n. 60 000 elinkelpoista yritystä ja yrittäjistä rikollisia ja lumevelkavankeja. Toiminnan seurauksena tehtiin yrittäjien itsemurhia Stakesin tilaston mukaan 14500.


Tasavallan presidentti Mauno Koivisto kutsui 06.05.1992 tasavallan presidentin linnaan oikeusjärjestelmän edustajia kokoukseen, jossa heitä ohjeistettiin antamaan pankeille suosituimmuusasema riita-asioissa ja syytesuoja niissä johtuvissa asioissa. Kokouskutsu oli Martti Mannisen allekirjoittama ja päivätty 16.04.1992. On syytä epäillä, että kysymyksessä on valtiopetos, kun tasavallan presidentti puuttuu riippumattoman tuomioistuinlaitoksen toimintaan. Pankit pelastettiin lukuun ottamatta säästöpankkeja, jotka pilkottiin neljän ostajapankin kesken. Tavoitteena oli pankkien taseiden parantaminen niin, että pankit täyttävät EY:hyn liittymisen ehdot eli 8 %:n vakavaraisuus. Pankit voittivat ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annettiin syytesuoja.


Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 14 500 valitsi lopullisimman ratkaisun.


Kera Oy:ssä perustettiin Helsingin Sanomien mukaan ns. ruumiinpesuryhmä, jonka tehtävänä oli pelastaa ns. Kera Oy:n rahoittamat ongelmayritykset ja muuten minimoida tappiot. Tappioiden minimointiin liittyi kilpailevien yritysten markkinoilta poistaminen yhdessä pankkien kanssa. Kera Oy:n ruumiinpesuryhmä toimi varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuudessa ja sitä johti kehityspäällikkö Veikko Anttonen. On syytä epäillä, että asiasta olivat tietoisia KTM:n yrityskehitysosasto, johtaja Olavi Änkö ja hallitusneuvos Sakari Arkio sekä KTM:n kansliapäällikkö Matti Wuoria.


Talonrakennusalalla kysyntä romahti vuoden 1989 14 000 talopaketista vuoden1995 2900 talopakettiin. Ylikapasiteettia muodostui rajusti. Vuoden 1992 tilinpäätöksien mukaan Suomen Taloteollisuuden tulos oli 80 miljoonaa markkaa miinuksella ja vierasta pääomaa oli 214 miljoonaa markkaa, Honkarakenne Oy oli miinuksella 30 miljoonaa ja vierasta pääomaa oli 242 miljoonaa markkaa, Pyhännän Rakennustuote Oy oli miinuksella 20 miljoonaa markkaa ja vierasta pääomaa oli 100 miljoonaa markkaa. Alavieskan Puurakenne Oy oli Suomen kolmanneksi suurin talotehdas, jonka tappio oli vuonna 1992 vain miljoona markkaa tappiolla ja vierasta pääomaa oli 36 miljoonaa markkaa.


Säästöpankkien pilkkomissopimusta tehtäessä 22.10.1993 perustettiin ongelmaluottoja varten omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy. Perustamisvaiheessa yhtiöön siirrettiin n. 3600 lainaa ja kesäkuuhun 1994 mennessä n. 34 000 lisää. Kaikkiaan Arsenaliin siirrettiin lähes 80 000 ongelmaluottoa, joista luottotappiot korvattiin siirtäjäpankeille m. 50 miljardin pankkituella eli kansalaisten maksamilla verovaroilla. Arsenal sai salaiseksi valtiontalouden tarkastusviraston raportin sillä perusteella, että sille voi koitua vahinkoa raportin julkistamisesta. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Arsenalin on syytä varautua noin 500 miljoonan korvauksiin 13 yksityiselle ihmiselle tai yritykselle. On todennäköistä, että raportissa oli vain jäävuoren huippu. Raportin salaamisesta vastasi ministeri ja silloinen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Suvi Anne Siimes.


Aktiv Hansa Oy ja C&A Finland Oy ostivat 31.3.2000 ministeri
Suvi Anne Siimeksenallekirjoittamalla kauppakirjalla Arsenal omaisuudenhoitoyhtiöiden 12,2 miljardin markan saatavat 5 %:lla todellisesta arvosta eli 600 miljoonalla markalla. Ongelmaluottoja oli n. 60 000 kappaletta.
Nyt näitä saatavia ulkomainen perintäyhtiö perii täydestä arvosta korkealla korolla suomalaisilta kansalaisen kuolemaan saakka ja eduskunnan päätöksellä vielä senkin jälkeen eli kuolinpesältä.


Erikoista kauppakirjassa on se, että ministeri myi nämä ongelmaluotot vaikka Arsenal Oy:llä oli oma toimiva johto. Kauppasopimukseen sisältyy vielä ns. korvausklausuuli, jonka mukaan jos sopimus puretaan niin koko kauppasumma laukeaa maksettavaksi. Tämä korvausklausuuli on perustuslain vastainen.
Velallisille ei kuitenkaan annettu mahdollisuutta selvitä veloistaan tuolla 5 %:n summalla. Helsingin Sanomien 1.4.2000 uutisen mukaan osa lainoista oli jo maksettu ja siis perintäkelvottomia. Perintäkelvottoman velan luovuttamisesta perittäväksi on säädetty rikoslain 35 luvun 1-3 %:ssä (petos). Jo maksettujen lainojen perimisestä on raportoitu Arsenalin tarkastusvaliokunnan kertomuksessa v. 2000. Siinä todetaan, että n. 1000 tarkastetusta reklamaatiosta n. 100 todettiin aiheellisiksi. Lainaa ei ollut olemassa. Lisäksi noihin myytyihin saataviin liittyi valtava määrä yrittäjien velkoja, mikä merkitsee sitä, että nuo yrittäjät ovat lopun elämäänsä velkahirressä ja Suomessa on yrittäjäpula.


Suomessa pankkikriisi kosketti noin miljoonaa ihmistä, jotka joutuivat kärsimään Suomen talouden ja poliittisten päättäjien virhearvioinneista. Hinta on monen osalta äärettömän korkea. Pankkikriisi jätettiin selvittämättä. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että asiasta on poliittinen sopimus puolueiden kesken. Menettely on törkeä kansalaisten perusoikeuksien ja oikeusturvan loukkaus. Se on ihmisoikeussopimusten vastainen menettely.


Alavieskan Puurakenne Oy ajettiin konkurssiin erikoisella tavalla vastoin tehtyjä sopimuksia. Konkurssipesän suurimmat velkojat olivat Kera Oy ja Arsenal Oy. Konkurssipesänhoitajina toimivat varatuomarit Antti Latola ja Hannu Maskonen.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä valitsi tulevan syyttäjän Sulo Heiskari tietoisesti kaupanvahvistajaksi jotta hän voi estää todellisten rikollisten syytteeseen asettamisen. Syyttäjä Sulo Heiskarin "oikeana kätenä" on toiminut Ylivieskan lestadiolainen poliisi Raimo Ollila.


SSP-sopimuksessa oli sovittu lainvastainen toimialarationalisointi ja pankit tekivät listat markkinoilta poistettavista yrityksistä. Alavieskan Puurakenne Oy oli markkinoilta poistettavien listalla. Siksi toimijat asiassa saattoivat toimia rikollisesti joutumatta vastuuseen toimistaan.

Tässä todistusaineistoa valtion rikollisesta toiminnasta:


Kera Oy:ssä oli perustettu ns. ruumiinpesuryhmä varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuuteen. Ryhmää veti kehityspäällikkö Veikko Anttonen. Saattohoitajien tehtävänä oli poistaa markkinoilta pankkien ja valtion hyväksymät yritykset. Saattohoitajina Alavieskan Puurakenne Oy:ssä ja PR-Teollisuus Oy:ssä toimi Kera Oy:n kirjallisen suosituksen perusteella mukaan tullut taloustieteen maisteri Jouni Remes. Hän teki osakkaiden tietämättä Kera Oy:n kanssa seuraavan sopimuksenTämä törkeä teko muita osakkaita kohtaan. Kaikki muukin toiminta selkeästi osoittaa, että taloustieteen maisteri Jouni Remes oli saattohoitaja. Kun erotimme Jouni Remeksen, niin sen jälkeen Kera Oy ja Arsenal Oy vaativat kansanedustaja Markku Kosken mukaan, että yrityksen toimitusjohtajaksi on valittava konsultti Stig Weckström. Hän heti ensimmäisinä työpäivinään ilmoitti, että hänen tehtävänään on ajaa yritys hallitusti alas eli saada yritys konkurssiin. Markku Koski oli juonessa mukana, sillä hän ilmoitti PR-Teollisuus Oy:n hallituksen kokouksen yhteydessä, että Kera Oy:n varatoimitusjohtaja oli sanonut hänelle, että miksi menit mukaan PR-Teollisuus Oy:hyn koska yritys on markkinoilta poistettavien listalla. Arponen oli luvannut kuitenkin pelastaa Markku Kosken. Näin myös kävi.Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)

Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämiseksi taikka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksiTässä esimerkki salaituista pantatuista kiinnityksistä.

Maskonen ja Latola toimivat lain vastaisesti ja myivät kiinteää omaisuutta, vaikka heillä ei ollut siihen oikeutta. Lisäksi heillä ei ollut valtakirjaa päämiehiltään toimia asiassa. He myivät toisen omaisuutta omanaan. Lisäksi he salasivat kaupanteon yhteydessä 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja ilmoittivat keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Kysymyksessä oli törkeä petos.
Kaupanvahvistajaksi kauppakirjoissa on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari. Kauppakirjan allekirjoittajan mukaan kaupanvahvistaja ei kuitenkaan ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu. Syyttäjä Sulo Heiskari on edelleenkin vapaalla jalalla, koska rikollisille on annettu syytesuoja.Kauppakirjan allekirjoittaja todistaa, että hän ei ole koskaan tavannut kaupanvahvistajaa. Myös kaupanvahvistajan todistaja todistaa, että hän ei ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu.Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja todistaa, ettei ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu. Kaupanvahvistajaksi merkitty Kalajoen nimismies Sulo Heiskari oli tuleva syyttäjä. Luonnollisesti hän on ollut esteellinen syyttäjä syyttäjistä annetun lain perusteella, kun kauppasopimuksista on käyty oikeutta. Hän ei ole kuitenkaan jäävännyt asioista itseään vaan toiminut lain vastaisesti ja tietoisen rikollisesti.

Kaupanvahvistajaksi merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut asioissa lain vastaisesti ja hän on keskeinen tekijä lähes kaikissa minua koskevissa oikeudenkäynneissä. Hän on toiminut esteellisenä syyttäjänä asioissani syyttäjistä annetun lain mukaan.Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kaupat purettaessa takaukset purkautuivat, koska pääsopimus purettaessa liitännäiset eivät voi jäädä voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä tiedoilla, sillä kaupat oli purettu. Sen Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä tunnustaa pesänluettelossa. Vaikka kaupat oli purettu niin siitä huolimatta Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin ja asiassa antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman varatuomari Paavo M. Petäjä ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Petäjä tunnustaa asian Oulun KRP:lle.Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ole ollut toimeksiantoja konkurssiasiassa. Siitä huolimatta hän on antanut väärän todistuksen konkurssiasiassa Ylivieskan käräjäoikeudelle ilman toimeksiantoja ja valtakirjoja.


Varatuomari Paavo M. Petäjän tunnustaa ettei hänellä ollut valtakirjaa konkurssiasiassa.

Asianajaja Asko Keränen oli paikalla velkojan kokouksessa samoin kuin syyttäjä Sulo Heiskari, jossa todistin, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu. Velkojain kokouksen jälkeen asianajaja Asko Keränen pyysi valtakirjat jotta hän voi valittaa konkurssipäätöksestä, koska konkurssi oli laiton. Tässä Heino Virran valtakirja asianajaja Asko Keräselle.Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen kuitenkin tekemättä ja tekijät saattoivat rauhassa jatkaa rikollista toimintaansa. Tutkinnanjohtajana asioissa toimi lestadiolainen poliisi Raimo Ollila, joka jätti kaikki rikokset tutkimatta. Häntä suojelivat samaan uskonlahkoon kuuluvat poliisit.


Poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta. Asianajaja Hannu Maskonen ilmoitti minulle, että maksa hänelle 10 000 mk ja jätä asioiden penkominen niin hän ei hae minua henkilökohtaiseen konkurssiin. Ilmoitin Maskoselle, että minä selvitän asiat enkä lopeta asioiden penkomista. Asianajaja Hannu Maskonen haki minut henkilökohtaiseen konkurssiin ja teki sen jälkeen oman henkilökohtaisen ratkaisunsa.


Tässä asianajaja Hannu Maskosen muistokirjoitus.

Tässä vain pintaraapaisu todistusaineistosta, jota poliisi ei ole tutkinut ja oikeusistuimet ovat jättäneet käsittelemättä. Tarkemmat todistusaineistot ovat Ylivieskan käräjäoikeudessa, mutta käräjäoikeus ei suostu käsittelemään asiaa eikä korkein oikeus suostu purkamaan vääriä päätöksiä. Uskon kuitenkin, että oikeus voittaa. Valtiopetos ei vanhene koskaan eikä myöskään murhat vanhene. Kysymys on myös ihmisoikeusrikoksesta ja kidutuksesta.


Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)

Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

9 a § (4.12.2009/990)

Kidutus

Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen,

Olen joutunut taistelemaan lestadiolaista mafiaa vastaan. Näin toimii lestadiolaiset poliisit:

TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Olen varmasti syytön ja pystyn todistamaan sen ja olen sen tehnytkin, mutta Suomen virnaomaiset toimivat rikollisesti.LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


POL-2021-98743

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/03/pol-2021-98743.html


TO 09.03.2023 POL-2021-98743 täydennys

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/03/to-09032023-pol-2021-98743-taydennys.html


Tässä on selostus Rovaniemen hovioikeuden tietoisesta rikollisesta toiminnasta_

KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


Tässä on todistusaineisto Rovaniemen hovioikeuden ja Suomen valtion rikollisesta toiminnasta.

PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Koiviston konklaavi - ilman musiikkia

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=76s


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=28s


Esimerkkiyritys asiassa


Sinivalkoinen kavallus

https://www.youtube.com/watch?v=HKsn6Zvwhbk&t=161s

Tässä kirjallinen selvitys asioista ja tekijöistä


Valtiopetos on tosiasia

Suomen taloudellinen lama 1990-luvun alussa

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/


Taidenäyttelyni omistaa Konsulttitoimisto Erkki Aho Ky. Kun minulla oli taidenäyttely Etappi-Kirppikselle niin ilmoitin ulosottoviranomaisille, että olen siirtänyt omaisuuttani velallisten ulottumattomiin eli olen syyllistynyt velallisen epärehellisyyteen. Olen siirtänyt taidenäyttelyni yritykseni omistukseen. Ulosottoviranomaiset eivät reagoineet asioihin, koska siihen aikaan ulosottomies sai provisiopalkkiota. Ulosottomies ei halunnut luopua varmasta provisiopalkasta. Jos ulosottomies olisi reagoinut lain edellyttämällä tavalla asioihin, niin olisin saanut rikostutkinnan ja asiat olisivat ratkenneet oikein.

Kun ulosottoviranomaiset eivät reagoineet asiaan, niin tein itsestäni rikosilmoituksen Kalajoen poliisille. Kalajoen poliisi teki tutkimatta jättämispäätöksen. Minä haastoin Kalajoen poliisin Raahen käräjäoikeuteen. Todisteeksi oikeuteen lähetin myös näyttelykansioni. Todistusaineistoon sisältyi näyttelykansio jossa oli selostus näyttelyn synnystä ja taidenäyttelystä. . Raahen käräjäoikeus ( käräjätuomari Timo Tammiketo) ei millään meinannut palauttaa näyttelykansiotani minulle takaisin.

Kalajoki-näyttelyn synty

http://kalajoki-nayttely.blogspot.com/2016/08/kalajoki-nayttelyn-synty.html

selostus näyttelystä


sekä Kalajoki-näyttely Etappi-Kirppiksellä

http://kalajoki-nayttely.blogspot.com/2016/08/kalajoki-nayttely-etappi-kirppiksella.html

Raahen käräjäoikeus ( käräjätuomari Timo Tammiketo) ei ottanut asiaa käsitelyyn koska halusi suojella Kalajoen poliisin rikolliseksi epäiltävää toimintaa. Rovaniemen hovioikeus siunasi päätöksellään Raahen käräjäoikeuden tietoisen väärän päätöksen.

Tuohon aikaan verottaja arvioi taidenäyttelyni arvoksi 40 000 euroa. Todistusaineistostahan selviää , että olen syytön kaikkiin niihin rikoksiin, mistä minut on tuomittu. Kun viranomaiset toimivat rikollisesti niin he saattoivat jatkaa rikollista toimintaansa villisti ja vapaasti Raahen käräjäoikeuden ja Rovaniemen hovioikeuden tietoisten väärien päätösten jälkeen ja ulosottoni sekä kidutusrikokseni jatkui kiihtyvällä vauhdilla. Sehän on jatkunut tähän päivään saakka ja minut on tuomittu Suomen viranomaisten rikollisen toiminnan johdosta ehdottomaan vankeuteen. Olen joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Europan Unioilta ( oikeuskomissaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Kumpikaan ei myöntänyt minulle poliittista turvapaikkaa. He ilmoittivat, että Suomi on oikeusvaltio eikä turvapaikkaa myönnetä. Siksi jouduin palaamaan takaisin Suomeen ja minut tuomittiin Raahen käräjäoikeuden tuomarin, Raahen poliisin, Pohjois-Suomen syyttäjälaitoksen, Oulun käräjäoikeuden ja Rovaniemen hovioikeuden väärien päätösten perusteella 5 kuukauden ehdottomaan vankeuteen.

Taidenäyttelyni oli Konsulttitoimisto Erkki Aho Ky:n nimissä niin kuin se on nytkin. Nyt taidenäyttelyni arvo on huomattavasti korkeampi.

http://kalajoki-nayttely.blogspot.com/ Arvioni mukaan taidenäyttelyni arvo on nyt n. 200 000 euroa. Erityisen arvokkaita ovat taiteilija Rositsa Tanchevan maalamat taulut.


Taidenäyttelyssäni on n. 150 maalausta, muotokuvaa ja piirrosta sekä 24 rakennusten pienoismallia. Pääosan maalauksista on maalannut taitelijat Rositsa Tancheva, Markku Hakola, Olga Markova Orell ja Tanja Luukkonen. Rakennusten pienoismallit on rakentanut puuseppä Leo Takalo. Historiikit taideteoksien aiheisiin olen kirjoittanut itse.Erkki Johannes Aho

syntymäaika 27.05.1950


Yhteystiedot:

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

gsm 044-3025948

e.ahoky@gmail.com

Koulutus:
Yo-merkonomi
SOK:n liikkeenjohdollinen kenttäkoulutus
SOK:n liikkeenjohdollinen tavaratalokoulutus
sekä runsaasti erilaisia kursseja

Sotilasarvo:
Reservin yliluutnantti

Perhesuhteet:
Eila-vaimo, kolme lasta:
Marjaana s.1974, Katariina s. 1976, Merja s.1980

Kirjallinen tuotanto:
Olet Maamme Armahin Suomenmaa, 2002, ISBN 952-91-4593-X

Harrastukset:
- poliittiset ja yhteiskunnalliset asiat
Koen olevani eräänlainen oikeustaistelija.

- kaikenlainen kuntoliikunta: pyöräily, kävely, hiihto,
uinti ja erityisesti lentopallo
Terve sielu terveessä ruumiissa.

- kirjoittelu
Otan kantaa aktiivisesti eri asioihin seudun lehdistössä.
Laaja blogikirjoittelu netissä.

- luonto
Kalajoen linnusto on uskomattoman monipuolinen
ja antaa hyviä aineksia lintubongaukseen.


Erkki Ahon työkokemus

 • Konsulttitoimisto Erkki Aho Ky, toimitusjohtaja 1991 –

 • ITC Russia toimitusjohtaja 1997

 • ITC Finland Oy, toimitusjohtaja 1996 – 1997

 • PR-Teollisuus Oy, toimitusjohtaja 1996

 • PR-Teollisuus Oy, myyntipäällikkö 1995

 • Raahen Porvari- ja Kauppakoulu opettaja 1991 – 1995

 • Pohjanmaa-lehti, päätoimittaja 1990 – 1991

 • Särkkäin Sanomat, päätoimittaja 1988 – 1989

 • Raahen Porvari- ja Kauppakoulun Konsultit Oy, toimitusjohtaja 1988 – 1989

 • Pohjois-Suomen Toimitusjohtajakoulun vetäjä 1988 – 1989

 • Raahen Porvari- ja Kauppakoulun opettaja 1983 – 1988

 • Leiribaari Ky, toimitusjohtaja 1983 – 1988

 • Kalajoen Osuuskauppa, markkinointipäällikkö 1981 – 1983

 • Pudasjärven Osuuskauppa, markkinointipäällikkö 1981

 • Pudasjärven Osuuskauppa, tavaratalopäällikkö 1979 – 1981

 • Osuuskauppa Vuoksenmaa, osastopäällikkö 1978 – 1979

 • PKO-Sokos, tarkastaja 1977 – 1978

 • SOK:n liikkeenjohdollinen tavaratalokoulutus 1977 – 1978

 • Osuuskauppa Vuoksenmaa, henkilöstöpäällikkö 1976 – 1977

 • SOK Kokkola, tarkastaja 1976

 • SOK:n liikkeenjohdollinen kenttäkoulutus 1974 – 1976

 • Kalajoen Osuuskauppa, myyjä 1973 – 1974

 • Kalajoen Hiekkasärkkien leirintäalueen päävalvoja 1973

 • Kalajoen Osuuskauppa, myyjä Raution myymälä 1970

 • Raution kunnan nuoriso- ja urheiluohjaaja 1970

 • Lemminkäinen Oy, liikenteenohjaaja 1968

Erkki Ahon luottamustoimet

 • Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja 2009-2012

 • Kalajoen kaupunginvaltuuston jäsen 1988 – 2016

 • Kalajoen kaupunginhallituksen jäsen 2007 – 2008

 • Kalajoen kaupunginhallituksen varajäsen 2005 – 2006

 • Kalajoen ympäristölautakunnan puheenjohtaja 2005 – 2008

 • Kalajoen elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan jäsen 2007 – 2008

 • Perussuomalaisen puolueen puoluevaltuuston jäsen 2005 –

 • Keskipohjanmaan maakuntavaltuuston jäsen 2005

 • Kansanedustajaehdokas 2002

 • Kalevala-projektin puheenjohtaja 1996

 • Kalajoen sivistyslautakunnan jäsen ja varapuheenjohtaja 1992 – 1996

 • Kalajoen käsi- ja taideteollinen oppilaitos, johtokunnan puheenjohtaja 92 – 96

 • Kalajoen Junkkarit, jääkiekkojaoston puheenjohtaja 1988 – 1989

 • Kalajoen Junkkarit lentopallojaoston puheenjohtaja 1982 – 1983

 • Kalajoen reserviupseerikerho, hallituksen jäsen 1981

 • Pudasjärven kunta, tilintarkastaja 1981

 • Pudasjärven Urheilijat, lentopallojaoston puheenjohtaja 1980 – 1981

 • Pudasjärven reserviupseerit ry:n hallituksen jäsen 1981

 • SOK:n Oulun piirin päällikkökillan hallituksen jäsen 1980

 • Kalajoen kunnan nuorisolautakunnan puheenjohtaja 1973 – 1974

 • Raution Kisailijoiden puheenjohtaja 1974

 • Kalajokilaakson reserviupseerikerhon rahastonhoitaja 1974

 • Raution Kisailijoiden varapuheenjohtaja 1973

 • SM-maastojuoksut, järjestelytoimikunnan jäsen 1973

 • Kalajoen Osuuskauppa, nuorisotoimikunnan jäsen 1973

 • Nuoren Keskustan Liiton valtuuskunnan jäsen 1971 – 1972

 • NKL:n Raution osaston puheenjohtaja 1969 – 1971


Kunnallisvaalit 2012

 1. Hanna Halmeenpää Vihreät 218

 2. Eija Pahkala Keskusta 191

 3. Juha Nivala Keskusta 160

 4. Riitta A.Tilus Keskusta 158

 5. Erkki Aho Perussuomalaiset 99


Kunnallisvaalit 2008

 1. Tomi Reinikainen Kokoomus 201

 2. Terttu Myllylahti Keskusta 153

 3. Jorma Untinen Pro Kalajoki 150

 4. Veli Ainali Kristillisdemokraatit 131

 5. Kaarlo Isokääntä Keskusta 113

 6. Erkki Aho Pro Kalajoki 105

Kunnallisvaalit 2004

 1. Jorma Untinen Pro Kalajoki 307

 2. Erkki Aho Pro Kalajoki 199

 3. Kaarlo Isokääntä Keskusta 145

 4. Raili Myllylä Keskusta 109

 5. Veli Ainali Kristillisdemokraatit 108

 6. Juhani Latukka Keskusta 102

Kunnallisvaalit 2000

 1. Erkki Aho Kristillisdemokraatit, sitoutumaton 216

 2. Simo Kärjä Keskusta 114

 3. Pirkko Nygård SDP 111

 4. Reijo Rautakoski Keskusta 105

 5. Päivi Siironen Keskusta 101

 6. Raili Myllylä Keskusta 98

Kunnallisvaalit 1996

 1. Erkki Aho Keskusta 243

 2. Eero Nevalainen Keskusta 150

 3. Raili Myllylä Keskusta 132

 4. Veli Ainali Kristillisdemokraatit 130

 5. Esko Lindström Vasemmistoliitto 127

 6. Alpo Murtoniemi Keskusta 114

Kunnallisvaalit 1992

 1. Esko Lindström Vasemmistoliitto 166

 2. Pirkko Nygård SDP 163

 3. Eero Nevalainen Keskusta 131

 4. Erkki Aho Keskusta 128

 5. Markku Rautio Kokoomus 110

 6. Keijo Kukkola Keskusta 107

Kunnallisvaalit 1988

 1. Esko Lindström Vasemmistoliitto 138

 2. Eero Nevalainen Keskusta 122

 3. Juha Tavasti Keskusta 113

 4. Erkki Aho Keskusta 111

 5. Alpo Murtoniemi Keskusta 101

 6. Jorma Juusola Keskusta 95

Olen joutunut elämässäni Suomen valtion 27 vuoden kidutuksen kohteeksi ja Kalajoen kaupungin 40 vuoden syrjinnän kohteeksi. Olen saanut kokea siihen asti Suomen suurimman 7.2 miljoonan euron lottovoiton vaikutuksen elämääni. Lottovoittaja hääti minut omistamastaan asunnosta luottokelvottomana, rahattomana ja sairaana vanhuksena kadulle.

Tämä on oikeusvaltio Suomi vuonna 2023, jossa tasavallan presidenttinä on Sauli Niinistö ja pääministerinä Sanna Marin ja oikeusministerinä Anna-Maja Henriksson.

Minä en saa yritykseni omistuksessa olevaan taidenäyttelyyni näyttelyvakuutusta. Käsittämätön asia. Minä tarvitsen vielä n.2000 euroa lainaa rahaa puoleksi vuodeksi jotta voisin kehystää taidenäyttelyni loput maalaukset näyttelykuntoon Rautio-viikolle. Jos joku voi ratkaista rahoitusongelmani niin pyydän ottamaan yhteyttä minuun yv:llä tai sähköpostilla. Katsotaan onko minulla ystäviä vielä jäljellä.

Kalajoki 24.04.2023

Erkki Aho

1 kommentti:

Mobil Funding Limited kirjoitti...

Hyvää päivää,
Olen tällä hetkellä Yhdysvalloissa ja olen täällä suositellakseni kaikille taloudellista apua tarvitseville ottamaan ystävällisesti yhteyttä lailliseen lainanantajaan, joka antoi minulle 65 000 euron lainani tänään saatuaan minut huijatuksi kahdesti väärennettyjen lainanantajien toimesta.
Tarvitsin taloudellista apua uuden auton ostamiseen ja myös asuntolainani maksamiseen, yritin etsiä laillista lainanantajaa nyt yli 4 kuukauden ajan ja väärennetty lainanantaja huijasi minua yli 8000 euroa etsiessäni laillista lainanantajaa, kunnes Antwerpenilainen ystäväni tutustutti minut onnistuneesti turvalliseen lainayritykseen, joka myös sai samalta firmalta 50 000 euroa autolainojen ja muiden velkojensa maksuun.
Otan yhteyttä Mr. Morris Nordmanniin lainahakemuksessani ja suurimmaksi yllätyksekseni  Sain juuri 65 000 euron ilmoitukseni Mobil Funding Inc:ltä ja haluan käyttää tätä välinettä kehottaakseni kaikkia teitä, jotka todella tarvitsette lainaa, ottamaan ystävällisesti yhteyttä Herra Morris Nordmann sähköpostitse lainahakemustasi varten, hän tarjoaa kaikentyyppisiä lainoja, hän tarjoaa henkilökohtaisia, kiireellisiä tai yrityslainoja edulliseen korkoon.
Ota yhteyttä Morris Nordmanniin sähköpostitse saadaksesi lainahakemuksesi: mobilfunding1999@gmail.com
Kiitos